Stypendium Wójta Gminy

Stypendium

1. Stypendium jednorazowe Wójta Gminy może otrzymać uczeń klasy VIII szkoły podstawowej, który na świadectwie po zakończeniu ósmej klasy uzyskał średnią ocen na poziomie 5,3 przy jednoczesnym otrzymaniu co najmniej 75 % średnich wyników egzaminu ósmoklasisty.

2. Z wnioskiem o stypendium jednorazowe mogą występować rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

3. Wniosek o stypendium jednorazowe należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania wyników końcoworocznych i wyników egzaminu przez ucznia, w sekretariacie Urzędu Gminy.

4. Do wniosku o stypendium jednorazowe należy dołączyć udokumentowane wyniki, potwierdzone przez szkołę.

5. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Wniosek o przyznanie stypendium wójta gminy

Klauzula RODO

Informacja

Pomoc na wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów jest przeznaczona do uczniów klas IV-VIII pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Nowe zasady przyznawania stypendiów

Na początku czerwca weszła w życie uchwała, którą radni gminy Cedry Wielkie podjęli w kwietniu, wprowadzająca zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, która uczy się w szkołach na terenie naszej gminy.

Stypendia

Wójt Janusz Goliński wręczył dziś wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Justyną Słowińską oraz dyrektorami szkół stypendia najzdolniejszym uczniom naszej gminy. Wyróżniono 28 osób, wśród których jest dwoje uczniów nagrodzonych za wybitne osiągnięcia sportowe. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Wręczenie stypendiów Wójta

Informujemy, że w najbliższą środę 30 września o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Cedrach Wielkich odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Cedry Wielkie za osiągnięcia naukowe i sportowe. Wejście – od strony biblioteki gminnej.

Informacja

1. Pomoc na wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów jest przeznaczona do uczniów klas IV-VIII pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie.

2. Stypendium może być przyznane w formie:

a. Stypendium za wyniki w nauce

b. Stypendium za osiągnięcia w sporcie

3. Warunki niezbędne do otrzymania stypendium:

a. Stypendium za wyniki w nauce ma prawo uzyskać uczeń, który:

  • otrzymał co najmniej średnią ocen: w klasach od 4 do 6 szkoły podstawowej 5,5 w klasach od 7 do 8 szkoły podstawowej 5,3
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w okresie poprzedzającym złożony wniosek.

b. Stypendium za osiągnięcia sportowe ma prawo uzyskać uczeń klasy od 4 do 8 szkoły podstawowej, który w okresie poprzedzającym złożony wniosek o stypendium był medalistą zawodów sportowych szczebla powiatowego lub wojewódzkiego organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub związki sportowe lub był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku.

stypendia

Najbardziej uzdolnieni uczniowie nagradzani byli dotychczas jednorazowo na koniec roku szkolnego. Teraz wyróżniająca się młodzież otrzyma stypendia miesięczne Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.