Szukamy właściciela psa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.07.2016.

Dnia 2 lipca 2016 na terenie naszej gminy w miejscowości Wocławy, znaleziony został pies widoczny na zdjęciach. Mamy nadzieję, że nie został wyrzucony z samochodu, a po prostu zabłądził. Osoby, które mają wiedzę na temat jego pochodzenia, proszone są o kontakt z tut. urzędem gminy pod numerem telefonu: 58 692-20-37.

 
Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w Trutnowach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.07.2016.

Gmina od dwóch lat systematycznie utwardza teren stanowiący parking przy cmentarzu w Trutnowach. Teren został już częściowo utwardzony płytami YOMB. Zadanie to wykonuje firma Teleelektronika Bogusław Pszczoła z Cieplewa. Inwestycja ta jest szczególnie ważna z uwagi na częste opady deszczu i pojawiające się kałuże, które utrudniają osobom przyjeżdzającym na cmentarz normalny dojazd. Gmina będzie systematycznie prowadzić dalsze prace przy cmentarzu, tak aby docelowo istniejący parking został utwardzony na całej powierzchni.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Festyn Wakacyjny
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.07.2016.
 
Apel prezesa KRUS o bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.07.2016.

Prezes Kasy Ubezpieczenia Społecznego - Jacek Dubiński skierował do rodziców i opiekunów apel o zwrócenie szczególnej uwagi w trakcie wakacji na bezpieczeństwo dzieci. W załączniku treść apelu.

 
Inwestycje w gospodarkę wodną.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.07.2016.

Gmina Cedry Wielkie stara się stworzyć jak najlepsze warunki do życia mieszkańców jak również zachęcić do osiedlania się nowych mieszkańców poprzez budowę bądź modernizację infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej. W ubiegłym roku zrealizowano dwa znaczące dla poprawy jakości wody pitnej projekty pn. „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały” oraz „Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”. Powstały w Koszwałach zbiornik wyrównawczy o pojemności 190 m3 gromadzi zapas wody i uzupełnia braki w sieci w okresie zwiększonego poboru. Oprócz tego wyrównuje wahania ciśnienia. Z kolei w Wocławach wybudowany został zbiornik wyrównawczy na wodę pitną o poj. V=100m3 oraz wykonane zostały rurociągi technologiczne w taki sposób by istniejący zbiornik jak również nowo wybudowany były napełniane z istniejącego zestawu hydroforowego. W wyniku realizacji zeszłorocznych inwestycji osiągnięto polepszenie paramentów wody wprowadzanej do sieci w zakresie redukcji manganu oraz żelaza. Znacząco również spadł poziom jonu amonowego. Jednak nie został on wyeliminowany w takim stopniu, żeby osiągnąć dopuszczalne normy. Stąd gmina podjęła decyzję o realizacji II etapu wyżej opisanych zadań, a mianowicie „Remoncie instalacji technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Wocławach oraz Błotniku”. W tym etapie wykonana zostanie przebudowa urządzeń w istniejących stacjach w niezbędnym zakresie pozwalającym na wprowadzenie nowej technologii uzdatniania wody - otwarte napowietrzanie wody i filtracja 2-stopniowa. Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom gminy Cedry Wielkie jakości wody pitnej odpowiadającej odpowiednim normom, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ponadnormatywnej zawartości jonu amonowego. Zadanie to wykonuje Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o z Gdańska. Całkowity koszt zamknie się w kwocie 291 tys. zł brutto. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Obecnie czekamy na decyzję o wysokości dofinansowania. Zadanie, które planujemy do zrealizowania mimo, że bardzo kosztowne ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej w aglomeracji Cedry Wielkie. Zapewni one stabilny proces produkcji najwyższej jakości wody do picia, spełniającej obowiązujące przepisy polskie i unijne. Poza oczywistym pozytywnym wpływem inwestycji na ochronę środowiska naturalnego, bezpośrednio podniesie się również standard życia mieszkańców poprzez umożliwienie im dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej.  Zapewnimy mieszkańcom nieprzerwany strumień zdrowej i czystej wody w kranie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Uciążliwości związane z budową trasy S-7.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.07.2016.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (droga krajowa nr 7, węzeł Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański” mogą wystąpić uciążliwości związane z 24 - godzinnym trybem pracy. Prace w trybie 24 - godzinnym planuje się na całej długości budowy zadania 1 tj. od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego, z wyłączeniem odcinków sąsiadujących z zabudową mieszkaniową w odległości 200 m.
 
Prowadzenie robót w trybie 24 - godzinnym planowane jest w terminie od 28 czerwca do końca trwania budowy tj. do 9 października 2018 r.
 
Za zaistniałe uciążliwości mieszkańców przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 
Cedry Wielkie gospodarzem trójstronnego porozumienia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.07.2016.

