Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 marca (czwartek) 2018 roku o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 • 1. Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2017 r.
 • 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:
  • a. zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok,
  • b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2018-2025,
  • c. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2018 roku.
 • 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 marca (środa) 2018 r. o godz. 8.00 w Sali Ślubów USC w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Kontrola jakości pracy asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych.
 2. Profilaktyka zdrowia dzieci w szkołach.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 13 marca (wtorek) 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 • 1. Melioracje na terenie gminy.
 • 2. Próbki glebowe - dopłaty.
 • 3. Utrzymywanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.
 • 4. Ubezpieczenia w rolnictwie.
 • 5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:
  • a) zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Cedry Wielkie w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów,
  • b) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • c) podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • d) podziału Gminy Cedry Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 stycznia (środa) 2018 roku o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Utrzymywanie dróg powiatowych i gminnych.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.
 3. Gospodarka wodno-ściekowa ze szczególnym uwzględnieniem efektów egzekwowania podłączeń posesji do kolektora ściekowego.
 4. Informacja o realizowanych przetargach.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 grudnia (poniedziałek) 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Opinia dot. projektu budżetu Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok w zakresie objętym działalnością Komisji.
 2. Informacja o realizowanych przetargach.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2017 roku.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 listopada (środa) 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Dowozy dzieci do szkół.
 3. Funkcjonowanie przystani w Błotniku, w tym: szkółki żeglarskiej oraz wymiany międzygminnej.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2017 roku.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.