Aktualności

Koncert patriotyczny

Narodowe Święto Niepodległości - święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795-1918). Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918 r., pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami: Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (…)

Plakat informacyjny

Konferencja

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje w dniu 23 listopada br. konferencję: „GOSPODARZ Z ENERGIĄ”. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę w zakresie zalecanych technologii i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwie rolnym. W programie spotkania znajdą się informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji wykorzystujących OZE. Prelegenci podpowiedzą kiedy warto zastosować instalacje OZE w gospodarstwie, jakie źródła odnawialne wybrać i co zasilić wyprodukowaną energią, by wygenerować największe oszczędności oraz jak korzystnie sprzedać nadwyżki energii.

Plakat informacyjny

Gminne inwestycje dofinansowane

Kolejne wnioski przygotowane przez Gminę Cedry Wielkie uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pod koniec października br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 34 projektów w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, pośród których 3 dotyczą inwestycji planowanych do realizacji przez naszą gminę, a mianowicie:

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański. W ramach tego projektu zostanie wybudowana na terenie Gminy Cedry Wielkie trasa rowerowa wzdłuż wałów wiślanych od miejscowości Giemlice do przystani żeglarskiej w Błotniku oraz od przystani żeglarskiej do ulicy M. Płażyńskiego w Cedrach Wielkich. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 8 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowi 63,70 % kosztów kwalifikowalnych. Zakładany okres realizacji projektu to lata 2018-2019. Projekt ten jest partnerski i będzie realizowany wspólnie z gminą miejską Pruszcz Gdański oraz gminą wiejską Pruszcz Gdański, która jest liderem projektu.

Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 1.1.3 - Działalność turystyczna i okołoturystyczna - prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
  • 1.1.2 - Działalność turystyczna i okołoturystyczna
  • 1.1.4 - Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”

Termin składania wniosków 20.11.2017 r. - 04.12.2017 r.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

Wyniki konsultacji Protokół RDPP

badanie mammograficzne

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Mammobus przyjmować będzie w Cedrach Wielkich 22 listopada 2017 r. (środa) przy Urzędzie Gminy, ul. M.Płażyńskiego 16.

Plakat informacyjny

W związku z występowaniem w dniach 28 - 29 października 2017 r. na terenie Gminy Cedry Wielkie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i powstałych przy tym strat w mieniu, informujemy mieszkańców o możliwości zgłaszania powstałych szkód. Szkody prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Cedry Wielkie - pokój nr 3. Osobą do kontaktów w sprawie zgłaszania szkód jest p. Marek Morzyński tel. (58) 692-20-45.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
  • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
  • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.