Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. o godz. 9.30 za pośrednictwem komunikatora SKYPE.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności na nieruchomościach będących własnością Gminy Cedry Wielkie,
 2. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego.

3. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. o godz. 8.30 za pośrednictwem komunikatora SKYPE.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 1. określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie,
 2. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.,
 3. wyboru przedstawicieli Rady Gminy Cedry Wielkie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie na kadencję 2020-2023,
 4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
 5. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2021 r.,
 6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2020-2033,
 8. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2020 rok.

2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 października (wtorek) 2020 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie pisma ws. podwyżki ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 26 października (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie pisma ws. podwyżki ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 26 października (poniedziałek) 2020 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie pisma ws. podwyżki ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 września (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie petycji mieszkańca gminy w sprawie obniżenia podwyżek cen za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu naliczania opłat, które mają wejść w życie w dniu 01 października 2020 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.