Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 listopada (piątek) 2019 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 • a) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
 • b) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach
 • c) w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach, dla których Gmina Cedry Wielkie jest organem prowadzącym
 • d) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 • e) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2020 rok

2. Plan pracy na 2020 rok.

3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 20 listopada (środa) 2019 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zimowe utrzymanie dróg.
 2. Opinia dotycząca stawek podatków i opłat na 2020 r.
 3. Przystanki autobusowe na terenie Gminy.
 4. Plan pracy na 2020 r.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 8 listopada (piątek) 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Opinia dotycząca stawek podatków i opłat na 2020 rok.
 2. Plan pracy Komisji na 2020 r.
 3. Sprawy bieżące. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 4 listopada (poniedziałek) 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania Funduszu Sołeckiego.
 2. Kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 października (poniedziałek) 2019 roku o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 • a) zmieniająca Uchwalę Nr VII/70/19 z dnia 19.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2019 r.
 • b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2019 – 2028,
 • c) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2019 rok.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 października (piątek) 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 • a) w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Cedry Wielkie, Cedry Małe, Leszkowy, Długie Pole, Kiezmark, Błotnik w gminie Cedry Wielkie.
 • b) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Cedry Wielkie, Cedry Małe, Leszkowy, Długie Pole, Kiezmark, Błotnik w gminie Cedry Wielkie.
 • c) w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.