Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.11.2015.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej.


 
Zaproszenie na spotkania Lokalnej Grupy Rybackiej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.11.2015.

 W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei zapraszamy przedstawicieli sektora rybackiego, sektora gospodarczego - branża turystyczna oraz sektora społecznego, działających na obszarze LGR do udziału w wywiadach grupowych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Na spotkaniach przedstawione zostaną aktualne informacje o zasadach funkcjonowania LGR oraz wypracowane założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym m.in. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe. Spotkania odbędą się 30 listopada 2015 r. w Sali konferencyjnej budynku Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Plac Wolności 1 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro) - obok biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei. Godziny spotkań dostępne są w załączniku.

 
Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.11.2015.

Cedry Wielkie i Spółka PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. podpisały Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy. Poprawa jakości powietrza - nadrzędny cel Porozumienia - zostanie osiągnięty poprzez eliminację nieekologicznych palenisk opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich urządzeniami wykorzystującymi paliwo gazowe. Strony Porozumienia będą współpracować w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz wsparcia merytorycznego i ekonomicznego na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Klienci, którzy zrealizują zmianę systemu ogrzewania na gaz ziemny, będą mogli skorzystać z nagród motywacyjnych w wysokości do 500,00 zł. Jest to forma refundacji zakupu urządzeń grzewczych w ramach Akcji Promocyjnej związanej z ograniczaniem niskiej emisji. Cedry Wielkie to kolejny z przedstawicieli samorządu terytorialnego współpracujących z PGNiG Obrót Detaliczny na rzecz poprawy jakości powietrza. Dotychczas Spółka zawarła podobne porozumienia z miastami i gminami: Kraków, Poznań, Jasło, Wałbrzych, Ostróda, Kościerzyna, Sopot, Gdynia, Chojnice, Kalisz, Leszno i Nowy Targ. Kooperacja z jednostkami samorządu terytorialnego wpisuje się w długofalowe działania Spółki na rzecz propagowania ekologicznych źródeł energii.

 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.11.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych”. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, w terminie do 02 grudnia 2015 r. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

 
Modernizacja dróg gminnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.11.2015.

Nasza gmina systematycznie realizuje zadania dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej. W miejscu traktów gruntowych powstają drogi z płyt YOMBO i drogi asfaltowe. Gdzie już wykonano taką inwestycję, a gdzie zostanie to zrobione w najbliższym czasie ? 

W ostatnim czasie wykonano na terenie Gminy następujące inwestycje drogowe: utwardzono ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Cedrach Wielkich, drogę dojazdową do boiska przy Zespole Szkół w Cedrach Małych, ul. Kwiatową w Kiezmarku oraz drogę w Trzcinisku przy stawie.  Koszt tych prac wyniósł 69 tys. zł.  Zakończona została również modernizacja drogi transportu rolnego w Miłocinie. Przedsięwzięcie zamknęło się w kwocie 286 tyś zł. Jednak na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawcą wymienionych wyżej prac drogowych była firma Teleelektronika, Bogusław Pszczoła z Cieplewa.

W miejscowości Błotnik zakończono zaś inwestycję polegającą na utwardzeniu nawierzchni drogi gminnej wraz z rozbudową placu manewrowego przeznaczonego do zimowania jachtów przy przystani żeglarskiej. Inwestycja obejmowała: rozbudowę placu utwardzonego do zimowego przechowywania jachtów poprzez przygotowanie podłoża i ułożenie nowych płyt drogowych na działce 251/1 w miejscowości Błotnik oraz utwardzenie nawierzchni drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych drogowych na działkach nr: 251/4: 251/5; 57/7. Wykonawcą zadania była firma Budowlano - Drogowa TAR-BUD Przemysław Taraszkiewicz z Gdańska. Wartość zadania wyniosła 286 tyś zł, z czego 150 tys. zł to środki pochodzące z budżetu Powiatu Gdańskiego.

