Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 6 marca (piątek) 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Ocena realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w 2019 r.
 2. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych.
 3. Kontrola kosztów służbowych.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 6 marca (piątek) 2020 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Melioracje na terenie gminy (koszenie, czyszczenie).
 2. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej. Podsumowanie działalności.
 3. Utrzymanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.
 4. Populacja dzikich zwierząt.
 5. Ubezpieczenia w rolnictwie.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Pan Jarosław Karnat informuje, iż posiedzenie komisji planowane na dzień 5 marca zostaje odwołane.


Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 5 marca (czwartek) 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 2. Planowane inwestycje na 2020 rok.
 3. Funkcjonowanie zasobu mieszkań komunalnych.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 lutego (wtorek) 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 1. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie
 2. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach
 3. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Cedrach Małych poprzez utworzenie oddziału zamiejscowego w Giemlicach
 4. przyjęcia regulaminu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Strategii i Rozwoju, Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie, które odbędzie się w dniu 18 lutego (wtorek) 2020 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Cedry Wielkie na lata 2020-2025 będących w posiadaniu AQUA CEDRY SPÓŁKA z o.o.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażanie opinii projektów uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2020 rok,
 2. udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”.

2. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.