VIII Targi Ogrodnicze w Lubaniu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.04.2016.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zaprasza na VIII Targi Ogrodnicze, które odbędą się w Lubaniu w dniach 16-17 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-17.00 W programie m.in.: kiermasz ogrodniczy, sprzęt do pielęgnacji ogrodów, sprzęt rekreacyjny i turystyczny, doradztwo rolnicze: modernizacja gospodarstw rolnych, dopłaty bezpośrednie, ekologiczne, rolno - środowiskowe - klimatyczne.

Plakat  >>  Załącznik
 
Gminy podpisały porozumienie ws. instalacji fotowoltaicznych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.04.2016.

Pięć gmin powiatu gdańskiego: Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Przywidz i Cedry Wielkie podpisały w dniu 31.03.2016 r. porozumienie, w którym strony wyrażają wolę wspólnego aplikowania o środki unijne do realizacji projektu pn. „Słońce od Żuław po Wyżyny Powiatu Gdańskiego” realizowanego w ramach RPO WP na l. 2014-2020, Działanie 10.3, Odnawialne źródła energii. Liderem projektu wybrana została gmina Przywidz. W III kwartale bieżącego roku ww. gminy złożą wspólny wniosek o dofinasowanie projektu. W związku z tym organizowane będą spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w programie. O terminach spotkań Urząd Gminy będzie informował mieszkańców na bieżąco, w odpowiednim czasie.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
List intencyjny >>  Załącznik
 
Fundusz "AKUMULATOR SPOŁECZNY" - zasili inicjatywy Pomorzan.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.04.2016.

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach P FIO. Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od dnia 21 marca do godz.12.00 dnia 20 kwietnia 2016 r.

Rodzaje dotacji:

 • Minigrant do 500 zł na inicjatywę
 • Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego
 • Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek. Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 maja do 15 października 2016 r. Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line i wypełnić formularz. Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu.

Operatorzy Funduszu  >>  Załącznik
 
Pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.04.2016.
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku udziela rolnikom pomocy w wypełnieniu wniosków obszarowych na 2016 r. Pracownik PODR - p. Maciej Górski będzie pełnił dyżury w każdy wtorek (z wyjątkiem 12.04) w godz. 9.00-13.30 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Kontakt tel. Maciej Górski - 506-125-791.
 
"Weekend za pół ceny" w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.04.2016.

Wszystkich zwolenników okazji, rabatów i promocji ucieszy informacja, że już w przyszły weekend 9-10 kwietnia 2016 r. odbędzie się „Weekend za pół ceny” w Gminie Cedry Wielkie. To trzecia edycja wydarzenia, która pozwoli mieszkańcom Gminy i turystom skorzystać atrakcyjnej oferty cenowej w wybranych punktach. Dla poszukujących oferty kulinarnej prawdziwą atrakcją okaże się menu Restauracji Cedrowy Dworek w Cedrach Wielkich, a dla chętnych wrażeń sportowo - rekreacyjnych oferta Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Zapraszamy do skorzystania z oferty.

Oferta Restauracji Cedrowy Dworek >>  Załącznik
Oferta Przystani Żeglarskiej w Błotniku >>  Załącznik
 
Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.03.2016.

Rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji programu „Umiem pływać”. Udział w programie weźmie 60 uczniów z edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły podstawowej z: Cedrów Wielkich, Wocław, Giemlic i Cedrów Małych. Program obejmuje 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Pierwsze zajęcia na basenie w Stegnie już się odbyły w miesiącu marcu i będą trwały do połowy czerwca br. Operatorem Wojewódzkim programu jest Słupskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które odpowiada za realizację zajęć oraz bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć na pływalni. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministra Sportu i Turystyki oraz poszczególne Jednostki Samorządu Terytorialnego uczestniczące w programie.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
 
 
Harmonogram zebrań wiejskich z udziałem Wójta Gminy w roku 2016.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.03.2016.

