Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 20 kwietnia (wtorek) 2021 roku o godz. 8.15 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach: a) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, b) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 r., c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2021-2033, d) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 kwietnia (czwartek) 2021 r. o godz. 8.00 za pośrednictwem komunikatora SKYPE.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie: a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie, b) włączenia, w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich, ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Cedrach Wielkich, przyjęcia regulaminu Klubu „Senior+” w Cedrach Wielkich oraz zasad kwalifikowania uczestników na zajęcia Klubu „Senior+” w Cedrach Wielkich,
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 30 marca (wtorek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: realizacja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu 500+. Zapoznanie się z podziałem żywności na sołectwa w gminie Cedry Wielkie.
 2. Zapoznanie się z harmonogramem uroczystości i imprez środowiskowych organizowanych w gminie Cedry Wielkie.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 26 marca (piątek) 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza funkcjonowania Funduszu Sołeckiego.
 2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 marca (środa) 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 2. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,

2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów: naukowego i Sportowego na II sem. roku szkolnego 2020/2021.

3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 marca (środa) 2021 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2020 rok.

2. Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat za 2020 rok.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 2. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G na długości 3800 m na odcinku Trzcinisko-Błotnik”,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2235G na długości 160m przy ulicy Wiślanej w miejscowości Cedry Małe”
 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2021-2033,
 6. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok.

4. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.