Zdecyduj, jak będzie wyglądać Gmina Cedry Wielkie w 2030 roku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza Mieszkańców Gminy Cedry Wielkie i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących: „Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030”, które odbędą się: dnia 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 41.

Przygotowywany dokument definiuje priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy oraz długookresowe wyzwania, przed którymi staje nasza Gmina. Aby wypracować politykę rozwoju Gminy Cedry Wielkie zgodną z Państwa oczekiwaniami istotne są wszelkie uwagi i propozycje.

Przeprowadzone konsultacje pozwolą na wskazanie najistotniejszych kierunków rozwoju Gminy oraz uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, które po analizie znajdą swoje odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie.

Liczę na Państwa udział i zaangażowanie.

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                             Wójt Gminy Cedry Wielkie

                                                                                                    Janusz Goliński

 
Konsultacje społeczne w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.08.2015.

Przypominamy, że już w ten czwartek 13 sierpnia w godzinach 12:00-16:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się kolejne z serii spotkań konsultacyjnych: RAZEM BUDUJEMY LSR. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Ważnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Przyszła strategia rozwoju w dużej mierze ukierunkowana będzie na tworzenie miejsc pracy i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale również powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców obszaru i rozwiązywać istniejące problemy. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń. Więcej szczegółów dostępnych jest na  stronie internetowej: http://trzykrajobrazy.pl/razem-budujemy-lsr/

Spotkanie: Cedry Wielkie / Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Osadników Wojskowych 41 13.08.2015, godz. 12:00-16:00

 

Harmonogram spotkań  >>  Załącznik
Program spotkania konsultacyjnego  >>  Załącznik
 
"Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.08.2015.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020” organizowane w Gdańsku, 3 września 2015 r., godz. 9.00 Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

W trakcie konferencji szczegółowo omówione zostaną główne zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. Ponadto poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe oraz temat regrantingu jako bonu na aktywność. Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do dnia 21 sierpnia 2015 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń

 
Zmiana lokalizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.08.2015.

Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2015 r. nastąpi zmiana miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Będą one realizowane w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 1 (na terenie przychodni Swissmed) a nie jak dotychczas w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej korzystać można od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 
Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.08.2015.

Informujemy, iż w dniu 15.08.2015r. (sobota) ze względu na przypadające w tym dniu święto, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich (PSZOK) będzie nieczynny. 

 
Od września 2015 r. rusza kolejna edycja projektu "Mały Mistrz".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.08.2015.

Po raz kolejny szkoły podstawowe z terenu gminy zakwalifikowały się do projektu pn. „Mały Mistrz” realizowanego przez Ministerstwo Turystyki i Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W projekcie uczestniczyć będą od września 2015 r. uczniowie klas I szkół podstawowych.

Główne cele programu „Mały Mistrz” to:

  1. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
  2. Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
  3. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową,
  4. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
  5. Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,
  6. Zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej.

Szkołom, które realizowały projekt „Mały Mistrz” w latach ubiegłych i zgłosiły nowe klasy I, użyczony zostanie komplet sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zajęć sportowych. Sprzęt zostanie dostarczony przez Operatora Wojewódzkiego tj. Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej do placówek szkolnych, w miesiącu październiku br.

 
Zapraszamy do udziału w gminnych dożynkach 2015 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.08.2015.