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku rozpoczną się zebrania wiejskie Wójta Gminy z mieszkańcami poszczególnych sołectw, w trakcie których omówione zostaną bieżące sprawy finansowe i społeczno-gospodarcze. Zebrania rozpoczną się dnia 06.04.2016 r. od sołectwa Trzcinisko. Poniżej w załączniku zamieszczony jest szczegółowy harmonogram zebrań wiejskich dla poszczególnych sołectw wraz z określeniem miejsca spotkania.

Harmonogram  >>  Załącznik

 
Zmiana siedziby firmy WEMA
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.03.2016.

Uprzejmie informujemy, iż administrator gminnej sieci wodociągowej – firma WEMA, z dniem 1 kwietnia 2016 r. przeniósł swoją siedzibę do budynku apteki w Cedrach Wielkich, wejście do biura znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do apteki. W związku z tym zmianie uległ również numer telefonu pod którym można  kontaktować się z firmą WEMA. Aktualny numer to: 58 683-91-96 wew. 2.

 
"Rodzina 500 plus" - wnioski oraz oświadczenia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.03.2016.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

>>

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

>>

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

>>

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

>>
 
 
 
Komunikat RDOŚ: odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.03.2016.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że szkody wyrządzone przez bobry nie są szacowane w okresie zimowym przy występującej pokrywie śnieżnej, a dopiero po jej ustąpieniu. Ustalenie okoliczności powstania szkody, jej wielkości oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat dokonywane jest przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - w obecności poszkodowanego lub upoważnionej przez niego osoby. Podstawą oszacowania szkody jest protokół oględzin sporządzany każdorazowo przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w obecności poszkodowanego. W oparciu o powyższy protokół ustalona jest i przedstawiana do akceptacji propozycja wielkości odszkodowania, wypłacana w ramach środków z budżetu Państwa. W przypadku zgodności stanowisk przez obie strony uczestniczące w postępowaniu, następuje przekazanie odszkodowania poszkodowanemu - przelewem na rachunek bankowy. W przypadku braku zgodności stanowisk przysługuje droga sądowa z powództwa cywilnego. Wzór wniosku o odszkodowanie oraz zasady szacowania i wypłacania odszkodowań dostępne są w załącznikach poniżej.

 
Ogłoszenie dotyczące pomocy materialnej dla uczniów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.03.2016.

Informujemy, iż w terminie od 01 do 15 kwietnia 2016 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc finansowa w formie stypendium przysługuje uczniom z terenu Gminy, uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o stypendium jest dochód na jednego członka rodziny nieprzekraczający dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 634,00 zł netto, natomiast dla osoby w rodzinie kwoty 514,00 zł netto (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). Dla osób posiadających gospodarstwo rolne dochód ustalany jest na podstawie 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 288,00 zł. Wnioski można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w sekretariatach wszystkich szkół leżących na terenie Gminy Cedry Wielkie. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 58 683-66-01.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej;
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o bezrobociu;
 • Zaświadczenie o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego;
 • Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • Aktualna decyzja organu rentowego (emerytalnego) przyznającego rentę lub emeryturę lub odcinek ostatniej renty (emerytury).
Podstawowe informacje >>  Załącznik
Wzór wniosku >>  Załącznik
 
Rowery trójkołowe od Polskiego Czerwonego Krzyża.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2016.

Dwa trójkołowe rowery rehabilitacyjne o łącznej wartości ok 5000,00 tysięcy złotych przekazał Polski Czerwony Krzyż dla Gminy Cedry Wielkie. Oficjalne przekazanie odbyło się w dniu 18 marca 2016 r. na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich na ręce Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie. Polski Czerwony Krzyż reprezentował Pan Tomasz Trzos - Koordynator akcji. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy podkreślił, iż rowery te będą bardzo pomocne w rehabilitacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Cedry Wielkie, które będą mogły korzystać z rowerów za pośrednictwem Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Przekazane rowery są wyrazem podziękowania za przyjęcie na terenie Gminy Cedry Wielkie pojemników PCK do zbiórki odzieży używanej oraz zachętą do korzystania z nich.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
XI Konkurs Recytatorski w SP w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2016.

