Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 maja (poniedziałek) 2024 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy Cedry Wielkie za 2023 r.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Strategii i Rozwoju Gminy
Jarosław Karnat

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 23 maja (czwartek) 2024 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Magdalena Lech

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 23 maja (czwartek) 2024 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:
    a) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2024 rok,
    b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2024 – 2037.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Dorota Balcerzak

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 23 maja (czwartek) 2024 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Plan pracy na II-IV kwartał 2024 r.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Grzegorz Walecki

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 marca (środa) 2024 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu  w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:
   a) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2024 rok,
   b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2024-2037,
   c) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
   d) zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 marca (środa) 2024 r. o godz. 11.00 w sali Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich w zakresie planowanych działań na terenie gminy Cedry Wielkie w roku 2024.
2. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
3. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej.
4. Planowane inwestycje na rok 2024.
5. Populacja dzikich zwierząt.
6. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:
    a) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
    b) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Cedry Wielkie,
    c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie, w zakresie terenów oznaczonych symbolami 73.P i 74.P,
    d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Wielkie  w gminie Cedry Wielkie,
    e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wocławy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 186/8, obręb Wocławy,
    f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Cedry Wielkie od Gminy Suchy Dąb częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
    g) zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru,
    h) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w miejscowości Trzcinisko wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży,
    i) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Trzcinisko wraz ze sprzedażą udziału w gruncie,
    j) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w miejscowości Kiezmark wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży,
    k) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Kiezmark wraz ze sprzedażą udziału w gruncie,
    l) kryteriów i zasad regulujących nabór wniosków „o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Miłocinie,” utworzonych z udziałem Gminy Cedry Wielkie stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
    m) wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Cedry Wielkie do spółdzielni energetycznej pn. „Spółdzielnia Energetyczna Cedry Wielkie”.
7. Sprawy bieżące.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.