Komunikat Orange Polska S.A.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.10.2014.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych.

W ubiegłych latach po zakończeniu kampanii wyborczych Orange Polska S.A. zmuszona była na własny koszt uprzątać obwieszczenia i plakaty mimo wysyłanych pism do właściwych komitetów wyborczych. Urządzenia techniczne nie są przeznaczone do umieszczania tego typu informacji.


 
Szczypiornista Artur Siódmiak w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.10.2014.

Dnia 22 października 2014 r. w Zespole Szkół w Cedrach Małych odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z reprezentantem Polski w piłce ręcznej - Arturem Siódmiakiem. Spotkanie to miało na celu propagowanie i popularyzowanie piłki ręcznej w naszej miejscowości i gminie. Szczypiornista objął honorowy patronat nad nowo wybudowanym boiskiem szkolnym. Była gwiazda polskiej reprezentacji uważa, że nie należy ograniczać dzieci do wyboru jednej dyscypliny sportowej. Piłka ręczna ma być bowiem tylko jedną z możliwości. "Dajemy wybór pomiędzy ręczną a innymi sportami, takimi jak: piłka nożna, koszykówka, żeglarstwo czy unihokej. Jeśli najmłodsi znajdą w naszej ofercie coś dla siebie, to ja czuję się wygranym" - powiedział piłkarz. Sportowiec opowiedział też o założonej w 2012 roku Akademii Piłki Ręcznej Artura Siódmiaka i jej głównych celach:

  • promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową,
  • popularyzacji idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży jako istotnego elementu rozwoju i wychowania,wyrównywaniu szans rozwojowych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową,
  • upowszechnianiu wzorców i autorytetów sportowych dla kształtowania właściwych postaw społecznych,
  • integracji środowisk niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) w osnowie sportu i rekreacji poprzez promocję dyscypliny GOALBALL,
  • propagowaniu zasad fair play oraz prawidłowego kibicowania,
  • wsparciu w kształtowaniu karier poprzez dedykowane stypendia sportowe.

Na zakończenie spotkania Artur Siódmiak wręczył uczniom prezenty: piłkę ręczną oraz pamiątkowe koszulki z autografami. Szczypiornistę wspierali swą obecnością Wójt Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński oraz Prezes Klubu Korona Cedry Małe, Anna Moritz. Artur Siódmak otrzymał od Wójta Gminy upominek oraz zapewnienie otwartości w dalszej współpracy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Turniej sprawnościowy Fundacji Marcina Gortata.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.10.2014.

Wystartowała druga edycja projektu Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko” 2014, projekt zorganizowany przez Fundację MG13 na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do programu zakwalifikowało się 50 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Celem akcji jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii wartości środowiska szkolnego. Dodatkowym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom i nauczycielom wychowania fizycznego, że niezależnie od możliwości obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia sportowe w szkole, można zostać mistrzem. Fundacja MG13 przygotowała nagrodę główną dla zwycięzcy-wyjazd do USA na mecz NBA oraz spotkanie z Marcinem Gortatem dla najlepszego zawodnika konkursu oraz jego nauczyciela wychowania fizycznego. Do projektu zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa z Cedrów Wielkich. Uczniowie klasy V i VI w liczbie 30 osób w dniu 22 października br. wzięło udział w turnieju sprawnościowym. Turniej składał się z kilku elementów: przewrót w przód, rzut do bramki do piłki ręcznej, slalom z piłką do koszykówki, rzut do kosza z wyznaczonej linii, slalom z piłką do piłki nożnej, strzał do bramki. Organizator Fundacja Marcina Gortata MG13 zapewniła wszelki niezbędny sprzęt do przeprowadzenia turnieju. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Łukasz Matyjas, Martyna Wansel i Radosław Koszykowski. Puchar dla zwycięzcy oraz medale wręczył przedstawiciel Fundacji Marcina Gortata Pan Paweł Stelmach- koordynator projektu Fundacji MG13, który przeprowadził cały turniej sprawnościowy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wiesz więcej o powodzi - lepiej się chronisz.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.10.2014.

Dnia 28 października 2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbędzie się bezpłatne szkolenie edukacyjne w ramach kampanii „Żuławy. Edukacja powodziowa”. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli i dyrektorów gimnazjów ze scenariuszami zajęć edukacyjnych o tematyce ochrony powodziowej oraz przedstawienie zalecanej metodologii przekazywania tych informacji uczniom. Dodatkowo wszystkim nauczycielom uczestniczącym w szkoleniu rozdawane będą bezpłatne materiały dydaktyczne. Zapraszamy w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 
Realizacja programu "Mały Mistrz".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.10.2014.

