Aktualności

26 finał WOŚP

Już po raz jedenasty Gmina Cedry Wielkie włączyła się do spontanicznego grania w ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorami tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich oraz Gmina Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. W tym roku 26 Orkiestra zagrała dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Od rana 14 stycznia 30 wolontariuszy zbierało datki we wszystkich sołectwach, a o godzinie 14.00. w Sztabie w Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich rozpoczęła się, przepełniona licznymi atrakcjami zabawa dla mieszkańców, trwająca do wieczora. Na niedzielne popołudnie i wieczór przygotowany został bogaty program artystyczny, na który złożyły się m.in. występy muzyczne i taneczne uczniów i absolwentów szkół z terenu naszej Gminy, koncerty zespołów: DOGS ON ACID - Kuźnia Talentów Mariusza Przybylskiego, REQUEST - Przyjaciele Kuźni Talentów Mariusza Przybylskiego oraz dobrze znany lokalnej społeczności zespół rockowy MIDNIGHT.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy oświaty.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu: 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. godz. 14.00 włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Główny księgowy oświaty”.

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Półmetek akcji bezpłatnych badań profilaktycznych

Jeszcze do 19 stycznia 2018 roku wszyscy Mieszkańcy gminy Cedry Wielkie mogą zgłaszać się do laboratorium ETER-MED przy ul. M. Płażyńskiego 18, celem wykonania bezpłatnie zaawansowanego panelu badań laboratoryjnych. Wszystkie wyniki badań laboratoryjnych będą ocenione przez specjalistę chorób wewnętrznych. Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badań będą informowani i kierowani na dalszą diagnostykę, konsultacje i leczenie. Akcja cieszy się wielkim zainteresowaniem, jak wynika ze statystyk prowadzonych przez pracownice ETER-MED-u do piątku 12 stycznia z badań profilaktycznych skorzystało 287 pacjentów naszej gminy.

W linku wideorelacja z akcji badań profilaktycznych: LINK

Wizyta w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa

Sześcioosobowa grupa uczniów klasy VI-VII Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach pod opieką Pani Beaty Kwiecień i Sławomira Turzyńskiego bierze udział w dwudniowych warsztatach pn. „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie” w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni. Uczniowie pod okiem doświadczonego żeglarza zgłębiają wiedzę z zakresu matematyki i geografii. Uczą się określania położenia na morzu, ustalania azymutu rejsu, obliczania czasu oraz długości trasy.

Bezpłatne badania mammograficzne

Zapraszamy mieszkanki Gminy Cedry Wielkie na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się 7 lutego 2018 r. w godz. 9.00-17.00 przy budynku Urzędu Gminy w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy finansowany przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1949-1968). Rejestracja telefoniczna: 58-767-34-55 lub 58-767-34-77.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza nabór do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w roku 2018, w związku z czym zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatur osób, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Załączniki: Ogłoszenie Zarządzenie Wójta z załącznikami Formularz zgłoszeniowy

Wójt Gminy Cedry Wielkie działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 roku w następujących zakresach:

  1. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
  2. OŚWIATY I WYCHOWANIE;
  3. WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
  4. EKOLOGII
  5. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
  6. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:  Zarządzenie Wójta z załącznikami   Edytowalny wzór oferty

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
  • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
  • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.