Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.05.2016.

Dni Otwarte Projektów Unijnych to cykl imprez promujących projekty unijne. Gmina Cedry Wielkie, w roku 2016 promowała aktywne spędzanie czasu wolnego na obiektach zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Pierwsze wydarzenia odbyły się 13 maja 2016 r. na Miasteczku Ruchu Drogowego. Obiekt ten został wybudowany w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Na miasteczku stale odbywają się działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne np. zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obchody członkostwa Polski w UE, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Miasteczko ruchu drogowego jest ogólnodostępne i bezpłatne. W ramach Dni Otwartych Projektów Unijnych W Gminie Cedry Wielkie można było skorzystać zarówno z wybudowanego obiektu jak i udostępnionego sprzętu rowerowego. W dniu 13 maja 2016 r. odbyły się egzaminy na kartę rowerową, które były przeprowadzone pod okiem profesjonalnych przedstawicieli Policji. Kolejnym wydarzeniem promującym zarówno projekty unijne jak i zdrowy styl życia były zajęcia na zewnętrznych siłowniach zlokalizowanych w pięciu miejscowościach (Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Koszwały, Stanisławowo). Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Jurczyk - instruktor fitness. Założeniem zajęć było nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego korzystania z elementów siłowni. Zajęcia oparte były na intensywnym wysiłku fizycznym, a także na elementach zabawowych i towarzyskich. Zajęcia na siłowniach zewnętrznych odbyły się w dniach 14-15 maja.

Możliwość korzystania z powstałej infrastruktury aerobowej jest wynikiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 • „Stworzenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”.
 • „Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie”.
 • „Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Trutnowy i Koszwały w Gminie Cedry Wielkie”.
 • „Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice”.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych okazji do zdrowego spędzenia czasu, opierającego się na aktywności fizycznej jest obcowanie wśród piękna przyrody na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Sztandarowy obiekt turystyczny w Gminie Cedry Wielkie zrealizowany ze środków unijnych również brał udział w Dniach Otwartych Projektów Unijnych. Przystań w Błotniku bije rekordy popularności. Poprzez sprawne zarządzenie obiektem staje się on z roku na rok coraz bardziej znaczącym portem żeglarskim Wybrzeża. Są tu doskonałe warunki do podstawowego szkolenia żeglarskiego, a także rekreacyjnego wykorzystywania dużego akwenu do sportów wodnych. W dniach 14-15 maja 2016 r. od godz. 11.00-16.00 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku można było skorzystać z darmowego sprzętu wodnego i rekreacyjnego.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Spotkanie dzieci ze strażakami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.05.2016.

W ramach projektu pn. „Bezpieczna droga - stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Cedry Wielkie” w dniu 11.05.2016 r. odbyły się już kolejne zajęcia tym razem z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich. Komendant Edward Woźniak zapoznał dzieci z zawodem strażaka oraz opowiedział o zagrożeniach czekających na strażaków podczas pracy. Następnie dzieci udały się na plac gdzie oglądały wozy strażackie, zapoznały się ze sprzętem ratowniczym będącym na wyposażeniu strażaków. Najciekawszą atrakcją okazało się „lanie wody” z węża strażackiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Podpisanie umowy dot. "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.05.2016.

