Obchody 71 rocznicy "Marszu Śmierci".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.01.2016.

 

Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie serdecznie zapraszają na uroczystość upamiętniającą 71 rocznicę „Marszu Śmierci”, która odbędzie się dnia 26.01.2016 r. o godz. 11.00 w Cedrach Wielkich.

 

 

Program uroczystości:

11.00 - Nabożeństwo w kościele p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich.
11.40 - Uroczyste złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenie.
12.00 - Spotkanie w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, w tym:
 • Prelekcja p. Elżbiety Grot - dyrektor obozu Stutthof nt. "Marszu Śmierci".
 • Wystawa "Wolność - czy kiedyś nadejdzie ?".
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Wolność-czy kiedyś nadejdzie ?".

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na tę uroczystość poświęconą kolejnej rocznicy tragicznego marszu więźniów KL Stutthof, będącego wielkim przeżyciem dla jego uczestników.

 
Wernisaż wystawy prac autorskich Szczepana Szotyńskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.01.2016.

Gmina Cedry Wielkie i Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Wałczu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców w dniu 23.01.2016 r. o godz. 15.30, do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich na wernisaż wystawy prac autorskich Szczepana Szotyńskiego o tematyce religijnej. W ramach wernisażu zaplanowano spotkanie z autorem i prezentację prac.

 
Nieodpłatna pomoc prawna.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.01.2016.

Z dniem 01 stycznia 2016 r. na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, mieszkańcy gminy Cedry Wielkie mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej, która jest świadczona w Punkcie Pomocy Prawnej, pokój nr 5 (parter) w Urzędzie Gminy ul. M.Płażyńskiego 16. Punkt czynny jest: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach: 9.00 - 13.00

Szczegółowe informacje >>  Załącznik
 
Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza na 10 dniowe zimowisko w Białym Dunajcu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.01.2016.

 Termin zimowiska wyznaczony jest od 15 lutego 2016 r. do 24 lutego 2016 r.  W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie trwania zimowiska. Opłata łączna za udział w zimowisku wynosi 550 zł. Szczegółowe informacje, regulamin i wzory pism dostępne są poniżej.

 
Partnerski projekt w dziedzinie ochrony zabytków.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.01.2016.

Dnia 30 grudnia 2015 r. Gmina Cedry Wielkie jako Lider złożyła wniosek o dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. W projekt zaangażowane są Gmina Cedry Wielkie - lider projektu oraz partnerzy: Gmina Nowy Staw oraz Gmina Nowy Dwór Gdański, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku, Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowego „OPITZ” Beata Opitz.

Każdy z Partnerów odpowiedzialny jest za realizację własnego zakresu zadań w projekcie, a mianowicie:

 • Gmina Cedry Wielkie - Renowacja zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie,
 • Gmina Nowy Staw - Rewaloryzacja przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego,
 • Gmina Nowy Dwór Gdański - Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim, rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie, prace remontowe na terenie cmentarzy Mennonickich gminy Nowy Dwór Gdański,
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich - Renowacja budynku kościoła p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich,
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana  Chrzciciela w Giemlicach - Wymiana pokrycia połaci dachowej na budynku kościoła oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła,
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku - Renowacja wybranych elementów budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku,
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła - Rekonstrukcja wieży kościoła przy parafii Św. Apostołów  Piotra i Pawła w Trutnowach,
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie - Prowadzenie prac konserwatorskich przy sześciu segmentach późnobarokowych ław z kościoła p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie,
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach - Remont pokrycia dachu na budynku Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie, remont pokrycia dachu na budynku Kościoła p. w. Św. Wojciecha w Świerkach,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „OPITZ” Beata Opitz - Adaptacja pomieszczeń domu podcieniowego w Żelichowie na działalność warsztatową, prezentacyjną, ekspozycyjną i szkoleniową - docieplenie ścian i stropu, wykonanie podłóg i węzła sanitarnego.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej, kompleksowej i rozpoznawalnej oferty turystycznej Gminy Cedry Wielkie, Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Nowy Staw oraz Gminy Suchy Dąb opartej na najważniejszych, posiadanych obiektach zabytkowych, które ze względu na obecny stan i niską dostępność nie stanowią atrakcji turystycznej. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 13 mln. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 85% kosztów. Po przyznaniu dofinansowania realizacja tej ponadlokalnej inicjatywy odbędzie się począwszy  od trzeciego kwartału 2016 r. do czerwca 2018 r.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Wigilia w Przedszkolu Samorządowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2015.