W dniach 25 - 29 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbył się obóz młodzieżowy zorganizowany w ramach trójporozumienia pomiędzy gminami Przywidz - Cedry Wielkie - Trąbki Wielkie. Tym razem gospodarzem wymiany młodzieży była Gmina Cedry Wielkie oraz Zespół Szkół w Cedrach Wielkich. W obozie brali udział, oprócz uczniów Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, uczniowie Zespołu Szkół w Przywidzu oraz Gimnazjum w Trąbkach Wielkich. Celem wypoczynku jest integracja młodzieży gimnazjalnej, nauka podstaw żeglarstwa, poznanie tradycji Żuław propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów oraz czynny wypoczynek. Na uczestników obozu w ciągu pięciu dni pobytu czekało mnóstwo atrakcji. Pierwszego dnia, po uroczystym apelu powitalnym młodzież wraz z opiekunami wzięła udział w Nocy Świętojańskiej pod hasłem „Zbieraj rumianek bo święty Janek”. Przy skocznej muzyce, wśród czarownic i rusałek wodnych, które tego wieczoru pojawiły się na przystani, uczniowie uczyli się wyplatania wianków i puszczali je na wodzie, uczestniczyli w zabawach i konkursach, a także mieli okazję posmakować tradycyjnych specjałów kuchni żuławskiej. W kolejnych dniach uczniowie doskonalili swoje umiejętności kajakarskie oraz pływanie na optymistach. Uczestnicy obozu popłynęli z przystani w Błotniku do śluzy Przegalina, która łączy wody Martwej Wisły i głównego jej biegu, zwanego Wisłą Przekop. Na miejscu była okazja poznania sposobów zabezpieczania terenów żuławskich przed powodziami oraz przejść, po wybudowanym w 2012 roku moście zwodzonym, którego przęsło jest otwierane w czasie śluzowania większych jednostek, aby nie było potrzeby składania masztu. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Wyspy Sobieszewskiej - trzeciej pod względem wielkości największej wyspy polskiego pobrzeża Bałtyku, a jednocześnie jedynej wyspy w Polsce, która powstała w wyniku ingerencji człowieka. Podczas spaceru poznaliśmy historię powstania wyspy, jej walory przyrodnicze oraz występujące tu gatunki roślin i zwierząt. Następnie młodzież udała sie do Nowego Dworu Gdańskiego, do Muzeum Żuławskiego. Tam, oprócz poznania wielokulturowej historii Żuław, uczestniczono w warsztatach wypiekania chleba „Od ziarenka do bochenka”, oraz wytworzeniu masła oraz sera. W Rybinie poznano zasady działania mostu obrotowego, który został zaprojektowany i zbudowany w 1905 roku, a następnie młodzież udała sie do Jantaru - wsi położonej na pograniczu Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych. Na plaży odbyło się poszukiwanie bałtyckiego złota, czyli bursztynu, a najodważniejsi zażywali morskich kąpieli w zimnym jeszcze morzu. Ostatniego dnia na przystani w Błotniku odbyły się zawody kajakarskie. W rozgrywkach drużynowych I miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół w Przywidzu, II - uczniowie z Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, a III - uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. Nie o miejsce na podium jednak chodziło, ale o dobrą zabawę. Podsumowanie tegorocznej akcji odbyło się na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Pan Janusz Goliński Wójt Gminy wręczył medale dla uczestników wydarzenia oraz pamiątkowe statuetki dla gmin uczestniczących w programie. Niestety, czas płynie nieubłaganie i trzeba było wrócić do domu. Żal było wyjeżdżać, kiedy wszyscy razem dobrze się bawili, a wśród uczestników zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Ale już niedługo, 11 lipca, spotkamy się znowu, tym razem w Trąbkach Wielkich, na obozie zorganizowanym pod hasłem „Lato z golfem”. Do zobaczenia !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Dyżur doradcy energetycznego PODR.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.07.2016.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku realizuje projekt pn. "Ograniczenie emisji CO2 - gminny system doradztwa" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach projektu doradcy energetyczni PODR udzielać będą mieszkańcom gminy nieodpłatnych konsultacji w zakresie doboru działań inwestycyjnych zapewniających największą oszczędność energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach dyżuru informacji w powyższym zakresie udzielał będzie pracownik PODR p. Lech Czarnecki w budynku Urzędu Gminy, parter pokój nr 3 w dniach:

  • 5 i 19 lipca
  • 2 i 16 sierpnia
  • 13 i 27 września
 
"Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w powiecie gdańskim".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.07.2016.

