Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

W dniu 24 czerwca br. w Żelisławkach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn z powiatu gdańskiego. Gminę Cedry Wielkie reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Cedrów Wielkich, w skład której regulaminowo wchodziło dziewięciu zawodników. W naszym przypadku byli to gimnazjaliści z Zespołu Szkół z Cedrów Wielkich, którzy ostatecznie zdobyli trzecie miejsce w powiecie. Nagrody i podziękowania wręczył Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego i Pani Hanna Brejwo Wójt Gminy Pszczółki. Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów jest w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu i ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Druhowie startowali w konkurencji rozwinięcia bojowego i biegu sztafetowego na 400 m. obejmującego dziewięć torów z przeszkodami. W dniu 26 czerwca, na zakończenie roku szkolnego, druhowie otrzymali od Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i poświęcenie oraz reprezentowanie Gminy Cedry Wielkie, które stanowi istotny wkład we wspólne dobro naszej społeczności. Gratulacje złożył również Pan Edward Woźniak Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Cedrach Wielkich.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Kolejny Festyn Transportowców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Dnia 26 czerwca br. w Nowym Dworze Wejherowskim, po raz kolejny Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zorganizowało dla swoich członków Festyn Transportowca. Do Ośrodka Faltom Leśny przyjechało kilkadziesiąt przewoźników oraz zaproszonych gości. Po raz trzeci na zaproszenie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych udział wzięła Gmina Cedry Wielkie, którą reprezentował Wójt Pan Janusz Goliński. Uczestnictwo w festynie Gminy Cedry Wielkie miało na celu zaprezentowanie możliwości rozwoju transportu w naszej gminie. Mimo licznych atrakcji zapewnionych przez organizatora stoisko Gminy Cedry Wielkie budziło ogromne zainteresowanie. Gościem stoiska był m.in. Pan Jarosław Kopczyński Dyrektor Inspekcji Transportu Drogowego w Gdańsku, oraz Pani Małgorzata Dubel z Grupy Doradczo-Audytorskiej Polska Sp. z o.o w Gdańsku.  Festyn Transportowca był dobrą okazją dla Gminy, do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami branży transportowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Letni etap realizacji Porozumienia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

W terminie od dnia  21.06.2015-25.06.2015 dzieci i młodzież z terenu gminy Trąbki Wielkie, Przywidz i Cedry Wielkie uczestniczyły w turnusie zorganizowanym w ramach porozumienia o współpracy w zakresie działań kulturowo-sportowych, kształcenia, wypoczynku, rozwoju dzieci i młodzieży. W Zespole Szkół w Cedrach Małych uroczystego powitania uczestników dokonał Pan Janusz Goliński Wójt Gminy oraz Pan Piotr Bukowski Dyrektor Zespołu Szkół, który przedstawił szczegółowy program pobytu.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach żeglarskich na Marinie w Błotniku pod kierunkiem profesjonalnego instruktora Pana Dariusza Olędzkiego z Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS”. Zdobyte umiejętności mogli wykorzystać pływając na kajakach i łódkach typu Optymist. Grupa uczestników zwiedziła również dom podcieniowy w Miłocinie i Trutnowach, odbyły się wycieczki rowerowe i spotkanie integracyjne przy ognisku. Na zakończenie turnusu uczestnicy turnieju rywalizowali w regatach międzyszkolnych. Na zakończenie uczniowie z Gmin uczestniczących w turnusie otrzymały w ramach podziękowania od Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy pamiątkowe puchary. Pan Wójt zaznaczył, że takie porozumienie nie tylko stwarza korzystne warunki do wypoczynku, aktywnej turystki i rozwijania zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży ale służy przede wszystkim integracji młodzieży.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wychowankowie ORW "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach laureatami I Powiatowego Konkursu Czytelniczego
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Któż z nas w dzieciństwie nie lubił słuchać bajek, najpierw czytanych przez rodziców, a później już samemu. Do zaczarowanego świata baśni zaprosiła dzieci podczas I Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Zaczarowany świat bajek”, Anna Krawycińska. Konkurs, w którym udział wzięły dzieci z OREW w Pruszczu Gdańskim, ORW „Żuławski Słonecznik” z Giemlic oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, odbył się 16 czerwca br. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim.  Celem konkursu była integracja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dobra zabawa i zachęcenie do obcowania z książką. I miejsce zdobyli uczniowie „Żuławskiego Słonecznika” z Giemlic, II miejsce - równorzędne OREW w Pruszczu Gdańskim i Zespół Szkół w Warczu. Nagrody wręczali: Starosta Powiatu Gdańskiego Pan Stefan Skonieczny i Dyrektor PiMBP w Pruszczu Gdańskim Pani Joanna Przybyś. Za rok odbędzie się kolejna edycja konkursu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Świetlica w Kiezmarku już gotowa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2015.