W dniu 5 września 2015 r. (sobota) przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbędą się Dożynki Gminne. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się odprawieniem dziękczynnej Mszy świętej w kościele p.w. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich o godz. 14.00. Po mszy św. nastąpi przemarsz na główne miejsce uroczystości, prowadzony przez orkiestrę promenadową i paradę konną.  Po części oficjalnej, otwierającej wydarzenie, wzorem lat ubiegłych jury składające się z sołtysów naszej gminy dokona oceny i przyzna pierwsze miejsce za najpiękniejszy wieniec dożynkowy.  W tym roku sołectwa będą walczyły o statuetkę ,,Złotego Kłosa” w konkurencjach turniejowych. Celem turnieju jest kultywowanie tradycji dożynkowych oraz integracja środowiska lokalnego. Turniej obejmuje cztery konkurencje, jury dokona oceny najpiękniejszego stoiska, odbędzie się pokaz mody pn. „Wiejska Zagroda” który polega na wykonaniu stroju i zaprezentowanie go na scenie w takt muzyki nadanej przez organizatora, wykonanie pracy pt. ,,Portret Sołtysa na wesoło'' oraz maskotki warzywno- owocowej.  W związku z przystąpieniem gminy do Programu Edukacji na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Cedry Wielkie w ramach kampanii społecznej ,,Porządne Pomorze” uczniowie placówek szkolnych terenu gminy wykonają i zaprezentują stroje wyczarowane z odpadów przeznaczonych do recyklingu. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zbliżającą się kolejną edycją akcji Narodowego Czytania zaprosiła do wspólnego czytania ,,Lalki'' B. Prusa. W związku z tym wydarzeniem akcję czytania dzieła zaplanowano na godz. 16.30. Odbędą się występy dzieci i młodzieży z placówek szkolnych, kiermasz książki, warsztaty garncarstwa, a dzieci będą mogły skorzystać z parku zabawa i konkursów przygotowanego przez panie z ORW w Giemlicach. Można będzie obejrzeć wystawę dekoracyjnych chlebów dożynkowych wykonanych przez Panie z KGW w Cedrach Wielkich. Od godz. 17.00 do 20.00 na scenie zaprezentują się zespoły Broadway, Retro Voisce i Midnight. O godzinie 20.00 odbędzie się koncert kwartetu wokalno-rozrywkowego Szafa Gra który wykona największe przeboje lat 70, 80 i 90. W tym dniu dodatkowe atrakcje i konkursy zaprezentuje firma Roltop z Cedrów Małych, początek godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy !

 
Szkółka żeglarska na przystani w Błotniku czyni postępy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.08.2015.

Od 6 czerwca 2015 r. trwają zajęcia w nowo otwartej szkółce żeglarskiej na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Po niespełna 2 miesiącach intensywnych zajęć uczestnicy szkółki żeglarskiej robią coraz większe postępy w nauce, a także coraz dalej wypływają. W niedzielę 2 sierpnia 2015 r. uczestnicy wraz z opiekunami wybrali się na naukę żeglowania na zatokę. Przed nimi już tylko…otwarte morze. Przypominamy, iż w warsztatach udział biorą dzieci i młodzież z terenu Gminy Cedry Wielkie, które zostały podzielone na trzy 10 osobowe grupy. Jest to aktywna forma spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
"Wyprawka Szkolna 2015".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.08.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie, zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informuje, że wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 10 września 2015 r. Od dnia 17 sierpnia 2015r wnioski będzie można pobierać w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2015/2016. Kompletny wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Cedry Wielkie tj. do 10 września 2015 r.

Informacja szczegółowa  >>  Załącznik
 
Zwrot podatku akcyzowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.08.2015.

Wszystkim rolnikom przypominamy, iż w terminie do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 6) wniosek wraz z załącznikami o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2015 r.

                                             Wniosek do pobrania >>  Załącznik

 
VIII Żuławski Rajd Rowerowy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.08.2015.

