Aktualności

 

Ministerstwo Finansów co roku publikuje dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, będący swoistym rankingiem bogactwa gmin. Gmina Cedry Wielkie systematycznie od kilku lat „bogaci się” pod względem dochodów własnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca. W ostatnim zestawieniu ze stycznia 2017 roku, w klasyfikacji ogólnej, wpływ z podatków w Gminie Cedry Wielkie wyniósł 2245 zł na osobę, a nasza gmina znalazła się na 116 pozycji na 2478 gmin w Polsce. Dochód podatkowy, czyli tzw. wskaźnik G wyliczany i prezentowany przez Ministerstwo Finansów jest podstawą do wyliczenia subwencji rządowych (rekompensującej, wyrównawczej) dla gmin biedniejszych kosztem oczywiście gmin zamożniejszych. W roku ubiegłym w tej samej klasyfikacji gmina z dochodem w wysokości 1800,72 zł zajmowała 246 miejsce, a w 2014 roku z kwotą 1127,26 zł było to 846 miejsce w Polsce.

Wzrost dochodów podatkowych to efekt konsekwentnie realizowanej polityki, sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, w tym szczególnie przedsiębiorczości transportowej. Przyjęta przez Radę Gminy w 2013 roku Strategia Rozwoju Gminy, ukierunkowała działania na ożywienie i rozwój przedsiębiorczości na terenach położonych wzdłuż drogi krajowej E7. Ponadto działania podjęte w zakresie wydobywania kruszywa z dna rzeki Wisły i z Martwej Wisły, wybudowanej stoczni jachtowej oraz trwających prac budowlanych na drodze ekspresowej przez firmę Metrostav sprawiają, że systematycznie wzrasta dochód podatkowy gminy. Należy również dodać, że pomimo znacznego wzrostu dochodu na mieszkańca, udało się od dwóch lat utrzymać podatek od nieruchomości na tym samym poziomie, a nawet obniżyć w przypadku podatku rolniczego dla naszych rolników. Dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów podatkowych do budżetu gminy, gmina może aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom mamy większe możliwości pokrycia wkładu własnego dla pozyskanych dotacji z zewnątrz. Plany inwestycyjne na najbliższy okres finansowania z UE (w latach 2014-2020) to zbiór inwestycji gminnych z obszaru edukacji, modernizacji dróg, ochrony środowiska, sportu i bezpieczeństwa na blisko 64 mln zł.

Dla ciekawości najbogatsza gmina w Polsce to gmina Kleszczów (powiat bełchatowski) z kwotą przeszło 35179 zł na mieszkańca. Dochody pochodzą z bardzo uciążliwej, ale wyjątkowo dochodowej inwestycji, tj. odkrywkowej kopalni węgla. Natomiast w powiecie gdańskim najbogatszą gminą jest gmina Kolbudy, z kwotą ponad 2600 zł na jednego mieszkańca. W przypadku tej gminy jest to szczególnie widoczne w nagromadzeniu ilości firm mniej lub bardziej dokuczliwych dla otoczenia. Obecność firm często wiąże się z uciążliwością i dużym ruchem samochodowym, ale jednocześnie przysparza do budżetu ogromne środki podatkowe. To obrazuje, że tylko ten kierunek będący swoistym kompromisem między spokojnym otoczeniem a intensywną zabudową usługowo-przemysłową może w ostatecznym wymiarze zaowocować wzrostem dobrobytu i komfortem życia mieszkańców.

W Polsce, Europie i na świecie nie ma gminy bogatej, żyjącej tylko i wyłącznie z rolnictwa. Należy szukać innych źródeł pozyskiwania funduszy do budżetu. Doskonałe położenie naszej gminy, dostępność komunikacyjna poprzez Południową Obwodnicę Gdańska S7 z A1, S6, wybudowany w ubiegłym roku tunel pod Martwą Wisłą, doskonałe połączenie z portem lotniczym i terminalem oraz budowana obecnie droga ekspresowa do Elbląga i dalej do Warszawy, to bezwzględny atut, który może naszą gminę wynieść do grona gmin bogatych. Przy utrzymującej się na rynku dobrej koniunkturze transportowej oraz przy dalszym pozyskiwaniu inwestorów, głównie wzdłuż drogi krajowej E7 i drogi ekspresowej S7, jest duża szansa, że Gmina Cedry Wielkie będzie umacniała swoją pozycję, a nasi mieszkańcy wyraźnie odczują wzrost jakości życia.