Do końca roku kalendarzowego wykonana zostanie jeszcze przebudowa trzech dróg lokalnych w gminne, a mianowicie: na dz. nr 243 w miejscowości Błotnik, dz. nr 300 w miejscowości Leszkowy oraz dz. nr 222 w miejscowości Wocławy. W Błotniku i Leszkowach powstaną drogi z płyt YOMBO, w Wocławach zaś ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni realizatora tych prac. Zadanie to zostanie dofinansowane z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zdjęcia - Błotnik  >>  Załącznik

 
Nowa stacja uzdatniania wody w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.11.2015.

Trwa budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wocławy. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno - Usługowy „Aqua-Tech” Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego. Wykonano już fundament, na którym posadowiono zbiornik. Zakończono również prace spawalnicze konstrukcji nowego zbiornika. Obecnie wykonywane są połączenia ciągów technologicznych nowych zbiorników.  Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i zgodnie z zawartą umową powinny zakończyć się do 18 grudnia br. Całkowity koszt wykonania prac wyniesie 125 459,02 zł brutto, z czego 120 000,00 zł to umarzalna w 30% pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.11.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030".

Dokumenty wyłożone zostaną do publicznego wglądu w dniach od  16.11.2015 r. do 08.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16,  83-020 Cedry Wielkie /pokój Nr 16/ w godzinach 8.00-14.00. Dokumenty będą dostępne także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.e-bip.pl/Start/64

Uwagi oraz wnioski można składać:

 • osobiście do Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83 - 020 Cedry Wielkie, /sekretariat/
 • drogą elektroniczną na następujący adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16,  83 - 020 Cedry Wielkie

Uwagi i opinie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2015 r.

 
Gminne obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.11.2015.

Podobnie jak w całym kraju, również w Gminie Cedry Wielkie odbyły się obchody związane z 97 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 r. po 123 latach niewoli, na gruzach państw zaborczych odrodziła się Rzeczpospolita. Z tej okazji w minioną środę, w dniu 11 listopada 2015 r. o godz. 17.00 odprawiona została w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich koncelebrowana Msza św. z udziałem Wójta Gminy Janusza Golińskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Daszewskiej oraz mieszkańców. Po zakończeniu uroczystości kościelnych uczestnicy przeszli pod miejscowy obelisk ofiar „Marszu Śmierci”, gdzie uroczyście złożono wiązanki biało - czerwonych kwiatów i znicze. Dalsza cześć obchodów odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu. Część patriotyczno - artystyczną zaprezentował zespół Female Band, prowadzony przez Panią Bożenę Kozicką, działający przy ŻOKiS. W nowych aranżacjach zespołu pojawiły się pieśni patriotyczne z czasów I i II Wojny Światowej, a także utwory współczesne nawiązujące do Wolności. Przygotowany montaż słowno - muzyczny, a także wystrój sali wprowadził wszystkich uczestników w wyjątkowy nastrój. Na koniec uczestnicy obchodów zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Interaktywna mapa gminnych kapliczek.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.11.2015.

Muzeum Narodowe w Gdańsku kończy drugi etapu projektu pt. „Ocalić Narodową Spuściznę”. Projekt ten polega na dokumentacji fotograficzno-etnograficznej przydrożnych kapliczek na terenie całego województwa pomorskiego. Więcej informacji o przedsięwzięciu mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.ostanceprosb.pl Efektem pierwszej i drugiej odsłony Projektu jest internetowa, interaktywna mapa kapliczek. Do tej pory udało się zinwentaryzować ponad dwa tysiące przydrożnych kapliczek na terenie Pomorza. Mieszkańcy, turyści oraz środowisko naukowe może w ten sposób skorzystać z zebranego materiału etnograficznego. Muzeum Narodowe w Gdańsku swoim działaniem chce rozbudzić świadomość regionalną wśród mieszkańców, jak również zwrócić uwagę na to, że przydrożne kapliczki są ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Interaktywna mapa kapliczek zawiera informacje o przydrożnej architekturze sakralnej, znajdującej się na terenie Gminy oraz całego województwa pomorskiego. Częścią badań zostały również objęte tereny Norwegii i Islandii, które zaowocowały zdokumentowaniem norweskich kościołów Stavkirke oraz islandzkich kościołów farmerskich.

