Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.09.2016.

LGD „Trzy Krajobrazy” w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w czwartek 29 września 2016 r. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej 1 (sala nr 101 na parterze), poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców z powiatu gdańskiego (gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza  >> LINK

 
Komunikat ARiMR
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.09.2016.

Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR  >> LINK

 
Spotkanie informacyjne dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.10.2016.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 listopada br. w Urzędzie Gminy w Kolbudach w godz. 9.00-12.00 poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie będzie dotyczyło możliwości wsparcia dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wydarzenie przeznaczone jest w głównej kolejności dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej >> LINK

Plakat promujący  >>  Załącznik
 
Komunikat RDOŚ
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.09.2016.

W związku z pojawieniem się wilków na terenie województwa pomorskiego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje rolników prowadzących na terenie gminy hodowlę zwierząt gospodarskich o konieczności zabezpieczania swoich zwierząt. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami) odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich nie przysługuje w przypadku pozostawienia ich bez bezpośredniej opieki, w okresie od zachodu do wschodu słońca.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczania stada zwierząt oraz zasady szacowania i wypłacania ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku  >> LINK

 
Spotkanie organizacyjne - Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.09.2016.
 
Dożynki Gminne 2016
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.09.2016.

Tradycyjnie, w pierwszy weekend września odbyły się Gminne Dożynki, w podziękowaniu za zebrane, tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich, gdzie odprawiona została dziękczynna Msza Św. koncelebrowana przez Księży z terenu Gminy. W końcowej części nabożeństwa poświęcone zostały wieńce dożynkowe wykonane przez poszczególne sołectwa.

Zgodnie z tradycją starostowie tegorocznych dożynek: Pani Alicja Benedyk ze Stanisławowa i Pan Krzysztof Lech z Wocław przekazali na ręce Wójta Gminy Janusza Golińskiego bochen chleba upieczony z ziarna z tegorocznych zbóż z prośbą „o sprawiedliwy podział tak, aby nikomu go nie zabrakło”. Uformowany barwny, korowód dożynkowy udał się następnie na główne miejsce uroczystości tj. plac przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Po złożeniu chleba dożynkowego i barwnych, tradycyjnych wieńców dożynkowych przed sceną, Wójt Gminy Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Bożena Daszewska, a także Starostowie dożynek powitali w imieniu własnym oraz rolników przybyłych na uroczystość mieszkańców Gminy oraz zaproszonych gości.

Swoją obecnością zaszczycili m.in. Pan Kazimierz Smoliński - Wiceminister Infrastruktury, Wicestarosta Powiatu Gdańskiego - Marian Cichoń, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego - Piotr Ołowski wraz z Radnym Powiatowym - Bogdanem Dombrowskim, a także włodarze sąsiednich, zaprzyjaźnionych Gmin: Pani Barbara Kamińska - Wójt Gminy Suchy Dąb i Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki. W ramach uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursu: „Piękna Wieś Pomorska 2016”. W konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2016'' pierwsze miejsce zajęło sołectwo Trutnowy. W kategorii zagroda rolnicza nagrodę główną otrzymał Pan Zdzisław Solarz z Trutnowa. W bloku artystycznym imprezy na scenie prezentowały swoje umiejętności dzieci i młodzież z gminnych placówek. Nie zabrakło również atrakcji dla dorosłych. Zorganizowane zostały dla nich zmagania w przeciąganiu liny, czy też rzut jajkiem do kapelusza. Sołtysi natomiast mieli możliwość spróbowania swoich sił w konkurencji „bicia piany”, w której niewątpliwie najlepszą okazała się Sołtys z Giemlic - Pani Barbara Włodarczyk. Dzieci również mogły skorzystać z bogatej oferty. Specjalnie dla nich został przygotowany park zabaw z mini wesołym miasteczkiem, stoisko Ośrodka Rewalidalacyjno - Wychowawczego z zajęciami rekreacyjno – sportowymi, stoisko ŻOKIS, GKM Cedrus i Szkółki żeglarskiej z ofertą zabawową, stoisko garncarskie, stoisko profilaktyczne, a także przejażdżki na koniach. 