Dnia 11.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego została podpisana umowa na realizację operacji ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Pomorskim w 2016 roku (Etap I) w ramach „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację zadania pn. „Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego”. Umowę w imieniu Samorządu Województwa podpisał Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek, a w imieniu ŻOKiS Dyrektor - Łukasz Żarna. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Aktywizacja ta polegać będzie na działaniach związanych z organizacją tradycyjnych warsztatów kulinarnych. W ramach zadania zaplanowano cykl szkoleń, warsztatów z zakresu tradycyjnej kuchni żuławskiej. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanego kucharza szkoleniowca w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu. Zaplanowano łącznie 66 godzin szkoleniowych w ciągu 3 miesięcy. W ramach zadania odbędą się zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne, bazujące zarówno na doświadczeniach Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie (na podstawie publikacji i zarchiwizowanych materiałów), jak i na zapisach w starych recepturach z obszaru Żuław. W ramach zadania osoby uczestniczące w warsztatach zabezpieczone zostaną w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze. W trakcie warsztatów przewidziano przerwy kawowe. Dodatkowo całość wydarzenia i powstałe potrawy zostaną uwiecznione za pośrednictwem aparatu fotograficznego. Zdjęcia wykonane podczas zajęć stanowić będą grafikę w publikacji. Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy uczestników zajęć warsztatowych jak i podsumowaniem prelekcji będzie wydanie publikacji i jej kolportaż, skierowany do mieszkańców, którzy będą kontynuować promocję produktów regionalnych i postarają się wprowadzić je na ministerialną listę produktów tradycyjnych. Za opracowanie publikacji w ramach partnerstwa odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie. Realizacja zadania: wrzesień - grudzień 2016 r. Budżet operacji: 24 980,00 zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Akcja promocyjna PGNiG: "Czyste źródło korzyści".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.05.2016.

1 maja 2016 r. ruszyła akcja promocyjna: „Czyste źródło korzyści”. Jest to kontynuacja programu prowadzonego w latach 2014-2015: „Gaz ziemny do ogrzewania to pieniądze dla Ciebie”. Celem akcji jest zachęcenie klientów do zmiany źródła ogrzewania (głównie pieców opalanych węglem) na gaz ziemny. W zamian otrzymują oni nagrodę pieniężną - 500 zł dla grup taryfowych W3 lub 300 zł dla grupy W2. Klienci przystępujący do programu składają oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowego źródła ogrzewania na rzecz ogrzewania gazowego oraz przechodzą na samoobsługową aplikację e-BOK. Akcja prowadzona jest na terenie całej Polski od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. Do udziału kwalifikują się tylko osoby, które zawarły kompleksową umowę na dostawę paliwa gazowego w okresie 01.05-31.12.2016 i spełniają warunki Regulaminu. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej: www.oferta.pgnig.pl/zmien-ogrzewanie

Warunki Regulaminu  >> Załącznik

 
XII Gminny Konkurs Piosenki "Kocham Cię Polsko".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.

29 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Wocławach odbył już XII Gminny Konkurs Piosenki pod hasłem „Kocham Cię Polsko”. Za wstęp do zmagań konkursowych posłużyła "Gawęda o ziemi ojczystej" Wisławy Szymborskiej w wykonaniu uczniów. Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klas 0-3 i klas IV-VI  ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich, Cedrach Małych, Trutnowach, Giemlicach i  Wocławach. Zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów powitała Pani Anna Kołek pełniąca obecnie obowiązki dyrektora szkoły, która w swoim wystąpieniu nawiązała do rocznicy Chrztu Polski i niezwykłej, trudnej, ale i pięknej historii naszego kraju. Najmłodsi uczestnicy konkursu zaprezentowali znane i te już troszkę zapomniane pieśni i piosenki o naszej Ojczyźnie. Jury w składzie pani Maria Gierszewska- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Cedry Wielkie, pani Bożena Kozicka dyrygent chóru RAPSODIA, pani Barbara Rowińska - emerytowany nauczyciel oraz pani Dorota Lewandowska - nauczyciel gry na instrumencie dokonało oceny wystąpień między innymi pod względem doboru repertuaru i umiejętności wokalnych. Ogłoszeniu wyników towarzyszyły wielkie emocje ponieważ wszyscy uczestnicy byli doskonale przygotowani. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci dyplomów i książek, a pozostali uczestnicy wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. Składamy serdeczne podziękowania sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
XI Gminny Konkurs "Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.

