Gmina Cedry Wielkie

 

               Przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku

 

Kanalizacja Sanitarna

MIŁOCIN, TRUTNOWY, CEDRY WIELKIE

BŁOTNIK, CEDRY MAŁE

KOSZWAŁY, WOCŁAWY

STANISŁAWOWO

Usuwanie Azbestu

Instalacja na gaz płynny

 

Ważne strony

WFOŚ Gdańsk

NFOŚ

 

 

 

        Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Cedry Wielkie przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Edycja 2013

W lipcu br. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie – edycja 2013”. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 20518,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 30712,00 zł środków kwalifikowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, z czego 70% pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Unieszkodliwione zostało 38,39 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z jedenastu gospodarstw domowych z terenu Gminy. Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Poniżej linki:

www.wfosigw-gda.pl - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.nfosigw.gov.pl  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

        Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Cedry Wielkie                przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Edycja 2012

W lipcu br. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Cedry Wielkie”. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 4144,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 5920,00 zł środków kwalifikowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, z czego 70% pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Unieszkodliwione zostało 3,8 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z dwóch gospodarstw domowych z terenu Gminy. Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Poniżej linki:

www.wfosigw-gda.pl - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.nfosigw.gov.pl  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie”

 

W dniu 16.04.2010 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie”. Kwota udzielonej pożyczki to 1 300 000,00 zł. Przedmiotem projektu jest budowa 14,35 km kanalizacji sanitarnej oraz montaż 5 pompowni w miejscowościach Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie. W wyniku realizacji projektu 1178 osób podłączonych zostanie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zwiększy się skanalizowanie gminy do 57% oraz dociążona zostanie zmodernizowana oczyszczalnia pracująca obecnie jedynie w 38%. Celem inwestycji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy, poprawa konkurencyjności, spójności społecznej i dostępności przestrzennej.

           

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie”

 

W dniu 30.09.2011 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie”. Kwota uzyskanej dotacji to 3 026,00 zł z czego 1 513,00 zł pochodzi ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innym niż komunalne. Część III - usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 1 513,00 zł  ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt projektu wyniósł 4 324,32 zł z czego 70% pochodziło z dotacji. Unieszkodliwione zostało 2,46 Mg odpadów zawierających azbest. Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.