Gminy należące do powiatu gdańskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Podaj Rękę” podpisali 27.06.2016 r. porozumienie w sprawie partnerstwa w ramach projektu „Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w powiecie gdańskim - aktywna integracja, usługi społeczne”. Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych, uzależnionych czy z niepełnosprawnością. Poprzez różne formy wsparcia oraz udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach z psychologiem czy prawnikiem osoby będące w trudnej sytuacji życiowej mają zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy, aktywniej spędzać czas oraz uzyskiwać pomoc w postaci usług społecznych jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Młodzież będzie się przygotowywać do samodzielności m.in. poprzez odpowiednie warsztaty praktyczne (mechaniczne, stolarskie czy recyklingowe) w odpowiednio do tego przygotowanym i wyposażonym miejscu, a dla tych, którzy potrzebować będą wsparcia w samodzielnym zamieszkaniu przygotowane zostaną tzw. mieszkania treningowe wraz z osobą, która ich do tego procesu odpowiednio przygotuje. Wszystkim Partnerom zależy także na tym, aby w świetlicach i klubach w sposób systematyczny realizowane były ciekawe i pożyteczne zajęcia integrujące mieszkańców oraz rozwijające ich zdolności, zamiłowania i umiejętności. Program realizowany będzie w latach 2016-2023. W projekt zaangażowane będą nie tylko samorządy i organizacje pozarządowe, ale także przedsiębiorcy, szkoły oraz wyższe uczelnie. Wszelkie bieżące informacje na temat projektu dostępne są na stronie Gminy (Powiatu) oraz na stronie: www.podajreke.org

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zmiana organizacji ruchu w m. Cedry Małe.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.06.2016.

Firma Metrostav S.A. informuje, że w dniu 05.07.2016 r. (wtorek) o godzinie 8.00, na drodze wojewódzkiej nr 227 w miejscowości Cedry Małe planuje się wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Zgodnie z „Projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 (Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański)” nr S7.1/09/16 wdrożone zostanie tymczasowe oznakowanie, którego celem jest zabezpieczenie robót przy budowie ronda w ramach węzła drogowego „Cedry Małe”. W związku z powyższym zostanie wprowadzone oznakowanie polegające na zajęciu połowy jezdni z ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną, ograniczeniu prędkości do 40 km/h i zakazie wyprzedzania. W pierwszym etapie budowana będzie północna część ronda, ruch pojazdów zostanie poprowadzony od strony południowej po tymczasowym objeździe wybudowanym równolegle do drogi wojewódzkiej, w kolejnym etapie budowana będzie południowa część ronda, a ruch poprowadzony będzie po wybudowanej części ronda. Po wybudowaniu ronda ruch zostanie poprowadzony po całym rondzie z zachowaniem ruchu okrężnego. Organizacja ta będzie obowiązywać do czasu wdrożenia kolejnego etapu.

Mapka poglądowa  >>  Załącznik
 
Szlachetny gest właściciela zakładu "OTOMYJNIA".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.06.2016.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją właściciela „OTOMYJNII” zlokalizowanej w Koszwałach - Pana Macieja Saliniewicza, wpływy uzyskane z pierwszych dwóch dni nowo otwartego zakładu zostały przekazane na rzecz najbardziej potrzebującej rodziny mieszkającej na terenie Gminy. Właśnie dnia 23 czerwca 2016 r. Pan Maciej Saliniewicz przekazał za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich kwotę 1100,00 zł dla rodziny znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji materialno-bytowej spowodowanej ciężką i długotrwałą chorobą obojga rodziców oraz dziecka. Przekazane fundusze okazały się bardzo pomocne. W imieniu obdarowanej rodziny, składamy Panu Maciejowi Saliniewicz serdeczne podziękowanie za ten szlachetny gest.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Plan Wakacyjny ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.06.2016.

W załączeniu zamieszczamy plan wakacyjny Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - "Zbieraj rumianek bo święty Janek".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.06.2016.