Tradycyjnie wiosną, od kilku lat w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbywa się gminny konkurs „Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”. W konkursie startują drużyny składające się z czterech uczniów po jednym z klasy „O”, I, II i III. Celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczestników zainteresowań obszarem Żuław Gdańskich, zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu, a przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw, tożsamości i przynależności do regionu. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Joanna Stępień Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich oraz Pan Janusz Goliński Wójt Gminy. Pan Wójt życzył młodym uczestnikom konkursu przyjemnej zabawy, a jury owocnych obrad. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rozwijającą się wśród najmłodszych uczniów miłość do „małej ojczyzny”. Zadaniem drużyn było rozwiązanie testu, krzyżówki, dokonanie prawidłowej segregacji odpadów, rozpoznanie zabytków z terenu gminy Cedry Wielkie, a także roślin i zwierząt. Finałem konkursu było wykonanie przez poszczególne drużyny prac plastycznych na temat: „Mieszkańcy żuławskich łąk i pól”. Miłej atmosferze towarzyszyły występy zespołu „Tęczowy mix” oraz najmłodszej solistki Zosi Sulej. Jury w składzie: Pani Maria Gierszewska - kierownik referatu oświaty, kultury i sportu, Pani Justyna Słowińska - wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Pan Łukasz Żarna - dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, nie miało łatwego zadania podczas obrad, gdyż wszystkie drużyny zaprezentowały się wspaniale i z wielkim zaangażowaniem. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, drugie miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Cedrach Małych, a trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej z Trutnowa. Wyróżnienia otrzymały drużyny z Wocław i Giemlic. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny puchary i dyplomy w ramach podziękowania za udział w konkursie. Gratulujemy uczestnikom posiadanej wiedzy na temat Żuław oraz zaprezentowanego podczas konkursu wysokiego poziomu artystycznego. Dziękujemy sponsorom, gościom, rodzicom, nauczycielom, uczestnikom i zapraszamy na kolejną edycję za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Konferencja w Stralsundzie poświęcona bezpieczeństwu cyfrowemu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.

W dniach 27-28.04.2016 r. w Stralsundzie (Niemcy) odbyła się po raz 17 Międzynarodowa Konferencja p.n. "Rozmowy Gdańskie 2016”, której głównym tematem było bezpieczeństwo mieszkańców związanych ze zjawiskiem mobilności współczesnego społeczeństwa. Podczas tej konferencji poruszone zostały m.in. problemy funkcjonowania administracji publicznej w tzw „chmurze obliczeniowej”, zagadnienia prawne dot. nowoczesnej mobilności, zagrożeń dla systemu płatności mobilnych, idei inteligentnej gminy tzw „miasta-gminy przyszłości”, komunikacji cyfrowej urzędów i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem. Organizatorem tego spotkania ze strony polskiej był Wojewoda Pomorski- Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku a ze strony niemieckiej - Premier Landu Meklemburgii Pomorze-Przednie i Krajowy Urząd Kryminalny. Współorganizatorami konferencji j byli: m.in. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, KW Policji, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego. Na zaproszenie Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha udział w konferencji wzięli samorządowcy woj. pomorskiego w tym Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
"Żuławy w Elblągu": Spotkanie z kulturą żuławską - książki, kulinaria i nie tylko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.

Jak można było spędzić niedzielne, majowe popołudnie ? Można je było przeznaczyć na poznawanie Żuław. Centrum Spotkań „Światowid” w Elblągu wraz z Muzeum Stutthof w Sztutowie w dniu 8 maja 2016 r. zorganizował wyjątkowe spotkanie pn. "Żuławy w Elblągu”. W wydarzeniu uczestniczyły samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i pasjonaci Żuław, którzy prezentowali książki, kulinaria, rękodzielnictwo i nie tylko. W wydarzeniu nie zabrakło również Gminy Cedry Wielkie. Całość wydarzenia podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich to szereg wykładów, przygotowanych przez naukowców, historyków, pasjonatów i ludzi związanych z kulturą, a także prezentacje Gmin z terenu Żuław. W ramach prelekcji poruszono tematykę tradycyjnej żuławskiej kuchni, krajobrazów oraz o wydarzeń z regionu. Nie zabraknie również propozycji sposobów poznawania Żuław - zarówno rowerem, kajakiem czy z domu, dzięki digitalizacji. Spotkaniu towarzyszyła również prezentacja żuławskich specjałów - żuławskie mini targi, na których m.in. można było skosztować tutejszej zupy, zakupić regionalne przysmaki czy książki tematycznie związane z Żuławami.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2016.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

