Aktualności

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim przekazuje wyniki oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie pobranych próbek wody z wodociągów wyszczególnionych poniżej.

1.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Kiezmark gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kiezmark, Leszkowy, Długie Pole, Giemlice  >> Załącznik

2.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Wocławy gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin, część m. Koszwały, część m. Cedry Wielkie  >>  Załącznik

3.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Błotnik gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Błotnik, Trzcinisko, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Koszwały  >>  Załącznik

 W ramach przyjętej do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 9 084 000 mln. Fundusze te zostały głównie przeznaczone na rozwój turystyki, wzmocnienie przedsiębiorczości, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz promocje produktu lokalnego.

W ostatnim czasie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdziło część dokumentów wdrożeniowych dla Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 tj.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie
 • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Biznes Plan uproszczony
 • Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Powyższe dokumenty pozwalają na rozpoczęcie działań mających na celu realizację założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju co wiąże się z ogłaszaniem konkretnych naborów wniosków. Ogólne zasady przyznawania dotacji, przedmiotowe dokumenty, harmonogram naborów oraz Lokalną Strategię Rozwoju znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

 

W dniach 08.02.2017-12.02.2017 roku z inicjatywy Włoskiej Gminy Ragusa odbyła się kolejna wizyta studyjna w regionie Ragusa (Sycylia). Było to już kolejne potwierdzenie chęci współpracy opartej na doświadczeniach, dobrych praktykach obu regionów i zawiązanych kontaktach pomiędzy regionami wypracowanymi wcześniejszymi spotkaniami w tym na spotkaniu z partnerem włoskim w Błotniku dnia 29.09.2016 r. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński i Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS” - Łukasz Żarna oraz reprezentanci strony włoskiej. Wizyta zagraniczna miała na celu omówienie szczegółów współpracy w zakresie wymiany dzieci z Włoch i Polski w ramach 10 dniowych obozów żeglarskich, w których udział wezmą pretendenci do żeglarstwa - dzieci i młodzież w wieku 7 - 13 lat z terenu Gminy Cedry Wielkie.

W wielu spotkaniach, które miały miejsce w Gminie Ragusa, uczestniczyli przedstawiciele regionu reprezentowani m.in. przez Burmistrza - Federico Piccitto wraz z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, Giovanna Criscione - kurator oświaty, Gianluca Leggio - Inspektor ds. edukacji Gminy Ragussa, Saverio Criscione - założyciel szkoły żeglarskiej Marina di Ragusa, Kristin Balewski Pawela - pomysłodawczyni projektu współpracy POLSKO - WŁOSKIEJ oraz reprezentanci klubów i środowisk żeglarskich w prowincji Ragusa. W czasie wizyty studyjnej zostały wymienione informację nt. strategii rozwoju edukacji i żeglarstwa w regionach Polski i Włoch, a także zaprezentowane najważniejsze punkty i obiekty związane z tą dyscypliną sportu. Bardzo ważnym elementem wizyty było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Cedry Wielkie - Marina Błotnik a Marina di Ragusa (w załączeniu). Marina di Ragusa w odróżnieniu od Mariny Błotnik jest przedsięwzięciem prywatnym.

Podsumowaniem pobytu była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktu z lokalnym szkółkami żeglarskimi, a także przedsiębiorcami działającymi na płaszczyźnie turystycznej. Wizyta Polskiej Delegacji również miała znaczący oddźwięk w prasie sycylijskiej, która już po pierwszym dniu wizyty na łamach LA SICILIA opublikowała artykuł (w załączeniu) nt. projektu i podjętych działań w zakresie jego realizacji, a także prężnej współpracy pomiędzy regionami.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
List intencyjny >> Załącznik 

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich zatrudni osobę na stanowisko Sekretarki, na okres zastępstwa.

 • Zatrudnienie: od 01.03.2017 r.
 • Pełny wymiar czasu pracy - 1 etat.
 • Godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.15; śr. 7.30-16.30.
 • Zakres zadań w załączniku.

Podanie, CV, odpis dyplomu i kopie świadectwa pracy należy przesłać do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie w terminie do 24 lutego 2017 r. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu I piętro.

 

Dnia 13 lutego br. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego - Panem Mieczysławem Struk umowę o dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont budynku po byłej szkole podstawowej w Trutnowach mający na celu dostosowanie budynku do wymogów stawianych placówkom wychowania przedszkolnego. Przedszkole zacznie funkcjonować od września 2017 r. po wykonaniu prac remontowych oraz zakupieniu niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu przewidziano również doposażenie placówek przedszkolnych w Cedrach Małych oraz w Koszwałach w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, itp. Partnerzy wybrani przez Gminę w ramach otwartego konkursu będą odpowiedzialni ze realizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Fundacja EduFun będzie realizowała w przedszkolu w Cedrach Małych oraz w oddziałach w Koszwałach oraz Trutnowach zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu: matematyki, biologii, chemii, fizyki, robotyki itp. Partner zrealizuje również dwukrotnie w trakcie projektu festyny kreatywności oraz dni z nauką, w których będą mogły uczestniczyć rodziny dzieci uczęszczających do przedszkoli objętych projektem. Fundacja Nova będzie natomiast odpowiedzialna za przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zorganizowanie studiów podyplomowych w zakresie: logopedii, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, itp. W trakcie projektu zorganizowane zostaną dla dzieci także wizyty w pomorskich instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

 • Całkowita wartość projektu: 1 611 276,00 zł.
 • Kwota dofinansowania UE: 1 369 584,60 zł.
 • Niefinansowy wkład własny: 241 691,40 zł,
 • Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do grudnia 2018 r.
Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik

 

Dnia 05.02.2017 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Wocławach tradycyjnie już turniej tenisa stołowego. Powitania uczestników dokonała Dyrektor Szkoły Anna Kołatek oraz ks. Proboszcz Waldemar Naczk. Rozgrywki przebiegały przy 5 stołach tenisowych, w 7 kategoriach wiekowych. Do rozgrywek w poszczególnych grupach przystąpiło 75 zawodników. Partnerami zawodów byli Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz ksiądz Waldemar Naczk - Proboszcz Parafii Wocławy. W wyniku rozgrywek puchary i nagrody otrzymały 21 osoby zaś najmłodsi uczestnicy turnieju otrzymali nagrody specjalne. Dziękujemy partnerom i sponsorom. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom ! Kolejny, tradycyjny turniej odbędzie się za rok.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

 • Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.
 • Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.
 • Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.