Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 czerwca (poniedziałek) 2021 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwal w sprawach:

 1. zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Cedry Wielkie,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2021-2033,
 3. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok.

2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 8 czerwca (wtorek) 2021 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Funkcjonowanie cmentarzy parafialnych na terenie gminy Cedry Wielkie.
 2. Gospodarka wodno – ściekowa.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 maja (czwartek) 2021 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy Cedry Wielkie za 2020 r.
 2. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy.
 3. Analiza realizacji zadań dofinansowanych ze środków unijnych.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 26 maja (środa) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Spotkanie z Komendantem Policji w celu omówienia wykroczeń nieletnich na terenie gminy Cedry Wielkie oraz forma ich zapobiegania.
 2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy Cedry Wielkie za 2020 r.
 3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał: a) w sprawie przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, b) w sprawie przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie, odbędzie się w dniu 24 maja (poniedziałek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie wykonania budżetu gminy Cedry Wielkie za 2020 r.
 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.
 3. Utwardzenie dróg gminnych.
 4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych.
 6. Organizacja dożynek gminnych.
 7. Ocena stanu upraw rolnych.
 8. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 12 maja (środa) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich.
 2. Spotkanie z Komendantem Policji w celu omówienia wykroczeń nieletnich na terenie gminy Cedry Wielkie oraz forma ich zapobiegania.
 3. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych oraz kultury w 2020 r. Plan wypoczynku letniego dla różnych grup wiekowych.
 4. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.