Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 19 grudnia (poniedziałek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Opinia dot. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Opinia dot. projektu budżetu Gminy na 2023 r.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. pokrycia w roku 2022 i 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,
 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033,
 4. przyjęcia cennika usług świadczonych na przystani żeglarskiej w Błotniku,
 5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2025.

4. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 r.

5. Sprawozdanie z realizacji pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2022 r.

6. Plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 r.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu za 2022 r.

8. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 13 grudnia (wtorek) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Cedry Wielkie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości tj. części działki nr 251/10, wskazanej przez skarżącego jako część lądowa Mariny Błotnik.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Cedry Wielkie w sprawie niezapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 23 listopada (środa) 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
 2. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie

2. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2023 r.

3. Plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gminy na 2023 r.

4. Sprawozdania z podziału funduszy sołeckich.

5. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.