Komunikat firmy WEMA.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.06.2016.
Firma WEMA informuje, że w dniu  07.06.2016r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w miejscowości Cedry Wielkie od Oczyszczalni Ścieków w kierunku Cedrów Małych do stacji podnoszenia ciśnienia wody w Cedrach Małych (ul. Kolorowa) nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej.
 
Spotkanie Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA).
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.06.2016.

Dzięki gościnności Gminy Cedry Wielkie już tradycją stają się spotkania wielu podmiotów zewnętrznych na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Tego typu działania mają ogromne znaczenie dla promocji zarówno Gminy jak i samej przystani żeglarskiej. W dniu 25 maja 2016 r. odbyło się spotkanie Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA). PUMA jest zorientowaną na innowacje, ogólnopolską organizacją samorządów - miast, powiatów i gmin zainteresowanych poprawą warunków i promocją wszelkich form mobilności aktywnej. Podstawowym celem stowarzyszenia jest poprawa warunków i promocja mobilności aktywnej, czyli wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.Spotkanie zorganizowane na Przystani Żeglarskiej w Błotniku miało charakter sprawozdawczo - wyborczego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia, do których należy również Gmina Cedry Wielkie. Tegoroczne spotkanie podzielone zostało na dwie części. Część pierwsza - seminaryjna, w której eksperci podzielili się z uczestnikami spotkania doświadczeniami we wdrażaniu praktyk z zakresu mobilności aktywnej oraz druga część - obrad zasadniczych.

W spotkaniu uczestniczyło wielu znakomitych prelegentów, poruszających istotną dla mobilności aktywnej tematykę:

 • „Uspokojenie Ruchu - dobre praktyki” - Tomasz Wawrzonek, Kierownik Działu Inżynierii Ruchu, ZDiZ w Gdańsku
 • „Kampania Rowerowy Maj” - Monika Evini, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku
 • „Podejście produktowe do trasy rowerowej R9 i R10” - Michał Bieliński / Tomasz Legutko, Departament Turystyki i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • „Budowanie, uspójnianie produktów istniejących w korytarzu EV9 i EV10” - Michał Bieliński / Tomasz Legutko, Departament Turystyki i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W ramach wydarzenia, uczestnicy mogli skorzystać z tradycyjnych potraw żuławskich przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Cedrów Wielkich i Cedrowy Dworek

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Renowacja zabytków - wielokulturowe dziedzictwo Żuław.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2016.

W dniu 24 maja br., w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, Wójt Gminy Cedry Wielki wraz z pozostałymi 8 partnerami (Gmina Nowy Staw, Gmina Miasta Nowy Dwór Gdański, instytucje kościelne oraz prywatne) uroczyście podpisali aneks do umowy partnerskiej na renowację zabytków projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Projekt ten otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 773 000,00 zł.

W ramach działań inwestycyjnych w Naszej Gminie odnowione zostaną obiekty dziedzictwa kulturowego m in.:

 1. Renowacja zabytkowego domu podcieniowego turystyczno-mieszkaniowego w Miłocinie. W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace: zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół budynku w tym oświetlenie terenu, budowa zatoki autobusowej; zmiana przeznaczenia wybranych pomieszczeń dla potrzeb nowej funkcji - utworzenie sezonowej sali ekspozycyjnej oraz przeznaczenie lokalu na parterze na izbę pamięci, prace konserwatorskie obejmujące sień; wymiana instalacji elektrycznej w budynku.
 2. Renowacja budynku Kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich. W ramach projektu partnerskiego zostaną wykonane następujące roboty: osuszenie murów fundamentowych, odtworzenie muru nawy głównej nad poziomem empory, odtworzenie pokrycia wieży, odtworzenie dachów - pokrycie dachówką, przebudowa więźby dachowej przywracającej pierwotny charakter; odtworzenie chórów nad nawą główną; zagospodarowanie i urządzenie terenu.
 3. Renowacja wybranych elementów budowlanych w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku. Projekt obejmuje wykonanie następujących prac: renowacja drewnianego stropu; renowacja ścian wewnętrznych; renowacja witraży; remont podium drewnianego podłogi prezbiterium; renowacja sklepień.
 4. Renowacja elementów budowlanych w Kościele pw. Piotra i Pawła w Trutnowach. Projekt obejmuje wykonanie następujących prac: remont konstrukcji mansardowej masywu wieży; rekonstrukcja drewnianej wieży; rekonstrukcja historycznych otworów okiennych; wykonanie historycznej dekoracji szczytu hełmu wieży; osuszenie, odsłonienie i oczyszczenie murów fundamentowych kościoła; pełna renowacja elewacji masywu wieży, zszycie (naprawa) spękanych ścian korpusu nawy, wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie schodów wewnątrz wieży.
 5. Remont budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach. Zakres prac remontowych obejmuje: wymianę (remont) pokrycia połaci dachowej, remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła.