Już po raz jedenasty w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, w tym roku pod hasłem „Ziemia naszym skarbem”. Tym razem został zorganizowany w ramach zadania publicznego „Ziemia naszym domem” finansowanego przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, a zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giemlice. Swoją obecnością zaszczyciło naszą Szkołę wielu zaproszonych gości, wśród których był obecny Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy, a także dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Należy tu także wspomnieć o składzie jury, w którego skład weszły trzy panie: Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pani Joanna Kowalczyk - Kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim, Pani Jolanta Juszkiewicz - aktorka i założycielka Teatru Kropka, znana między innymi z ekranu telewizyjnego („Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, ”Na Wspólnej”). Konkurs przebiegał zgodnie z harmonogramem. Na początku Dyrektor szkoły w Giemlicach Tomasz Szlak oficjalnie otworzył konkurs. Wśród oryginalnej ekologicznej dekoracji wykonanej przez nauczycielkę Dorotę Gawrońską, można było wysłuchać pięknych recytacji utworów lirycznych oraz prozy. Wybór tekstów świadczył o tym, iż tematyka ekologiczna nie jest nam obca i że zależy nam na tym, aby wspólne dobro, czyli Ziemia, istniała jak najdłużej - czysta i „zdrowa”. Młodzi artyści recytowali także utwory poetyckie ukazujące piękno planety. Uczniowie giemlickiej szkoły wzięli również udział w warsztatach ekologicznych, a efekty ich pracy, w postaci plakatów, można było podziwiać w trakcie przerwy. Dodatkowo, każda ze szkół biorących udział w konkursie otrzymała w prezencie „Eko Poradnik”, wykonany również podczas warsztatów. Czekając na werdykt jury, uczestnicy wzięli udział w zmaganiach muzycznych - karaoke. Atmosfera życzliwości i dobrej zabawy przyświecała całej imprezie ku zadowoleniu organizatorów, którzy zastanawiają się już nad tematyką kolejnego konkursu.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Zaproszenie na spotkania informacyjne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2016.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych nt. „Ulgi podatkowe”, które odbędą się o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Łukasiewicza 2 w pok. nr 122 w dniach: 30 marca 2016 r. oraz 12 kwietnia 2016 r.


 
Gminne eliminacje do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2016.

Dnia 16 marca 2016 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się gminne eliminacje do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Były to już siódme eliminacje organizowane na terenie gminy Cedry Wielkie. Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) w eliminacjach gminnych wzięły udział dzieci i młodzież zamieszkująca gminę Cedry Wielkie w dwóch kategoriach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Uczniowie ci, reprezentowali następujące szkoły: Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Wocławach i Szkoła Podstawowa w Giemlicach. Głównym organizatorem eliminacji był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cedry Wielkie przy współpracy z Urzędem Gminy Cedry Wielkie. Jury Turnieju stanowili członkowie Państwowej Straży Pożarnej - Brygadier Adam Jastrzębski - Przewodniczący Komisji i mł. ogn. Andrzej Przybysz - Członek Komisji. W pierwszym etapie OTWP uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Po dokonaniu oceny testu, najlepsi uczestnicy zostali zaproszeniu do drugiego etapu - ustnego. Komisja w ramach tego etapu zadała wszystkim uczestnikom po trzy pytania. Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali pamiątkowe statuetki i słodycze. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc z każdej grupy otrzymali również nagrody rzeczowe i dyplomy. Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami gminy Cedry Wielkie w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 31 marca 2016 r. w Pruszczu Gdańskim.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
Wyniki klasyfikacji po II etapie >>  Załącznik
 
Siedziba firmy Metrostav.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2016.

