Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 26 kwietnia (wtorek) 2022 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 marca (wtorek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania przychodni Eter-Med w Cedrach Wielkich.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 marca (wtorek) 2022 r. o godz. 7.45 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Jaworow na Ukrainie.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 10 marca (czwartek) 2022 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022,
 2. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022,
 3. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
 4. wprowadzenia na terenie Gminy Cedry Wielkie programu z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora Gminy Cedry Wielkie”.

2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów: naukowego i sportowego na II sem. roku szkolnego 2021/2022.

3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy odbędzie się w dniu 15 marca (wtorek) 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033,
 3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie,
 4. powierzenia spółce komunalnej Aqua Cedry Sp. z o.o. wykonywania niektórych zadań .własnych Gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 marca (piątek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Melioracje na terenie gminy (koszenie i czyszczenie).
 2. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej.
 3. Utrzymanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.
 4. Populacja dzikich zwierząt.
 5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach: a) zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Cedry Wielkie na dofinansowanie kosztów zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym oraz na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, b) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, c) powierzenia spółce komunalnej Aqua Cedry Sp. z o.o. wykonywania niektórych zadań własnych Gminy Cedry Wielkie.
 6. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.