Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 7 maja (wtorek) 2019 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Drogi Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie.
 2. Gospodarka Wodno - Ściekowa.
 3. Organizacja Dożynek Gminnych.
 4. Planowane Inwestycje na 2019 r.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 26 kwietnia (piątek) 2019 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza utrzymania boisk sportowych - trawiastych i placów zabaw na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz boisk ze sztuczną nawierzchnią (Giemlice).
 2. Analiza opieki przedszkolnej na terenie Gminy Cedry Wielkie (wybrane przedszkole).
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 marca (czwartek) 2019 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i w Cedrach Wielkich”,
 2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2019 roku,
 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2019-2028,
 4. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2019 rok,

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 marca (czwartek) 2019 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pętla Żuławska z siedzibą w Elblągu,
 2. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Błotnik w gminie Cedry Wielkie,
 4. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie,

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 marca (poniedziałek) 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Cedry Wielkie: - wypracowanie zasad pobierania opłat z tytułu najmu świetlic.
 2. Wypracowanie trwałej formy organizacji „Białych Sobót” na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 marca (piątek) 2019 roku o godz. 12.00 w sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Stanowisko Komisji w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
 2. Stanowisko Komisji na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.
 3. Utrzymywanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.
 4. Czyste powietrze.
 5. Populacja dużych zwierząt (łosie, sarny, wilki, dziki) oraz problem populacji bobrów.
 6. Wymagania w sprawie nawożenia azotanami.
 7. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie: a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie
 8. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.