Dobiegł końca projekt pt. „Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka". W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał obiekt o łącznej powierzchni zabudowy równej 217,56 m2 i powierzchni użytkowej 186,37 m2. Świetlica posiada salę główną dla 50-60 osób, salę klubową, punkt biblioteczny, zaplecze kuchenne, magazyn oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Prace, których wykonawcą był Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą w Stężycy, wykonane zostały w okresie od lipca 2014 r. do końca maja 2015 r. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 622 tys. zł, z czego 406 tys. zł. Gmina pozyskała ze środków UE z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybackich i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Świetlicę wyposażono w sprzęty niezbędne do jej funkcjonowania, m.in. stoły, krzesła, meble kuchenne ze stali nierdzewnej i podstawowe sprzęty AGD. Już niedługo będzie można tu przeprowadzać spotkania wiejskie, imprezy kulturalne, zajęcia dla mieszkańców i itp. Z nowej świetlicy wiejskiej cieszą się przede wszystkim mieszkańcy sołectwa Kiezmark, którzy na tę inwestycję czekali od lat. Śmiało można stwierdzić, iż świetlica w Kiezmarku to chyba najładniejszy z nowo powstałych budynków w ostatnich latach.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 

 
Budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2015.

Dnia 30 maja firma DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad z siedzibą w Elblągu zakończyła budowę zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały.  Całkowity koszt wykonania prac wyniósł 735 tys. zł brutto, z czego 371 tys. stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 290 tys. zł to w części umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku. Zbiornik wyrównawczy o pojemności 190 m3 ma za zadanie gromadzić zapas wody i uzupełniać braki w sieci w okresie zwiększonego poboru. Oprócz tego wyrównywać będzie wahania ciśnienia. Na realizacji inwestycji najwięcej zyskają miejscowości Koszwały, Wocławy i Stanisławowo. Zmniejszy się tam awaryjność urządzeń do poboru i dystrybucji wody pitnej przy jednoczesnym zabezpieczeniu stałego - wysokiego ciśnienia dostarczanej wody do odbiorców.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Wocławach i Stanisławowie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2015.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 maja br. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wocławach i Stanisławowie.  Przedmiotowe prace wykonywane były w ramach dwóch unijnych projektów. Wykonawcą inwestycji w Wocławach były dwie firmy, pierwszego etapu - Centralny Wodociąg Żuławski z Nowego Dworu Gdańskiego a drugiego - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol - Olsztyn. W miejscowości Stanisławowo zaś wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno - Sanitarne i Remontowo - Budowlane „SKIBIŃSKI” z Sierakowic. Końcowa wartość inwestycji w obu miejscowościach to kwota blisko 6,5 mln zł, z czego 3,8 mln stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. W chwili obecnej trwają już prace rozruchowe 15 przepompowni (8 w Wocławach i 7 w Stanisławowie). Po zakończeniu obu inwestycji i przyłączeniu się wszystkich mieszkańców, osiągniemy 80% procent skanalizowania aglomeracji ściekowej gminy Cedry Wielkie. W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają możliwość przyłączenia do nowo wybudowanej sieci o podjęcie działań, celem przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie mieszkańcy zostaną poinformowani o tym obowiązku piśmiennie. Powyższe działania są niezbędne do dbania o środowisko oraz do spełnienia zapisów w umowie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Nowe boisko w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2015.

