Aktualności

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

Wyniki konsultacji Protokół RDPP

badanie mammograficzne

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Mammobus przyjmować będzie w Cedrach Wielkich 22 listopada 2017 r. (środa) przy Urzędzie Gminy, ul. M.Płażyńskiego 16.

Plakat informacyjny

W związku z występowaniem w dniach 28 - 29 października 2017 r. na terenie Gminy Cedry Wielkie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i powstałych przy tym strat w mieniu, informujemy mieszkańców o możliwości zgłaszania powstałych szkód. Szkody prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Cedry Wielkie - pokój nr 3. Osobą do kontaktów w sprawie zgłaszania szkód jest p. Marek Morzyński tel. (58) 692-20-45.

Aktywna tablica

Gmina Cedry Wielkie zakwalifikowana została do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Całkowity koszt zadania w roku 2017 wynosi 56.000 złotych , z czego kwota przyznanej dotacji to 44.800 złotych. Dotacja została udzielona przez Wojewodę Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w szkołach podstawowych w Cedrach Wielkich, Cedrach Małych, Wocławach i Giemlicach. Zostanie ona wykorzystana na zakup tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośników.

Informacja dla osób bezrobotnych

W 2017 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański wraz z Gdańskim Urzędem Pracy przystąpiła do realizacji projektu ,,Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” (ZIT-I), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (po 30 roku życia oraz z wykształceniem średnim lub niższym). W ramach podejmowanych działań utworzono stanowisko doradcy ds. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Głównym zadaniem doradcy jest nawiązywanie kontaktów i współpracy z pracodawcami w zakresie m.in. pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy. Przedstawia także dostępne oferty zatrudnienia spełniającym kryteria osobom bezrobotnym.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Trwają prace przy budowie kanalizacji

W 4 miejscowościach naszej gminy trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”. Zgodnie z zawartą umową inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SOMBUD Mirosław Socha z Somonina. Do dnia dzisiejszego zostały zrealizowane odcinki kanalizacji tłocznej długości około 3360 mb na odcinku od miejscowości Długie Pole do oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich. Metodą przewiertu sterowanego wykonano odcinki kanalizacji tłocznej od miejscowości Długie Pole do miejscowości Giemlice, a także odcinki w miejscowości Długie Pole oraz odcinek kanalizacji tłocznej od miejscowości Długie Pole w kierunku miejscowości Leszkowy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
  • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
  • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.