Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 8 lutego (wtorek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie:

 1. Wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.
 2. Petycji w sprawie zwołania w trybie nadzwyczajnym posiedzenia rady gminy i podjęcie uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 7 grudnia (wtorek) 2021r. o godz. 16.45 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 7 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem zadań gminy Cedry Wielkie w zakresie sportu, rekreacji w tym z informacją dyrektorów szkół dot. kultury fizycznej (baza, kadra, wyniki).
 2. Prace nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Wypracowanie opinii na temat budżetu na 2022 rok.
 4. Plan Pracy na 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 1 grudnia (środa) 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Prace nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Wypracowanie opinii na temat budżetu na 2022 r.
 3. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego.
 4. Plan pracy na 2022 r.
 5. Podsumowanie działalności komisji za 2021 rok.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 5 listopada (piątek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 2. nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cedry Wielkie,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w miejscowości Kiezmark wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości,
 5. zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie do kategorii dróg gminnych.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 5 listopada (piątek) 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie:

 1. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
 3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2022 r.,
 4. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie,
 5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie,
 6. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie,
 7. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok,
 8. ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących rad sołeckich,
 9. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cedry Wielkie

2. Sprawy bieżące

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.