Dnia 25 lipca 2015 r. o godz. 9.15 spod Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, rozpoczęliśmy wycieczkę rowerową w ramach VIII Żuławskiego Rajdu Rowerowego. W wycieczce rowerowej udział wzięło ponad 130 rowerzystów. Rajd uroczyście otworzył organizator wycieczki Łukasz Żarna dyrektor ŻOKiS w Cedrach Wielkich, który swoim samochodem jechał na czele grupy rowerowej. Przed ŻOKiS w Cedrach Wielkich, uczestnicy wycieczki otrzymali kamizelki odblaskowe i koszulki współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Całodniowy rajd niejednokrotnie zaskakiwał zmienną pogodą, jednakże rajdowicze nie poddawali się i nie tracili dobrego humoru i chęci ukończenia rajdu. Pierwszy przystanek był po dystansie 15 km w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Po krótkim odpoczynku, zregenerowaniu sił ruszyliśmy w dalszą drogę. Po kolejnych 6 km zatrzymaliśmy się w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański. Na miejscu dzięki przychylności Pana Grzegorza Cwalińskiego – Dyrektora OKSiB skorzystaliśmy ze słodkiego poczęstunku, a także uchroniliśmy się przed deszczem. Postój trwał około 30 minut. Następne przestanki miały miejsce w Tczewie (po dystansie 39 km), miejscowości Bałdowo (po dystansie 46 km) i Lichnowach (po dystansie 60 km). Postój w Lichnowach odbył się w świetlicy wiejskiej, gdzie zostaliśmy poczęstowani gorącą herbatą i kawą. Była to chwila odpoczynku, dająca relaks po ponad połowie trasy rajdu. Przed nami zostało do pokonania jeszcze 30 km. A jak się okazało w trakcie, najtrudniejsze 30 km. Pogoda nie była łaskawa dla nas i nie zważając na nasze zmęczenie obdarowywała nas burzami i silnymi opadami deszczu. Kolejne postoje już nie trwały zbyt długo, uczestnicy rajdu chcieli jak najszybciej pokonać całą trasę. Zatrzymaliśmy się w Nowej Cerkwi (po dystansie 69 km), przy GOKiS w Ostaszewie (po dystansie 75 km), a następnie przez Kiezmark dojechaliśmy do ŻOKiS w Cedrach Wielkich. Po dotarciu do mety rozpaliliśmy ognisko i usmażyliśmy kiełbaski. Pan dyrektor rozdał pamiątkowe medale każdemu uczestnikowi rajdu. Dodatkowo wręczone zostały puchary dla: najdojżalszego uczestnika Rajdu (Pan Waldemar Piasecki), najmłodszego samodzielnie jadącego (Jan Polanowski), najlepszego fotografa (Sylwia Jażdżewskiej) i najlepszego zabezpieczenia technicznego (Adam Siemieniuk) Przez cały przejazd towarzyszyło nam zabezpieczenie Policji. Nad zdrowiem i kondycją rajdowiczów czuwała opieka medyczna w osobie Pani Hanny Wróbel. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do nas i wzięli udział w tej wesołej imprezie. A my jako organizatorzy już teraz zapraszamy za rok na IX Żuławski Rajd Rowerowy !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.08.2015.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Ważnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Przyszła strategia rozwoju w dużej mierze ukierunkowana będzie na tworzenie miejsc pracy i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale również powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców obszaru i rozwiązywać istniejące problemy. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń. Harmonogram spotkań oraz program w załącznikach. Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://trzykrajobrazy.pl/razem-budujemy-lsr/

Harmonogram spotkań  >>  Załącznik
Program spotkania konsultacyjnego  >>  Załącznik
 
Fundusz Sołecki na rok 2016.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.07.2015.

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Cedry Wielkie o utworzeniu Funduszu Sołeckiego na 2016 rok informujemy, że dla każdego sołectwa została ustalona zgodnie z ustawą kwota tego funduszu. Środki z Funduszu Sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację zadań własnych gminy na terenie danego sołectwa. Wniosek o ich przyznanie powinien określać zadania, które sołectwo zamierza wykonać wraz z przewidywanymi kosztami ich realizacji i uzasadnieniem. Tak sporządzony wniosek musi zostać uchwalony przez Zebranie Wiejskie i dostarczony do Urzędu Gminy Cedry Wielkie w terminie do 30 września 2015 r.

                                                                 Załącznik

 
Dar dla Ukrainy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.07.2015.