W tym roku spotkanie wigilijne przedszkolaków odbyło się 18 grudnia w świetlicy w Koszwałach.  Swoje umiejętności aktorskie w godzinach przedpołudniowych przedstawiły przedszkolaki z Koszwał, a po południu przedszkolaki z przedszkola samorządowego z Cedrów Małych. Bożonarodzeniowy wystrój sali, występy przedszkolaków, wspólne śpiewanie kolęd stworzyły niepowtarzalny nastrój. W świątecznej, rodzinnej atmosferze maluchy z niezwykłym zapałem recytowały swoje kwestie i śpiewały kolędy. Mali aktorzy zachwycili publiczność, a brawom nie było końca. Po występie nastąpiło tradycyjne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Dopełnieniem uroczystości był wspólny, słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Pani dyrektor przedszkola w imieniu Pan Janusza Golińskiego Wójta Gminy przekazała przedszkolakom światełka odblaskowe w ramach podziękowania za piękny występ życząc zdrowych Wesołych Świąt wszystkim zebranym oraz ich rodzinom oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Świąteczna sesja Rady Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2015.

W dniu 18.12.2015 r. odbyła się świąteczna sesja Rady Gminy Cedry Wielkie. Jak co roku sesja ta była podzielona na dwie części. Pierwsza merytoryczna, odbyła się w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury, gdzie głównym punktem posiedzenia było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2016. Rada Gminy Cedry Wielkie po pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i komisji Rady Gminy uchwałę przyjęła. Po zakończeniu merytorycznej części obrad rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe, na które przybyło wielu zaproszonych gości, w tym: Bogdan Dombrowski - Wiceminister Cyfryzacji w latach 2013 - 2015, Ryszard Świlski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Księża, Radni, Sołtysi, a także dyrektorzy jednostek podległych Gminie Cedry Wielkie. Po przywitaniu wszystkich Gości przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy i Panią Bożenę Daszewską - Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie, zebrani mieli okazje wysłuchać występu wokalno-muzycznego zespołu Female Band, działającego przy ŻOKiS, przygotowanego specjalnie na tą okazję. W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich zgromadzonych Ksiądz Dziekan Janusz Mathea, wygłaszając krótką homilię nawiązującą do ewangelii. Życzliwa, wręcz rodzinna atmosfera towarzyszyła gminnemu spotkaniu, w trakcie którego po wspólnym odśpiewaniu kolędy zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia, dzieląc się przy tym opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Na zakończenie uroczystego spotkania Pan Janusz Goliński i Pani Bożena Daszewska złożyli serdeczne podziękowania za wspieranie działań Gminy Cedry Wielkie Panu Bogdanowi Dombrowskiemu i Ryszardowi Świlskiemu. Dodatkowo wszyscy zebrani z rąk włodarzy przyjęli podziękowania za efektywną i ciężka pracę w minionym roku życząc jednocześnie, aby nowy rok był również owocny i pomyślny.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Spotkanie wychowanków ORW z mikołajem w gdyńskiej Arenie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2015.

Dnia 20 grudnia 2015 r. na zaproszenie Fundacji „VIVADENTAL” wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Giemlicach wzięli udział w imprezie sportowo - mikołajkowej w hali widowiskowo-sportowej Arena. Czwarta edycja imprezy odbyła się w ramach projektu „Pomagajmy uwolnić oddech”, a główną jej atrakcją było spotkanie z Mikołajem. W trakcie spotkania odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami: żużlowców, żeglarzy, samorządowców i sponsorów. Wśród sponsorów pojawiła się zaprzyjaźniona z ośrodkiem Klinika Stomatologiczna „VIVADENTAL”, której nasi uczniowie kibicowali. W przerwach między meczami uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach ozdób świątecznych, prowadzić doświadczenia i eksperymenty pod okiem instruktorów z Centrum Nauki Eksperyment, ponadto uczyli się grać w footbol amerykański, ćwiczyli judo, czy wioślarstwo. Dyrektor ORW oraz wychowankowie składają serdeczne podziękowania za zaproszenie.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Uroczyste przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2015.