Ranking  >> Załącznik

 

 

Pani Amanda Sałek mieszkanka Wocław w dniu 26.01.2017 r. obchodziła 91 rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Panią Grażyną Bereza udali się do Jubilatki z kwiatami i okolicznościowym prezentem składając najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, pogody ducha i długich jeszcze lat życia. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze wynikającej z obecności najbliższych członków rodziny Jubilatki. Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik

 

W dniu 23.01.2017 r. Pani Mieczysława Kowalska zamieszkała w Cedrach Małych obchodziła 92 rocznicę urodzin. Delegacja w osobie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego oraz pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Pani Marii Wawer udała się do Jubilatki z kwiatami oraz okolicznościowym upominkiem, składając życzenia w imieniu własnym oraz mieszkańców. Spotkanie w gronie najbliższych upłynęło w miłej atmosferze. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik

 

Dnia 25 stycznia 2017 r. odbyły się Uroczyste Obchodów 72 rocznicy „Marszu Śmierci” Więźniów Stutthof. Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele Parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, odprawionym przez Ks. Kanonika Zbigniewa Kerlina - Proboszcza Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach. Po nabożeństwie, pod obeliskiem pamiątkowym poświęconym pamięci poległych więźniów przy ulicy Osadników Wojskowych złożono wiązanki kwiatów oraz znicze. Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli: w imieniu Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha - Ireneusz Szweda Doradca Wojewody, z ramienia Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim - Małgorzata Kaczorowska, Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof - Marcin Owsiński wraz z pracownikami, księża, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedrów Wielkich oraz Koszwał. Dalsza część uroczystości odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie zaprezentowana została wystawa ze zbiorów w Muzeum Obozu w Stutthofie pn. „Historia i jej świadkowie”. Pan Marcin Owsiński - Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof przedstawił prelekcję nt. Marszu Śmierci. W ramach obchodów odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jak czczę pamięć o Marszu Śmierci” zorganizowanego przez ŻOKIS w styczniu tego roku dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie.  Konkurs miał na celu Pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach związanych z „Marszem Śmierci”, a także rozbudzanie refleksji młodzieży inspirowanych w formie artystyczno - plastycznej. Uroczystość w ŻOKiS została zakończona podziękowaniami Pana Wójta dla osób zaproszonych oraz zaangażowanych w upamiętnienie tak ważnego wydarzenia, a także słodkim poczęstunkiem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność. Na dalsze obchody uroczyści do Gdańska OLIWY wyruszył poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Wocławach reprezentujący Gminę Cedry Wielkie. Na miejscu odbyła się msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof i spotkanie opłatkowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik

 

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. "Palinocka Żuławska" zwracamy się z prośbą o składanie ofert na poszczególne działania.

  • Zapytanie ofertowe - nagłośnienie i oświetlenie  >> Załącznik
  • Zapytanie ofertowe - transport i montaż sceny i namiotów  >> Załącznik

  • Zapytanie ofertowe - wydruk plakatów  >> Załącznik

  • Zapytanie ofertowe - wydruk zaproszeń  >> Załącznik

  • Zapytanie ofertowe - zabezpieczenie elektryczne  >> Załącznik

 

W dniu 17 stycznia w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Giemlicach pożegnaliśmy śp. ks. Prałata Franciszka Fecko, długoletniego proboszcza i dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie. Mszę świętą pogrzebową poprowadził JE ks. Abp Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź i Bp Wiesław Szlachetka w obecności blisko 80 kapłanów z całej diecezji, najbliższej rodziny, parafian, samorządowców, nauczycieli, strażaków, mieszkańców i znajomych.