W lipcu br Gmina przekazała nieodpłatnie w ramach pomocy humanistycznej dla Termopilskiego Regionalnego Oddziału Międzynarodowego Centrum ds. realizacji programów UNESCO na Ukrainie samochód pożarniczy marki Volvo, będący w dyspozycji OSP Cedry Wielkie. Samochód ten ma być wykorzystywany w akcjach gaszenia pożarów oraz niesienia pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych, w mieście Dubno. Mamy nadzieję, że poprzez ten dar przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Dubna.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Podsumowanie I roku działalności Gdańskiego Klubu Morskiego - "CEDRUS".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.07.2015.

                                         Zapraszamy do prezentacji  >>  Załącznik

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2015.

Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: referent w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Treść ogłoszenia w załączniku

                                                                 Załącznik

 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.07.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy od dnia 21.07.2015 r. będą wydawane artykuły spożywcze: mleko i makaron.

 
Uroczyste otwarcie świetlicy w Kiezmarku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.07.2015.

W piątek 17 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Kiezmarku. Inwestycja powstała w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka”. W obecności zaproszonych gości i lokalnej społeczności uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pan Janusz Goliński Wójt Gminy, Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Renata Terlane sołtys wsi Kiezmark, obecny radny Pan Jan Babul, Pan Adam Sala radny poprzedniej kadencji, Pani Monika Błaszczyk prezes KGW Kiezmark, Pan Józef Kot mieszkaniec i pomysłodawca projektu. Obiekt poświęcił ks. proboszcz Czesław Sołtys w obecności byłego proboszcza parafii ks. Jana Świstowicza. Kolejna część imprezy odbyła się w świetlicy, gdzie głos zabrał Pan Janusz Goliński Wójt Gminy wręczając podziękowania dla osób, które przyczynili się do realizacji inwestycji. „Uważam, że powstała świetlica znakomicie wypełniać będzie funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną, będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, będzie to miejsce przyjazne mieszkańcom gdzie najmłodsi będą mieli szansę edukacji i integracji z innymi”, powiedział Pan Janusz Goliński Wójt Gminy. Przedstawicielki KGW Cedry Wielkie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Małych przekazali dla sołectwa upominki jako element wyposażenia świetlicy. Następnie głos zabrała Pani Renata Terlane sołtys wsi Kiezmark mówiąc, że w miejscowości Kiezmark spełniły się dziś marzenia wielu osób, zyskano nowe piękne miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W imieniu swoim i społeczności lokalnej podziękowała Panu Januszowi Golińskiemu, Radzie Gminy za mądrą decyzję dzięki której od pomysłu i wizji przeszli do efektywnej realizacji inwestycji zaś pracownikom urzędu gminy za przygotowanie wniosku o dofinansowanie i wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego zadania. Nie zabrakło też programu artystycznego w formie piosenek, wierszy i teatrzyku przygotowanego przez dzieci. Występ artystyczny uświetniły też Panie z KGW Kiezmark. Zwieńczeniem imprezy był tort, którym poczęstowano wszystkich przybyłych gości i mieszkańców oraz poczęstunek przygotowany przez KGW Kiezmark.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 

 
II Rajd Żuławski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.

W dniu 12 lipca 2015 odbył się II Rajd Żuławski zorganizowany przez Automobil Klub Morski w Gdyni. Była to III Runda Samochodowego Pucharu Automobil Klub Morski. Baza imprezy znajdowała się w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. W tym niezwykłym widowisku brali udział zawodnicy amatorzy. Trasa rajdu wynosiła 30 km i zlokalizowana była na terenie gminy Cedry Wielkie i gminy Pruszcz Gdański.

Większa ilość zdjęć dostępna jest na profilu facebook Urzędu Gminy: https://www.facebook.com/pages/Gmina-Cedry-Wielkie/171025172934368?fref=ts

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2015-2019.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż zgodnie z pismem Ministra Środowiska w lasach wszystkich form własności, w tym także lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju rozpoczęto prace mające na celu Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015-2019. Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Cedrach Wielkich zwraca się z prośbą do mieszkańców posiadających w swoim władaniu pasy zadrzewieniowe - oznaczone symbolem Ls - las, w ewidencji gruntów, o udostępnienie i umożliwienie pracownikom przedsiębiorstwa państwowego - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, wstępu na ww. teren oraz wyznaczenia w nich powierzchni próbnych a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 
Fotorelacja z nauki jazdy na rolkach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.