Zakończone zostały prace budowlane przy realizacji największej gminnej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnik, Cedry Małe, Koszwały, Wocławy wraz z rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w msc. Cedry Wielkie”. W związku z tym dnia 17.12.2015 r. odbyło się uroczyste przekazanie inwestycji do eksploatacji. Na wstępie Wójt Gminy przywitał wszystkich zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Powiatu Gdańskiego - Stefan Skonieczny, Prezes Spółki Markopol - Piotr Siedlecki - główny wykonawca inwestycji, Władysław Girsztowt - administrator gminnej sieci wodno - kanalizacyjnej, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Maciej Kazienko oraz radni i sołtysi. Nadzór budowlany nad inwestycją sprawował pracownik firmy SAURNEPTUN. Po uroczystym, symbolicznym przecięciu wstęgi, uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z wdrożoną technologią oczyszczania jak również z całym wyposażeniem Oczyszczalni. Dalsza cześć uroczystości odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie pracownik Urzędu Gminy przedstawił etapy realizacji inwestycji. Również przedstawiciel podwykonawcy, spółki Ecol - Unicon zaprezentował szczegółowo technologię, jaką wdrożono w procesie oczyszczania ścieków. Następnie Wójt Gminy Janusz Goliński złożył podziękowania tym wszystkim osobom i podmiotom, które w realny sposób przyczyniły się do sprawnego i terminowego zakończenia inwestycji oraz podjęły decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni >>  Załącznik
Prace budowlane >>  Załącznik
 
V edycja konkursu: "Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2015.

W restauracji „Moja Weranda'' w Gołebiewie Średnim 12 grudnia 2015 r. odbyła się V edycja konkursu pn. „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Gmina Trąbki Wielkie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Restauracja „Moja Weranda” w Gołebiewie Średnim oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. Udział w konkursie wzięło 6 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 2 oddziały zrzeszeń kaszubsko-pomorskich działających na terenie powiatu. Komisja oceniła w tym roku potrawy ze śledzia, piernikowe wypieki oraz dekoracje i wygląd poszczególnych stołów. Gminę Cedry Wielkie w tym roku reprezentowało KGW z Cedrów Wielkich, które za potrawę ze śledzia zdobyło I miejsce. Podczas imprezy goście mogli skorzystać z najróżniejszych potraw, a także wysłuchać najpiękniejszych kolęd śpiewanych przez chór Santo Bartolomeo, czy obejrzeć występ kabaretu „Pod Napięciem”.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
XV Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w tenisie stołowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.12.2015.

W Zespole Szkół w Cedrach Małych w dniu 29 listopada 2015 r. odbyły się XV Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w tenisie stołowym. Organizatorami mistrzostw było Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Gmina Cedry Wielkie i Powiatowa Rada ds. Sportu i Rekreacji.  W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 6 gmin: Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, oraz Gmina Pruszcz Gdański. Łącznie w siedmiu kategoriach wiekowych rywalizowało 53 zawodników. Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie, biorąc pod uwagę liczbę zawodników uprawiających ten sport. Grą w tenisa stołowego można w krótkim czasie poprawić koordynacje ruchową, wyrobić refleks oraz poprawić wydolność organizmu. Uroczystego podsumowania mistrzostw dokonał Pan Stefan Skonieczny Starostwa Powiatu Gdańskiego oraz Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wigilia w ORW - Giemlice.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.12.2015.

