Aktualności

Wybudujemy dwie przystanie kajakowe

11 grudnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie partnerskiego projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły”. W ramach w/w projektu na terenie naszej Gminy powstaną dwie przystanie kajakowe. Pierwsza przystań zostanie wybudowana przy Marinie Błotnik i w jej skład wchodzić będzie: slip (pochylnia betonowa), plac do rozładunku kajaków (wykonany z płyt typu MEBA) oraz budynek sanitarny, w którym znajdować się będzie zespół kuchenno - sanitarny przeznaczony do obsługi ruchu turystycznego. Wykonany zostanie również pomost rekreacyjny do obsługi kajaków. Druga przystań powstanie w miejscowości Trzcinisko i w jej skład wchodzić będzie: slip (pochylnia betonowa), plac do rozładunku kajaków (wykonany z płyt typu MEBA) oraz ogrodzony plac zabaw.

Uroczysta Sesja Świąteczna

W dniu 15.12.2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy Cedry Wielkie, na której wśród wielu punktów porządku obrad najważniejszy był ten dotyczący przyszłorocznego budżetu Gminy. Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik głównych założeń Radni Gminy w głosowaniu jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 r. Część druga sesji miała charakter przedświąteczny, na którą zaprosiła gości Przewodnicząca Rady Gminy. Na uroczystość przybyli m.in.: Pan Stefan Skonieczny - Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Enoch Witucki - Właściciel firmy ACTIV YACHT, Pan Mirosław Klukowski - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Cedrach Wielkich, Księża, Radni, Sołtysi, a także dyrektorzy jednostek oświatowych z terenu Gminy Cedry Wielkie. Po przywitaniu wszystkich Gości przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy i Panią Bożenę Daszewską - Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie, zebrani mieli okazję wysłuchać prezentacji kolęd i pastorałek przygotowanych przez zespół Female Band i solistów prowadzonych przez Panią Bożenę Kozicką w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Trwają prace związane z budową hali sportowej

Przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich trwają prace związane z budową hali sportowej. Postępy robót na tej gminnej inwestycji sprawdzał w dniu 16 grudnia br. Starosta Powiatu Gdańskiego Pan Stefan Skonieczny. W budżecie Powiatu Gdańskiego na rok 2018 zarezerwowano na ten cel dotację w wysokości 250 tys. zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei w załączonych linkach przedstawia wyniki następujących konkursów przeprowadzonych w dniach 20.11-04.12.2017 r. :

  • Konkurs 3/2017 - Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana).
  • Konkurs 4/2017 - Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna.
  • Konkurs 5/2017 - Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru.
ubileusz pożycia małżeńskiego

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy, Państwo Alicja i Józef Sokół otrzymali odznaki za 50-lecie Pożycia Małżeńskiego. W imieniu Prezydenta RP wręczył je Wójt Gminy Pan Janusz Goliński. 09 grudnia 1967 r. roku Państwo Sokół z miejscowości Błotnik złożyli sobie przysięgę małżeńską. Po 50 latach wspólnego życia, przyszedł czas na chwilę refleksji nad wspólnie spędzonym czasem. Wzajemna miłość i szacunek, jakim się darzą, są wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń. Wójt Gminy wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego złożyli jubilatom serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz miłości. Gratulowali również wspaniałej i kochającej rodziny, która czerpie wzorce z ich życiowych doświadczeń.

Sukcesy recytatorów

30 listopada 2017 r. uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich uczestniczyli w finale 5. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji dla Dzieci, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. Konkurs miał na celu rozbudzanie zainteresowania twórczością polskich poetów oraz zachęcanie dzieci do prezentacji swoich umiejętności i talentów. W tegorocznej edycji konkursu zadaniem uczestników było zaprezentowanie dowolnego wiersza Michała Rusinka - literaturoznawcy, tłumacza, pisarza, sekretarza nieżyjącej już poetki Wisławy Szymborskiej.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego

Dnia 11 grudnia 2017 r. w odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupie Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”, która oceniła wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na działania związane z działalnością turystyczną i około turystyczną wykorzystującą wodny potencjał obszaru. Z terenu naszej gminy został złożony wniosek przygotowany przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS” na realizację operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez budowę obiektu całorocznego, turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnie sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik, gm. Cedry Wielkie”. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej pod kątem spełniania kryteriów zgodności i wyboru operacji wniosek na inwestycję w Błotniku został oceniony najwyżej i tym samym został rekomendowany do dofinansowania.

Bezpłatne zajęcia edukacyjne

Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS”, działające m.in. na rzecz Gminy Cedry Wielkie, uzyskało maksymalną liczbę punktów w ramach oceny wniosku na realizację zadania pn. „ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA OSÓB ZE ZDEFINIOWANYCH GRUP DEFAWORYZOWANYCH, UWZGLĘDNIAJĄCYCH ZAGADNIENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU NA TERENIE GMINY CEDRY WIELKIE”. Działanie realizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach „Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Przedsięwzięcie polegać będzie na organizacji 180 godzin bezpłatnych zajęć edukacyjnych i obejmie zagadnienia z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU.

Wiślana Trasa Rowerowa

11 grudnia br. w Filharmonii Bałtyckiej została podpisana umowa o dofinansowanie partnerskiego projektu pn.: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. W związku z tą umową na terenie naszej Gminy powstanie blisko 8 km ścieżek oraz dwa przystanki rowerowe. Trasa została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy odcinek zostanie wybudowany na wałach przeciwpowodziowych od miejscowości Giemlice poprzez Leszkowy, Kiezmark (połączenie ze ścieżką na starym moście), aż do przystani żeglarskiej w Błotniku. Na tej trasie dodatkowo powstaną dwa miejsca postojowe. Ten fragment zostanie połączony ze szlakiem budowanym w ramach tego samego projektu strategicznego przez Miasto Gdańsk i Gminę Pruszcz Gdański. Dzięki temu rowerzyści będą mogli bez przeszkód z terenu naszej gminy przejechać na Wyspę Sobieszewską.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.