Od września 2014 r. przez okres roku szkolnego w klasach pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy realizowany jest program „Mały Mistrz”. Ideą tego programu jest rozbudzanie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć z wychowania fizycznego. Celem projektu jest zbadanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów, zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć wychowania fizycznego zgodnych z nową podstawą programową,. Formuła Małego Mistrza opiera się na sześciu blokach sportowych, a jedną godzinę zajęć dodatkowych w tygodniu z wychowania fizycznego nauczyciele realizują w ramach godzin karcianych zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.. Każda ze szkół uczestnicząca w programie otrzymała grant rzeczowy w postaci sprzętu sportowego o wartości 1.500 zł., a nauczyciele zostali wyposażeni w podręcznik projektu Mały Mistrz, który zawiera informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące prowadzenia zajęć z dziećmi. Uczniowie otrzymali legitymacje do których będą wklejać naklejki potwierdzające zdobyte sprawności. Odbyły się już pierwsze zajęcia sprawnościowe w Miasteczku Ruchu Drogowego, uczniowie klasy IA z Cedrów Wielkich zdobywali sprawność rowerzysta-turysta. Kolejne sprawności do zdobycia to: gimnastyk-tancerz, narciarz-łyżwiarz, piłkarz, lekkoatleta i pływak-wodniak. Cały projekt trwa 3 lata i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz jest objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Koordynatorem projektu jest Federacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.10.2014.

W poniedziałek dnia 20 października 2014 r. w Zespole Szkół w Cedrach Małych odbyło się oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego, które powstało w wyniku realizacji projektu pn. „Zdrowe serce młodego Żuławiaka - propagowanie aktywności prozdrowotnej poprzez budowę ścieżki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach Małych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Boisko umożliwia grę w koszykówkę, piłkę ręczną, oraz nożną. Na zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości m.in. Starosta Powiatu Gdańskiego Cezary Bieniasz-Krzywiec, Radosław Michalski Prezes PZPN Oddział w Gdańsku oraz Wiceprezes PZPN Oddział w Gdańsku Paweł Kryszałowicz. Obecni byli również, Dyrektorzy Szkół z Gminy Cedry Wielkie, Radni Gminy oraz Sołtysi.  Impreza mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przebiegła bardzo sprawnie. Po symbolicznym przecięciu wstęgi Ksiądz Dziekan Jan Świstowicz poświęcił nowy obiekt. Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński wręczył podziękowania zaproszonym gościom za wkład i pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Z kolei Radosław Michalski Prezes PZPN podkreślił wagę tworzenia infrastruktury sportowej na terenie gminy Cedry Wielkie i odznaczył Pana Wójta srebrną odznaką PZPN. Przybyli goście wręczyli także dyrektorowi Zespołu Szkół w Cedrach Małych sprzęt sportowy na „dobry początek” funkcjonowania boiska.  Wydarzeniami towarzyszącymi imprezie były zaprezentowane programy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Cedrach Małych.

Zapraszamy do galerii zdjęć z otwarcia boiska  >>  Załącznik

Zawody sportowe  >>  Załącznik

 
Uroczyste nawiązanie współpracy między Gminami: Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.10.2014.

W dniu 17 października 2014 r. w Zespole Szkół w Przywidzu nastąpiło oficjalne podpisanie trójstronnego listu intencyjnego nawiązującego do jednoczącej idei harmonijnego współdziałania trzech gmin: Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie. W uroczystości wzięli udział: Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie i Błażej Konkol - Wójt Gminy Trąbki Wielkie, a także przedstawiciele szkół i ośrodków kultury z terenu gmin objętych współpracą. Podpisanie listu intencyjnego skierowane jest na współpracę, która ma służyć rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie kultury, sportu, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży z terenu trzech Gmin, a także, co bardzo ważne w tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami. Potrzeba współpracy podyktowana została spotkaniami Wójtów Gmin Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie i opierać się ma na walorach przyrodniczych i turystycznych, bazie noclegowej gmin stwarzającej korzystne warunki do wypoczynku, aktywnej turystyki i rozwijania zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także bazy oświatowej i sportowo - kulturowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.10.2014.

W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Smart Metropolia „Metropolia Solidarności”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 23-24 października 2014 r. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału w Kongresie poprzez rejestrację na stronie Kongresu klikając na link >> Kongres Smart Metropolia . Tematyka tegorocznego Kongresu "Metropolia Solidarności" koncentrować się będzie na zrównoważonym rozwoju społecznym oraz wyznacznikach jakości życia we współczesnej metropolii, a także podstawowych wyznaczników kreatywności metropolii. Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa stawiają przed europejskimi miastami szereg nowych wyzwań. Dla zapewnienia osobom starszymi i niepełnosprawnym komfortowego życia niezbędne jest wspólne działanie, pomysły, inicjatywa, aktywność środowisk naukowych i biznesu. Prezydent Paweł Adamowicz gorąco namawia do udziału w Kongresie wszystkich zainteresowanych, w tym pracowników samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych, kandydatów na radnych, dyrektorów szkół, uczniów i studentów.

