Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 10.30 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie oznaczonej jako działka ew. nr 107/5, obręb Błotnik,
 2. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028,
 3. uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2019.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ukonstytuowanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
 2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2019 rok,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,
 4. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028,
 5. uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2019.

3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 listopada (środa) 2018 roku o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok,
 2. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,
 3. zmiany Statutu Gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 listopada (środa) 2018 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cedry Wielkie.
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie.
 3. zmiany Statutu Gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 5 września (środa) 2018 roku o godz. 10.30 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Organizacja dożynek gminnych.
 2. Instalacje solarne i inne źródła energii odnawialnych.
 3. Aktualna sytuacja w rolnictwie w tym stan zaawansowania żniw.
 4. Funkcjonowanie komunikacji publicznej i gminnej.
 5. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.
 7. Propozycja zakupu budek lęgowych dla ptaków.
 8. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 4 września (wtorek) 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie wniosku Wójta o przeniesienie środków finansowych z rezerwy oświatowej na rok 2018 Gminy Cedry Wielkie w wysokości 285.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niezbędnych prac remontowych w Szkołach Podstawowych w Wocławach, Cedrach Małych i Giemlicach.
 2. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
 3. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy.
 4. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwał w sprawach:
 5. a) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok, b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2018 - 2025,
 6. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 7. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.