Czeska firma Metrostav, która wygrała przetarg i aktualnie realizuje budowę drogi ekspresowej S-7 na odcinku Koszwały-Nowy Dwór Gdański zlokalizowała swoją siedzibę (biura i zaplecze), na gminnym terenie, tuż obok Oczyszczalni Ścieków w Cedrach Wielkich. Firma zainteresowana była taką lokalizacją, która zapewni sprawną komunikację i sieć połączeń z większymi miastami (Gdańsk, Warszawa) a jednocześnie ułatwi nadzór nad realizacją prowadzonych prac. Umowa dzierżawy gruntu, na którym firma Metrostav ustawiła kontenerowy biurowiec zawarta została na okres 3-ch lat (do grudnia 2018 r.). Oryginalny biurowiec w czerwonym kolorze przyciąga uwagę mieszkańców i podróżnych i stanowi swego rodzaju „atrakcję” na terenie Gminy.

Zdjęcia siedziby firmy METROSTAV >>  Załącznik

 
Spotkanie z kulturą żuławską pn. "Żuławy w Gdańsku".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2016.

Dnia 13.03.2016 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku pn. „Żuławy w Gdańsku” zorganizowane przez Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza, Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska - Waldemara Ossowskiego oraz Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie - Piotra Tarnowskiego. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono gdańszczan oraz samorządowcy z Żuław, wśród nich Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński. Impreza miała na celu przybliżenie kultury, tradycji i zwyczajów panujących dawniej na Żuławach, które stanowiły kiedyś tygiel kulturowy zamieszkiwany przez Polaków, Niemców, Żydów, Kaszubów i Holendrów. Wprawdzie dziś wielokulturowe Żuławy odeszły do przeszłości ale pozostaną dostępne dzięki zachowanym zdjęciom, wspomnieniom, literaturze, a także regionalnym przysmakom. Żuławy to również „Kraina wiatraków” i domów podcieniowych. Spotkanie było okazją do bliższego poznania tradycji tego szczególnego regionu, degustacji regionalnych potraw oraz zapoznania się z najnowszymi wydawnictwami poświęconymi historii Żuław.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik

 
Gmina Cedry Wielkie w spocie reklamowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2016.

Przedstawiciele Gminy Cedry Wielkie - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Cedry Wielkie - Justyna Słowińska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cedrach Wielkich, a także uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich z Panią Wice Dyrektor Zespołu Szkoły w Cedrach Wielkich Cecylia Gnyl, wzięli udział w nagraniu spotu reklamowego VII edycji Konkursu ”Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. Nagranie odbyło się 10 marca 2016 r. przez telewizję regionalną Gdańsk w Browarze Kociewskim w Starogardzie Gdańskim. Spot emitowany będzie od marca do maja br. w TVP Gdańsk w ilości ok. 100-stu 30 sekundowych emisji. W nagraniu konkursowym ”Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. Panie z KGW Cedry Wielkie wystąpiły w tradycyjnych żuławskich strojach, a uczniowie w jednolitych koszulkach Gminy Cedry Wielkie, czym znacząco wyróżniali się spośród innych uczestników i tym samym promowały Gminę Cedry Wielkie. Miejmy nadzieje, że nagrany spot przypadnie do gustu widzom i odbiorcom reklamy.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik

 
Bezpieczna droga - stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2016.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Gminy Cedry Wielkie w ramach złożonej oferty na REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO dla zadania OŚWIATA I WYCHOWANIE, Stowarzyszenie Klub Sportowy Orlika Cedry Wielkie przy współpracy z Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich rozpoczyna realizację projektu pn. „Bezpieczna droga - stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Cedry Wielkie” w formie zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu zaplanowano cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ze szkół z terenu gminy Cedry Wielkie. Zajęcia te obejmować będą zagadnienia teoretyczne i praktyczne, a prowadzone będą w salach ŻOKiS i na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich. W cyklu zajęć teoretycznych przewidziano jako dodatkową atrakcję pogadanki z Policją, Strażą Pożarną i Służbą Zdrowia. Tak przygotowane dzieci będą mogły rozpocząć zajęcia praktyczne na MRD. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym gry edukacyjne, układanki przedstawiające znaki drogowe, pojazdy samochodowe, książeczki dla dzieci o ruchu drogowym, przybory i materiały plastyczne, a także pojazdy dla dzieci - autojeździki, które wykorzystywane będą do zajęć praktycznych, mających na celu naukę poprzez doświadczanie. Zakupione autojeździki stanowić będą narzędzie, na podstawie którego dzieci w sposób „namacalny” doświadczać będą przepisów drogowych. Każdy będzie miał możliwość nauczyć się pokonywać całą trasę MRD wyposażonego w profesjonalną infrastrukturę drogową, co jest najlepszym sposobem poznania przepisów drogowych. Podsumowaniem projektu będzie Organizacja dnia bezpieczeństwa na zakończenie projektu w formie festynu. W ramach imprezy zaplanowano organizację zajęć z udziałem dzieci, rodziców, rodzin i mieszkańców Gminy Cedry Wielkie na MRD, gdzie uczestnicy projektu będą mogli pochwalić się nabytymi nowymi umiejętnościami i wiedzą. Dodatkowo w tym dniu zorganizowane zostaną „wyścigi” na autojeździkach dla najmłodszych z uwzględnianiem przepisów ruchu drogowego.

