Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 16 grudnia (środa) 2020 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Opinia dot. projektu budżetu Gminy na 2021 rok.
 2. Opinia dot. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Sprawozdanie z realizacji pracy Komisji 2020 rok.
 4. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach: a) udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G na długości 3800 m na odcinku Trzcinisko-Błotnik”, b) udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2235G na długości 160 m przy ulicy Wiślanej w miejscowości Cedry Małe”, c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2020 – 2033, d) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2020 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 16 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Prace nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Wypracowanie opinii na temat budżetu na 2021 rok.
 3. Plan pracy na 2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (poniedziałek) 2020 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych z uwzględnieniem planu hydrantów oraz powołania składu Komisji celem weryfikacji planu hydrantów.
 2. Wypracowanie opinii na temat budżetu na 2021 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020.
 4. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. o godz. 9.30 za pośrednictwem komunikatora SKYPE.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności na nieruchomościach będących własnością Gminy Cedry Wielkie,
 2. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego.

3. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. o godz. 8.30 za pośrednictwem komunikatora SKYPE.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 1. określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie,
 2. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.,
 3. wyboru przedstawicieli Rady Gminy Cedry Wielkie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie na kadencję 2020-2023,
 4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
 5. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2021 r.,
 6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2020-2033,
 8. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2020 rok.

2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 października (wtorek) 2020 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie pisma ws. podwyżki ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.