W programie:

 • „Przystanek Lędowo”, Lędowo, ul.Szkolna 5: 12 maj 2016 r. godz. 10.00-14.00 „Jak to dawniej na Żuławach bywało…”- dzień otwarty.
 • Projekcja filmu ze spektaklu pt. „Wesele Żuławskie z XVII w.”: 13 maj 2016 r. godz. 16.00-18.00
 • Rajd pieszy Pręgowo-Czapielsk „Szlakiem Historii i Przyrody”: 14 maja 2016 r. godz. 11.30-17.00, ilość miejsc ograniczona, wymagane zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.trzykrajobrazy.pl

 
Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problematycznych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.04.2016.

 Informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, iż w dniach 9-18 maja 2016 r. w godz. 6.00-14.00 odbędzie się OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”). Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej - przy wiatach (nie wstawiać do wiat !). Odpady należy wystawić wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zbiórki, ponieważ objazd będzie odbywał się od godzin porannych. Odpady wystawione w późniejszym czasie nie będą odbierane. Odpady zostaną odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 09.05.2016 r. - STANISŁAWOWO, WOCŁAWY, TRUTNOWY
 • 11.05.2016 r. - KOSZWAŁY, MIŁOCIN
 • 13.05.2016 r. - KIEZMARK, LESZKOWY, DŁUGIE POLE
 • 16.05.2016 r. - TRZCINISKO, BŁOTNIK, CEDRY MAŁE
 • 18.05.2016 r. - CEDRY WIELKIE, GIEMLICE

ODBIERAMY: Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych.

NIE ODBIERAMY: Części samochodowych np. zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp., odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodzących z remontów, odpadów zielonych (gałęzie, trawa), odpadów medycznych, odpadów niemożliwych do zidentyfikowania, odpadów wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej.

 
Bezpieczna droga - stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.05.2016.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Gminy Cedry Wielkie w ramach złożonej oferty na REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO dla zadania OŚWIATA I WYCHOWANIE, Stowarzyszenie Klub Sportowy Orlika Cedry Wielkie przy współpracy z Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich rozpoczął realizację projektu pn. „Bezpieczna droga - stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Cedry Wielkie” w formie zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu od 04.05.2016 r. odbywa się cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ze szkół z terenu gminy Cedry Wielkie. Zajęcia te obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, a prowadzone są w salach ŻOKiS i na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich. W cyklu zajęć teoretycznych odbywają się dodatkowo pogadanki z Policją, Strażą Pożarną i Służbą Zdrowia. Projekt rozpoczął się spotkaniem z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Podczas pogadanki policjanci przypominali o bezpieczeństwie na drodze, a dzieci zadawały pytania o pracę policji. Odbyły się również zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego, gdzie uczniowie ćwiczyli umiejętności praktyczne oraz prawidłowe poruszanie się na jezdni. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników mógł wsiąść do radiowozu i poczuć się jak prawdziwy policjant. Dzieci otrzymały również książeczki z zadaniami o ruchu drogowym zakupione w ramach projektu. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia zajęć zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym gry edukacyjne, układanki przedstawiające znaki drogowe, pojazdy samochodowe, przybory i materiały plastyczne oraz autojeździki, mające na celu naukę poprzez doświadczanie. Zakupione autojeździki stanowią narzędzie, na podstawie którego dzieci w sposób „namacalny” doświadczać będą przepisów drogowych.