 
Udział Gminy Cedry Wielkie w Karnawale Latawców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2016.

Żeby je tworzyć trzeba mieć cierpliwość, żeby wzbić je w powietrze trzeba mieć umiejętności, ale żeby je podziwiać wystarczy tylko przyjść i kibicować. W Gdańsku Sobieszewie w dniu 29 maja 2016 r. odbył się Karnawał Latawców. Trzynaście drużyn w tym trzy z Gminy Cedry Wielkie walczyły o tytuł najpiękniejszego latawca przypominającego rybę. Udział reprezentacji Gminy Cedry Wielkie, w tak dużym przedsięwzięciu jest wynikiem współpracy, która została nawiązana pomiędzy Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich i „Wyspą Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury. Współpraca ta zaowocował propozycją wspólnej organizacji tego wydarzenia, z której ŻOKiS skorzystał chcąc promować Gminę Cedry Wielkie również u swoich sąsiadów. Latawce biorące udział w konkursie tworzone były podczas warsztatów w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich i „Wyspie Skarbów”. Pod okiem profesjonalnych konstruktorów powstawały latające dzieła, które miały przypominać rybę. Na zakończenie imprezy wspólnie można było powalczyć o tytuł tego najpiękniejszego. Przy dobrym wietrze, niektóre z latawców wzbijały się na wysokość kilkuset metrów. Kolejna szansa, żeby spróbować swoich sił w latawcowych zmaganiach już za rok !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zajęcia w przychodni ETER-MED w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2016.

25 maja 2016 r. odbyły się kolejne zajęcia organizowane w ramach projektu pn. „Bezpieczna droga - stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Cedry Wielkie”. Tym razem dzieciaki odwiedziły Przychodnie ETER-MED w Cedrach Wielkich, gdzie zwiedzały rejestrację, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, zakład rehabilitacji, a Panie pielęgniarki pokazywały pociechom między innymi jak wiązać bandaże i do czego służą inne sprzęty medyczne. Poniżej relacja zdjęciowa z dnia pełnego wrażeń !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Gmina Cedry Wielkie pozyskała kolejne środki finansowe.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2016.

Szanowni Mieszkańcy, z ogromną radością pragniemy Państwu przekazać rewelacyjną informację. W dniu 19 maja otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pismo z zaproszeniem do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Projekt ten został wyróżniony przez komisję oceniającą wniosek, oceniając go najwyżej z spośród wszystkich złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru na działanie 8.3 materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP na lata 2014-2020. Lista rankingowa zatwierdzona została przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 465/142/16 z dnia 12 maja 2016 roku.

W dniu 7 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nastąpi uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Gminą Cedry Wielkie, która jest liderem tego przedsięwzięcia.  Dzięki współpracy partnerów tj. Gminy Nowy Staw i Gminy Miasta Nowy Dwór Gdański, instytucji kościelnych oraz prywatnym, opracowaliśmy projekt, który ma ogromne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Żuław. Dzięki realizacji projektu, nasze zabytki takie jak kościoły, domy podcieniowe, cmentarze mennonickie oraz mosty zabytkowe, zostaną odnowione, a tym samym Nasz krajobraz żuławski zostanie uatrakcyjniony i stanowił będzie ciekawą ofertę turystyczną dla rowerzystów-turystów jak i wielbicieli zabytków żuławskich. Lista rankingowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: LINK

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Dzień Dziecka w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2016.
 
Jubileusz 90 urodzin Pani Genowefy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.05.2016.

W dniu 24.05.2016 r. do grona dostojnych Jubilatów dołączyła Pani Genowefa Budzyń zamieszkała w Cedrach Małych, która obchodziła 90 rocznicę urodzin. Delegacja w osobie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusz Golińskiego oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Pani Grażyny Bereza złożyła wizytę dostojnej Jubilatce wręczając kwiaty oraz upominek. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze oraz pozwoliło na bliższe poznanie Pani Genowefy, która jest pogodnie usposobiona i jeszcze pełna energii. Szanownej Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, długich lat życia oraz pomyślności na każdy kolejny dzień. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Zdjęcie Jubilatki >>  Załącznik
 
Jubileusz 91 urodzin Pani Leokadii.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.05.2016.