Interaktywna mapa gminnych kapliczek  >>  Załącznik
 
92 rocznica urodzin Pani Anieli Sulej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.11.2015.

W dniu 08.11.2015 r. Pani Aniela Sulej zamieszkała w miejscowości Miłocin świętowała 92 rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził Dostojną Jubilatkę i w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia. Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej wspomnień atmosferze.

Z okazji 92 rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Obchody Dnia Niepodległości w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.11.2015.

Gmina Cedry Wielkie oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na obchody Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2015 r. (środa) o godzinie 18.00 w ŻOKiS.

W ramach uroczystości:

- montaż słowno muzyczny pt. "W drodze do Niepodległości" przygotowany przez dziewczęcy zespół muzyczny FEMALE BAND

- poczęstunek

 
Najpiękniejsza zagroda w Powiecie Gdańskim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.11.2015.

Rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs pn. „Piękna Wieś Pomorska”, mający na celu propagowanie estetyki i porządku na terenie zagród wiejskich. Z tym większą satysfakcją pragniemy poinformować, iż laureatami w kategorii - „najpiękniejsza zagroda w Powiecie Gdańskim” zostali mieszkańcy naszej Gminy ze wsi Stanisławowo Państwo Halina i Bogusław Kamińscy. Nagrody laureatom wręczono podczas uroczystej gali jaka odbyła się 30 października 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Państwu Kamińskim składamy gratulacje.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wizyta węgierskich kolegów w Szkole w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.11.2015.

W październiku Szkołę Podstawową w Wocławach odwiedzili goście z Węgier. Byli to uczniowie ze szkoły w Debreczynie. Węgierscy uczniowie spotkali się ze społecznością szkoły Podstawowej w Wocławach. Podczas konwersacji prowadzonej w języku angielskim nawiązały się pierwsze znajomości. Węgierscy goście obserwowali zajęcia prowadzone w klasach. Zachwycili się pracami dzieci nagrodzonymi w Konkursie „Ekolud”. Następnie węgierscy goście zwiedzili Żuławy. Uczestnicy wycieczki poznali żuławskie obyczaje i obejrzeli stroje zgromadzone w siedzibie Stowarzyszenia „Trzy Krajobrazy” w Lędowie. Zwiedzili też dom podcieniowy w Trutnowach - siedzibę Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” oraz dom podcieniowy w Krzywym Kole, gdzie odbywają się warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Caritas. Bardzo podobały się im Kościoły we Wróblewie i w Krzywym Kole.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Otwarty nabór partnerów - Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.11.2015.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.

 
"BIAŁE SOBOTY" - akcja bezpłatnych badań i konsultacji w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.11.2015.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED wspólnie z Wójtem Gminy Cedry Wielkie zapraszają mieszkańców Gminy Cedry Wielkie do udziału w bezpłatnych badaniach i konsultacjach medycznych w ramach akcji pn. „Biała Sobota”, która odbędzie się dwukrotnie w sobotę: dnia 21 listopada i 28 listopada 2015 r. w godz. 9.00 - 14.00 w budynku Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich.

 

Specjalistycznych porad udzielać będą następujący lekarze:

 • kardiolog / każdy pacjent przez wizytą będzie miał wykonane badanie EKG oraz ciśnienia tętniczego
 • ortopeda
 • urolog / dla mężczyzn powyżej 45 r. życia – badanie przesiewowe w kierunku raka prostaty
 • reumatolog

Lekarze konsultanci w uzasadnionych przypadkach będą kierować pacjenta na bezpłatną dalszą diagnostykę i specjalistyczne leczenie. Ponadto osoby, które przyjdą na czczo będą mogły skorzystać z badań laboratoryjnych:

 • ob
 • badanie ogólne moczu
 • morfologia krwi z automatycznym rozmazem
 • poziom glukozy
 • ipidogram

Rejestracja do lekarzy odbywać się będzie od 9 listopada 2015 r. telefonicznie 58/355-40-21 bądź osobiście w przychodni.

 
Minister Środowiska z wizytą w naszej Gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.10.2015.