W środę 16 grudnia 2015 r. w pięknej oszronionej przez mróz na ten jeden dzień scenerii odbyła się uroczystość wigilijna Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego ,,Żuławski Słonecznik” z Giemlic. W tym roku wigilia odbyła się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Długim Polu. Przybyłych gości powitała pani Janina Gruchocka - Dyrektor ośrodka. Pani Dyrektor zaznaczyła, że od miesiąca wychowankowie ćwiczyli swoje role w jasełkach, by przedstawić je w tym uroczystym dniu wspólnej wigilii, że każdy z obecnych tu gości ma swój wkład w jakość funkcjonowania placówki, w jakość życia podopiecznych. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych w osobie Pana Stefana Skoniecznego Starosty Powiatu Gdańskiego, który życzył zdrowych, pięknych i rodzinnych świąt. Życzenia w imieniu Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego oraz Rady Gminy złożyła Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy. Wręczając upominki dla wychowanków życzyła, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przyniósł szczęście i pomyślność. Ksiądz dziekan Janusz Mathea życzył, aby święta Bożego Narodzenia były czasem miłości i spokoju w atmosferze pojednania i pokoju serc. Tradycyjnie w rolę Biskupa Mikołaja wcielił się ksiądz Przemysław-katecheta ORW, a świąteczne upominki dla wychowanków zostały ufundowane przez Fundację Vivadental. Grono pedagogiczne oraz wychowankowie Ośrodka składają serdeczne podziękowania dla sponsorów oraz gości przybyłych na uroczystość wigilijną.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.12.2015.

Gmina Cedry Wielkie w ramach uzyskania dodatkowych środków finansowych na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie” do końca grudnia obejmie dodatkowo 10 gospodarstw domowych i 4 jednostki podległe (świetlica wiejska w Leszkowach, Kiezmarku, Koszwałach oraz Przystań Żeglarska w Błotniku) dostępem do nowoczesnego sprzętu komputerowego (20 komputerów) i Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Środki finansowe na dodatkowy zakres projektu wynoszą: 121 239,90 zł. Realizowany zakres jest częścią całego projektu, który jest kontynuowany od lipca 2014 r. w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie. W tym okresie Gmina Cedry Wielkie zrealizowała szereg zadań z zakresu zwiększenia dostępu przez mieszkańców do nowoczesnych technologii informatycznych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu łącznie dla 40 gospodarstw domowych i 11 jednostek podległych Gminie Cedry Wielkie, a także przeprowadzono dla beneficjentów projektu szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 701 199,08 PLN, w tym dofinansowanie stanowi 679 599,08 PLN. Projekt realizowany na podstawie umowy nr POIG.083.0-2-106/13-04 z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Rozpoczęła się realizacja największej na Pomorzu oraz w naszej Gminie inwestycji drogowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.12.2015.

Rozpoczęte zostały prace związane z budową dwóch odcinków drogi ekspresowej S-7 łączącej Południową Obwodnicę Gdańska z Elblągiem. Wykonawcą inwestycji jest wybrana w drodze przetargu czeska firma METROSTAV S.A. Pierwszy z nich o długości 20,4 km to odcinek drogi Koszwały - Nowy Dwór Gdański, który przebiega przez teren Gminy Cedry Wielkie.  Na tym odcinku powstaną m. in. dwa nowe węzły drogowe „Cedry Małe” i „Dworek”, drogi o znaczeniu lokalnym i wojewódzkim o łącznej długości ok. 25 km, ponad 18 km dróg dojazdowych, 18 obiektów mostowych, w tym dwa nowe mosty przez Wisłę w Kiezmarku. Obecnie funkcjonujący most będzie służył do obsługi ruchu lokalnego.  Wykonawca nie przewiduje organizacji objazdów trasy E-7. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę na tymczasową siedzibę firmy Metrostav w msc. Cedry Wielkie. Na początku nowego roku planowane jest spotkanie firmy Metrostav z mieszkańcami gminy, w sprawie zminimalizowania utrudnień w ruchu. Realizacja całej inwestycji ma trwać 3 lata i jak zapewnia GDDKiA, pierwsze samochody nowo wybudowaną trasą pojadą w październiku 2018 r. Droga ekspresowa S-7 ma przebiegać w śladzie lub obok istniejącej drogi krajowej nr 7, natomiast istniejące odcinki obecnej „siódemki”, niewykorzystane bezpośrednio na potrzeby drogi ekspresowej, zostaną dostosowane do potrzeb ruchu lokalnego .