W dniu 25 czerwca 2016 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się impreza pn: „Zbieraj rumianek bo święty Janek” zorganizowana przez Gminę Cedry Wielkie wspólnie z ŻOKiS. W tradycji, Noc Świętojańska jest świętem wody i ognia, słońca i księżyca i w takiej konwencji była przygotowana impreza. Zorganizowane wydarzenie miało charakter ponadregionalny i mimo że pierwszy raz, to już teraz stanowi wizytówkę podejmowanych przez Gminę działań w zakresie promocji kultury i sportu. Wydarzenie otworzyły wraz z Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie - kolorowe postacie czarownic, dziwów i nimf wodnych, w które wcieliły się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Sołectw z terenu Gminy Cedry Wielkie. Podczas imprezy można było wykonać z wyczarowanymi postaciami pamiątkowe zdjęcie. A była to faktycznie czarodziejska noc z deszczem i błyskawicami, ale nie stanowiło to przeszkody w puszczaniu wianków na wodę o północy.  W trakcie imprezy odbył się między innymi koncert kolumbijskiego tenora Juana Felipe Alvarado, zespołów H.U.B.E.R.T. oraz Dwa plus Dwa, a także przedstawienie teatralne „Urodziny baby jagi”. Wieczorem rozpoczął się występ gwiazdy wieczoru - Andrzeja Rybińskiego, Ponadto w programie organizator zapewnił konkursy dla dzieci i dorosłych, w tym: na najbardziej pomysłowy strój czarownicy, zawody kajakowe z przymrużeniem oka dla przebranych Pań z KGW i sołectw z terenu Gminy, warsztaty robienia wianków, puszczanie wianków na wodzie, konkurs plastyczny pt. ”Kwiat paproci”.  Wszystkie konkurencje i konkursy zostały nagrodzone wyjątkowymi i cennymi nagrodami, których fundatorem był Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie. Wydarzenie obfitowało również w atrakcje dla dzieci - zabawy, konkursy, darmowe wesołe miasteczko i stoiska wystawiennicze Kół Gospodyń Wiejskich, oraz partnerów Gminy Cedry Wielkie, na których nie zabrakło specjałów tradycyjnej kuchni. Była to pierwsza edycja tego typu imprezy. Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Pana Przemysława Jankowskiego - Prezesa Zarządu GRAVEL Sp. z.o o., Pani Barbarze Sergot - Golędzinowskiej - Prezes Base Group sp. z o.o., Pani Elżbiety Kuźmicz - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim i Pana Cezarego Dylika - Właściciela Moskit Alupływaki. Serdecznie dziękujemy. Pragniemy aby impreza wpisała się na stałe w nasz kalendarz i stała się imprezą cykliczną na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
"Żegnaj szkoło" - zakończenie roku szkolnego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2016.

Dnia 24 czerwca br. we wszystkich placówkach szkolnych odbyły się uroczyste apele związane z zakończeniem roku szkolnego. To wyjątkowy dzień dla uczniów za nimi rok ciężkiej pracy obfitujący w wiele zdarzeń, osiągnięć i sukcesów. Uczniom wręczono świadectwa szkolne nagrody pieniężne oraz rzeczowe w postaci książek. W specjalny sposób nagrodzono uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen poprzez przyznanie nagród Wójta Gminy. W tym roku nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej otrzymali: Martyna Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych, Zuzanna Kobierska ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich i William Kroft ze Szkoły Podstawowej w Wocławach.  Najlepszymi absolwentami gimnazjum w Cedrach Małych zostali Katarzyna Każmierak, Julia Borzeszkowska i Paweł Lewandowski. Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody pieniężne, dyplomy oraz statuetki. Ten wyjątkowy dzień dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów oznacza koniec jednego etapu edukacyjnego i początek kolejnego. Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie życzyli absolwentom wielu sukcesów, wysokich wyników w dalszej nauce, a uczniom, nauczycielom i pracownikom wspaniałych i bezpiecznych wakacji pełnych radości, słońca i uśmiechu. Na uroczystościach nie zabrakło wystąpień dyrektorów, przedstawicieli rady rodziców i nauczycieli. W tym roku po raz pierwszy są absolwenci, wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach, którzy rozpoczną edukację już w innych placówkach. Życzymy im pomyślności. Koniec roku szkolnego to szczególny, wręcz historyczny dzień w Szkole Podstawowej w Trutnowach ponieważ szkoła zakończyła właśnie swoją działalność. Uczniowie tej szkoły rozpoczną rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Wocławach. Pan Janusz Goliński oraz Pani Bożena Daszewska złożyli serdeczne podziękowania dla całej kadry szkoły wręczając bukiety kwiatów i życząc wielu sukcesów i pomyślności w dalszej pracy zawodowej i życiu osobistym. Natomiast rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Trutnowach odczytali listy gratulacyjne dla wychowawców klas dziękując im za ich cierpliwość, zaangażowanie w życie szkoły, za serce i uśmiech. Było wiele ciepłych słów, ale były też łzy wzruszenia. Z okazji zakończenia roku szkolnego Pan Janusz Goliński Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania wszystkim dyrektorom, nauczycielom, kadrze obsługi szkół za pracę w minionym roku szkolnym, życząc jednocześnie miłego wypoczynku w okresie wakacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Festyn Rodzinny w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2016.

