Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 czerwca (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich.

2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji dotyczących placów zabaw oraz boisk sportowych.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Suchy Dąb oraz Gminą Trąbki Wielkie w ramach konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Cedry Wielkie,
 3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Cedry Wielkie dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 czerwca (czwartek) 2020 r. o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego a w szczególności poprzez:

 1. dofinasowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie /Powiecie /Województwie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców;
 2. utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 czerwca (poniedziałek) 2020 r. o godz. 8.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
 2. Planowane inwestycje na 2020 rok.
 3. Funkcjonowanie zasobu mieszkań komunalnych.
 4. Sprawy bieżące. 

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 2 czerwca (wtorek) 2020 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 maja (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.30 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 r.
 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał: a) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie”, b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, e) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie na okres 10 lat, f) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie, g) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 maja (poniedziałek) 2020 r. o godz. 9.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 r.
 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał: a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2020/2021, b) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie, c) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
 3. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.