Podsumowaniem projektu będzie organizacja dnia bezpieczeństwa w formie festynu. W ramach imprezy zaplanowano organizację zajęć z udziałem dzieci, rodziców, rodzin i mieszkańców Gminy Cedry Wielkie na MRD, gdzie uczestnicy projektu będą mogli pochwalić się nabytymi nowymi umiejętnościami i wiedzą. Dodatkowo w tym dniu zorganizowane zostaną „wyścigi” na autojeździkach dla najmłodszych z uwzględnianiem przepisów ruchu drogowego. Wartość wsparcia finansowego z Gminy Cedry Wielkie: to kwota 5 000,00 zł. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Szkoła Podstawowa w Giemlicach będzie uczestniczyć w programie "Erasmus+".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.05.2016.

Z satysfakcją informujemy, że wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Giemlicach w ramach akcji Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna w roku 2016 został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję programu ERASMUS+ w Warszawie. Zwycięski wniosek zatytułowany Wykwalifikowana Kadra Kluczem do Sukcesu Szkoły otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 24000 euro, a jego czas trwania wynosić będzie 19 miesięcy. Jednym z najistotniejszych zadań, jakie nakłada projekt jest nauczanie i uczenie się języków obcych, a główny priorytet przedsięwzięcia to zmodernizowanie i unowocześnienie placówki poprzez zaangażowanie nauczycieli zatrudnionych w Szkole do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach zagranicznych. Harmonogram projektu przewiduje udział nauczycieli w 9 kursach uwzględniając Wielką Brytanię, Irlandię oraz Hiszpanię. Celem uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach jest zapoznanie się z nowymi metodami i narzędziami nauczania w celu podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia oraz wdrożenia efektywnych europejskich praktyk pedagogicznych ze szkół europejskich do polskiej szkoły. Istotnym aspektem projektu jest również zapoznanie nauczycieli z ideą nauczania dwujęzycznego, którego elementy będą systematycznie wdrażane do pracy szkoły. Zaangażowanymi osobami przy tworzeniu projektu oraz składaniu wniosku byli: nauczycielka języka angielskiego Pani Małgorzata Margulewicz oraz Dyrektor Szkoły, Pan Tomasz Szlak. Ponadto Szkoła Podstawowa w Giemlicach złożyła również wniosek jako instytucja partnerska w akcji Partnerstwa Strategiczne w ramach sektora Edukacja Szkolna w roku 2016. Wyniki konkursu zostaną wkrótce ogłoszone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 
Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.05.2016.

28 kwietnia 2016 r. Gmina Cedry Wielkie po raz drugi zorganizowała Etap Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu oraz na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich. W konkursie wzięło udział 46 uczestników, 28 ze szkół podstawowych: Wocław, Trąbek Wielkich, Pręgowa, Pszczółek, Koźlin, Mierzeszyna, Pruszcza Gdańskiego, Wojanowa, Kolbud, Pręgowa oraz 18 uczniów z gimnazjum: Cedrów Małych, Pruszcza Gdańskiego, Kolbud, Suchego Dębu, Trąbek Wielkich, Łęgowa. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim - Robert Nowicki, starszy posterunkowy - Karol Kościuk, młodszy aspirant - Piotr Wątka, sierżant sztabowy - Emil Kreft, sierżant - Magdalena Kosater, aspirant - Krzysztof Kaczyński, młodszy aspirant Marcin Roter. Opiekę medyczną sprawował ratownik medyczny z firmy Sparta Medica - Marcin Bodo. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Gdański - Stefan Skonieczny, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Ireneusz Czarnecki, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Anna Świrbutowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie - Bożena Daszewska, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich - Maria Gierszewska oraz dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy ze szkół z terenu gminy i powiatu.