W ostatnich dniach roboczą wizytę w gminie Cedry Wielkie złożył Pan Maciej H.Grabowski Minister Środowiska. Panu Ministrowi towarzyszył Pan Maciej Kazienko V-ce Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Rolę gospodarza pełnił Wójt Gminy Pan Janusz Goliński. Wizyta odbyła się w związku z zakończeniem realizacji programu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I, który został sfinansowany przez Unię Europejską i Budżet Państwa. Minister miał możliwość zapoznania się z zakończonymi pracami polegającymi m.in. na uszczelnieniu wału Wiślanego, odwiedził przepompownie i śluzy chroniące Gminę przed zagrożeniem  powodzią. Pan Minister z zainteresowaniem wysłuchał informacji nt. dokonanego w 1895 r. Przekopu Wisły w miejscowości Błotnik, które to wydarzenie upamiętnione zostało usytuowaniem w tym miejscu pamiątkowego okolicznościowego kamienia. W trakcie objazdu po gminie, Pan Minister zwizytował również oczyszczalnię ścieków w Cedrach Wielkich oraz zapoznał  się z prowadzonymi tam pracami modernizacyjnymi polegającymi na jej rozbudowie m.in. na  zwiększeniu możliwości oczyszczania ścieków komunalnych z 600 m3 do 1200 m3 na dobę. Zadanie to realizowane jest ze środków Unii Europejskiej- RPO, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i budżetu Gminy. Na zakończenie Pan Minister odwiedził marinę w Błotniku, gdzie spotkał się z zarządem GKM "Cedrus", zapoznał się z projektem Pętla Żuławska, organizacją i funkcjonowaniem samej  przystani oraz szkółki żeglarskiej. Marina wywarła ogromne wrażenie na Panu Ministrze oraz osobach towarzyszących.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Dowóz mieszkańców do lokali wyborczych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.10.2015.

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., Urząd Gminy zorganizował kurs autobusu w celu ułatwienia mieszkańcom dojazdu do lokali wyborczych. Szczegółowe rozkłady jazdy autobusu zawiera poniższy załącznik.

 
Wyniki Konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.10.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dni 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

Protokół  >>  Załącznik
 
Finał Wojewódzki - "Odkrywamy Talenty na Pomorzu".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.10.2015.

Zapraszamy na Finał Wojewódzki VI Edycji Konkursu „Odkrywamy Talenty na Pomorzu”, który odbędzie się 22.10.2015 (czwartek) o godz. 10.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przy ulicy Ołowianka 1. Szczegółowe informacje można uzyskać na oficjalnej stronie projektu: www.talentypomorza.pl

Plakat  >>  Załącznik
 
Reprezentacja gminy w finale wojewódzkim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.10.2015.

Dnia 30 września 2015 r. w Tczewie odbył się II etap eliminacji wojewódzkich VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Naszą Gminę reprezentowała drużyna uczniów z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. Drużyna po rozegraniu trzech bardzo ciężkich, a zarazem wyrównanych meczy zajęła pierwsze miejsce w turnieju awansując tym samym do finału wojewódzkiego. Finał wojewódzki odbył się 7 października 2015 r. na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim. Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje zawodnikom i opiekunom za reprezentowanie gminy w rozgrywkach sportowych i jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.10.2015.

Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy, Pracownicy Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. Bądźcie przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata. Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

                                                           Z wyrazami szacunku

                Przewodnicząca Rady Gminy                     Wójt Gminy Cedry Wielkie

                       Bożena Daszewska                                      Janusz Goliński

 
I Kongres Żuławski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.10.2015.

