Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 marca (poniedziałek) 2021 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Melioracje na terenie gminy (koszenie i czyszczenie).

2. Utrzymywanie pasów zadrzewieniowych na terenie gminy.

3. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej Podsumowanie działalności.

4. Populacja dzikich zwierząt oraz straty w rolnictwie wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

5. Ubezpieczenia w rolnictwie.

6. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cery Wielkie,
 3. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 4. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,

7. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 stycznia (czwartek) 2021 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Cedry Wielkie,
 2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 21 stycznia (czwartek) 2021 roku o godz. 8.00 w sali Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.,
 2. utworzenia na terenie gminy Cedry Wielkie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 stycznia (poniedziałek) 2021 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania Spółki AQUA Cedry.
 2. Ocena realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w 2020 r.
 3. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 16 grudnia (środa) 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Prace nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Wypracowanie opinii na temat budżetu na 2021 rok.
 3. Plan pracy na rok 2021.
 4. Podsumowanie działalności Komisji w okresie kadencji.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 16 grudnia (środa) 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Prace nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Wypracowanie opinii na temat budżetu na 2021 rok.
 3. Plan pracy na 2021 rok
 4. Podsumowanie działalności komisji za 2020 rok.
 5. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.