Wartość wsparcia finansowego z Gminy Cedry Wielkie: to kwota 5 000,00 zł. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

 
Wystawa prac plastycznych upamiętniających Św. Jana Pawła II.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2016.

Gmina Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zapraszają  na wystawę prac plastycznych upamiętniających Św. Jana Pawła II oraz koncert muzyczny zespołu Female Band. Wystawa oraz koncert odbędą się w dniu 2 kwietnia 2016 r. (sobota) o godz. 18.00 w ŻOKiS.


 
Wizyta Wójta z nadwiślańskiej Gminy Wilga.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.03.2016.

W dniu 11.03.2016 r. wizytę w naszej Gminie złożył Wójt Gminy Wilga Łukasz Szychowski, niewielkiej gminy wiejskiej położonej w dorzeczu rzeki Wisły oraz jej dopływów, w odległości 60 km od Warszawy, nazywanej zielonymi płucami aglomeracji warszawskiej. Z racji położenia Gmina Wilga zmaga się z identycznymi problemami w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego jak Gmina Cedry Wielkie. Podczas piątkowego spotkania Wójtowie wymienili poglądy i doświadczenia związane z umocowaniem wałów oraz w miarę skutecznym zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Być może wizyta ta przyczyni się do nawiązania współpracy na dłuższą perspektywę czasu.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik

 
Współpraca Gminy z włoskim samorządem Ragusa w zakresie żeglarstwa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.03.2016.

W dniu 8 marca 2016 r. Gmina Cedry Wielkie, reprezentowana przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie, a także Łukasza Żarna - Dyrektora Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich na zaproszenie Pana Bogusława Witkowskiego - Prezesa Zarządu Pomorskiego Związku Żeglarskiego i Leopolda Naskręt - członka Zarządu uczestniczyli w spotkaniu dot. współpracy Gminy Cedry Wielkie z Pomorskim Związkiem Żeglarskim. Współpraca ta służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie, sportu, kultury, turystyki i promocji, a także, co bardzo ważne, tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami. W ramach tego spotkania PZŻ zaprezentował swoje doświadczenie i podejmowana działania w zakresie edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży. Na oficjalnym spotkaniu stron zostały omówione najważniejsze płaszczyzny współpracy i zostało podpisane porozumienie. Nawiązana współpraca jest kontynuacją podjętych działań Gminy Cedry Wielkie i PZŻ w zakresie wymiany międzynarodowej dzieci z Polski i Włoch.