Śp. ks. Franciszek urodził się 5.03.1938 roku na ziemi sądeckiej w miejscowości Chomranice. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W 1960 roku podjął decyzję wstąpienia do Seminarium Duchownego w Gdańsku - Oliwie. Po 6 latach studiów, w dniu 5.06.1966 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk śp. ks. Bp Edmunda Nowickiego w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Potem rozpoczął pracę kapłańską jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku - Emaus, następnie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie i Stegnie Gdańskiej oraz w kościele pw. św. Mateusza w Nowym Stawie. Od dnia 1.08.1974 roku został proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, gdzie swoją posługę duszpasterską prowadził przez blisko 38 lat i 1 miesiąc. W dniu 1.09.2012 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał jako rezydent u ks. Józefa Urbana, proboszcza parafii w Pszczółkach. Ks. Franciszek Fecko otrzymał w dniu 22.01.2003 roku tytuł Prałata Rzymskiego przyznany przez Jana Pawła II, a w 1996 roku od śp. Abpa Tadeusza Gocłowskiego honorowy tytuł „Patriarchy Żuław”. Jego ogromne zasługi, jakie dokonał szczególnie w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, sprawiły, iż był to zasłużony człowieka dla Kościoła i dla całych Żuław.

„Dobry pasterz zna swoje owce i one go znają” (Ewangelia św. Jana). Takim pasterzem był śp. ks. Franciszek. Służąc swoją pracą duszpasterską był prawdziwym „ojcem”, pełnym głębokiej wiary, ale też i surowych zasad. Dla niego zawsze dobro było dobrem a grzech grzechem. W życiu nigdy nie szedł na skróty. Takim Go pamiętamy i takim chcemy pamiętać.

Dziękujemy dziś Panu Bogu za dar życia i Jego obecność na naszej Żuławskiej Ziemi, że mogliśmy się poznać i razem pracować dla dobra naszych mieszkańców.

Bóg zapłać za wszystko. Niech odpoczywa w pokoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 26.01.2017 r. drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gd. Więcej informacji na stronieLINK

 

W ramach trójstronnego porozumienia gmin: Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie oraz Przywidz w dniach od 16 stycznia do 20 stycznia br. uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich oraz Zespołu Szkół w Cedrach Małych uczestniczyli w zimowisku zorganizowanym przez Zespół Szkół w Przywidzu i Gminę Przywidz. W ramach zimowiska przygotowano dla młodzieży wiele atrakcji. Młodzież została podzielana na dwie grupy, powstała grupa snowboardowa i grupa narciarska. Uczestnicy pod czujnym okiem instruktora zapoznali się z technikami zjazdów na nartach i snowboardzie. W ramach zajęć sportowych na stoku, młodzi adepci narciarstwa do późnych godzin nocnych doskonalili jazdę na snowboardzie i nartach. Grupa skorzystała z wyjazdu do Aquaparku w Sopocie, Centrum Nauki Experyment w Gdyni, gdzie obejrzała interaktywną wystawę techniczno-biologiczną. Pod czujnym okiem opiekunów uczestnicy mogli do woli korzystać z basenów wewnętrznych i zewnętrznych, zjeżdżalni wodnych „dzikiej rzeki”, czy też jacuzzi. Każdy dzień kończył się zajęciami i zabawami sportowymi w nowoczesnej hali sportowej. Niestety, czas szybko biegnie i nadszedł czas powrotu. Po śniadaniu odbyło się uroczyste pożegnanie, podczas którego Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu podsumowała organizację i pobyt młodzieży na zimowisku. Wszyscy uczestnicy zgodnie zadeklarowali, iż w przyszłym roku również przyjadą do Przywidza, aby wspólnie z kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół w Trąbkach Wielkich i Zespołu Szkół w Przywidzu spędzić czas na stoku narciarskim.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
Wszystkim rolnikom przypominamy, iż w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
 
- limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. wynosi 1,00 zł/l. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy - pokój nr 6.
 
Wniosek  >>  Załącznik

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
  • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
  • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.