Dnia 12 czerwca br. zakończono prace przy przebudowie boiska w Koszwałach i dokonano końcowego odbioru. Inwestycję wykonywało P.H.U „AUTO-MAX” Łukasz Konkiel. Wszystkie zaplanowane pracy zostały zakończone w ustalonych terminach. W miejsce wyłysiałego, nieodwodnionego boiska z naturalnej trawy wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej do gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Boisko zostało ogrodzone oraz wyposażone w osprzęt sportowy tj.: bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki wraz z tablicami i koszami. W najbliższym czasie będzie również oświetlone. Nowy sportowy obiekt znajduje się przy świetlicy wiejskiej w Koszwałach. Będzie on ogólnodostępny służący mieszkańcom Koszwał i okolicznych miejscowości. Koszt inwestycji wyniósł blisko 300 tys. Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ten projekt.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Obowiązki właściciela nieruchomości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.06.2015.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzymywać i użytkować obiekt budowlany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w należytym stanie technicznym i estetycznym. Realizacja tego obowiązku wiąże się między innymi z koniecznością dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego samego obiektu jak również instalacji z nim związanych. Art. 62 Prawa Budowlanego narzuca obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych a przynajmniej raz na pięć lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji. Uzyskane z przeglądów protokoły oraz protokoły pokontrolne potwierdzające usunięcie uszkodzeń, należy odpowiednio kompletować i przechowywać. Brak dokumentacji z okresowych kontroli może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadkach losowych. Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią natomiast, iż właściciel nieruchomości nie może korzystać ze swego prawa w sposób sprzeczny z zasadami życia społecznego i gospodarczego, które naruszałyby prawa przysługujące innym obywatelom. Powinien współpracować i współdziałać z właścicielami gruntów sąsiadujących w utrzymywaniu znaków granicznych oraz umieścić na budynku w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.

W przypadku nieruchomości zabudowanych jednym lub wieloma budynkami składającymi się z co najmniej kilku mieszkań za przestrzeganie powyższych obowiązków odpowiedzialny jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół właścicieli wszystkich lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, powstaje automatycznie, po wydzieleniu pierwszego samodzielnego lokalu, czyli po ustanowieniu jego odrębnej własności. Prawo dzieli wspólnoty na małe i duże w zależności od liczby lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych. Tam, gdzie jest ich nie więcej niż siedem, wspólnota określana jest jako mała. Pozostałe nazywane są dużymi. Małe rządzą się przede wszystkim przepisami kodeksu cywilnego, zaś wszystko, co dotyczy dużych, w pierwszej kolejności reguluje ustawa o własności lokali.

Pamiętajmy, iż zaniedbywanie powyższych obowiązków może doprowadzić do groźnych zdarzeń losowych, które miały miejsce również w ostatnim czasie na terenie naszej gminy, doprowadzając do sytuacji, gdzie traci się dorobek całego życia.

 
Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.06.2015.

Informujemy, że od dnia 01.07.2015 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Cedrach Wielkich będzie prowadzony przez firmę Sita Północ Sp. z o.o., która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Cedry Wielkie w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2019 r. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem PSZOK odpady przyjmowane są tylko od mieszkańców gminy Cedry Wielkie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy. Jednocześnie informujemy, iż od lipca br. w PSZOK przyjmowany będzie również popiół z palenisk domowych.

 
Komunikat dot. worków na odpady selektywne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.06.2015.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż od dnia 23.06.2015 r. firma Sita Północ Sp. z o.o. będzie dostarczała mieszkańcom komplet worków na odpady selektywne na okres II półrocza 2015 r.

 
Jubileusz X-lecia istnienia ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.06.2015.