Pierwsze spotkanie nauki jazdy na rolkach zorganizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu za nami. Wspaniała grupa młodych rolkarzy świetnie bawiła się na Miasteczku Ruchu Drogowego.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zajęcia ruchowe dla Seniorów w ramach projektu "Aktywni Razem".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.
 
Koncepcja rozbudowy Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.07.2015.

Ze względu na rosnącą popularność przystani żeglarskiej w Błotniku oraz niezwykłe zainteresowanie żeglarzy i ich chęć cumowania w Błotniku, planowane jest zwiększenie liczby miejsc postojowych przez właściciela obiektu tj. Gminę Cedry Wielkie. Dla zainteresowanych zamieszczamy koncepcje rozbudowy. Prosimy o wypowiedź na temat planowanych rozwiązań w formie komentarza, bądź wiadomość e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 
Pokazy Monster Truck w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.07.2015.

W niedzielę (19 lipca) o godzinie 19.00 przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich rozpoczną się niesamowite pokazy Monster Truck. Kaskaderzy z grupy Monster Show Chaloupka przez wiele lat przygotowywali swoje popisy, aby w końcu zaprezentować je przed zebraną publicznością. Będzie okazja zobaczyć najlepszych zagranicznych kaskaderów, którzy wykonają wiele emocjonujących i niebezpiecznych trików takich jak: jazda synchroniczna, drift, jazda na dwóch kołach z akrobacjami kaskaderów, pokaz niespodzianka dla dzieci z Citroenem 2CV, samochodowe i motocyklowe wypadki, czy przejazd przez ścianę ognia z kaskaderem na masce samochodu. Oprócz tego będzie okazja, aby zobaczyć jedyny w europie samochód specjalny z dwoma silnikami prowadzonymi przez dwóch kierowców. W finale zobaczymy kasację pojazdów dwoma potężnymi Monster Truckami, w tym PIERWSZEGO POLSKIEGO MONSTER TRUCKA Warszawa M20. Podczas pokazów zobaczymy po raz pierwszy nowość 2015, czyli drift specjalnie zbudowaną POLSKĄ SYRENĄ. Kaskaderzy Monster Show Chaloupka oprócz doskonałych umiejętności prezentują wspaniałą grę aktorską podczas pokazu, dzięki czemu widz nie może się nudzić. Pokaz Monster Show Chaloupka Lifestyle wyróżnia w szczególności perfekcyjnie przygotowany scenariusz kasacji aut ! Bilety będą do kupienia w kasie godzinę przed pokazem. Ulgowy bilet (3-15 lat) w cenie 20 zł, koszt normalnego biletu wynosi 30 zł. Ilość biletów jest ograniczona. Dwie podwójne wejściówki na pokaz szukają swoich właścicieli. Wystarczy na facebooku udostępnić plakat, polubić stronę Monster Show Chaloupka Lifestyle i napisać miasto w komentarzu. Zwycięzcy zostaną wylosowani w dniu pokazu do godziny 12.00. Zapraszamy

PLAKAT

https://www.facebook.com/MonsterShowProject

INFORMACJA tel: 726-039-991

 
Złap wiatr w Żuławski Kliwer - relacja.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.07.2015.

