Przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku

 

Gmina Cedry Wielkie

 

               Przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku

 

Ważne strony

WFOŚ Gdańsk

NFOŚ

 

 

STRONA GŁÓWNA

„Budowa instalacji na gaz płynny propan butan do budynku świetlicy w m. Koszwały”


W dniu 16.01.2014 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę pożyczki nr WFOŚ/P/2/2014 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa instalacji na gaz płynny propan butan do budynku świetlicy w m. Koszwały”.

 
Wartość realizacji projektu: 49 200,00 zł
w tym:
- środki własne - 10 200,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku – 39.000,00 zł

Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w wyniku realizacji projektu:
W wyniku realizacji projektu została wybudowana instalacja na gaz płynny propan butan do budynku świetlicy w miejscowości Koszwały wraz z instalacją C.O. i ciepłej wody przy wykorzystaniu zakupionego już stojącego gazowego kotła kondensacyjnego ELIDENS typ DTG 130 – 65 o mocy znamionowej Pn (40/30 st. C) 65 kW charakteryzującego się nowoczesną konstrukcją modułową i starannym wykończeniem. Pozwoliło to na wyeliminowanie pieca na paliwo stałe – węgiel kamienny, który był wykorzystywany przed remontem świetlicy.


Wskaźniki redukcji emisji zanieczyszczeń:
- pyłów ogólnych – 0,160 tony/rok
- SO2 – 0,077 tony/rok
- NOx – 0,005 tony/rok
- CO – 0,359 tony/rok
- CO2 – 11,915 ton/rok