W dniu 20 czerwca 2015 r. Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich obchodził piękny jubileusz X – lecia swojego funkcjonowania. Przygotowane na tę okoliczność obchody składały się z dwóch części. Część pierwsza obejmowała wykład nt. roli instytucji kultury na obszarach wiejskich w kontekście integracji społecznej.  Wykład poprowadził Pan Marek Przewłocki, który jest specjalistą w tematyce działalności Ośrodków Kultury. Pan Marek jest antropologiem kultury, skrzypkiem - uczniem wiejskich muzykantów. Zajmuje się badaniem, praktykowaniem i rozwijaniem szeroko pojętej kultury tradycyjnej społeczności wiejskiej, szczególnie na postmigracyjnych Ziemiach Północnych. Po prelekcji o godzinie 16.00 rozpoczęła się część oficjalna, otwierająca festyn na okoliczność jubileuszu X – lecia. Część ta była znakomitym momentem powitania gości, którzy nie zawiedli swoją obecnością. W obchodach uczestniczyli: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan Stefan Skonieczny - Starosta Gdańskiego, przedstawiciel Pana Piotra Ołowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu – Pan Maciej Urbanek, Pan Łukasz Żarna – obecny Dyrektor ŻOKiS, Pani Justyna Kasprzycka – pierwsza Dyrektor ŻOKIS, księża z terenu Gminy Cedry Wielkie, Radni, Sołtysi Gminy Cedry Wielkie, Dyrektorzy placówek oświatowych  i jednostek pomocniczych Gminy, a także licznie przybyli mieszkańcy.

Zaproszeni goście z okazji jubileuszu, przekazali ŻOKiS gratulację i życzenia dalszego funkcjonowania. Wśród składających życzenia znaleźli się Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan Stefan Skonieczny - Starosta Gdański, przedstawiciel Pana Piotra Ołowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, Pan Marek Olechnowicz – Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, Pani Elżbieta Skirmuntt-Kufel, prezes Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie, Elżbieta Gerlecka – Dyrektor Niepublicznego Zespołu Słonecznych Okienek Przedszkolnych, Pani Beata Kwiecień – nauczyciel „Słonecznych Okienek” i Iwona Karlinski – dyrektor szkoły Podstawowej im. Ziem Polskich we Wocławach, a także przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Leszkowach.

Dodatkowo szczególne podziękowania za działalność, z rąk Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy i Pani Bożeny Daszewskiej Przewodniczącej Rady Gminy otrzymali: Pani Justyna Kasprzycka (dyrektor ŻOKIS w latach 2005 – 2008), Mirosława Polanowska (dyrektor ŻOKIS w latach 2008 – 2012) i Łukasz Żarna (dyrektor ŻOKIS od 2013 r.). Obchody tak ważnego święta dla ŻOKiS, były idealnym momentem podziękowania również firmą, różnego rodzaju instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, które przez 10 lat w znaczny sposób i w pełni bezinteresownie wsparły i wspierają  działania na rzecz mieszkańców gminy Cedry Wielkie w szczególności z zakresu kultury i sportu. Wszystkie podmioty zostały uhonorowane statuetkami dobroczynności i gromkimi brawami. W ramach oficjalnego otwarcia rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Cedry Wielkie pt. „W ŻOKIS mogę….”. Konkurs ten poruszał tematykę działalności Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w perspektywie minionych 10 lat. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło wiele prac. Komisja dokonała oceny i wyłoniła najciekawsze prace, które zostały nagrodzone. Wszystkie prace można było zobaczyć w ŻOKiS na wystawie przygotowanej z okazji jubileuszu.

