Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 marca (środa) 2017 roku o godz. 8.00 w Biurze Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:
  • Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • Regulaminu określającego zasady dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie kosztów inwestycji polegających na wymianie systemów grzewczych oraz instalacji ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych źródłach energii.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 marca (wtorek) 2017 roku o godz. 08.00 w Biurze Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • dostosowania planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie,
  • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
  • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 marca (piątek) 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Problem populacji bobra na Żuławach.
 2. Utwardzanie dróg rolniczych na terenie gminy.
 3. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie na inwestycje w ekologiczne źródła ogrzewania.
 4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 stycznia (środa) 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Ślubów USC.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.
 3. Zapoznanie się z planowanymi przetargami w 2017 roku na zadania realizowane przez gminę.
 4. Próbki glebowe – dopłaty.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 24 stycznia (wtorek) 2017 roku o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w 2016 roku.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 24 stycznia (wtorek) 2017 roku o godz. 8.30 w Biurze Rady Gminy.
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawach:
  a) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”,
  b) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku.
 3. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.