W sobotę 11 lipca 2015 roku na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się trzecia edycja imprezy pn. „Złap wiatr w Żuławski Kliwer”. Mimo niesprzyjającej pogody wszystkie zaplanowane na ten dzień zawody żeglarskie odbyły się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Po przywitaniu zebranych gości, w tym w szczególności: Marka Biernackiego - Ministra Koordynatora ds. Służb Specjalnych wraz z małżonką, Jana Szymańskiego Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z małżonką, Barbarę Kamińską Wójt Gminy Suchy Dąb, Dariusza Czaińskiego Zastępcę Wójta Gminy Przywidz, Enocha Wituckiego - Właściciela Activ Group, Małgorzatę Dubel - pełnomocnika Grupy Doradczo Audytorskiej Polska Sp. z o.o., Barbarę Sergot-Golędzinowską - Prezes Base Group sp. z o.o. przedstawiciela firmy Plus Express S.J, a także Radnych i Sołtysów Gminy Cedry Wielkie, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, wraz z Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy oficjalnie otworzyli imprezę.  Wydarzenie pn. „ZŁAP WIATR W ŻUŁAWSKI KLIWER”, związane jest z rocznicą obchodów uroczystego otwarcia przystani żeglarskiej w Błotniku w 2012 r., na którym goszczono znamienitych gości, w tym parę prezydencką. Po oficjalnym rozpoczęciu wydarzenia, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, wraz z Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy i Łukasz Żarna - Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS”, wręczyli podziękowania dla podmiotów zaangażowanych w rozwój przystani żeglarskiej - Grupie Doradczo Audytorską Polska Sp. z o.o. z Gdańska - dzięki której szkółka żeglarska wzbogaciła się o nową łódź żaglową RS Feva, która przeznaczona jest dla starszej młodzieży, Firmie Plus-Express - która podarowała szkółce żeglarskiej łódź klasy OPTYMIST dla młodych żeglarzy, Barbarze Sergot-Golędzinowskiej - Prezes Base Group sp. z o. o., która swoją działalnością niejednokrotnie wsparła Gminę Cedry Wielkie i przystań żeglarską w Błotniku. W ciągu całego dnia, w ramach imprezy „Złap wiatr w Żuławski Kliwer” organizatorzy zapewnili zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym moc atrakcji. W szczególności były to zawody sportowe dla dzieci: Regaty OPTYMIST, zawody kajakowe dla dzieci i młodzieży, blok animacyjny i bezpłatne miasteczko zabaw dla najmłodszych, a także stoiska wystawiennicze. Do głównych atrakcji, które cieszyły się największym zainteresowaniem należały pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego i zawody kajakowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy. Pierwszy z nich - pokaz ratownictwa miał na celu ukazanie akcji ratunkowych w sytuacjach spowodowanych nieprawidłowym korzystaniem ze sprzętu pływającego. Głównym celem pokazu było promowanie bezpiecznych zachowań, szczególnie podczas letniego wypoczynku nad wodą. Kolejna atrakcja - zawody kajakowe miały związek z promocją i popularyzacją aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Przedstawicielki sektora społecznego - Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Cedry Wielkie (KGW Leszkowy, KGW Cedry Wielkie i KGW Kiezmark) poprzez zawody kajakowe pokazały, że jest to sport i zabawa w jednym i do tego tak naprawdę dla każdego. Doceniając ich zaangażowanie uczestnicy imprezy mogli podziwiać wielką odwagę i zabawne stroje, które nadały zawodom nutę wesołości. Uroczystość odznaczenia wszystkich drużyn, w tym dzieci i młodzież, a także przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich miała charakter wyjątkowy, iż wszyscy otrzymali puchary, pamiątkowe medale, a także nagrody ufundowane przez Pana Wójta Janusza Golińskiego. Dodatkowo w gronie fundatorów znalazł się Pan Marek Biernacki - Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych odznaczając pucharami najlepszych zawodników. Podczas wydarzenia, cześć artystyczną zabezpieczył zespół Female Band, działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. W repertuarze grupy znalazł się program rozrywkowy, popularny w nowych aranżacjach wykonywany a' capella jak również z podkładami instrumentalnymi. Nie zabrakło na scenie również akcentów morskich, w tym utworów szantowych. Od godziny 20.00 do późnych godzin nocnych dla osób dorosłych do tańca przygrywała muzyka przygotowana przez DJ Wojtka.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Uroczyste zakończenie wymiany dzieci i młodzieży w ramach Partnerskiej współpracy trzech Gmin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.07.2015.