Na tak ważnych obchodach nie mogło zabraknąć również tortu. Dzięki przychylności Grupy Doradczo – Audytorskiej Polska Sp. z o.o został przygotowany wielki tort urodzinowy. Oficjalnego zdmuchnięcia świeczek dokonał Pan Stefan Skonieczny - Starosta Gdański, Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady, a także Łukasz Żarna i Justyna Kasprzycka – Dyrektorzy ŻOKIS.  Degustacja tortu przygotowana była dla wszystkich uczestników imprezy.  Na stoisku ŻOKIS dzięki przychylności Państwa Tomkowicz z Cedrowego Dworku, skosztować można było tradycyjnego wina, które ŻOKIS dostał na swoje 10 urodziny. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia, na gości czekało w ciągu całego dnia wiele atrakcji, które zaplanowane zostały do późnych godzin wieczornych. W pierwszej kolejności w ramach występów scenicznych zaprezentowały się sekcje działające przy ŻOKIS, w tym formacja baletowa, dziewczęcy zespół wokalny „FEMALE BAND”, żeński chór „RAPSODIA”, Zespołu Midnight, sekcja Taekwondo i Zumby. W programie poza występami formacji działających przy ŻOKIS odbyły się animacje dla dzieci, w tym: pokaz wielkich baniek mydlanych, kręcenie balonów, malowanie twarzy, blok dla dzieci. W trakcie całej imprezy dzieci mogły skorzystać z darmowych atrakcji na wesołym miasteczku, a dorośli ze stoisk wystawienniczych i przygotowanych wystaw. Głównymi atrakcjami był Występ teatralny Formacji agencji Atrybut „Ratujemy Las” i występ Kabaretu „Pod napięciem”. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna dla dorosłych z zespołem muzycznym „RELAX”. Goście bawili się wyśmienicie do wczesnych godzin rannych.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Rozpoczynają się prace przy budowie gazociągu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.06.2015.

W dniu 08.06.2015 r. odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie Wójta Gminy Janusza Golińskiego z przedstawicielami firmy DOMAR Kazimierz Domaracki. Firma ta na zlecenie Polska Spółka Gazownictwa będzie budowała sieć gazową średniego ciśnienia na terenie Gminy Cedry Wielkie. Termin rozpoczęcia robót to czerwiec 2015 r. natomiast zakończenie planowane  na październik 2015 r. Gazyfikacja terenów Gminy to jedna z priorytetowych inwestycji w bieżącym roku na terenie Gminy.

W związku z dużym zakresem robót do wykonania i krótkim terminem na ich ukończenie nastąpią lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów lokalnymi drogami. Prosimy zatem mieszkańców o wyrozumiałość.

W razie istotnych kwestii do wyjaśnienia prosimy kontaktować się z następującymi osobami:

 1. Kierownik budowy - mgr inż. Arkadiusz Siatkowski (sprawy organizacyjne, informacje na temat zakresu i etapów robót itp); tel.: 668 328 9962.
 2. Kierownik robót - mgr inż. Marcin Hermanowicz ( sprawy związane z realizacją robót w terenie, koordynacja prac poszczególnych brygad); tel.: 664 410 797
 3. Kierownik robót - mgr inż. Kazimierz Niedziałek (sprawy  związane z realizacją robót w terenie, koordynacja prac poszczególnych brygad); tel.: 664 135 672.

W załączeniu zamieszczamy trasę budowanego gazociągu.

Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków na określenie warunków na przyłączanie się do sieci gazowej. Wnioski należy składać do Pomorskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przy ul. Wałowej 41/43.

Trasa budowanego gazociągu  >> Załącznik

Prace przy budowie gazociągu  >> Załącznik

 
Partnerska współpraca trzech gmin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.06.2015.

W związku z podpisaniem we wrześniu 2014 r. porozumienia między gminą Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie w zakresie organizacji wspólnych działań kulturowo-sportowych, kształcenia, wypoczynku i rozwoju dzieci i młodzieży z terenu trzech gmin odbędą się dwa turnusy kolonii letnich. Pierwszy termin realizacji turnusów to 21.06.2015 - 25.06.2015, drugi termin 29.06.2015 - 03.07.2015. Program wypoczynku obejmuje przede wszystkim zajęcia żeglarskie na łódkach Optymist i kajakach, prowadzone przez profesjonalnego instruktora Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS”. Dodatkowo zaplanowano wyjazd do Aqua Parku w Sopocie, rejs motorówką i pontonem do Sobieszewa, zajecia sportowe, spacery, wycieczka do domu podcieniowego w Miłocinie i Trutnowach oraz wycieczki rowerowe. Finałem każdego turnusu będa zawody międzyszkolne na łodziach Optymist i kajakach.