W dniach 20-25.02.2016 r., na zaproszenie samorządu miasta Ragusa (Comune di Ragusa), gościła na Sycylii delegacja Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ). W wydarzeniu uczestniczyli: Leopold Naskręt - członek Zarządu PoZŻ, Krystyna Balewski - Pawela - koordynator PoZŻ do kontaktów zagranicznych i Łukasz Żarna - dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego "CEDRUS". Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy w zakresie wymiany dzieci z Włoch i Polski w ramach organizowanych wspólnie kolonii żeglarskich. Samorząd Ragusy reprezentował burmistrz Federico Piccitto wraz z pracownikami urzędu, odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu sportu i turystyki.  Podczas spotkań wymieniono informacje dotyczące rozwoju edukacji i żeglarstwa w regionach Polski i Włoch, a także, zostały zaprezentowane najważniejsze punkty i obiekty na Pomorzu, związane z tą dyscypliną sportu. Bardzo ważnym elementem wizyty było nawiązanie kontaktu i współpracy z lokalnym szkółkami żeglarskimi, połączone z wymianą doświadczeń i przedsiębiorcami działającymi na płaszczyźnie turystycznej. Samorządowcom i żeglarzom z Ragusy, delegacja polska przybliżyła rolę PoZŻ w środowisku żeglarskim Pomorza oraz przedstawiła założenia do realizowanego projektu Północ - Południe. Zaprezentowana Przystań Żeglarska w Błotniku, gm. Cedry Wielkie, jako przykładowa wzbudziła zainteresowanie wśród reprezentantów samorządu Comuna di Ragusa i obecnych przedstawicieli szkółek żeglarskich z Sycylii. Podsumowaniem pobytu jest deklaracja współpracy w zakresie proponowanego projektu (w tym prawdopodobny udział dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie), którego założenia zaprezentowano w załączeniu. Termin pierwszej, pilotażowej wymiany dzieci zaplanowany został na pierwszy tydzień września 2016 r., a udział w nim zaproponowany zostanie dzieciom m.in. z terenu Gminy Cedry Wielkie, które wykazywać będą największe zaangażowanie w szkółce żeglarskiej w Błotniku.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
Prezentacja - ramowe założenia współpracy Polsko-Włoskiej >>  Załącznik
 
Uroczysty Dzień Kobiet.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.03.2016.

We wtorkowy wieczór 8 marca 2016 r. roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się uroczysta impreza  z okazji Dnia Kobiet. Był to finał podsumowujący wydarzenie pn. „Nie Dzień ale Tydzień Kobiet” zorganizowany przez ŻOKiS. Na tę wyjątkową uroczystość licznie przybyły panie z terenu całej gminy. Swoją obecnością zaszczycił nas również Wójt Gminy - Janusz Goliński, który wraz z Dyrektorem ŻOKiS - Łukaszem Żarna złożyli wszystkim paniom życzenia z okazji ich święta i wręczyli po symbolicznym tulipanie. Głównym punktem programu był profesjonalny koncert pn. „Ku Czci Płci Pięknej” w  wykonaniu Dawida Pelowskiego - Wokalisty i aktora Teatru Muzycznego w Łodzi i Teatru Off de Bicz w Sopocie oraz Adama Bartusza - Wokalisty i pianisty, absolwenta Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku. Artyści swoim występem zachwycili i rozbawili zgromadzoną publiczność. Na zakończenie Pan Wójt i Dyrektor Ośrodka jeszcze raz złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz wręczyli upominki tym paniom, które uczestniczyły we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych w  ramach „Tygodnia Kobiet”. Dalszą część uroczystego dnia panie celebrowały przy kawie i słodkim poczęstunku.

 • Zapraszamy do galerii zdjęć: Dzień Kobiet w ŻOKiS >>  Załącznik
 • Wydarzenie: "Nie Dzień ale Tydzień Kobiet"  >>  Załącznik
 
Komunikat GOPS
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.03.2016.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny wielodzietnej z terenu naszej gminy, która znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Rodzina chętnie przyjmie sprawną pralkę automatyczną, lodówkę, biurko, krzesła oraz poduszki, kołdry, koce i pościel dla czworga dzieci w wieku szkolnym. Wszystkich chętnych do udzielenia pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. Kontakt telefoniczny 58-683-66-01.

 
Uczeń ze SP Wocławy laureatem IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.03.2016.