Pani Leokadia Borzęcka obchodziła 91 rocznicę urodzin. Jest mieszkanką Kiezmarka. Z tej okazji w dniu 19.05.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Panią Grażyną Bereza udali się do Jubilatki z kwiatami i okolicznościowym prezentem składając najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy. Życzymy Pani Leokadii dużo zdrowia, pogody ducha i długich jeszcze lat życia w pomyślności. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Zdjęcie Jubilatki >>  Załącznik
 
XV Powiatowy Konkurs: "Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.05.2016.

Dnia 20 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich już po raz piętnasty odbył się Powiatowy Konkurs „Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział siedem szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa Cedry Małe, Cedry Wielkie, Giemlice, Koźliny, Pszczółki, Wocławy i Szkoła Podstawowa Nr 4 z Pruszcza Gdańskiego oraz cztery gimnazja: Cedry Małe, Nr 4 Pruszcz Gdański, Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim i Cedry Wielkie. Celem corocznego konkursu jest kształtowanie w uczniach poczucia tożsamości regionalnej, przynależności do regionu, budzenie patriotyzmu lokalnego, promocja gmin żuławskich powiatu gdańskiego oraz wzbogacanie wiedzy o Żuławach. Pięknie udekorowana pracami plastycznymi i przestrzennymi kompozycjami sala gimnastyczna, sale szkolne i hol główny budziły żywe zainteresowanie zaproszonych gości. Pomieszczenia miały odświętny wystrój, który nawiązywał do żuławskiego klimatu. Zaproszonych gości oraz uczestników konkursu powitała Pani Joanna Stępień - Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Pan Stefan Skonieczny - Starosta Powiatu Gdańskiego oraz Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie. W tym roku uczniowie szkoły podstawowej zmagali się w konkursie wiedzy o regionie, identyfikacji roślin, turystycznej piosence o Żuławach, konkursie plastycznym pn. „Cztery pory roku na Żuławach”. W ramach konkursu plastycznego wykonano ekologiczne bukiety kwiatów charakterystycznych dla Żuław oraz abażur z motywami żuławskimi wykonany z materiałów naturalnych. Zawodnicy z gimnazjum zmagali się w konkursie wiedzy o regionie, wykonali mapę Żuław, dokonali prezentacji statuetki z okazji XV jubileuszowego konkursu powiatowego, wykonali turystyczną piosenkę o Żuławach i piękne prace fotograficzne pn. „Żuławy w obiektywie”, oraz „Żuławski banknot”. Jury miało niełatwe zadanie, gdyż prace imponowały swoim rozmachem, pomysłowością i różnorodnością, a poziom wszystkich występów wokalnych był bardzo wysoki. W najważniejszej i najtrudniejszej konkurencji w konkursie wiedzy o regionie zwycięzcami na poziomie gimnazjum okazali się uczniowie z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, natomiast na poziomie szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa z Pszczółek. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Związek Miast i Gmin Morskich w Gdańsku. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani nagrodami i okolicznościowymi podarunkami ufundowanymi przez naszych sponsorów. Reprezentantom wszystkich szkół, które wzięły udział w tegorocznym konkursie pamiątkowe puchary ufundowane przez Gminę Cedry Wielkie, albumy i podziękowania wręczyła Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie oraz Pani Maria Gierszewska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu. Uroczystość zakończyło zaproszenie wszystkich za rok na XVI Powiatowy Konkurs „Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”. Sponsorom składamy serdeczne podziękowania, gdyż dzięki ich hojności wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, a laureatom i wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje i podziękowania.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
VI Olimpiada Przyjaźni.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.05.2016.

