Aktualności

Informacja dla osób bezrobotnych

W 2017 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański wraz z Gdańskim Urzędem Pracy przystąpiła do realizacji projektu ,,Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” (ZIT-I), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (po 30 roku życia oraz z wykształceniem średnim lub niższym). W ramach podejmowanych działań utworzono stanowisko doradcy ds. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Głównym zadaniem doradcy jest nawiązywanie kontaktów i współpracy z pracodawcami w zakresie m.in. pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy. Przedstawia także dostępne oferty zatrudnienia spełniającym kryteria osobom bezrobotnym.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Trwają prace przy budowie kanalizacji

W 4 miejscowościach naszej gminy trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”. Zgodnie z zawartą umową inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SOMBUD Mirosław Socha z Somonina. Do dnia dzisiejszego zostały zrealizowane odcinki kanalizacji tłocznej długości około 3360 mb na odcinku od miejscowości Długie Pole do oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich. Metodą przewiertu sterowanego wykonano odcinki kanalizacji tłocznej od miejscowości Długie Pole do miejscowości Giemlice, a także odcinki w miejscowości Długie Pole oraz odcinek kanalizacji tłocznej od miejscowości Długie Pole w kierunku miejscowości Leszkowy.

Nowe możliwości

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie "Nowe Możliwości", którego celem jest wzrost atrakcyjności zawodowej osób zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego. Szczegółowe informacje na temat projektu zawarte są na poniższym plakacie.

Plakat

Ogłaszamy konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Termin konsultacji: od 20 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia  Zarządzenie Nr 94/2017

Projekt uchwały  Projekt programu współpracy

W środę 18 października 2017 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie powołanej na kolejną trzyletnią kadencję przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Elżbieta Prymaczek - Sekretarz Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy oraz wszyscy członkowie powołanej RDPP reprezentujący Urząd Gminy, Radę Gminy oraz organizacje pozarządowe. Podczas spotkania został dokonany wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego RDPP Gminy Cedry Wielkie. Przewodniczącą Rady została Pani Elżbieta Skirmuntt - Kufel ze Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”, natomiast wiceprzewodniczącym Pan Marek Olechnowicz ze Stowarzyszenia „Podaj rękę”.

Trzy Krajobrazy

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.trzykrajobrazy.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
  • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
  • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.