W sobotę 11 czerwca 2016 r. przy Zespole Szkół w Cedrach Małych zapanowała wesoła, rodzinna atmosfera. To za sprawą Festynu Rodzinnego, który zorganizowali nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły w Cedrach Małych. Niezwykle bogaty program przyciągnął bardzo licznie zgromadzoną publiczność, co cieszyło tym bardziej, że początkowo pogoda nie była łaskawa.  Jednak wraz ze zbliżającą się godziną otwarcia imprezy, niebo jaśniało a zza chmur wyglądało słońce, które towarzyszyło uczestnikom już do końca wydarzenia. Sceną zawładnęli młodzi artyści, którzy przygotowani przez nauczycieli, tańczyli i śpiewali. Do wspólnej zabawy zachęcał publiczność zespół Midnight. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się: dmuchana zjeżdżalnia, karuzela, eurobungee, przejażdżka na kucu czy stanowisko do malowania twarzy. Starsi z zainteresowaniem przyglądali się pokazowi: walk rycerskich, ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy oraz Teakwondo. Brali także udział w konkurencjach sportowych. Firma Metrostav prezentowała maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie drogi S7. Po tak intensywnych doznaniach fizycznych energii zgromadzonym dodawała pyszna szkolna grochówka oraz bigos przygotowany przez panie z koła gospodyń KGW Leszkowy, jak i również wyborne ciasta przygotowane i podawane przez rodziców. Na uczestników czekały też darmowe lody, owoce i lizaki. Wśród uczestników Festynu rozlosowano liczne nagrody, a najważniejszą był rower. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Panu Januszowi Golińskiemu Wójtowi Gminy Cedry Wielkie, Firmie Metrostav, Panu Jarosławowi Matyszczakowi z firmy Salvit Prima, Polisie Życie S.A., Pani Barbarze Sergot Golędzinowskiej z firmy Base oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy za rok !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Rodzina 500 plus - wnioski do 1 lipca z wyrównaniem.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.06.2016.

Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożymy wniosek. Jeśli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu "rodzina 500 plus" (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10. dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Do tej pory wnioski złożyło już prawie 2,5 mln osób. Uprawnionych jest 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.06.2016.

Trwają prace przygotowawcze do przebudowy ulicy Mickiewicza w Cedrach Wielkich. Gmina zamierza przeprowadzić kompleksowy remont ulicy łącznie z pętlą autobusową. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodnika, oświetlenie, kanalizację deszczową oraz miejsca parkingowe. Szacowana wartość inwestycji to ok. 2,8 mln zł. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aktualnie firma Limes Internet Communication przystąpiła do budowy kanału teletechnicznego, w którym ułożona zostanie sieć światłowodowa umożliwiająca dostarczenie usług internetowych o najwyższej jakości. Z sieci tej będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy, Bank Spółdzielczy oraz Urząd Gminy. Prace ziemne i instalacyjne będą trwały do 15 lipca 2016 r. Również w tym czasie przebudowany zostanie dotychczasowy wodociąg od ronda na odcinku ok. 160 metrów, tak aby wszystkie prace ziemne wykonać przez rozpoczęciem realizacji jezdni i chodnika.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Narodowa Loteria Paragonowa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.06.2016.

Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, która ma uświadomić Polakom, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego. Branie paragonu to wsparcie dla uczciwych przedsiębiorców i uczciwej konkurencji między nimi. Od rozpoczęcia loterii, tj. od 1 października 2015 r., każdego miesiąca szczęśliwcy wygrywają od Ministerstwa Finansów kluczyki do wartych kilkadziesiąt tysięcy złotych Opli Astra. Wystarczy, że zarejestrują paragony fiskalne o wartości co najmniej 10 zł na stronie Narodowej Loterii Paragonowej: www.loteriaparagonowa.gov.pl W losowaniu nagrody głównej biorą udział wszystkie zarejestrowane paragony. Co trzy miesiące obok Opla Astry i dwóch tabletów (dostają je właściciele numerów rezerwowych), losujemy również nagrodę specjalną - Opla Insignię. Doceniamy także przedsiębiorców, którzy wystawiają zwycięskie paragony. Do nich trafia tablet iPad Air 2. Przypominamy, że do końca czerwca trwa rejestracja paragonów z branży „konserwacja i naprawa samochodów osobowych, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych". Ostatnią branżą, którą nagrodzimy Oplem Insignią, będą „restauracje i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów" (III kwartał 2016 r.).

 
Festyn "Tu się uczyliśmy, tu pracowaliśmy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.06.2016.