Olimpiada Przyjaźni to bardzo ważny dzień w kalendarzu wydarzeń Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach. W tym roku VI edycja olimpiady odbyła się w siedzibie ośrodka. W olimpiadzie uczestniczyli zaproszeni goście z placówek z Jeziernika, Lasowic, Krzywego Koła, Czarnej Wody, punkt przedszkolny „Tuptusie” z Pruszcza Gdańskiego oraz wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach. Po oficjalnym powitaniu gości nastąpiła prezentacja i przemarsz wszystkich uczestników biorących udział w imprezie. Każdy z uczestników mógł znaleźć coś interesującego, ponieważ organizatorzy w tym roku przygotowali aż szesnaście konkurencji. Na imprezę przybył Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego oraz Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie. Obaj Panowie życzyli uczestnikom przyjemnej i wesołej zabawy. Uroczystego wręczenia pucharów oraz medali w ramach podziękowania za udział w Olimpiadzie dokonała Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy i Pani Maria Gierszewska Kierownik Oświaty Kultury i Sportu. Pani Janina Gruchocka Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Olimpiady wręczając słonecznik w formie upieczonego ciastka. W trakcie imprezy wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku, który został zapewniony w dużej mierze dzięki sponsorom. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczestnikom, ich opiekunom, rodzicom, wolontariuszom, sponsorom. Wychowankowie dziękują słowami piosenki „Dobrze, że jesteście”. A za rok kolejna Olimpiada. Do zobaczenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
"Moje Pierwsze Dwa Kółka" - Polska Unia Mobilności Aktywnej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.05.2016.

18 maja 2016 r. Przedszkole Samorządowe w Cedrach Małych odwiedził Sekretarz Generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej Pan Rafał Glazik, który w obecności Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie przekazał w ramach kampanii edukacyjno-promocyjnej „Moje Pierwsze Dwa Kółka” w użytkowanie dla przedszkolaków 5 rowerków biegowych marki KinderKraft Evo. Rowerki mogą być używane podczas zajęć w przedszkolu, jak i w drodze z i do przedszkola po to, aby dzieci mogły szlifować swoją formę. Będą służyły między innymi do intuicyjnej nauki utrzymania równowagi i koordynacji ruchowej i zdecydowanie ułatwią późniejszą przesiadkę na klasyczny rower. Przekazane rowerki sprawiły przedszkolakom wiele radość i zabawy. Dziękujemy

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Umowy ramowe podpisane.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.05.2016.

W dniu 23.05.2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk z Lokalnymi Grupami Działania i Lokalnymi Grupami Rybackimi celem podpisania umów ramowych przez Stowarzyszenia, które otrzymały środki finansowe w ramach konkursu do wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego do społeczności lokalnej na lata 2014-2020. W wyniku oceny LGR przez Komisję Konkursową - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Brać Mierzei uzyskała 188 pkt i środki finansowe w wysokości 2.271.000 euro (9.084.000 zł). Pozyskane środki współfinasowane są przez PO „Rybactwo i Morze”. W skład LGR wchodzą gminy powiatu nowodworskiego oraz gm. Pruszcz Gdański i Cedry Wielkie. W imieniu władz LGR umowę podpisał Pan Tomasz Szczepański Prezes LGR oraz Pan Janusz Goliński Wiceprezes LGR.

Zdjęcie z podpisania umowy >>  Załącznik
 
Powstanie projekt nowej ścieżki rowerowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.05.2016.

Dnia 20 maja br., w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie została podpisana umowa na wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Umowa została podpisana przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie oraz przez Prezesa spółki Znak z Gdańska. W ramach podpisanej umowy Wykonawca wykona zadanie polegające na „Opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Projekt Pomorskie Trasy Rowerowe dotyczy przygotowania i uruchomienia spójnej trasy rowerowej w Województwie Pomorskim. Celem projektu jest stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ideą stworzenia „Wiślanej Trasy Rowerowej” jest promocja dużej części Polski oraz rzeki Wisły. Jako narodowy produkt turystyczny trasa WTR ma być skierowana do turystów rowerowych i na tle konkurencyjnych europejskich szlaków wyróżniać się ma m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami i oryginalną filozofią funkcjonowania trasy. Ważnym aspektem wpływającym na konkurencyjność trasy jest jej przebieg wzdłuż rzeki Wisły, która obejmuje swoim oddziaływaniem znaczny obszar kraju oraz demonstruje polskie dziedzictwo kulturowe. Wstępna Koncepcja przebiegu I trasy ścieżki rowerowej w Gminie Cedry Wielkie zakłada początek trasy w miejscowości Giemlice po koronie wału przez Kiezmark do miejscowości Błotnik. Przebieg II trasy rowerowej rozpocznie się w centrum miejscowości Cedry Wielkie, ul. Pionierów Żuław, kolejno ul. Leśną wzdłuż spółdzielni mieszkaniowej "Żuławy" a następnie przez Cedry Małe do miejscowości Błotnik. W ramach projektu powstaną również tablice informacyjne, punkty obsługi rowerzystów oraz miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Łączna kwota wykonania dokumentacji projektowej wynosi 232 470,00 złotych brutto, a planowany termin jej wykonania to grudzień 2016 r. Gmina Cedry Wielkie po uzyskaniu dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej, będzie składała wniosek na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Zdjęcie z podpisania umowy >>  Załącznik
 
Utwardzenie nawierzchni dróg w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.05.2016.