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

                                 Krzysztof Kamil Baczyński

Rok 2016 został poświęcony pamięci tych, o których polska historia milczała przez lata - Żołnierzom Wyklętym.  Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach również zapisała swoją kartę w procesie przywracania Im należnego miejsca w sercach młodych Polaków.  Nauczyciel historii, Piotr Jażdżewski, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizował w naszej placówce wystawę przedstawiającą losy Żołnierzy Wyklętych od czasu słynnej operacji „Ostra Brama”, poprzez akcję „Burza” po ich tragiczną śmierć w obronie honoru i wolności Ojczyzny. Ogromne plansze obrazowały losy Walczących, nawiązując do ich dzieciństwa, pokazując głęboko zakorzenione tradycje patriotyczne rodzin. Zwieńczeniem akcji był udział 2 uczniów klasy VI - Williama Kroft i Kacpra Oleksego w IV Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Gdańszczanie - Pomorzanie - Polacy - Żołnierze Wyklęci” w dniu 2 marca 2016 r. Spośród 62 uczniów szkół pomorskich biorących udział, dużą znajomością historii wykazał się uczeń William Kroft i zajął I miejsce uzyskując tytuł laureata. Organizatorami konkursu byli: Instytut Pamięci Narodowej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Samorząd Województwa Pomorskiego, Urząd Miejski w Gdańsku.

Williamowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
W trosce o środowisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.03.2016.

Dnia 03.03.2016 r. przy Szkole Podstawowej w Wocławach Wójt Gminy Janusz Goliński dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej realizację inicjatywy obywatelskiej mającej na celu zwrócenie uwagi na ochronę lokalnego środowiska pn. „Ochrona alei przydrożnej w miejscowości Wocławy”. Podczas spotkania obecni byli: Prezes Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gd., fotograf i regionalista - Marek Opitz, Proboszcz parafii Wocławy - ks. Waldemar Naczk, sołtys wsi Wocławy - Magdalena Lech i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wocławach - Iwona Karlinski. W ramach projektu na odcinku 210 m. zostały ustawione barierki chroniące przydrożne drzewa - jesiony. Nastąpiła również przez to poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika. Jednym z etapów projektu była akcja edukacyjna przeprowadzona dla uczniów SP Wocławy. Celem działań dydaktycznych było poznanie drzew stanowiących Pomniki Przyrody, sposobów ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych. Na zakończenie tego etapu uczniowie wykonali plakaty o drzewach, które zostały zaprezentowane społeczności szkolnej.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Jubileusz 92 Urodzin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.03.2016.

Jubileusze mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 90 rok życia na stałe zagościły w gminnym kalendarzu obchodów. To niezwykłe święto starszych osób, obchodzone zazwyczaj w rodzinnym gronie przysparza wiele radości i uśmiechu na twarzach jubilatów. W dniu 29.02.2016 r. delegacja w osobie Wójta Gminy Janusza Golińskiego oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyny Bereza złożyła wizytę Pani Władysławie Fiedosiuk z m. Trzcinisko, która obchodziła Jubileusz swoich 92 Urodzin. Wójt Gminy wręczając dostojnej Jubilatce bukiet kwiatów złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz długich jeszcze lat życia. Do życzeń dołączyła się Pani Kierownik GOPS wręczając urodzinowy upominek. Spotkanie, które upłynęło w bardzo miłej atmosferze umożliwiło bliższe poznanie Pani Władysławy jako pogodnie usposobionej i jeszcze pełnej energii osoby. Raz jeszcze życzymy Pani Władysławie samych pogodnych i radosnych dni. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

 
Kredyty "klęskowe" - finansowe wsparcie dla poszkodowanych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.03.2016.

W związku z pojawiającym się problemem szkód w gospodarstwach rolnych powstałych wskutek ujemnych skutków przezimowania i ich szacowania przez komisje powoływane przez wojewodów informujemy, że na chwilę obecną jedyną pomocą w tej sytuacji jest realizowana przez ARiMR za pośrednictwem banków dopłata do oprocentowania tzw. kredytów „klęskowych”.

 
Szczegółowe informacje >>  Załącznik
Kredyty preferencyjne od 2015 r. >>  Załącznik
Druk zgłoszenia szkody >>  Załącznik
 
Zasady rekrutacji do przedszkola samorządowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.03.2016.