Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie na 2019 r.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2019 roku o godz. 9.00 w sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie na 2019 r.
 2. Plan Pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie na 2019 r.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 8.30 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 r.

2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach,
 2. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 3. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 4. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 2. zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 3. zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok,
 4. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028,
 5. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2019.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 10.30 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie oznaczonej jako działka ew. nr 107/5, obręb Błotnik,
 2. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028,
 3. uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2019.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ukonstytuowanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
 2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2019 rok,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,
 4. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028,
 5. uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2019.

3. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.