W dniu 17.05.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę na realizację kolejnej inwestycji polegającej na utwardzeniu nawierzchni dróg gminnych w Cedrach Wielkich. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru Wykonawcy tj. firmy Teleelektronika Bogusław Pszczoła z siedzibą w Cieplewie. Tym samym w Gminie Cedry Wielkie zostaną utwardzone drogi gminne wraz z wyprofilowaniem poboczy, wykonaniem poboczy z kruszywa w miejscowościach:

 1. Giemlice, działka nr 97, wykonanie nawierzchni z płyt drogowych oraz z kostki kamiennej,
 2. Miłocin, działka nr 68, wykonie nawierzchni z płyt typu Yomb,
 3. Koszwały ul. Piaskowa działka nr 375, wykonanie nawierzchni z płyt typu Yomb,
 4. Kiezmark ul. Krótka działka nr 279, ul. Kwiatowa działka nr 59, wykonanie nawierzchni z płyt typu Yomb.

Inwestycja dotyczy dróg o nawierzchni gruntowej, na których w okresie wiosenno-jesiennym pogłębiają się nierówności poprzeczne i podłużne. W wyniku realizacji inwestycji poprawią się warunki przejazdu, zwiększy się stan bezpieczeństwa użytkowników drogi i jednocześnie wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni. Koszt realizacji zadania zamknie się w kwocie 127 468,91 zł. Całość prac ukończona zostanie w sierpniu br. Część środków na remont dróg pochodzą ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach rozwoju swoich miejscowości, sołectwa takie jak Kiezmark oraz Giemlice przeznaczyli środki na utwardzenie nawierzchni dróg w swoich miejscowościach. Sołectwo Kiezmark na remont ulicy Kwiatowej przeznaczyło środki w wysokości 7 000,00 zł, natomiast sołectwo Giemlice w latach 2015-2016 przeznaczyło środki w wysokości 16 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł na zakup kostki granitowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Rolnicze badania ankietowe GUS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.05.2016.

W terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych, zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe:

 

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Gospodarstwa rolne mogą być wylosowane do trzech, dwóch lub jednego z badań. Pytania zawarte w badaniach będą dotyczyły m.in.: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych, nawadniania, zwierząt gospodarskich, ciągników rolniczych, zużycia nawozów, struktury dochodów gospodarstwa domowego i aktywności ekonomicznej. Zachęcamy do spisywania się przez INTERNET w terminie od 1 do 9 czerwca 2016 r. Daje to możliwość wypełnienia ankiety w dowolnym i dogodnym dla respondenta czasie i przesłanie jej drogą internetową. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczychi analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).

 
Ekologiczna instalacja na terenie oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.05.2016.

W ramach projektu pn. „Spalanie osadów ścieków komunalnych innowacyjną instalacją do pirolizy” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Cedrach Wielkich stanęła instalacja do pirolizy osadów ściekowych. Instalacja w sposób szybki, łatwy i ekologiczny pozwala zutylizować osad ściekowy, co jest niezwykle istotne w obliczu zmiany przepisów zakazujących składowania odpadów i osadów ściekowych o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Jednostka do pirolizy osadów ściekowych jest rozwiązaniem kontenerowym, przeznaczonym do lokalnego zagospodarowania problematycznych odpadów w oczyszczalniach ścieków. Wydajność jednostki to około 100kg/h odwodnionego osadu. W procesie suszenia osadu wykorzystywana jest para technologiczna. Mobilność instalacji oraz usytuowanie na terenie oczyszczalni pozwala wyeliminować problem transportu odpadu na duże odległości. Ponadto instalacja eliminuje odory i produkuje sterylny produkt bez patogenów i jaj pasożytów. Tak powstały biowęgiel znajduje zastosowanie np. jako nawóz lub opał. Wielką zaletą instalacji jest redukcja masy podawanego wsadu o około 95%. Polska firma z Elbląga Metal Expert, wprowadzająca instalację do utylizacji osadów ściekowych na rynek, będzie przeprowadzać testy jednostki w trybie ciągłym przez okres minimum 3 miesięcy. Ekologiczna instalacja na terenie oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich już wzbudza wielkie zainteresowanie wśród inwestorów, przewidywane są liczne wizyty krajowych oraz zagranicznych gości. Ostatnio wizytowali goście z Japonii. Nowoczesne instalacje, takie jak jednostka do utylizacji osadów ściekowych niewątpliwie przyczyniają się do pro-środowiskowej promocji regionu.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
"Polska Biega - bieganie to u nas rodzinne w Gminie Cedry Wielkie".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.05.2016.

