Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 maja (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.30 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 r.
 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał: a) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie”, b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, e) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie na okres 10 lat, f) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie, g) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 maja (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 r.
 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał: a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2020/2021, b) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie, c) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 maja (poniedziałek) 2020 roku o godz. 8.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 r.
 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał: a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2020/2021, b) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie, c) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 6 marca (piątek) 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Ocena realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w 2019 r.
 2. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych.
 3. Kontrola kosztów służbowych.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 6 marca (piątek) 2020 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Melioracje na terenie gminy (koszenie, czyszczenie).
 2. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej. Podsumowanie działalności.
 3. Utrzymanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.
 4. Populacja dzikich zwierząt.
 5. Ubezpieczenia w rolnictwie.
 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Pan Jarosław Karnat informuje, iż posiedzenie komisji planowane na dzień 5 marca zostaje odwołane.


Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 5 marca (czwartek) 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 2. Planowane inwestycje na 2020 rok.
 3. Funkcjonowanie zasobu mieszkań komunalnych.
 4. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.