Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 kwietnia (piątek) 2021 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 20 kwietnia (wtorek) 2021 roku o godz. 8.15 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach: a) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, b) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 r., c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2021-2033, d) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 kwietnia (czwartek) 2021 r. o godz. 8.00 za pośrednictwem komunikatora SKYPE.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie: a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie, b) włączenia, w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich, ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Cedrach Wielkich, przyjęcia regulaminu Klubu „Senior+” w Cedrach Wielkich oraz zasad kwalifikowania uczestników na zajęcia Klubu „Senior+” w Cedrach Wielkich,
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 marca (wtorek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: realizacja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu 500+. Zapoznanie się z podziałem żywności na sołectwa w gminie Cedry Wielkie.
 2. Zapoznanie się z harmonogramem uroczystości i imprez środowiskowych organizowanych w gminie Cedry Wielkie.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 26 marca (piątek) 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania Funduszu Sołeckiego.
 2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 marca (środa) 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 2. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,

2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów: naukowego i Sportowego na II sem. roku szkolnego 2020/2021.

3. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.