„Polska Biega - bieganie to u nas rodzinne” - pod takim hasłem mieszkańcy gminy Cedry Wielkie, w tym uczniowie szkół z jednostek oświatowych Gminy uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji promowanej przez „Gazetę Wyborczą” - „Polska Biega”, która miała miejsce 18 maja 2016 roku na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich. Wydarzenie to na terenie naszej Gminy odbyło się już po raz piąty. Ideą akcji „Polska Biega” jest upowszechnianie sportowego trybu życia, ale także zdrowia i radości, a nie rywalizacja i walka o medale, choć takowe otrzymali wszyscy uczestnicy biegu. W akcji uczestniczyło ponad 100 zawodników, którzy biegali w pięciu kategoriach. Wszyscy uczestnicy, a także opiekunowie otrzymali pamiątkowe medale. Wszystkim serdecznie dziękujemy i już zapraszamy na kolejną edycję „POLSKA BIEGA” za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Komunikat dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.05.2016.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

 • BS Pruszcz Gdański: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
 • Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie
 • (tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…+ nazwisko i imię osoby składającej deklarację)

Wysokość miesięcznej opłaty wynosi:
 

 
Gmina Cedry Wielkie na VIII Regatach żeglarskich o Memoriał Tony,ego Halika.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.05.2016.

Już po raz ósmy, 15 maja o godz. 10.00 w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, odbyły się wyścigi o Memoriał Tony’ego Halika, podróżnika, filmowca, dziennikarza i żeglarza. Na zaproszenie Organizatora - Pomorskiego Związku Żeglarskiego reprezentacja Gminy Cedry Wielkie - szkółka żeglarska w Błotniku (Sternik: Dariusz Olędzki, Załoga: Daniel Medwiediuk i Igor Kowalski) wzięła udział w profesjonalnych regatach na łodziach klasy Puck. Był to pierwszy udział uczestników szkółki żeglarskiej z Przystani Żeglarskiej w Błotniku na tak trudnych regatach, nieznanej łódce, zróżnicowanych warunkach pogodowych i żeglarskich. A jednak dali radę, dzielnie reprezentowali w 5 wyścigach Gminę Cedry Wielkie i zdobyli 4 miejsce. Dla młodych adeptów żeglarstwa była to kolejna trudna lekcja życia na wodzie. Ogromne gratulacje dla naszych żeglarzy.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Majówka z Roltopem.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.

Firma ROLTOP Sp. z o.o. zaprasza wszystkich Mieszkańców na coroczną, plenerową imprezę pod nazwą "Majówka z Roltopem", która odbędzie się w dniu 22.05.2016 r. (Niedziela), w godzinach od 11.00 do 15.00 w siedzibie firmy w Cedrach Małych, ul. Wiślana 4. Szczegółowy program imprezy dostępny jest na załączonym plakacie.

 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.05.2016.

Dni Otwarte Projektów Unijnych to cykl imprez promujących projekty unijne. Gmina Cedry Wielkie, w roku 2016 promowała aktywne spędzanie czasu wolnego na obiektach zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Pierwsze wydarzenia odbyły się 13 maja 2016 r. na Miasteczku Ruchu Drogowego. Obiekt ten został wybudowany w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Na miasteczku stale odbywają się działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne np. zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obchody członkostwa Polski w UE, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Miasteczko ruchu drogowego jest ogólnodostępne i bezpłatne. W ramach Dni Otwartych Projektów Unijnych W Gminie Cedry Wielkie można było skorzystać zarówno z wybudowanego obiektu jak i udostępnionego sprzętu rowerowego. W dniu 13 maja 2016 r. odbyły się egzaminy na kartę rowerową, które były przeprowadzone pod okiem profesjonalnych przedstawicieli Policji. Kolejnym wydarzeniem promującym zarówno projekty unijne jak i zdrowy styl życia były zajęcia na zewnętrznych siłowniach zlokalizowanych w pięciu miejscowościach (Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Koszwały, Stanisławowo). Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Jurczyk - instruktor fitness. Założeniem zajęć było nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego korzystania z elementów siłowni. Zajęcia oparte były na intensywnym wysiłku fizycznym, a także na elementach zabawowych i towarzyskich. Zajęcia na siłowniach zewnętrznych odbyły się w dniach 14-15 maja.

