Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 października (środa) 2017 roku o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Informacja na temat planowanej sprzedaży części gruntów po byłej GS.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 października (środa) 2017 roku o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Informacja na temat planowanej sprzedaży części gruntów po byłej GS.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 marca (środa) 2017 roku o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawach:
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2017 roku i w 2018 roku,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017-2025,
  • zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 marca (środa) 2017 roku o godz. 8.00 w Biurze Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:
  • Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • Regulaminu określającego zasady dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie kosztów inwestycji polegających na wymianie systemów grzewczych oraz instalacji ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych źródłach energii.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 marca (wtorek) 2017 roku o godz. 08.00 w Biurze Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • dostosowania planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie,
  • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
  • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 marca (piątek) 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Problem populacji bobra na Żuławach.
 2. Utwardzanie dróg rolniczych na terenie gminy.
 3. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie na inwestycje w ekologiczne źródła ogrzewania.
 4. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.