Turniej składał się z  czterech części: 3 indywidualnych i 1 części grupowej:

 • Części teoretycznej -  należało wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego rozwiązując test. Czas trwania testu 45 minut.
 • Części praktycznej - należało pokonać rowerowy tor przeszkód, składający się z 8 przeszkód: slalomu z ograniczeniem, slalomu kółkowego „żmijki”, równoważni, rynny, korytarza z desek, pochylnia, tarka i najtrudniejszej przeszkody - ósemki.
 • Pomocy przedmedycznej - podczas której uczestnicy udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej w pozorowanych sytuacjach. Na wykonanie zadania uczestnicy mieli 5 minut
 • Przejazdu przez miasteczko ruchu drogowego w Cedrach Wielkich - każdy uczestnik po wylosowaniu trzech z 6 punktów kontrolnych musiał przejechać miasteczko zgodnie z przepisami ruchu drogowego zatrzymując się odpowiednio przy punktach kontrolnych.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Pruszcza Gdańskiego - Wydział Ruchu Drogowego, którzy nadzorowali poszczególne konkurencje, oceniali uczestników oraz pilnowali aby w trakcie całego konkursu wszystkie konkurencje przeprowadzone zostały zgodnie z regulaminem.

Klasyfikacja ogólna turnieju przedstawia się następująco:

 • Szkoła Podstawowa: I miejsce - Gmina Suchy Dąb, II miejsce - Miasto Pruszcz Gdański, III miejsce - Gmina Cedry Wielkie
 • Gimnazjum: I miejsce - Gmina Cedry Wielkie, II miejsce - Gmina Pruszcz Gdański, III miejsce - Gmina Kolbudy.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zajęli uczniowie z Gminy Cedry Wielkie.

Puchar ufundowany przez Wójta Gminy Cedry Wielkie otrzymała najlepsza drużyna z Gminy Suchy Dąb.

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: rowery, łyżworolki, deskorolki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i drobne upominki. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary. Natomiast najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz Wójta Gminy Cedry Wielkie. Zwycięskie drużyny w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum reprezentować będą Powiat Gdański w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 13- 14 maja 2016 r. w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie koło Kościerzyny. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach !

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Dni i godziny obsługi Programu "Rodzina 500+"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.05.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż od dnia 1 maja 2016 r. wnioski Programu „Rodzina 500+” będą wydawane i przyjmowane w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.15
 • środa: 7.30-16.30

Wnioski przyjmowane będą w lokalu nr 1 w budynku Urzędu Gminy (parter).

Wszelkich informacji nt. realizacji Programu „Rodzina 500+” udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pod nr tel.:    58/683-61-19 lub 58  683-66-01.

 
III Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.04.2016.

Etap Gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbył się 26 kwietnia 2016 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Były to już trzecie eliminacje organizowane przez ŻOKiS. W konkursie wzięło udział 22 uczestników, 16 ze szkół podstawowych: Wocław, Giemlic, Cedrów Małych i Cedrów Wielkich oraz 6 uczniów z gimnazjum: Cedrów Wielkich i Cedrów Małych. W komisji zasiedli: Przedstawiciele Policji Powiatowej z Pruszcza Gdańskiego - starszy posterunkowy - Karol Kościuk (sędzia główny turnieju) i sierżant Magdalena Kosater. Opiekę medyczną sprawował przedstawiciel firmy ETERMED w osobie Pani Ireny Kaczmarskiej. Na turnieju obecni byli: Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie - Bożena Daszewska, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich - Maria Gierszewska oraz dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy ze szkół z terenu gminy.