W dniu 18 czerwca 2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Trutnowach odbył się festyn  pn: „Tu się uczyliśmy, tu pracowaliśmy”. Organizatorem festynu była Gmina Cedry Wielkie, Szkoła Podstawowa w Trutnowach oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Była to impreza związana z zakończeniem działalności Szkoły Podstawowej w Trutnowach. Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie i Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy złożyli serdeczne podziękowania dla osób, które przez wiele lat byli zaangażowani w życie szkoły, za wieloletnią okazaną pomoc oraz wsparcie finansowe i rzeczowe. Symboliczne róże zostały wręczone pracującej kadrze szkoły oraz nauczycielom którzy pracowali w tej szkole. Dyrektor szkoły Pani Katarzyna Perzyńska przekazała Panu Januszowi Golińskiemu Wójtowi Gminy kronikę szkoły, która następnie zostanie przekazana do Szkoły Podstawowej w Wocławach.  Festyn obfitował w wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, w tym: występy artystyczne indywidualne i grupowe uczniów ze szkół oraz przedszkoli z terenu Gminy Cedry Wielkie, zabawy i konkursy dla dzieci przygotował także Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Giemlicach. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursach otrzymały medale w ramach podziękowania za udział w imprezie. Jedną z głównych atrakcji, która przyciągnęła najmłodszych było przedstawienie teatralne pt. „Królewna Śnieżka”, przygotowane przez profesjonalny teatr Qfer. Również dużym zainteresowaniem uczestników festynu cieszył się konkurs rodzinny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trutnowach oraz ich rodziców. Uczniowie i ich rodzice rozwiązywali zadania z zakresu historii szkoły i miejscowości Trutnowy, a także układały puzzle i mogły wykazać się zdolnościami plastycznymi przy tworzeniu herbu Gminy. Główną nagrodę - rower ufundowaną przez Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie otrzymała  uczennica Anna Tymoszuk wraz z tatą. W ramach konkursu przewidziano również nagrody -sprzęt sportowy za zajęcie II i III miejsca, a także upominki dla wszystkich biorących udział w konkursie rodzin. Na festynie nie zabrakło również poczęstunku, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leszków i Kiezmarka. Na dzieci czekały darmowe słodycze, lody, a także wesołe miasteczko, animacje, malowanie twarzy i zajęcia żeglarskie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
Kronika Szkoły Podstawowej  >>  Załącznik
 
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - "Zbieraj rumianek bo święty Janek".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.06.2016.

Urząd Gminy Cedry Wielkie oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich zapraszają w dniu 25 czerwca 2016 r. na Przystań Żeglarską w Błotniku na imprezę pn: „Zbieraj rumianek bo święty Janek”. W tradycji Noc Świętojańska jest świętem wody i ognia, słońca i księżyca. W związku z tym zaplanowane wydarzenie będzie miało charakter ponadregionalny i stanowić będzie wizytówkę podejmowanych przez Gminę działań w zakresie kultury i sportu.

Impreza rozpocznie się o godz. 17.00.  Następnie parada w postaci korowodu czarownic, dziwów, nimf wodnych przejdzie na główne miejsce uroczystości na plac obok przystani. W programie między innymi koncert kolumbijskiego tenora Juana Felipe Alvarado, zespołów H.U.B.E.R.T oraz Dwa plus Dwa, a także przedstawienie teatralne "Urodziny baby jagi". O godz. 20.00 przewidziany jest występ gwiazdy wieczoru - Andrzeja Rybińskiego, współzałożyciela zespołu 2+1, a także twórcy wielu polskich przebojów wszechczasów, takich jak „Nie liczę godzin i lat”, „Czas relaksu”, czy „Pocieszanka”. Ponadto w programie konkurs na najbardziej pomysłowy strój czarownicy, regaty na łodziach klasy Optymist, zawody kajakowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. przejażdżka łodzią czarownic i nimf, warsztaty robienia wianków, puszczanie wianków na wodzie Wydarzenie obfitować będzie również w zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, będzie można obejrzeć stoiska wystawiennicze Kół Gospodyń Wiejskich i partnerów Gminy Cedry Wielkie, na których nie zabraknie również specjalności tradycyjnej kuchni żuławskiej. Msza Św. zostanie odprawiona na wodzie o godz. 21.00. Serdecznie zapraszamy.

Gwiazda wieczoru - Andrzej Rybiński  >>  Załącznik
Plakat  >>  Załącznik
 
Uroczyste podpisanie umowy na projekt ratowania żuławskich zabytków.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2016.

14 czerwca w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński oraz Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Wniosek opracowany wspólnie przez 3 gminy oraz 7 instytucji spoza sektora finansów publicznych uzyskał najwyższą notę spośród wszystkich złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru na Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi około 13,5 mln zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie blisko 7,8 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na remonty kościołów, domów podcieniowych, obiektów hydrotechnicznych. Marszałek Województwa Mieczysław Struk jako główny atut w/w projektu podkreślił fakt, że skupia się on nie tylko na zabytkach należących do samorządów, ale został także rozszerzony o inne ważne dla Żuław obiekty. W uroczystości podpisania umowy wzięli udział licznie zaproszeni goście m.in., Biskup diecezji elbląskiej Jacek Jezierski, Senator Leszek Czarnobaj, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Jan Szymański, poseł na Sejm RP Tadeusz Cymański, Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, Starosta Powiatu Malborskiego Mirosław Czapla, wszyscy partnerzy oraz przedstawiciele lokalnych władz. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki, a zakończenie realizacji prac przewidziane jest na koniec III kwartału 2018 roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
Relacja telewizyjna  >>  Załącznik
 

 
50. rocznica Kapłaństwa Ks. Prałata Franciszka Fecko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.06.2016.