 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.10.2014.

W ubiegłym tygodniu w miejscowości Kiezmark znaleziono suczkę. Jest bardzo przyjazna i skora do zabawy. Jej wygląd i zachowanie wskazują na dobry stan zdrowia.  Osoby o dobrym sercu, wyrażające chęć adopcji zapraszamy do kontaktu osobiście w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub pod numerem telefonu 58 692-20-37 lub 683-61-64. W załączniku zdjęcie suczki

 
Wyniki Konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2014.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dni 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

 
Wizyta Ministra Andrzeja Halickiego w Gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2014.

W dniu 6 października 2014 na przystani żeglarskiej w Błotniku odbyła się konferencja w związku z realizowanym przez Gminę programem dotyczącym wykluczenia cyfrowego, na którą zaproszeni zostali: nowo mianowany Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski, przedstawiciele firmy Orange Polska Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Piotr Muszyński oraz Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Tomasz Kowal. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Janusz Goliński. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, przedstawiciele Urzędu Gminy, GOPSu i ŻOKiSu z terenu Gminy Cedry Wielkie. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie” realizowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego - POIG 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, którego formalne zakończenie przewidziane jest na grudzień 2014 r. Kilka godzin wcześniej Minister A. Halicki uczestniczył w konferencji poświęconej budowie sieci światłowodowej w woj. pomorskim z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Na tę okoliczność została przygotowana prezentacja, przedstawiająca uwarunkowania społeczne, diagnozę wykluczenia cyfrowego i przedsięwzięcia, jakie podjęła Gmina Cedry Wielkie, aby to wykluczenie zminimalizować.

Z uwagi na komplementarność projektu realizowanego przez Gminę Cedry Wielkie z projektem Orange Polska polegającym na budowie Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej głos w dyskusji zabrał Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Tomasz Kowal. W swojej prezentacji przedstawił postęp realizacji projektu i założenia dotyczące rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Po prezentacji Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki potwierdził potrzebę i konieczność realizacji projektów w tym zakresie. Dodatkowo przedstawił założenia Ministerstwa w kierunku cyfryzacji, a także innych kluczowych przedsięwzięć mających duże znaczenie dla regionu w tym również i Gminy. Po części oficjalnej goście zapoznali się bliżej z historią powstania i budowy przystani żeglarskiej w Błotniku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Poprawa stanu dróg gminnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.10.2014.

Gmina systematycznie i konsekwentnie realizuje plan naprawy i budowy dróg. Świadczą o tym ostatnio zrealizowane w tym zakresie inwestycje. Pod koniec września zakończyło się utwardzanie dróg gminnych - ulicy Kasztanowej w Trutnowie oraz ulicy Słonecznej w Cedrach Wielkich.  Zakres robót obejmował mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni z płyt wielootworowych typu YOMB. Istniejące wcześniej nierówności, dziury i wyrwy, w których w czasie deszczu gromadziła się woda nie tylko utrudniały komunikację, ale niekorzystnie wpływały na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W okresie letnim z kolei mieszkańcom życie utrudniał unoszący się w powietrzu pył.  Dla rolników niewątpliwie ważną jest informacja, że trwa obecnie budowa drogi rolniczej w Długim Polu. Realizacja tego zadania przewidziana jest do końca października br. Oba przedsięwzięcia realizowane są przez firmę TELEELEKTRONIKA Bogusław Pszczoła z Cieplewa, która zaoferowała w przetargu najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówień.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Konsultacje społeczne Strategii GOM 2030.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.09.2014.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w dniu 2 października 2014r. w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń (parter) odbędą się konsultacje społeczne projektu diagnozy Strategii Metropolii 2030. Spotkanie jest elementem pisania Strategii Rozwoju do 2030 r., którą przygotowuje Gdański Obszar Metropolitalny. Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże optymalne kierunki rozwoju i inwestycji dla całego obszaru metropolitalnego. Obecnie trwają prace nad diagnozą metropolii, która będzie dotyczyła 10 obszarów, m.in.: infrastruktury transportowej obszaru metropolitalnego, bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjności i przedsiębiorczości, roli małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju metropolii oraz rozwoju zasobów ludzkich. Podczas konsultacji przedstawiciele Instytutu Rozwoju i Polskiej Akademii Nauk zaprezentują wyniki swoich prac nad diagnozą obszaru metropolitalnego w analizowanych obszarach. Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału poprzez uczestnictwo w spotkaniu w dn. 02.10.2014r. w Pruszczu Gdańskim oraz wypełnienie „ANKIETY dla mieszkańców Obszaru Metropolitarnego”, której treść zamieszczamy poniżej. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dn. 02.10.2014r. do godz. 15.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ankieta  >>  Załącznik

 
Uroczyste otwarcie inwestycji wykonanych przez Powiat Gdański w ramach tegorocznej "Schetynówki".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.09.2014.