Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 12 sierpnia (poniedziałek) 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Aktualna sytuacja w rolnictwie w tym stan zaawansowania żniw.
 2. Instalacje solarne i inne źródła energii odnawialnych.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 31 lipca (środa) 2019 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie skargi na działania organu wykonawczego poprzez nie opublikowanie na stronie BIP informacji o zamówieniu na usługi prowadzenia audytu wewnętrznego.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 czerwca (czwartek) 2019 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 2. Czyste Powietrze.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 czerwca (czwartek) 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Utrzymywanie urządzeń przeciwpowodziowych.
 2. Ocena stanu upraw rolnych.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 • a) metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2018 r.

2. Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat za 2018 r.

3. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy.

4. Analiza realizacji zadań dofinansowywanych ze środków unijnych.

5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 2018 rok.
 • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich za 2018 rok.
 • c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich za 2018 rok.
 • d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2018 rok,
 • e) udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
 • f) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pn. „Instalacja pomp ciepła wraz z systemem fotowoltaicznym na hali sportowej w Cedrach Wielkich”
 • g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2019 – 2028,
 • h) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2019 rok,
 • i) metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.