Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 czerwca (czwartek) 2020 r. o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego a w szczególności poprzez:

 1. dofinasowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie /Powiecie /Województwie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców;
 2. utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 czerwca (poniedziałek) 2020 r. o godz. 8.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 2. Planowane inwestycje na 2020 rok.
 3. Funkcjonowanie zasobu mieszkań komunalnych.
 4. Sprawy bieżące. 

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 2 czerwca (wtorek) 2020 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 maja (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.30 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 r.
 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał: a) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie”, b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, e) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie na okres 10 lat, f) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie, g) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 maja (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 r.
 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał: a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2020/2021, b) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie, c) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 maja (poniedziałek) 2020 roku o godz. 8.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 r.
 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał: a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2020/2021, b) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie, c) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
 3. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.