 
II audyt tras rowerowych - certyfikacja BYPAD.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.06.2015.

Dnia 13 czerwca odbył się drugi audyt tras rowerowych po obszarze gminy Cedry Wielkie. Miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z placu przy Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. Trasa prowadziła przez Cedry Wielkie, Miłocin, Koszwały, Wocławy, Stanisławowo i Trutnowy - łącznie ok. 25 km. Oprócz samej przyjemności jazdy rowerem uczestnicy mieli okazję zwiedzić zabytki leżące na trasie przejazdu między innymi dom podcieniowy w Miłocinie i Koszwałach, ruiny kościoła w Wocławach. Na zakończenie trasy dzięki uprzejmości gospodarzy zwiedzili dom podcieniowy w Trutnowach i zapoznali się z historią żuławskich budowli. Drugi audyt tras rowerowych był częścią procesu audytu realizowanego w ramach certyfikacji BYPAD. Efektem końcowym certyfikacji będzie raport końcowy wraz z dwuletnim planem działań. Raport końcowy zawierać będzie zadania jakie powinna podjąć gmina, aby poprawić warunki jazdy rowerem, zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów na drogach, zwiększyć świadomość mieszkańców w kwestii korzystania z rowerów, poprzez informowanie ich o korzystnym wpływie na zdrowie jazdy na rowerze oraz na środowisko naturalne jak również zachęcić mieszkańców do rekreacyjnej jazdy na rowerze. Przeprowadzona certyfikacja ułatwi gminie pozyskanie środków na rzecz projektów rowerowych dofinansowywanych ze środków UE.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Festyn Rodzinny w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2015.

Dnia 13 czerwca 2015 r. na terenie Zespołu Szkół w Cedrach Małych odbył się festyn rodzinny, na który zaproszeni zostali uczniowie wraz z rodzinami. Nie zabrakło też gości specjalnych. Byli wśród nich m.in. wójt gminy Cedry Wielkie, Pan Janusz Goliński, Komendant Straży Pożarnej, Pan Piotr Kordowski, panie z Koła Gospodyń Wiejskich i inni. Cała impreza obfitowała w atrakcje. Uczniowie pod opieką wychowawców przygotowali różne występy artystyczne. Mogliśmy zobaczyć zabawne przedstawienia, pokazy tańca, zumby i gimnastyki sportowej, recytacje wierszy, występy wokalne oraz quizy, podczas których można było wygrać nagrody. Odbyła się też wystawa prac plastycznych uczniów szkoły w Cedrach Małych i rozstrzygnięcie wielu konkursów. W czasie festynu działała loteria fantowa, kawiarenki, można było zjeść kiełbasę z grilla przygotowaną przez Radę Rodziców lub zupę żuławską sponsorowaną i pięknie podaną przez członkinie KGW w Cedrach Wielkich, a na deser lody, ciasta i jabłka.  Dzieci skakały na euro bungie, uczennice gimnazjum malowały chętnym twarze, można było odbyć przejażdżkę na kucyku lub zrobić sobie zabawne zdjęcie na tle żuławskiej przyrody. Dzieci dostawały baloniki wypełnione helem. Wielką atrakcją okazały się dwa wozy strażackie i jeden policyjny, chętni mogli je obejrzeć od środka i wysłuchać krótkiej pogadanki. Zarówno dzieci, jak i dorośli z zapałem brali udział w konkurencjach sportowych. Nagrodą główną podczas festynu był rower ufundowany przez wójta gminy Cedry Wielkie. Cała impreza mogła odbyć się dzięki hojności sponsorów. Byli wśród nich: Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, Państwo Kierszniewscy, Radna Pani Anna Moritz, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cedrach Wielkich, Rada Rodziców, Pan Jarosław Matyszczak z firmy Salvit Prima. Wielkim zaangażowaniem wykazali się: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy nad organizacją imprezy sprawowali pieczę. Pogoda był przepiękna, goście przybywali tłumnie, wszyscy się świetnie bawili. Imprezę można uznać za wyjątkowo udaną. Zapraszamy za rok !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
VII sesja Rady Gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2015.

