Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 5 listopada (piątek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 2. nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cedry Wielkie,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w miejscowości Kiezmark wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości,
 5. zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie do kategorii dróg gminnych.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 5 listopada (piątek) 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 1. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
 3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2022 r.,
 4. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie,
 5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 6. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie,
 7. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok,
 8. ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących rad sołeckich,
 9. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cedry Wielkie

2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 24 września (piątek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2021r.
 2. Instalacje solarne i inne źródła energii odnawialnej.
 3. Sprawozdania z podziału funduszy sołeckich.
 4. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 września (środa) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. w zakresie objętym działalności Komisji.
 2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów: naukowego i sportowego na I sem. roku szkolnego 2021/2022.
 3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 4. Analiza funkcjonowania Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Giemlicach.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 21 września (wtorek) 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2021 rok.
 2. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy.
 3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie: a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2021-2033, b) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 r.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 września (wtorek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Spotkanie i podsumowanie z przedstawicielem Wód Polskich.
 2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r.
 3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.
 4. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.