Niewątpliwie piękną atrakcję dla mieszkańców Gminy zarówno tych najmłodszych jak starszych przygotowało Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, które pod przewodnictwem Pani Prezes - Elżbiety Skirmuntt-Kufel przygotowało stoisko, na którym grupa autentycznych miłośników Żuław promowała ginące dziedzictwo kulturowe. Na uroczystości dożynkowe wszystkie sołectwa wykonały i zaprezentowały wykonane przez siebie wieńce. Wieńce zostały ocenione przez specjalnie powołaną komisję składającą się z sołtysów, która miała trudne zadanie z wyborem najładniejszego wieńca. Ostatecznie, za najpiękniejszy wieniec dożynkowy uznano wieniec wykonany przez sołectwo Długie Pole. Gmina Cedry Wielkie w odpowiedzi na zaproszenie Prezydenta RP przyłączała się do akcji Narodowego Czytania. W tym roku w ramach akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich Pani Dorota Nawrocka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przygotowała fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza pamiętając o tym, iż najwybitniejsze dzieła rodzimej literatury tak pięknie jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę.

W godzinach rannych w siedzibie firmy Roltop w Cedrach Małych odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci jako równoległa impreza towarzysząca obchodom uroczystości dożynkowych.  Przez cały dzień można było oglądać wystawy fotograficzne przygotowane przez ŻOKIS o tematyce nawiązującej do dawnych Żuław, a także inne nawiązujące do zrealizowanych projektów jak i do tych, które zaplanowane są do realizacji w najbliższym czasie. Przez cały dzień uczestnicy dożynek mieli okazję degustacji regionalnych potraw tradycyjnych serwowanych przez sołectwa, a także Koła Gospodyń Wiejskich z naszego terenu. Poza częścią wystawienniczą imprezy, na scenie zaplanowano wiele atrakcji muzycznych i artystycznych. Na scenie rozbawiał wszystkich kabaret EWG, czyli Eksportowy Wytwór Gminny. EWG, to czołowy kabaret wiejski, który jest laureatem wszystkich przeglądów w tej kategorii. Kolejną atrakcją był występ taneczny Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR”. Ostatnią atrakcją przygotowaną przez Organizatora był koncert zespołu RELAX, przy którym wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych.

Wójt Gminy Janusz Goliński składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy organizacyjnie, bądź finansowo przyczynili się do uatrakcyjnienia programu tegorocznego Święta Plonów w Gminie Cedry Wielkie. Szczególne podziękowania skierowane są również do mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy poświęcili czas na przygotowanie wieńców dożynkowych, konkurencji turniejowych oraz stoisk z lokalnymi produktami.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
Lista Sponsorów  >>  Załącznik
 
Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania i rozliczania pomocy materialnej dla uczniów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.08.2016.
Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Pomoc materialna dla uczniów, w obecnym jej kształcie, została uregulowana w ustawie o systemie oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy 0 systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niz kwota 514,00 zł netto i jest ona ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.
 
Miesięczna kwota stypendium wynosi 95,00 zł; 118,00 zł; lub 154,00 zł, i uzależniona jest od wysokości uzyskiwanego dochodu.
 
 
 
 
Wsparcie dla producentów mleka redukujących dostawy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.09.2016.

O pomoc unijną będą mogli wnioskować producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro. Wsparcie będzie wynosić 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między mlekiem dostarczonym w trakcie okresu referencyjnego, a mlekiem dostarczonym podczas okresu redukcji.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj  >>  Załącznik 
 
Marszałek Województwa Pomorskiego wśród młodych żeglarzy w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.09.2016.

Dnia 26 sierpnia 2016 r. z okazji prezentacji prototypu domu pływającego  spółki  ACTIV YACHTS, na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku wizytę w gminie złożył Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk. Była to też okazja do przedstawienia Panu Marszałkowi funkcjonującej od 2-ch lat na terenie Przystani w Błotniku szkółki żeglarskiej skupiającej młodzież w wieku 10-16 lat z terenu gminy. Młodzi adepci żeglarstwa mają do swojej dyspozycji łódki klasy Optymist w ilości 10 sztuk, brak jest natomiast sprzętu o wyższym poziomie wyposażenia i żeglowania. W sezonie letnim rozgrywane są na wodach martwej Wisły w Błotniku pasjonujące regaty, które są formą aktywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci. Łódka typu Optymist jest łatwa w obsłudze i stwarza dziecku doskonałe warunki do bezpiecznej nauki żeglowania. Dlatego też żeglarstwo w naszej gminie stało się popularne jako atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Planowane działania inwestycyjne Gminy na najbliższe miesiące.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.09.2016.

