Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 marca (środa) 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 2. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,

2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów: naukowego i Sportowego na II sem. roku szkolnego 2020/2021.

3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 marca (środa) 2021 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2020 rok.

2. Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat za 2020 rok.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 2. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G na długości 3800 m na odcinku Trzcinisko-Błotnik”,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2235G na długości 160m przy ulicy Wiślanej w miejscowości Cedry Małe”
 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2021-2033,
 6. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok.

4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 16 marca (wtorek) 2021 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.

2. Planowane inwestycje na 2021 rok.

3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Funkcjonowanie zasobu mieszkań komunalnych.

5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 1. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cery Wielkie,
 2. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 3. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Błotnik w gminie Cedry Wielkie,
 5. uchwalenia: „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Cedry Wielkie”

6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 marca (poniedziałek) 2021 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Melioracje na terenie gminy (koszenie i czyszczenie).

2. Utrzymywanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.

3. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej Podsumowanie działalności.

4. Populacja dzikich zwierząt oraz straty w rolnictwie wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

5. Ubezpieczenia w rolnictwie.

6. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cery Wielkie,
 3. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 4. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,

7. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 stycznia (czwartek) 2021 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Cedry Wielkie,
 2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 21 stycznia (czwartek) 2021 roku o godz. 8.00 w sali Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.,
 2. utworzenia na terenie gminy Cedry Wielkie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.

2. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.