Na Przystani Żeglarskiej w Błotniku 3 lipca 2015r odbyło się uroczyste zakończenie dwóch turnusów wymiany dzieci i młodzieży z terenu Gmin: Cedry Wielkie, Przywidz i Trąbki Wielkie. W uroczystościach uczestniczyli włodarze Gmin: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pan Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz i Pan Błażej Kąkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie. Nie zabrakło również przedstawicieli szkół, którzy zaangażowali się w realizację porozumienia i dbały o uatrakcyjnianie i bezpieczeństwo uczestników pobytu. W ramach uroczystego zakończenia wymiany dzieci i młodzieży podsumowanie przedstawiono w formie fotorelacji, która ukazywała wielorakość i atrakcyjność zajęć, w tym w szczególności zajęć z zakresu edukacji morskiej i żeglarstwa, a finałem turnusów były regaty na kajakach i optymistach. Za udział w przygodzie żeglarskiej na Marinie w Błotniku Pan Janusz Goliński wręczył puchary dla gmin, upominki dla uczestników oraz podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Uroczystość oficjalnego zakończenia wymiany młodzieży jest elementem podpisanego we wrześniu 2014 r. porozumienia o współpracy trzech gmin w zakresie działań kulturowo-sportowych, kształcenia, wypoczynku i rozwoju dzieci i młodzieży. Kolejny turnus w ramach porozumienia rozpocznie się 10 lipca br. w Trąbkach Wielkich ,a miejscem realizacji działania będzie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka. Program wypoczynku obejmował będzie zajęcia na polu golfowym, turniej unihokeja, zajęcia w grupach przygotowujące do tańca aerobik, zwiedzanie miasta Gdańska i Westerplatte, nocny seans filmowy, zajęcia na ściance wspinaczkowej i turniej piłki siatkowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.07.2015.

Dnia 07 lipca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński podpisał umowę z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MARKOPOL” z Włocławka na realizację inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie”. Wykonawca zaoferował cenę brutto: 3 482 130,00 i była to najkorzystniejsza oferta z sześciu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone zamówienie publiczne. Inwestycja dofinansowywana jest w 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W najbliższych dniach zostanie przekazany plac budowy i po przygotowaniu technicznym terenu Wykonawca rozpocznie właściwe prace, tak aby zadanie zgodnie z umową ukończone zostało w całości do 16 października br. Konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich podyktowana jest planowaną rozbudową kanalizacji ściekowej co zwiększy ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni przekraczając jej obecną wydajność.  Po rozbudowie średnia dobowa przepustowość oczyszczalni zwiększy się z Qdśr=600,0 m3/d do 1200 m3d.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 

 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.07.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy od dnia 08.07.2015 r. będzie wydawany dżem truskawkowy. Planowany termin wydawania makaronu i mleka - 22.07.2015 r.

 
Plan wakacyjny ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.07.2015.

W załączeniu zamieszczamy plan wakacyjny oraz ofertę wycieczek Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Plan wakacyjny >> Załącznik

Oferta wycieczek  >> Załącznik

 
II Rajd Żuławski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.07.2015.

Dnia 12 lipca 2015 r. (niedziela) odbędzie się m.in. na terenie naszej gminy rajd samochodowy zorganizowany po raz drugi przez Automobil Klub Morski w Gdyni. Będzie to niezwykle emocjonujące widowisko. Start zawodników odbędzie się o godz. 10.00 z parkingu w Cedrach Wielkich, natomiast zakończenie trasy zaplanowane zostało w Koszwałach. W załączeniu znajduje się plakat rajdu oraz trasa przejazdu.

 
Plakat, trasa i punkty kibica >>  Załącznik
 
Dofinansowanie budowy boiska w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.07.2015.