Możliwość korzystania z powstałej infrastruktury aerobowej jest wynikiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 • „Stworzenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”.
 • „Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie”.
 • „Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Trutnowy i Koszwały w Gminie Cedry Wielkie”.
 • „Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice”.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych okazji do zdrowego spędzenia czasu, opierającego się na aktywności fizycznej jest obcowanie wśród piękna przyrody na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Sztandarowy obiekt turystyczny w Gminie Cedry Wielkie zrealizowany ze środków unijnych również brał udział w Dniach Otwartych Projektów Unijnych. Przystań w Błotniku bije rekordy popularności. Poprzez sprawne zarządzenie obiektem staje się on z roku na rok coraz bardziej znaczącym portem żeglarskim Wybrzeża. Są tu doskonałe warunki do podstawowego szkolenia żeglarskiego, a także rekreacyjnego wykorzystywania dużego akwenu do sportów wodnych. W dniach 14-15 maja 2016 r. od godz. 11.00-16.00 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku można było skorzystać z darmowego sprzętu wodnego i rekreacyjnego.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Spotkanie dzieci ze strażakami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.05.2016.

W ramach projektu pn. „Bezpieczna droga - stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Cedry Wielkie” w dniu 11.05.2016 r. odbyły się już kolejne zajęcia tym razem z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich. Komendant Edward Woźniak zapoznał dzieci z zawodem strażaka oraz opowiedział o zagrożeniach czekających na strażaków podczas pracy. Następnie dzieci udały się na plac gdzie oglądały wozy strażackie, zapoznały się ze sprzętem ratowniczym będącym na wyposażeniu strażaków. Najciekawszą atrakcją okazało się „lanie wody” z węża strażackiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Podpisanie umowy dot. "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.05.2016.

Dnia 11.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego została podpisana umowa na realizację operacji ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Pomorskim w 2016 roku (Etap I) w ramach „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację zadania pn. „Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego”. Umowę w imieniu Samorządu Województwa podpisał Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek, a w imieniu ŻOKiS Dyrektor - Łukasz Żarna. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Aktywizacja ta polegać będzie na działaniach związanych z organizacją tradycyjnych warsztatów kulinarnych. W ramach zadania zaplanowano cykl szkoleń, warsztatów z zakresu tradycyjnej kuchni żuławskiej. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanego kucharza szkoleniowca w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu. Zaplanowano łącznie 66 godzin szkoleniowych w ciągu 3 miesięcy. W ramach zadania odbędą się zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne, bazujące zarówno na doświadczeniach Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie (na podstawie publikacji i zarchiwizowanych materiałów), jak i na zapisach w starych recepturach z obszaru Żuław. W ramach zadania osoby uczestniczące w warsztatach zabezpieczone zostaną w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze. W trakcie warsztatów przewidziano przerwy kawowe. Dodatkowo całość wydarzenia i powstałe potrawy zostaną uwiecznione za pośrednictwem aparatu fotograficznego. Zdjęcia wykonane podczas zajęć stanowić będą grafikę w publikacji. Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy uczestników zajęć warsztatowych jak i podsumowaniem prelekcji będzie wydanie publikacji i jej kolportaż, skierowany do mieszkańców, którzy będą kontynuować promocję produktów regionalnych i postarają się wprowadzić je na ministerialną listę produktów tradycyjnych. Za opracowanie publikacji w ramach partnerstwa odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie. Realizacja zadania: wrzesień - grudzień 2016 r. Budżet operacji: 24 980,00 zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Akcja promocyjna PGNiG: "Czyste źródło korzyści".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.05.2016.

