Stanowisko ds. Rolnictwa. Drogi gminne.

 

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów.

  Załącznik 
 

Referat Finansowo-Podatkowy

 

Składanie deklaracji podatku od nieruchomości i podatku rolnego przez osoby prawne.

  Załącznik

Składanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego przez osoby fizyczne.

   Załącznik

Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby prawne i fizyczne.

   Załącznik

Składanie wniosków w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

   Załącznik

Odraczanie terminów płatności i rozkładanie na raty spłaty podatków.

  Załącznik

Umarzanie zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych oraz podatku rolnym.

  Załącznik

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego.

  Załącznik

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.

  Załącznik

Zapłata opłaty skarbowej.

   Załącznik
 

USC i Meldunki

 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki.

  Załącznik

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).

  Załącznik

Odtworzenie aktu sporządzonego w kraju.

  Załącznik

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

  Załącznik

Skrócenie terminu oczekiwania na ślub.

  Załącznik

Sprostowanie aktu.

  Załącznik

Uznanie dziecka przez ojca.

   Załącznik

Uzupełnienie aktu.

  Załącznik

Wpisanie treści odpisu aktu w razie zaginięcia lub zniszczenia krajowej księgi stanu cywilnego.

  Załącznik

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego.

  Załącznik

Zawarcie małżeństwa w USC.

  Załącznik

Zaświadczenie o terminie ślubu.

  Załącznik

Zgłoszenie urodzenia dziecka.

   Załącznik

Zgłoszenie zgonu.

  Załącznik

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy po urodzeniu.

  Załącznik

Zmiana imion i nazwisk.

  Załącznik

Udostępnienie danych osobowych - informacja adresowa.

   Załącznik

Wydawanie dowodów osobistych - po raz pierwszy.

  Załącznik

Wydawanie dowodów osobistych - utrata.

   Załącznik

Wydawanie dowodów osobistych - wymiana.

  Załącznik

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiąca.

  Załącznik

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

   Załącznik

Zameldowanie na pobyt stały.

  Załącznik
 

Działalność Gospodarcza

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

  Załącznik
 

Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.    Załącznik
 

Oświata, Kultura i Sport

 

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

  Załącznik

Transport niepełnosprawnych uczniów w celu spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

  Załącznik

Transport niepełnosprawnych uczniów w celu spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

  Załącznik

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

  Załącznik
 

Inwestycje gminne, obrót nieruchomościami

 

Ustalenie numerów porządkowych nieruchomości.

  Załącznik

Podziały nieruchomości.

  Załącznik

Uzyskanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Załącznik

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

   Załącznik
 

Melioracja, infrastruktura wodno - kanalizacyjna

 

Zasady dopłat do robót melioracji wodnych szczegółowych na 2008 rok.

  Załącznik
 
 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.