W Gmina Cedry Wielkie aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych z nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego rozpatrywane są 4 projekty opracowane przez Gminę,
a mianowicie:


a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy,
Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”
b) „Lepszy start młodego Żuławiaka”
c) „Upowszechnienie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry
Wielkie”
d) „Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich, ul. Mickiewicza od DW 227 do działki
nr 354/8”

Opis inwestycji dostępny jest tutaj  >>  Załącznik 
 
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 01 września 2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.08.2016.

 

W załączeniu prezentacja planu organizacji inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie dnia 01 września 2016 r.


Plan organizacji dostępny jest tutaj  >>  Załącznik 
 
Prezentacja domu pływającego w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.08.2016.

Dnia 26 sierpnia 2016 r. na terenie należącym do spółki ACTIV YACHTS, przy Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się prezentacja prototypu domu pływającego z własnym napędem. 

Pływający dom na wodzie jest w pełni wyposażony, składa się z dwóch sypialni, salonu, kuchni i dwóch łazienek. Na górnym pokładzie można się relaksować i zażywać kąpieli słonecznych. Dom ma osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę. Co ważne, zbiornik z zużytą wodą będzie mogła opróżnić tylko wyspecjalizowana firma podczas postoju jednostki, aby nie zanieczyszczać wodnych akwenów.

W uroczystości, której organizatorami byli: firma ACTIV YACHTS i Gmina Cedry Wielkie  udział wzięli przedstawiciele firmy z Panem Enochem Wituckim - właścicielem, Łukaszem Ściborem - Prezesem  oraz Gminą Cedry Wielkie reprezentowaną przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy i Bożenę Daszewską - Przewodniczą Rady.  Przybyli także zaproszeni goście: Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Pani Danuta Makowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Gdańsku, Pan Stefan Skonieczny - Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Piotr Ołowski - Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego, Pan Bogdan Dombrowski - Radny Powiatu Gdańskiego, Pani Barbara Kamińska - Wójt Gminy Suchy Dąb, Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki, Pan Zbigniew Ptak - Starosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Jacek Michalski - Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Pan Jerzy Szałach - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw, księża: Jan Świstowicz   i   Proboszcz Parafii Cedry Małe Czesław Sołtys, a także Radni i Sołtysi Gminy Cedry Wielkie. Właściciel stoczni p. Enoch Witucki nie krył zadowolenia z prezentowanej jednostki, stwierdzając iż spółka posiada już zamówienia na kilkanaście tego typu pływających domów. Z kolei Wójt Gminy Janusz Goliński stwierdził, iż dzięki funduszom unijnym możliwa była budowa Pętli Żuławskiej, a następnie portu jachtowego i stoczni jachtowej w Błotniku, przez co gmina zyskała nie tylko z punktu widzenia społeczno - ekonomicznego ale również poprzez popularyzację walorów turystycznych.


Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zapraszamy na warsztaty kulinarne w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.08.2016.


 
"RUN WISŁA" - Zabiegamy o czystą Wisłę.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2016.

Dwójka obcokrajowców przebiegła 1047 kilometrów wzdłuż Wisły, aby zwrócić uwagę na jej zanieczyszczenie. W środę pojawili się w gminie Cedry Wielkie na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Run Wisła jest inicjatywą polegającą na aktywizacji i integracji ludzi lubiących biegać nad Wisłą. Jest to wspólny bieg przyjaciół wzdłuż całej długości Wisły, czyli od jej źródeł na Baraniej Górze do Zatoki Gdańskiej. Trasa liczy ponad 1000 km. Bieg trwał od 31 lipca do 24 sierpnia tj. 27 dni. Współtwórcami przedsięwzięcia i tym samym biegaczami byli: Andrew Mossop i Alan Parsons - pochodzący z Wielkiej Brytanii a mieszkający w Polsce od ponad 8 lat. Obaj biegają, trenują i uprawiają triathlon. Realizując swoja pasję chcą zwrócić uwagę na stan Wisły, której brzegi są wspaniałym miejscem treningów. Inicjatywa Rok Rzeki Wisły, w ramach której odbył się bieg to wspólne działanie wielu ludzi, środowisk i organizacji na rzecz Królowej Polskich Rzek. W projekcie biegaczy wspierało wielu ludzi i podmiotów dobrej woli, przyłączając się do nich na różnych odcinkach, bądź też wspierając ich gościną. Do tych osób zaliczyć można również Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie, który przyjął biegaczy poczęstunkiem na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Przystanek ten był już ostatnim przed metą postojem. Dzięki przychylności Gminy Cedry Wielkie biegacze zregenerowali siły i mieli możliwość wysłuchania historii Przystani Żeglarskiej w Błotniku, a także początku przekopu Martwej Wisły.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Rejs młodych adeptów żeglarstwa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2016.