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zakończona inwestycja w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.12.2015.

W miejscowości Błotnik zakończono inwestycję polegającą na utwardzeniu nawierzchni drogi gminnej wraz z rozbudową placu manewrowego przeznaczonego do zimowania jachtów przy przystani żeglarskiej. Inwestycja obejmowała: rozbudowę placu utwardzonego do zimowego przechowywania jachtów poprzez przygotowanie podłoża i ułożenie nowych płyt drogowych na działce 251/1 w miejscowości Błotnik oraz utwardzenie nawierzchni drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych drogowych na działkach nr: 251/4: 251/5; 57/7. Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu firma Budowlano - Drogowa TAR-BUD Przemysław Taraszkiewicz z Gdańska. Wartość zadania wyniosła 286 tyś zł, z czego 150 tys. zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Powiatu Gdańskiego.

                              Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat dot. worków na odpady selektywne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.12.2015.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż od dnia 16.12.2015 r. firma Sita Północ Sp. z o.o. będzie dostarczała mieszkańcom komplet worków na odpady selektywne na okres I półrocza 2016.

 
Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na temat rozwoju Żuław.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.12.2015.

Dnia 09 grudnia br. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Struk oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Podczas spotkania omówiono podejmowane już działania, uczestnictwo w Pętli Żuławskiej, przedstawiano plany nowych połączeń komunikacyjnych, rozwoju turystyki, Żuławskiej Kolei Dojazdowej oraz dyskutowano nad nowymi ścieżkami rowerowymi. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski podsumował podejmowane działania w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w skład którego wchodzi Gmina Cedry Wielkie. Swoje sugestie i plany dot. rozwoju Żuław przedstawił również Marszałek Województwa Mieczysław Struk oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Spotkanie z Marszałkiem Wiesławem Byczkowskim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.12.2015.

Dnia 04 grudnia br. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński wspólnie z Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego Jackiem Michalskim i Burmistrzem Nowego Stawu Jerzym Szałachem złożyli na ręce Marszałka Wiesława Byczkowskiego stanowisko negocjacyjne 17 samorządów wchodzących w skład Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Otwiera to drogę do negocjacji z Urzędem Marszałkowskim na temat zadań, które będzie można realizować na terenie Żuław przy zewnętrznym wsparciu finansowym.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wojewódzka konferencja szkoleniowa w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.12.2015.

W dniach 1-4 grudnia 2015 roku na terenie Hotelu Cedrowy Dworek w Cedrach Wielkich została przeprowadzona Wojewódzka konferencja szkoleniowa dla osób zajmujących się sprawami obronnymi w urzędach gmin, miast, starostw, miast na prawach powiatu i w jednostkach administracji zespolonej województwa pomorskiego. W zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego Planie Szkolenia, w dniach 2 i 3 grudnia 2015 r. zaplanowano prezentację wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cedrach Wielkich. W związku z tym zapoznano uczestników szkolenia z posiadanym sprzętem w obiekcie GCZK z systemem do alarmowania i powiadamiania ludności o mogących nastąpić zdarzeniach kryzysowych. Prezentację funkcjonowania systemu przeciwpowodziowego na terenie Żuław Gdańskich przedstawił inspektor ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Jan Borowiec. Uczestnicy szkolenia z uznaniem wyrazili się o stopniu przygotowania Gminy Cedry Wielkie do ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zapraszamy do konsultacji społecznych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.12.2015.

 

Gmina Cedry Wielkie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące realizacji przez Gminę Cedry Wielkie partnerskiego projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Konsultacje odbędą się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich dnia 9 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie zakres projektu, jego koszty oraz główne cele realizacji projektu. Prosimy również o wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej przedmiotowego projektu.