W ubiegły weekend odbył się w stolicy Żuław w Nowym Dworze Gdańskim I Kongres Żuławski. Inicjatorem tej imprezy jakże ważnej z punktu widzenia budowania tożsamości, integracji i rozwoju Żuław, było Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu - Klub Nowodworski, Miasto i Gmina Nowy Dwór oraz MiG Nowy Staw. Wśród wielu organizatorów tego kongresu była również Gmina Cedry Wielkie oraz restauracja Cedrowy Dworek. W trakcie konferencji prelekcje wygłosili dr Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof, prof. dr hab. Cezary Obracht Prondzyński oraz Łukasz Kępski. Tematami wystąpień były m.in. Żuławy po II wojnie światowej i tożsamość Żuławska. Wśród zaproszonych gości udział wzięli: Pani Hanna Zych Cisoń Wice Marszałek województwa pomorskiego, Senator RP Leszek Czarnobaj, konsul Honorowa Królestwa Niderlandów Magdalena Pramfelt, Pani Maria Pawłowska radna Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele samorządów żuławskich w tym Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie. Imprezie, która odbyła się na terenie Żuławskiego Parku Historycznego towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna SGO Pomorze, która przygotowała inscenizacje zakwaterowania pierwszych osadników na Żuławach.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Spotkanie Plenarne Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.10.2015.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają Przedstawicielki i Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego na Plenarne Spotkanie Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym FAKTORIA (ul. Zastawna, Pruszcz Gdański).

W programie:

 1. Powitanie i otwarcie Plenarnego Spotkania - Organizatorzy i zaproszeni Goście.
 2. Omówienie i konsultacje Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 3. Omówienie działań w ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej.
 4. Sprawozdanie z prac Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego.
 5. Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego na lata 2015-2017.
 6. Zaproszenie na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych-Gdynia, 23-24.10.2015 r.
 7. Wolne wnioski, podsumowanie i zakończenie Plenarnego Spotkania.
 
Konsultacje projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gdańsku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.10.2015.

Działając z upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informujemy Państwa o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gdańsku (region wodny Dolnej Wisły) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu prowadzonych w dniach od 14 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r. Prace nad oboma dokumentami realizowane są na podstawie umowy zawartej przez RZGW w Gdańsku z Biurem Projektowo-Doradczym EKO-KONSULT przy udziale EL PROJEKT i EKO-PERSPEKTYWA. Z pełną informacją i dokumentacją będziecie Państwo mogli zapoznać się od najbliższej środy (14 października 2015 r.) na stronach: www.gdansk.rzgw.gov.pl i www.bip.gdansk.rzgw.gov.pl . Znajdzie się tam także formularz do składania uwag i wniosków.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 19 października 2015 r. (poniedziałek) w Gdańsku, w sali konferencyjnej (I piętro) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Geologii Morza, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk-Oliwa. Zainteresowani udziałem w spotkaniu konsultacyjnym proszeni są o zgłoszenie do dnia 16 października 2015 r. na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . Program spotkania zostanie przesłany zainteresowanym wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.

 
Budowa stacji uzdatniania wody w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.10.2015.

W dniu 06 października br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”.  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji inwestycji spośród złożonych ofert, wybrana została oferta złożona przez firmę - Zakłady Produkcyjno - Usługowe „Aqua-Tech” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu robót budowlano - montażowych związanych z budową zbiornika wyrównawczego na wodę pitną o poj. V=100m3 i wykonaniem rurociągów technologicznych w taki sposób by istniejący zbiornik jak również nowo wybudowany były napełniane z istniejącego zestawu hydroforowego. Całkowity koszt wykonania prac wyniesie 125 459,02 zł brutto, z czego 120 000,00 zł to umarzalna w 30% pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku.  Całość prac ukończona zostanie do 18 grudnia 2015 r. Zadanie, które planujemy do zrealizowania wpłynie na poprawę jakości wody pitnej w naszej gminie.


 
LGR zaprasza przedstawicieli sektora gospodarczego oraz sektora rybackiego na spotkanie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.10.2015.

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej - Rybacka Brać Mierzei zapraszamy przedstawicieli sektora gospodarczego oraz sektora rybackiego działających na obszarze LGR do udziału w wywiadzie grupowym, dotyczącym opracowania Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Rozwiązania wypracowane w trakcie spotkania pozwolą na określenie kluczowych kierunków rozwoju obszaru Stowarzyszenia obejmującego gminy: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo. Spotkanie sektora rybackiego odbędzie się 14 października 2015 r. w godzinach 14.00-16.00 natomiast sektora gospodarczego również 14 października w godzinach 16.00-18.00 w Sali konferencyjnej budynku Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Plac Wolności 1 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro) obok biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei.

 
Kolejna wizyta Ministra Biernackiego w Gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2015.