Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 stycznia (środa) 2018 roku o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Utrzymywanie dróg powiatowych i gminnych.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.
 3. Gospodarka wodno-ściekowa ze szczególnym uwzględnieniem efektów egzekwowania podłączeń posesji do kolektora ściekowego.
 4. Informacja o realizowanych przetargach.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 grudnia (poniedziałek) 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Opinia dot. projektu budżetu Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok w zakresie objętym działalnością Komisji.
 2. Informacja o realizowanych przetargach.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2017 roku.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 listopada (środa) 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Dowozy dzieci do szkół.
 3. Funkcjonowanie przystani w Błotniku, w tym: szkółki żeglarskiej oraz wymiany międzygminnej.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2017 roku.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 8 listopada (środa) 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2017 rok.
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 • Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) 2017 roku o godz. 11.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja na temat planowanej sprzedaży części gruntów po byłej GS.

2. Opinia w zakresie ustalenia stawek podatków:

 • od nieruchomości,
 • rolnego,
 • od środków transportowych.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach;

 • zmiany diet dla przewodniczących rad sołeckich,
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadań realizowanych w ramach projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017-2025,
 • zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.

4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 października (środa) 2017 roku o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Informacja na temat planowanej sprzedaży części gruntów po byłej GS.
 3. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.