 
Przebudowa drogi w Stanisławowie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.12.2015.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim zakończyło inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy - Wocławy o długości 2.3 km na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr 227 a msc. Stanisławowo. W ramach zadania wykonany został remont nawierzchni na odcinku 1300 mb tj. poszerzenie z kostki kamiennej szer. 0.5 m. Zadanie to było jednym z działań projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r”, dofinansowywanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, została Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni.   Koszt realizacji zadania zamknął się w kwocie 689 608 zł, z czego Gmina Cedry Wielkie przekazała Powiatowi ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 277 155 zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Eliminacje do Pucharu Orange.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.12.2015.

Dnia 19 listopada 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Cedrach Małych przeprowadzone zostały eliminacje przez koordynatorów do Pucharu ORANGE. Uczniowie musieli wykonać 6 zadań, które na bieżąco ocenianie były przez gości. Zanim rozpoczęto realizację zadań- uczniowie wzięli udział w rozgrzewce przeprowadzonej przez Panią koordynator z ORANGE, która wykorzystała sprzęt przekazany szkole w ramach programu. W pierwszym zadaniu sprawdzana była celność- była to konkurencja, która sprawiła naszym zawodnikom najwięcej trudności.  Stres wyraźnie przeszkadzał w wykonywaniu zadania. W kolejnych wyzwaniach poszło uczniom już zdecydowanie lepiej. Drugim zadaniem były odbicia siatkarskie z jednoczesnym przytrzymaniem „fasolki”. Do tego wyznaczone były 3 pary, które kolejno po sobie startowały. Każda z par miała 1 minutę na wykonanie jak największej ilości odbić. Średnio pary wymieniały miedzą sobą ok. 40 podań. Trzecie w naszym odczuciu najłatwiejsze zadanie wykonane zostało bezbłędnie przez wyznaczone 5 osób, które w określony regulaminem sposób przekazywało prawidłowym podaniem piłki do siatkówki, koszykówki, do piłki nożnej i ręcznej, zmieniając pozycje w określony sposób. Kolejne wyzwanie dla piłkarzy również nie sprawiło problemu naszym zawodnikom. Dwie pary zawodników musiały podawać podeszwą 10 podań jednocześnie 3 piłkami - najpierw w prawo, potem w lewo 10 podań. Zadanie zostało wykonane bez problemu. Jako piąte zadanie - na wcześniejszych próbach stwarzające nam wiele trudności były podania kozłem piłki do koszówki jednocześnie stojąc na „trickboardzie”. Utrzymanie równowagi nie jest prostą sprawą - ale znalazły się w naszej szkole 2 uczennice, które bardzo dobrze wykonały to zadanie. Ostatniego zadania podjęły się dziewczęta wraz z trenerem p. Joanną Trojnar i zgodnie z regulaminem musiały jednocześnie stanąć na „gumowych fasolkach” i utrzymać się jak najdłużej. Udało się utrzymać równowagę prawię przez minutę. Było to naprawdę trudne wyzwanie. Łącznie zawodnicy zdobyli 357 pkt. Drużyna była bardzo zadowolona ze swojego wyniku, gdyż niektóre zadania były naprawdę trudne.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Podsumowanie akcji "Białe Soboty".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2015.

W soboty dnia 21 listopada i 28 listopada 2015 r. mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich w ramach akcji „Biała sobota”, której organizatorami byli Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED oraz Wójt Gminy Cedry Wielkie. Badania odbywały się w Ośrodku Zdrowia w Cedrach Wielkich. Pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów: kardiologa, urologa, reumatologa oraz wykonać badania laboratoryjne. Łącznie udzielono około 200 świadczeń zdrowotnych w tym lekarze specjaliści udzielili około 100 świadczeń. Pozostałe świadczenia stanowiły: badania laboratoryjne, ekg, pomiar ciśnienia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Fakt ten ogromnie cieszy, bo jak wiadomo profilaktyka jest podstawą zdrowego społeczeństwa.

Dla osób, które nie zostały zarejestrowane z powodu braku miejsca mamy dobrą wiadomość. Już na początku przyszłego roku planowane jest powtórzenie akcji bezpłatnych badań wśród mieszkańców Gminy, prowadzonej przez lekarzy NZOZ "ETER-MED".

 
Pomoc dla pogorzelców
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.11.2015.