Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 31 lipca (środa) 2019 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie skargi na działania organu wykonawczego poprzez nie opublikowanie na stronie BIP informacji o zamówieniu na usługi prowadzenia audytu wewnętrznego.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 czerwca (czwartek) 2019 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 2. Czyste Powietrze.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 czerwca (czwartek) 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Utrzymywanie urządzeń przeciwpowodziowych.
 2. Ocena stanu upraw rolnych.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 • a) metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2018 r.

2. Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat za 2018 r.

3. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy.

4. Analiza realizacji zadań dofinansowywanych ze środków unijnych.

5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 2018 rok.
 • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich za 2018 rok.
 • c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich za 2018 rok.
 • d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2018 rok,
 • e) udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
 • f) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pn. „Instalacja pomp ciepła wraz z systemem fotowoltaicznym na hali sportowej w Cedrach Wielkich”
 • g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2019 – 2028,
 • h) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2019 rok,
 • i) metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 12 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Zapoznanie się z nowymi zasadami otrzymywania pomocy rodzinie na terenie Gminy Cedry Wielkie.

3. Rozpatrywanie uchwał w sprawach:

 • a) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
 • b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cedry Wielkie do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą ,,Dzień Żuławski'',
 • c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie.

4. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.