Żeglarstwo to możliwość poznawania świata z zupełnie innej perspektywy. Uczy najmłodszych adeptów żeglarstwa współdziałania w grupie i budowania wiary we własne siły. Taka forma spędzania czasu wolnego bardzo przypadła do gustu uczestnikom rejsu zorganizowanego przez ŻOKiS na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. 12 osobowa grupa małych żeglarzy wyruszyła w rejs po Martwej Wiśle. Po ponad godzinnym rejsie przyszedł czas na ognisko z kiełbaskami, zabawy z piłką na świeżym powietrzu, a także na kącik artystyczny. Przygotowane prace przedstawiały wrażenia z rejsu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Jubileusz 90 Urodzin Pani Heleny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2016.

W dniu 22.08.2016 r. do grona dostojnych Jubilatów dołączyła Pani Helena Lis zamieszkała w Cedrach Małych, która obchodziła 90 rocznicę urodzin. Delegacja w osobie Sekretarz Gminy Cedry Wielkie Pani Aleksandry Czarny oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Pani Grażyny Bereza złożyła wizytę dostojnej Jubilatce wręczając kwiaty oraz upominek. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Szanownej Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, długich lat życia oraz pomyślności na każdy kolejny dzień. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Gminne święto plonów - 03 września 2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.08.2016.

W dniu 03 września 2016 r. (sobota) na terenie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, odbędą się Gminne Dożynki 2016. Uroczyste święto poświęcone tegorocznym zbiorom plonów rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich o godz. 13.00. Po mszy świętej korowód dożynkowy uda się na główne miejsce uroczystości tj. teren przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. W programie imprezy przewidziano między innymi konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz wręczenie dyplomów w gminnym konkursie „Piękna Wieś Pomorska”. W części rozrywkowej wystąpi zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” oraz kabaret EWG w programie „Swojskie klimaty”, zaś gwiazdą wieczoru będzie koncert zespołu Amore Italiano i zespołu Cygańskie Gitary. Sołectwa będą rywalizować w „turnieju sołectw” o nagrodę „Złotego Kłosa” w konkurencjach - piosenka ludowa, kapelusz dożynkowy, najpiękniejsze stoisko i pokaz mody pn. „owoc lub warzywo”. Odbędą się również występy dzieci i młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie. Przygotowano również wiele atrakcji i konkursów dla dzieci i dorosłych. Serdecznie zapraszamy.

 
Andrzej Rosiewicz śpiewał dla seniorów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.08.2016.

Dnia 21 sierpnia 2016 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się impreza plenerowa. Organizatorzy: Urząd Gminy Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu zorganizowali ją pod nazwą „Bajkowy świat na wodzie”. Jak na bajkowe wydarzenie przystało wszędzie widoczne były motywy ze znanych i lubianych bajek. Również atrakcje przygotowane zostały w konwencji bajkowego wodnego świata. Wydarzenie mimo niesprzyjających warunków pogodowych obfitowało w moc atrakcji, z których skorzystali tłumnie przybyli mieszkańcy Gminy a w szczególności seniorzy, dla których przygotowany został specjalny namiot. W ramach imprezy można było wziąć udział w pokazach mody postaci bajkowych, konkursach z nagrodami zarówno dla dzieci, osób dorosłych jak i seniorów. W konkursach bardzo silną reprezentację stanowili mieszkańcy Kiezmarka, którzy przygotowali niesamowicie barwne stroje. Wszystkie konkurencje i konkursy zostały nagrodzone wyjątkowymi i cennymi nagrodami, których fundatorem był Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie. Wydarzenie rozpoczęło się przedstawieniem teatralnym dla najmłodszych przygotowanym przez formację Qfer. pt. „Królewna Śnieżka”. Przedstawienie to było pełne energii wprowadziło uczestników imprezy w pozytywny nastrój. Zaraz po widowisku na scenie zaprezentowały się artystycznie lokalne formacje muzyczne, w tym: Zespół Midnight, Julia Stach z Female Bande i Zosia Sulej. Zgromadzeni oczekiwali z niecierpliwością na występ gwiazdy wieczoru - Andrzeja Rosiewicza. Jego barwna, pełna energii postać sceniczna porwała wszystkich do zabawy. Artysta zaprezentował na scenie swoje największe przeboje: „40 lat minęło”, „Ada, to nie wypada”, „Czy czuje pani cha che”, „Najwięcej witaminy” i „Chłopcy radarowcy”. Następnie wystąpił Zespół Coverowy ABBA - wykonujący największe przeboje tej legendarnej grupy, m.in. Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia i wiele innych. Tymi przebojami grupa zdobyła serca cedrowskiej publiczności. Występ został profesjonalnie wyreżyserowany i oprawiony choreograficznie. Całość wydarzenia zwieńczona została zabawą taneczną przy dźwiękach muzyki zespołu Relax, który koncertował do późnych godzin nocnych. Imprezę swoją obecnością zaszczycili, licznie przybyli seniorzy, dla których na tą okoliczność został przygotowany poczęstunek, upominki i loteria z nagrodami. Do współtworzenia imprezy zaproszeni zostali partnerzy Gminy, w tym sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich, dzięki którym można było obejrzeć stoiska wystawiennicze i posmakować specjałów tradycyjnej kuchni żuławskiej. Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu firm Gravel i Metrostav.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Jubileusz 91 Urodzin Pani Anieli.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.08.2016.

W dniu 20 sierpnia 2016 r. mieszkanka miejscowości Leszkowy Pani Aniela Janus obchodziła Jubileusz swoich 91 urodzin. Aby uczcić to wyjątkowe święto, Jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z Kierownikiem GOPS - Grażyną Bereza składając gratulacje i życzenia wraz z bukietem czerwonych róż. Jubilatka nie kryła wzruszenia spowodowanego obecnością gości i uroczystym przebiegiem jubileuszu dnia urodzin. Na uroczystość Pani Anieli przybyła również najbliższa rodzina. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Z okazji Jubileuszu urodzin życzymy Pani Anieli raz jeszcze dużo zdrowia, pogody ducha i długich jeszcze lat życia.

Zdjęcie  >>  Załącznik
 
Zasady uboju na użytek własny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.08.2016.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (tj. Dz.U. z 2016r. poz.885) przesyła informację dotyczącą zasad uboju na użytek własny.

 
Ogłoszenie GOPS
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.08.2016.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że w celu kontynuacji pomocy (dożywianie w świetlicach szkolnych) w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2016 r.”, należy złożyć wniosek o pomoc w sfinansowaniu jednego gorącego posiłku dziennie. Wnioski o pomoc przyjmowane są od 16 sierpnia do 9 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.15, środa 7.30-16.30

 
"Wyprawka Szkolna 2016/2017".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.08.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie, zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informuje, że wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 09 września 2016 r. Od dnia 22 sierpnia 2016 r. wnioski będzie można pobrać w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017. Kompletny wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie ustalonym przez Wójta Gminy tj. do 09 września 2016 r. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do dyrekcji szkół, do których uczęszczają dzieci.

 
"BAJKOWY ŚWIAT NA WODZIE" - impreza plenerowa na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.08.2016.

Urząd Gminy Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają w dniu 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w godz. 16.00 - 24.00 na Przystań Żeglarską w Błotniku na imprezę pn: „BAJKOWY ŚWIAT NA WODZIE”. Wydarzenie będzie miało charakter imprezy plenerowej i obfitować będzie w moc atrakcji. W programie zaplanowano paradę i pokaz mody postaci bajkowych, konkursy z nagrodami, wyścigi kajakowe z przymrużeniem oka, wesołe miasteczko i zabawę taneczną z zespołem Relax. Imprezę swoją obecnością zaszczycą, miejmy nadzieję że licznie, nasi Seniorzy, których już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Gwiazdą wieczoru między innymi będzie charyzmatyczny piosenkarz estradowy, tancerz, kompozytor, satyryk, gitarzysta i choreograf - ANDRZEJ ROSIEWICZ. Jego barwna postać sceniczna uczyniła z niego znaczącego muzyka, który był czterokrotnie laureatem Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jego największe przeboje to: „40 lat minęło”, „Ada, to nie wypada”, „Czy czuje pani cha cha”, „Najwięcej witaminy” i „Chłopcy radarowcy”. Do głównych atrakcji tego wieczoru należeć będą występy ZESPOŁU COVEROWEGO ABBA - wykonującego największe przeboje tej legendarnej grupy, m.in. Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia i wiele innych. Grupa przebojami zdobyła serce polskiej publiczności. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić występ został on profesjonalnie wyreżyserowany i oprawiony choreograficznie. Do współtworzenia imprezy zaproszeni zostali partnerzy Gminy, w tym sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich, dzięki którym będzie można obejrzeć stoiska wystawiennicze i posmakować specjalności tradycyjnej kuchni żuławskiej. Serdecznie zapraszamy.

 
Spotkanie informacyjne dot. "Odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.08.2016.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne przeznaczone dla przedsiębiorców organizowane 24 sierpnia 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem (58)323-31-06, do dnia 22 sierpnia 2016 r. Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załącznikach poniżej.

Formularz zgłoszeniowy  >>  Załącznik
Program spotkania  >>  Załącznik
 
Komunikat KRUS w sprawie składek za III kwartał 2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.08.2016.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku prosi aby w związku z napływającymi od rolników sygnałami o niedoręczeniu płatnikom składek przekazów z należną kwotą za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników, podać informację o bieżących kwotach składek.

Kwoty składek  >>  Załącznik
 
IX Żuławski Rajd Rowerowy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.08.2016.

Dnia 30 lipca 2016 r. sprzed budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, rozpoczęto wycieczkę rowerową w ramach IX Żuławskiego Rajdu Rowerowego. W wycieczce rowerowej udział wzięło ponad 250 rowerzystów. Była to rekordowa ilość uczestników rajdu ze wszystkich dziewięciu edycji. Wśród uczestników rajdu były całe rodziny, młodzież i „młodzi duchem”. Wysoka frekwencja bardzo uradowała organizatorów i pokazała, że aktywna forma spędzania wolnego czasu i zwiedzania jest bardzo potrzebna. Rajd uroczyście otworzył organizator wycieczki Łukasz Żarna dyrektor ŻOKiS w Cedrach Wielkich. Przed ŻOKiS w Cedrach Wielkich, uczestnicy wycieczki otrzymali kamizelki odblaskowe i koszulki współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Całodniowy rajd niejednokrotnie zaskakiwał zmienną pogodą, jednakże rajdowicze nie poddawali się i nie tracili dobrego humoru i chęci ukończenia rajdu. Pierwszy przystanek był po dystansie 10 km przy ruinach kościoła w Steblewie. Dzięki przychylności Gminy Suchy Dąb, uczestnicy rajdu mieli okazję wysłuchać historii tego miejsca. Po krótkim odpoczynku, zregenerowaniu sił wyruszono w dalszą drogę. Następne przestanki miały miejsce w Pszczółkach (po dystansie 19 km), w Sobowidzu przy Szkole Podstawowej (po dystansie 27 km), przy Ośrodku Kultury w Trąbkach Wielkich (po dystansie 34 km), w Pruszczu Gdańskim (po dystansie 45 km, przy Świetlicy Wiejskiej w Rokitnicy (po dystansie 52 km), około godz. 17.00 dojazd do ŻOKiS w Cedrach Wielkich. Gospodarze wszystkich miejsc, w których zaplanowany był postój serdecznie ugościli uczestników i pozwolili skorzystać z obiektu na regenerację sił a w szczególności Wójt Gminy Trąbki Wielkie - Pan Błażej Konkol i Dyrektor GOKiSR - Pan Leszek Orczykowski, którzy swoim zaangażowaniem zabezpieczyli uczestników w poczęstunek i napoje. Ostatnim przystankiem rajdu i jednocześnie metą były Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu.  Po dotarciu do mety rozpalono ognisko i usmażono kiełbaski. Pan Dyrektor wręczył pamiątkowe medale każdemu uczestnikowi rajdu.  Przez cały przejazd towarzyszyło nam profesjonalne zabezpieczenie Policji Powiatowej z Pruszcza Gdańskiego. Nad zdrowiem i kondycją rajdowiczów czuwała opieka medyczna w osobie pielęgniarki Pani Hanny Wróbel. Organizatorzy zapraszają na kolejny jubileuszowy rajd, za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Letni festyn w Kiezmarku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.08.2016.

Dnia 20 lipca 2016 r. w Kiezmarku zorganizowany został przez panią sołtys Renatę Terlane i radę sołecką, letni festyn dla dzieci. Firma METROSTAV ufundowała dzieciom wspaniałe atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie przypominające rekiny giganty, watę cukrową do której ustawiła się długa kolejka, maskotkę Hello Kitty oraz pamiątkowe medale dla każdego dziecka. Był także słodki poczęstunek przygotowany przez radę sołecką oraz rodziców. Koło Gospodyń Wiejskich z Kiezmarka zorganizowało loterię fantową oraz ufundowało wafelki i lody dla każdego dziecka. Na koniec imprezy pełnej atrakcji zostały wręczone dyplomy, medale i upominki. Dzieci wróciły do domów bardzo zmęczone, ale szczęśliwe. Organizatorzy dziękują wszystkim rodzicom za pomoc, szczególnie mężczyznom za wsparcie techniczne przy rozkładaniu namiotu i przenoszeniu ciężkich rzeczy. I jeszcze raz składamy podziękowania firmie METROSTAV za sprawienie radości naszym pociechom.

                                                                                                                  Sołtys wsi Kiezmark

                                                                                                                      Renata Terlane

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zamknięcie przejazdu przez most w msc. Lędowo.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.08.2016.

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim informuje, że z początkiem sierpnia rozpoczną się roboty związane z przebudową obiektu mostowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina - Suchy Dąb w miejscowości Lędowo. Roboty będą wymagać całkowitego zamknięcia fragmentu drogi powiatowej dla ruchu drogowego z uwagi na konieczność całkowitej rozbiórki obiektu. Zamknięcie drogi nastąpi w samej miejscowości Lędowo 3 sierpnia 2016 r. (środa) i okoliczni mieszkańcy będą mogli korzystać z przygotowanego objazdu drogą wojewódzką, powiatową i gminną. W załączeniu organizacja ruchu na czas przebudowy obiektu. 

Organizacja ruchu  >>  Załącznik
 
Informacja dla osób otrzymujących świadczenie "Rodzina 500 plus".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.07.2016.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w przypadku otrzymywania świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus", wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195) na rachunek bankowy zajęty przez organ egzekucyjny Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie tut. organ egzekucyjny, który podejmie odpowiednie czynności mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zastosowanego środka egzekucyjnego, tj. z zapewnieniem zastosowania art. 10 par. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 599), zgodnie z którym przedmiotowe świadczenie nie podlega egzekucji.

W przypadku pytań w powyższym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 58 7737115 i 58 7737116 lub mailowy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Pierwsze zwycięstwo gminy Cedry Wielkie w turnieju piłki siatkowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.07.2016.

23 lipca 2016 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, w gminie Cedry Wielkie odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach cyklu międzyregionalnych konkurencji sportowo - rekreacyjnych pn. „WYSPA vs CEDRY” - TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ. W turnieju udział wzięło łącznie 20 osób. Każda z reprezentacji zobowiązana była do wystawienia 5 drużyn 2 osobowych. W dniu rozgrywek na terenie Przystani zostało przeprowadzone losowanie drużyn uczestniczących w turnieju oraz ustalono kolejność rozgrywanych meczy. Każda drużyna rozegrała jeden mecz a za zwycięstwo otrzymała 1 punkt do klasyfikacji ogólnej natomiast za przegraną 0 punktów. Po zaciętej rywalizacji, grze pełnej zaangażowania i emocji, a także nieustającemu dopingowi kibiców ostatecznie wygrała Drużyna z Cedrów Wielkich. Gratulacje dla reprezentacji tej drużyny. Kolejne zmagania już 18 sierpnia 2016 r. od godz. 21.00 - Podchody Nocne w terenie na Wyspie Sobieszewskiej. Zapraszamy do zapisów i do czynnego kibicowania drużynom.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Uruchomienie dodatkowego kursu - linia 864.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2016.

Informujemy, że w okresie od 16.07.do 31.08.2016 r. na prośbę mieszkańców zostaje uruchomiony w soboty i niedziele dodatkowy kurs na linii autobusowej nr 864:

  • Kurs Cedry Wielkie - Gdańsk PKP godz. 19:20
  • Kurs Gdańsk PKP- Cedry Wielkie godz. 20.10

Uruchomienie dodatkowych połączeń to efekt rozmów prowadzonych przez władze gminy z firmą „PLUS-EXPRESS”.  Jednocześnie informujemy, że będzie badany potok podróżnych kursujących ww. kursami. Ma to na celu zbadanie zasadności uruchomienia nowych kursów. Szczegółowy rozkład jazdy linii 864 zamieszczony jest poniżej w załączniku.

Załącznik

 
Całodzienny pobyt dzieci na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.07.2016.

W dniu 13 lipca 2016 r. 20 osobowa grupa dzieci nagrodzonych w ramach Festynu Wakacyjnego zorganizowanego przez ŻOKIS w dniu 9 lipca 2016 r., udała się na całodzienny pobyt na przystani żeglarskiej w Błotniku. W ramach nagrody dzieci miały możliwość zwiedzić przystań żeglarską w Błotniku, dowiedzieć się jak funkcjonuje i zajrzeć w jej wszystkie zakamarki. Dodatkowo dla wszystkich został zorganizowany rejs, ognisko z poczęstunkiem i lodami, a także gry i zabawy na świeżym powietrzu. Taka forma nagrody jest wdrażaniem działań podejmowanych przez Gminę Cedry Wielkie mających na celu szerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie edukacji morskiej, uczenia podstaw żeglarstwa i zasad regatowych. Ten piękny sport poprzez obcowanie z przyrodą w naturalny sposób uczy najmłodszych adeptów żeglarstwa współdziałania w grupie i budowania wiary we własne siły.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Gminny Festyn Wakacyjny w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.07.2016.

Dnia 9 lipca 2016 r. Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich zorganizował Gminny Festyn Wakacyjny dla mieszkańców całej Gminy Cedry Wielkie. W pogodne sobotnie popołudnie 9 lipca od godziny 16.00 rozpoczęły się pierwsze atrakcje. Na początek dla najmłodszych uczestników festynu zostało zorganizowane przedstawienie teatralne pn. „SMERFNE PRZYGODY”. Interaktywny teatr poza walorami artystycznymi zawierał wiele elementów wychowawczych. Dzieci niejednokrotnie podczas tego występu mogły wcielić się zarówno w rolę aktorów jak i najprawdziwszych smerfów. Zaraz po przedstawieniu pracownicy ŻOKIS zorganizowali zawody drużynowe, w ramach których dzieci i młodzież walczyły o główną nagrodę - całodzienny pobyt na przystani żeglarskiej w Błotniku połączony z wieloma atrakcjami, poczęstunkiem i oczywiście pysznymi lodami. Zaangażowanie w zawody drużynowe wszystkich dzieci nie pozwoliło na wyłonienie zwycięzców, wobec czego organizatorzy postanowili zaprosić wszystkich uczestników do przygody na Marinie.Kolejna cześć festynu skierowana była już dla nieco starszych i dorosłych uczestników. Od godz. 18.00 swoim występem zabawiał widzów Kabaret „POD NAPIĘCIEM”, Zespół Muzyczny „H.U.B.E.R.T” z muzyką Reggae, a także Julia Stach w mocno rockowej odsłonie. Od godziny 20.00 na scenie plenerowej rozbrzmiewał do godzin porannych zespół DWA PLUS DWA, który zachęcał do zabawy tanecznej w rytmie disco. Niewątpliwe główną atrakcją festynu był profesjonalny pokaz fireshow, który odbył się w godzinach nocnych. Poza atrakcjami artystycznymi i sportowymi w ramach festynu zostały przygotowane stoiska wystawiennicze Kół Gospodyń Wiejskich z Leszkowa i Cedrów Wielkich, a także stoiska z zabawkami, słodyczami, tatuażami, tradycyjnymi grami i pysznym jedzeniem.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Informacja Wójta Gminy Cedry Wielkie o wysokościach funduszów sołeckich na 2017 rok.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.07.2016.

Tak jak w latach poprzednich, sołectwa otrzymały od Wójta Gminy Cedry Wielkie informacje o planowanej wysokości funduszu sołeckiego na 2017 rok. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, sołtys winien w terminie do 30 września 2016 roku, przekazać Wójtowi wniosek zawierający wykaz zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2017. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do wykonania na obszarze sołectwa, w ramach środków określonych dla danego sołectwa. Zaplanowane do realizacji zadania winny uwzględniać koszty ich wykonania oraz uzasadnienie wyboru. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy; służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W załączniku informacja Wójta Gminy Cedry Wielkie o planowanych wysokościach funduszów sołeckich na 2017 rok.

 
 
Bezpłatne szkolenie finansowane ze środków UE.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.07.2016.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, który finansowany jest ze środków UE, zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane 29 lipca 2016 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w piątek 29 lipca 2016 r. w godz. 9.00-15.30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy al. Grunwaldzkiej 472 D 80-309 (sala 12.13 na XII piętrze). Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej >> LINK

 
Gmina Pszczółki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Budujemy domy dla pszczołowatych".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.07.2016.