50 lat od przyjęcia Święceń - złoty jubileusz kapłaństwa obchodził na początku czerwca br. Ksiądz Prałat Franciszek Fecko, który przez 38 lat sprawował posługę duszpasterską w naszej Gminie, będąc proboszczem parafii w Giemlicach. Z tej okazji w niedzielę dnia 5 czerwca 2016 r. Jubilat odprawił w kościele parafialnym w Pszczółkach gdzie obecnie mieszka, dziękczynną Mszę świętą oraz 12 czerwca 2016 r. w kościele parafialnym w Giemlicach na specjalne życzenie Księdza proboszcza oraz giemlickich parafian. W obu kościołach uroczystą liturgię zakończyły życzenia, wręczenie kwiatów oraz występy przygotowane przez dzieci. Z okazji wspaniałego Jubileuszu składamy Księdzu Prałatowi serdeczne gratulacje i podziękowanie, że byłeś z nami tyle lat i zawsze służyłeś wsparciem, modlitwą i posługą w czasie wielu uroczystości kościelnych i gminnych.

Dziękujemy za Twoją posługę na naszej Żuławskiej Ziemi i życzymy zdrowia i długich jeszcze lat życia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Kończy się termin na składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.06.2016.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945 z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w sobotę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 27 czerwca 2016 r. Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR. Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

 
Konkurs "Piękna Wieś Pomorska 2016" w Gminie Cedry Wielkie rozstrzygnięty.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.06.2016.

W dniu 31 maja 2016 r. komisja gminna powołana Zarządzeniem Wójta, składająca się z przedstawicieli: PODR - Macieja Górskiego, Izby Rolniczej - Andrzeja Tymoszuka i Urzędu Gminy - Jana Borowca oraz Marty Kucharczyk wyłoniła laureatów gminnego etapu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”. Wszyscy nagrodzeni otrzymają środki finansowe przeznaczone na zakup roślin i materiałów służących podniesieniu estetyki otoczenia, a zdobywcy pierwszych miejsc wezmą również udział w etapie powiatowym konkursu.

W kategorii „Wieś” najbardziej estetyczną i przyjazną mieszkańcom okazała się wieś Trutnowy, która w związku z tym została nagrodzona kwotą 2000 zł.

Natomiast w kategorii „Zagroda” wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce - Pan Zdzisław Solarz, Trutnowy - nagroda w wysokości 1000 zł;

II miejsce - Państwo Benedyk, Stanisławowo - nagroda w wysokości 800 zł;

III miejsce - Pani Dorota Zwolak, Cedry Wielkie - nagroda w wysokości 600 zł.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych. Jednocześnie składamy gratulacje, życzymy powodzenia na dalszych etapach konkursu oraz wytrwałości w dbaniu o swoje zagrody i wsie. Osobom, które przystąpiły do konkursu i zaangażowały się w poprawę wyglądu swojego otoczenia serdecznie dziękujemy. Kolejny konkurs za rok !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
LGD "Trzy Krajobrazy" pozyskała nowe środki finansowe na dotacje unijne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.06.2016.

Z dotacji unijnych mogą skorzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, gminy z obszaru działania Lokalnej Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” t.j. gmin: Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, Cedry Wielkie i Kolbudy. W ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, dotacje można otrzymać na przedsięwzięcia związane z długofalowymi działaniami edukacyjnymi w obiektach publicznych, rozwojem turystyki i rekreacji, udostępnieniem obiektów o znaczeniu historycznym, promocję produktów lokalnych oraz tworzenia i rozwoju innowacyjnej działalności gospodarczej. Łączny budżet do rozdysponowania wynosi 8.550.000,00 zł, z czego 50 % środków przeznaczonych jest na tworzenie miejsc pracy poprzez zakładanie i rozwój działalności gospodarczej.

  • Wsparcie na utworzenie działalności ma formę premii na kwotę 100.000,00 zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie go przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres). O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, która: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.
  • Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej wynosi do 300.000,00 zł, przy poziomie dofinansowania 70% refundacji kosztów kwalifikowanych. Podstawowym warunkiem jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres). O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą prawną jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która ma miejsce zamieszkania na obszarze lub wykonuje działalność na obszarze.
  • Wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych ma formę refundacji 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 300.000,00 zł. Wsparcie dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Pierwsze nabory wniosków planowane są na przełomie września i października 2016, a kolejne będą organizowane zgodnie z harmonogramem naborów do 2019. LGD „Trzy Krajobrazy” planuje w lipcu i sierpniu 2016 przeprowadzenie szeregu spotkań i szkoleń, których celem będzie przekazanie informacji na temat zasad pisania i składania wniosków aplikacyjnych, na które serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów. Szczegóły odnośnie szkoleń będą dostępne w początku lipca na stronie internetowej LGD i facebooku, stronach gminnych i innych portalach lokalnych. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Krajobrazy”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i szczegółowymi informacjami na stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl a także w biurze LGD, przy ul. Szkolnej 5 w Lędowie.