Rada Gminy Cedry Wielkie informuje, że VII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 czerwca (wtorek) 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dostępne są w załączniku poniżej.

 
Zaginął pies.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2015.

W dniu 3 czerwca (środa) około godziny 17.00 na Chełmie w Gdańsku zaginął pies. Suczka. Ma około 10 lat i może być bardzo przestraszona. Nazywa się Ruda. Miała na sobie czerwoną obrożę. Cechy charakterystyczne: kundelek średniej wielkości (powyżej kolan), rudy kolor, ogon przypominający kitę, sierść miękka dłuższa, spiczaste uszy trochę ciemniejsze, siwy pyszczek, drobna budowa ciała, przypomina trochę lisa skrzyżowanego z owczarkiem niemieckim. Ktokolwiek widział lub znalazł psa proszę o kontakt pod nr tel. 507-022-636. W dniu 12 czerwca 2015 r. ostatni raz widziano ją w okolicy Roszkowa i Grabiny Zameczek.

                                                                   Zdjęcie

 
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.06.2015.

 

Gmina Cedry Wielkie informuje o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nazwa zadania - „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały”.

Koszt kwalifikowany zadania – 783 830,48 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: pożyczka – 290 000,00 zł.

Przedmiotowe zadanie polegało na budowie zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz sieci wodociągowej. Zadanie obejmowało:

- wybudowanie zbiornika wyrównawczego na wodę pitną o poj. V=100m3.

 • dno zbiornika z blachy fi 6 mm
 • ściany dolne  zbiornika z blachy fi 5 mm, h=3 m;
 • ściany górne zbiornika z blachy fi 4 mm, h=3 m;
 • dach zbiornika stożkowy z fi 4 mm;
 • wzmocnienie po obwodzie zbiornika z ceownika 80;

- wybudowanie instalacji wodociągowej technologicznej łączącej zbiorniki i zespół pompowy.

Pełna treść informacji  >>  Załącznik
 
Wybory do Izb Rolniczych rozstrzygnięte.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2015.

W dniu 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie gdańskim. Na terenie Gminy Cedry Wielkie uprawnionych do głosowania było 853 rolników, w głosowaniu wzięło udział 29 wyborców. Zgłoszeni kandydaci na członków Rady Powiatowej otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Michał Tarasiuk - 26
 2. Andrzej Tymoszuk - 28

Wyżej wymienieni kandydaci zostali wybrani do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Gratulujemy !

 
Wychowankowie ORW w Warszawie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2015.

Dnia 27 maja 2015 r. najstarsi wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach wraz z opiekunami udali się na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Wyjazd ten sfinansował sponsor Witman sp. z o.o. Mercedes-Benz. Pierwszym punktem w programie wycieczki było zwiedzenie Pałacu Kultury i Nauki. Dzieci wjechały windą na wieżę widokową, by podziwiać panoramę Warszawy. Następnie uczestnicy udali się metrem na Plac Krasińskich, gdzie mogli obejrzeć pomnik poległych Powstańców Warszawskich. Idąc dalej uliczkami stolicy, napotkali na miejsce, gdzie Powstańcy mieli szpital polowy. Widzieli też inne miejsca upamiętniające Powstanie z sierpnia 1944 roku. Kolejnym miejscem był Plac Zamkowy oraz Zamek Królewski. Z pomocą przewodnika zapoznali się z historią miasta, samego zamku i Królestwa Polskiego. Ostatnim miejscem, które zwiedzili wychowankowie ORW dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego Rady Powiatu Gdańskiego Piotra Ołowskiego, był Sejm R.P. Mieli okazję popatrzeć na głosujących posłów i ministrów oraz na własne oczy zobaczyć najważniejszych polityków Polski, których na co dzień mogą oglądać tylko w telewizji.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Festyn rodzinny w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2015.

Dnia 3 czerwca 2015 roku jak co roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach odbył się z okazji Dnia Dziecka festyn rodzinny. Imprezę rozpoczął dyrektor szkoły Tomasz Szlak, który przywitał przybyłych gości: Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego, radną gminy Cedry Wielkie Bożenę Tarasiuk oraz sołtysa Długiego Pola Katarzynę Dykowską a także rodziców oraz dzieci. Dla wszystkich uczestników festynu przygotowano różne atrakcje: było malowanie twarzy oraz liczne konkurencje sportowe, które wzbudzały tak wiele emocji, że także rodzice przyłączyli się do zabawy. Po zaliczeniu wszystkich konkurencji na dzieci czekała słodka nagroda. Na festyn przybyli także strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedrów Wielkich oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim i z Posterunku w Cedrach Wielkich, którzy umożliwili dzieciom poznanie radiowozów oraz wozu strażackiego. W kawiarence obsługiwanej przez Mamy uczniów można było poczęstować się czymś słodkim lub posilić się pysznym bigosem, żurkiem oraz hamburgerem.  Firma Salvit Prima podarowała pyszne jabłka. Słoneczna pogoda zachęcała do wspólnej zabawy przy dźwiękach muzyki i przy pięknej dekoracji z kolorowych balonów podarowanych przez firmę Belbal z Tczewa. Wszystkim, którzy włączyli się i pomagali przy organizacji festynu organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Jubileusz 103 Urodzin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.06.2015.

Niezwykły jubileusz 103 Urodzin obchodziła dnia 8 czerwca 2015 r. mieszkanka wsi Cedry Wielkie Pani Katarzyna Glier będąca jednocześnie najstarszą osobą zamieszkującą na terenie Gminy Cedry Wielkie. Z tej okazji Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z pracownikiem socjalnym miejscowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili dostojną Jubilatkę by złożyć osobiście najlepsze życzenia i wręczyć bukiet kwiatów. Pomimo osiągniętego wspaniałego wieku Pani Katarzyna zadziwia swoją kondycją, energią, nieodłącznym uśmiechem i wyśmienitą pamięcią. Dostojnej Jubilatce życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu i pomyślności.

 
Komunikat w sprawie trybu zgłaszania Radzie Gminy Cedry Wielkie kandydatów na ławników.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.06.2015.

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie trybu zgłaszania Radzie Gminy Cedry Wielkie kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019.

W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych, w związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Cedry Wielkie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019:

 • do Sądu Okręgowego w Gdańsku - 1 ławnik,
 • do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku - 10 ławników w tym 5 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku. Pełna treść komunikatu wraz z załącznikami znajduje się poniżej

Komunikat  >> Załącznik

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika  >> Załącznik

Oświadczenie kandydata na ławnika  >> Załącznik

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika  >> Załącznik

 
Firma Assel poszukuje pracowników.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.06.2015.

Firma Assel jest jednym z największych polskich producentów urządzeń elektronicznych na zlecenie, mająca swój oddział również w Pruszczu Gdańskim. W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz z zachodzącym procesem wdrażania nowych technologii, poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

 • Młodszy/a Pracownik/ca Produkcji
 • Operator Testu
 • Operator Produkcji – lutowanie ręczne
 • Operator Maszyn SMT
 • Dystrybutor

Nowym pracownikom firma zapewnia pakiet szkoleń i przyuczenie do wykonywanej pracy. Miejsce pracy: Pruszcz Gdański, zainteresowanych prosimy o kontakt: e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , telefon: 58 76-75-933, 602- 343-945.

 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.06.2015.