1 maja 2016 r. ruszyła akcja promocyjna: „Czyste źródło korzyści”. Jest to kontynuacja programu prowadzonego w latach 2014-2015: „Gaz ziemny do ogrzewania to pieniądze dla Ciebie”. Celem akcji jest zachęcenie klientów do zmiany źródła ogrzewania (głównie pieców opalanych węglem) na gaz ziemny. W zamian otrzymują oni nagrodę pieniężną - 500 zł dla grup taryfowych W3 lub 300 zł dla grupy W2. Klienci przystępujący do programu składają oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowego źródła ogrzewania na rzecz ogrzewania gazowego oraz przechodzą na samoobsługową aplikację e-BOK. Akcja prowadzona jest na terenie całej Polski od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. Do udziału kwalifikują się tylko osoby, które zawarły kompleksową umowę na dostawę paliwa gazowego w okresie 01.05-31.12.2016 i spełniają warunki Regulaminu. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej: www.oferta.pgnig.pl/zmien-ogrzewanie

Warunki Regulaminu  >> Załącznik

 
XII Gminny Konkurs Piosenki "Kocham Cię Polsko".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.

29 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Wocławach odbył już XII Gminny Konkurs Piosenki pod hasłem „Kocham Cię Polsko”. Za wstęp do zmagań konkursowych posłużyła "Gawęda o ziemi ojczystej" Wisławy Szymborskiej w wykonaniu uczniów. Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klas 0-3 i klas IV-VI  ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich, Cedrach Małych, Trutnowach, Giemlicach i  Wocławach. Zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów powitała Pani Anna Kołek pełniąca obecnie obowiązki dyrektora szkoły, która w swoim wystąpieniu nawiązała do rocznicy Chrztu Polski i niezwykłej, trudnej, ale i pięknej historii naszego kraju. Najmłodsi uczestnicy konkursu zaprezentowali znane i te już troszkę zapomniane pieśni i piosenki o naszej Ojczyźnie. Jury w składzie pani Maria Gierszewska- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Cedry Wielkie, pani Bożena Kozicka dyrygent chóru RAPSODIA, pani Barbara Rowińska - emerytowany nauczyciel oraz pani Dorota Lewandowska - nauczyciel gry na instrumencie dokonało oceny wystąpień między innymi pod względem doboru repertuaru i umiejętności wokalnych. Ogłoszeniu wyników towarzyszyły wielkie emocje ponieważ wszyscy uczestnicy byli doskonale przygotowani. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci dyplomów i książek, a pozostali uczestnicy wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. Składamy serdeczne podziękowania sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
XI Gminny Konkurs "Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.

Tradycyjnie wiosną, od kilku lat w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbywa się gminny konkurs „Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”. W konkursie startują drużyny składające się z czterech uczniów po jednym z klasy „O”, I, II i III. Celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczestników zainteresowań obszarem Żuław Gdańskich, zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu, a przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw, tożsamości i przynależności do regionu. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Joanna Stępień Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich oraz Pan Janusz Goliński Wójt Gminy. Pan Wójt życzył młodym uczestnikom konkursu przyjemnej zabawy, a jury owocnych obrad. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rozwijającą się wśród najmłodszych uczniów miłość do „małej ojczyzny”. Zadaniem drużyn było rozwiązanie testu, krzyżówki, dokonanie prawidłowej segregacji odpadów, rozpoznanie zabytków z terenu gminy Cedry Wielkie, a także roślin i zwierząt. Finałem konkursu było wykonanie przez poszczególne drużyny prac plastycznych na temat: „Mieszkańcy żuławskich łąk i pól”. Miłej atmosferze towarzyszyły występy zespołu „Tęczowy mix” oraz najmłodszej solistki Zosi Sulej. Jury w składzie: Pani Maria Gierszewska - kierownik referatu oświaty, kultury i sportu, Pani Justyna Słowińska - wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Pan Łukasz Żarna - dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, nie miało łatwego zadania podczas obrad, gdyż wszystkie drużyny zaprezentowały się wspaniale i z wielkim zaangażowaniem. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, drugie miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Cedrach Małych, a trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej z Trutnowa. Wyróżnienia otrzymały drużyny z Wocław i Giemlic. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny puchary i dyplomy w ramach podziękowania za udział w konkursie. Gratulujemy uczestnikom posiadanej wiedzy na temat Żuław oraz zaprezentowanego podczas konkursu wysokiego poziomu artystycznego. Dziękujemy sponsorom, gościom, rodzicom, nauczycielom, uczestnikom i zapraszamy na kolejną edycję za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Konferencja w Stralsundzie poświęcona bezpieczeństwu cyfrowemu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.