 

 
Uciążliwości związane z budową trasy S-7.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.06.2016.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi S-7 Gdańsk - Elbląg. Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gd.” mogą wystąpić uciążliwości związane z 24 - godzinnym trybem pracy. Prace polegające m.in. na wykonywaniu żelbetowych pali przemieszczeniowych planowane są na odcinku ok. 300 m od Kanału Piaskowego w stronę Elbląga oraz w rejonie drogi dojazdowej do Cedrów Małych (na odcinku ok 1.5 km).
 
Prowadzenie robót w trybie 24 - godzinnym planowane jest w terminie od 07 czerwca do 30 sierpnia 2016 r.
 
Za zaistniałe uciążliwości mieszkańców przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 
Otwarcie zakładu "OTOMYJNIA" w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.06.2016.

Nowo wybudowany na terenie Gminy zakład usługowy mycia samochodów pn. „OTOMYJNIA”, zlokalizowany w Koszwałach przy ul. Gdańskiej 18 dnia 04 czerwca rozpoczął działalność. Jest to pierwsza samoobsługowa dwustanowiskowa myjnia na terenie Gminy, której właścicielem jest p. Maciej Saliniewicz. Myjnia wybudowana została z zachowaniem wszelkich norm i wymogów związanych z ochroną środowiska.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Jubileusz 104 urodzin Pani Katarzyny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.06.2016.

Niezwykły jubileusz 104 urodzin obchodziła dnia 06 czerwca 2016 r. mieszkanka wsi Cedry Wielkie Pani Katarzyna Glier będąca jednocześnie najstarszą osobą zamieszkującą na terenie Gminy Cedry Wielkie. Z tej okazji Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Grażyną Bereza odwiedzili dostojną Jubilatkę by złożyć osobiście najlepsze życzenia i wręczyć kosz kwiatów wraz z okolicznościowym prezentem. Pomimo osiągniętego wspaniałego wieku Pani Katarzyna zadziwia swoją kondycją, energią, nieodłącznym uśmiechem i wyśmienitą pamięcią. Dostojnej Jubilatce życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Zdjęcie Jubilatki >>  Załącznik
 
Gminne obchody Dnia Dziecka.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.06.2016.

4 czerwca 2016 r. na terenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbył się Dzień Dziecka. Od godziny 12.00 można było podziwiać i uczestniczyć w szeregu atrakcji przygotowanych specjalnie na tą okazję. Działo się bardzo dużo, zarówno na scenie jak i całym terenie ŻOKiSU. Festyn z okazji Dnia dziecka został otwarty koncertem zespołu Midnight, który zaprezentował swoje najnowsze utwory. Zaraz po koncercie dzieci zostały zaproszone na darmowe lody, które ufundował Cedrowy Dworek. W ramach wydarzenia przygotowano mnóstwo konkursów, animacji i zabaw przy udziale żywych maskotek i profesjonalnych animatorów. Do głównych atrakcji zaliczyć można plener malarski pn. „Wszystkie dzieci świata”, zawody sportowe, zajęcia żeglarskie, pokaz tresury psów, spotkanie z bajką, malowanie twarzy, kącik gier tradycyjnych, zajęcia rękodzielnicze - zabawki z papieru i spektakl teatralny Teatru Qfer pt. „Baśnie 1000 i 1 nocy”. Dodatkowo dzieci i młodzież mogła skorzystać z darmowego wesołego miasteczka i stoisk, których w tym roku było bardzo dużo. Na każde dziecko w tym dniu czekały również darmowe balony, słodycze i owoce. W przygotowanie wydarzenia zaangażowała się również Gminna Biblioteka Publiczna, Koło Gospodyń Wiejskich z Cedrów Wielkich, Gdański Klub Morski „CEDRUS” i Szkółka Żeglarska z Błotnika, a wsparcia finansowego i rzeczowego udzieliły podmioty z terenu Gminy Cedry Wielkie, w tym: Pan Paweł Gliński Firma Handlowo - Usługowa „Paweł” Cedry Wielkie, Pan Mariusz Kuba „Kubuś” Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Państwo Anna i Grzegorz Moritz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Cedry Małe, Państwo Tomkowicz z Cedrowego Dworku, Anna i Zdzisław Gurda - firma ADRUG, firma GOOD TEAM ze Stanisławowa, Stowarzyszenie Podaj Rękę z Miłocina. Za pomoc organizacyjną i wsparcie dziękujemy. Wszystkim dzieciom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Komunikat firmy WEMA.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.06.2016.
Firma WEMA informuje, że w dniu  07.06.2016r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w miejscowości Cedry Wielkie od Oczyszczalni Ścieków w kierunku Cedrów Małych do stacji podnoszenia ciśnienia wody w Cedrach Małych (ul. Kolorowa) nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej.