Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 marca (piątek) 2019 roku o godz. 12.00 w sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Stanowisko Komisji w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
 2. Stanowisko Komisji na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.
 3. Utrzymywanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.
 4. Czyste powietrze.
 5. Populacja dużych zwierząt (łosie, sarny, wilki, dziki) oraz problem populacji bobrów.
 6. Wymagania w sprawie nawożenia azotanami.
 7. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie: a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie
 8. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 26 lutego (wtorek) 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Kontrola zaleceń Komisji Oświaty dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zeszyty – praca w terenie).
 2. Sprawozdanie z pracy Asystenta Rodziny (2018 r.)
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie na 2019 r.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2019 roku o godz. 9.00 w sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie na 2019 r.
 2. Plan Pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie na 2019 r.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 8.30 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 r.

2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach,
 2. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 3. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 4. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 2. zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 3. zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok,
 4. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028,
 5. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2019.

2. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.