Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 24 września (czwartek) 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza protokołów odbioru wybranych inwestycji gminnych.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 21 września (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. w zakresie objętym działalnością komisji.
 2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów: naukowego i sportowego na rok szkolny 2020/2021.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 sierpnia (wtorek) 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania hali sportowej w Cedrach Wielkich.
 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji dotyczących placów zabaw oraz boisk sportowych.
 3. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 czerwca (poniedziałek) 2020 r. o godz. 12.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich przy ul. Osadników Wojskowych 21.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał: a) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 2. Utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych.
 3. Utwardzenie dróg gminnych.
 4. Ocena stanu upraw rolnych.
 5. Organizacja dożynek gminnych.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 czerwca (poniedziałek) 2020 r. o godz. 11.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażanie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 2019 rok,
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich za 2019 rok,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich za 2019 rok,
 4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 rok,
 5. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
 6. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2020 rok,
 7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 czerwca (poniedziałek) 2020 r. o godz. 8.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie.
 2. Gospodarka wodno – ściekowa.
 3. Weryfikacja zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w aspekcie ochrony obszarów o charakterze siedliskowym.
 4. Sprawy bieżące

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.