Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 listopada (środa) 2023 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2035,
 3. emisji obligacji Gminy Cedry Wielkie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 5. ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 17 listopada (piątek) 2023 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach

 1. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.,
 2. wieloletniego gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, warunków przyznania i zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia udzielone w jego ramach oraz podwyższenia kryterium dochodowego

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 17 listopada (piątek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody na terenie Gminy Cedry Wielkie,
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Trzcinisko dla działek nr 9/4, 10, 11 oraz fragmentów działek nr 1 i 2 w gminie Cedry Wielkie,
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Leszkowy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 148/1, obręb Leszkowy,
 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wocławy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 168/4, obręb Wocławy.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 13 październik (piątek) 2023 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zniesienia formy ochrony pomnika przyrody,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 13 października (piątek) 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu,
 2. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2035.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 września (czwartek) 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie przeniesienia środków finansowych z rezerwy celowej oświatowej na rok 2023 Gminy Cedry Wielkie.
 3. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.