Dnia 30 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy - Wójt Janusz Goliński podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Ryszardem Świlskim umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont boiska sportowego w miejscowości Koszwały w gminie Cedry Wielkie”. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 298 tys. zł, z czego 182 tys. stanowić będzie dofinansowanie. Cieszymy się, że w ostaniem możliwym momencie udało nam się otrzymać wsparcie finansowe na realizację tego projektu. To ostatnie przedsięwzięcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na który Gminie Cedry Wielkie udało się pozyskać środki finansowe. Przed nami nowa perspektywa finansowa 2014-2020 i czas na kolejne projekty.

Zdjęcie  >>  Załącznik
 
Złap wiatr w Żuławski Kliwer.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.07.2015.

Już tradycyjnie w drugą sobotę lipca (11.07.2015r.), po raz trzeci Gmina Cedry Wielkie organizuje na przystani żeglarskiej w Błotniku imprezę żeglarską pn. „Złap wiatr w Żuławski Kliwer”. Uroczystość ta związana jest z rocznicą uroczystego otwarcia Przystani Żeglarskiej w 2012 roku. Jak co roku zaplanowano cześć oficjalną przypadającą na godzinę 16.00, a następnie wiele atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W programie przewidziano zmagania sportowe, w tym regaty na łodziach klasy OPTYMIST, zawody kajakowe dla dzieci i młodzieży, zmagania kajakowe dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Cedry Wielkie, pokaz ratownictwa wodnego, darmowe rejsy animacje dla dzieci, wesołe miasteczko, stragany wystawiennicze, a także występy artystyczne. Dla najlepszego zespołu w rywalizacji na łodziach puchar ufundował poseł na Sejm RP, Pan Marek Biernacki, który również uświetni swoją obecnością gminną imprezę. Wszystkie te działania zaplanowano do godziny 19.00. Od godziny 20.00 do późnych godzin nocnych uczestnicy imprezy bawić się będą mogli przy muzyce Dj-a.

Plakat  >>  Załącznik
 
Warsztaty w Szkółce Żeglarskiej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Od 6 czerwca 2015 r. trwają zajęcia  w nowo otwartej  SZKÓŁCE ŻEGLARSKIEJ na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. W warsztatach udział biorą dzieci i młodzież z terenu  Gminy Cedry Wielkie, które zostały podzielone na trzy 10 osobowe grupy. Miesięcznie dzieci objęte są 40 godzinnym cyklem zajęć. Grupa I i Grupa II uczęszcza na zajęcia w każdy weekend (sobota i niedziela) od 6 czerwca do 30 sierpnia 2015 r. natomiast zajęcia dla Grupy III odbywają się w każdy czwartek i piątek przez 2 miesiące wakacji. Spotkania mają na celu szerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie edukacji morskiej oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.  Uczestnicy pod okiem wykwalifikowanego instruktora Pana Dariusza Olędzkiego posiądą umiejętność obsługi łódki klasy OPTYMIST, poznają węzły żeglarskie oraz sterowanie łódką bez żagla, wyrobią sobie orientację na wodzie, będą zdobywać różnego rodzaju umiejętności tj. taklowania jachtu, trymowania jachtu, posługiwania się  podstawową terminologią żeglarską,  wiązania węzłów żeglarskich,  wykonania zwrotu na wiatr i z wiatrem, halsowania do określonego celu i wiele, wiele innych. Szkółka cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Cedry Wielkie oraz  Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy w dniach 01.07.2015 r. – 30.07.2015 r. będą wydawane artykuły żywnościowe.

 
Komunikat Urzędu Skarbowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT.

Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT. Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu. Usługa Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna na Portalu Podatkowym. Utworzenie Portalu Podatkowego – nowego kanału komunikacji administracji podatkowej z podatnikami, daje możliwość udostępniania usług, które  pozwalają podatnikowi m.in.  na elektroniczną weryfikację różnych informacji.  Portal Podatkowy i jego funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach mobilnych, które posiadają zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to praktycznie weryfikację podatnika w VAT z każdego miejsca.

Adres usługi  >>  https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat

 
Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.