Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 11 marca (poniedziałek) 2024 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cedry Wielkie,
 2. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowy Staw, a Gminą Cedry Wielkie w celu realizacji zadań wynikających ze wspólnej aplikacji w ramach szóstej edycji programu European City Facility (EUCF)

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 lutego (poniedziałek) 2024 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów: naukowego i sportowego na II semestr roku szkolnego 2023/2024.
 2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 lutego (czwartek) 2024 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2023 rok.
 2. Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat za 2023 rok.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 lutego (wtorek) 2024 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Przegląd obiektów sportowych na terenie gminy.
 2. Przegląd placów zabaw na terenie gminy Cedry Wielkie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 23 lutego (piątek) 2024 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza realizacji zadania pn. „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych”.
 2. Analiza realizacji zadania: „Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie”: Zadanie 3. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i budową kanału technologicznego ul. Wiejska w Cedrach Małych”, Zadanie 4: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i budową kanału technologicznego ul. Długa w Cedrach Małych”.
 3. Analiza funkcjonowania AQUA Spółka Cedry.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 06 lutego (wtorek) 2024 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2024 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2024–2037,
 3. udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowy na sfinansowanie prac renowacyjnych zabytkowego kościoła,
 4. pomników przyrody na terenie Gminy Cedry Wielkie,
 5. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2024–2026,
 6. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2024–2030.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.