Turniej składał się z czterech części:

 1. Części teoretycznej - podczas której należało wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego rozwiązując test.
 2. Części praktycznej - w trakcie której należało pokonać rowerowy tor przeszkód. Składający się z slalomu z ograniczeniem, slalomu kółkowego „żmijka, równoważni, rynny, korytarza z desek i najtrudniejszej przeszkody - ósemki.
 3. Pomocy przedmedycznej - podczas której uczestnicy udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej w pozorowanych sytuacjach.
 4. Przejazdu przez miasteczko ruchu drogowego w Cedrach Wielkich - każdy uczestnik po wylosowaniu trzech z 6 punktów musiał przejechać miasteczko zgodnie z przepisami ruchu drogowego zatrzymując się odpowiednio przy punktach przez siebie wcześniej wylosowanych.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Pruszcza Gdańskiego - Wydział Ruchu Drogowego, którzy nadzorowali poszczególne konkurencje, oceniali uczestników oraz pilnowali aby w trakcie całego turnieju wszystkie konkurencje przeprowadzone zostały zgodnie z regulaminem. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i drobne upominki ufundowane przez firmę ETERMED. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary. Natomiast najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. Zwycięskie drużyny reprezentować będą Gminę Cedry Wielkie w eliminacjach powiatowych, które odbywać się będą również w ŻOKiS dnia 28 kwietnia 2016 r. Laureatom gminnego etapu gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach !

Klasyfikacja ogólna turnieju przedstawia się następująco:

 • Szkoła Podstawowa: I miejsce - Szkoła Podstawowa w Wocławach, II miejsce - Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych, III miejsce - Szkoła Podstawowa w Giemlicach.
 • Gimnazjum: I miejsce - Gimnazjum Cedry Małe, II miejsce - Gimnazjum Cedry Wielkie.
Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Dzień Ziemi.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.04.2016.

Dzień Ziemi wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Jest to moment swoistej równowagi, który niesie ze sobą przesłanie odrzucenia wszelkich różnic między ludźmi w celu wspólnego niesienia pomocy naszej planecie - Ziemi, która jest wspólnym dobrem. Dzień ten sprzyja prowadzeniu corocznych akcji, które promują postawy proekologiczne. 22 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej oraz ich wychowawcy pod kierunkiem Pani Katarzyny Ejnik wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Palący Temat - Niska Emisja”. Uczniowie w przebraniach, z kolorowymi transparentami uczestniczyli w przemarszu pod budynek Urzędu Gminy. Delegacja uczniów została zaproszona na komisję zdrowia ,oświaty kultury i sportu, gdzie wręczyła Panu Januszowi Golińskiemu - Wójtowi Gminy petycję, by niedzielne popołudnie zostało ogłoszone w naszej gminie „Dniem bez samochodu”. Przedsięwzięcie skierowane zostanie do mieszkańców gminy i ma na celu propagowanie wartości proekologicznych, zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza oraz promowanie zdrowego trybu życia. Uczniowie pragną, aby taki dzień wpisał się na stałe w gminny kalendarz wydarzeń naszej gminy. Cała akcja została poprzedzona pogadankami na temat potrzeby ochrony środowiska, które były dla dzieci inspiracją do stworzenia wokół szkoły wspaniałych malunków wykonanych kolorową kredą. Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w apelu na temat zanieczyszczenia powietrza, powiązanym z profilaktyką uzależnień „Nie pal”. Apel został zorganizowany przez pana Sławomira Turzyńskiego. Edukacja ekologiczna kształtuje wrażliwość i poczucie obowiązku nas wszystkich wobec przyrody.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Niedziela na słodko w Cedrach Wielkich z Małgorzatą Kalembą-Drożdż i Żuławskimi Wypiekami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.04.2016.

Dr Małgorzata Kalemba-Drożdż - autorka książek "Pyszne chwasty", "Kwiatowa uczta" i "Słodki sposób na alergię", Jadalne Kwiaty”, prowadzi blog Trochę inna cukiernia, jest doktorem biochemii, wykładowcą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej pasją jest komponowanie potraw z kwiatami i dzikimi roślinami. Zawitała do naszej Gminy aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Goście podczas otwartego pokazu w Cedrowym Dworku mogli wspólnie stroić torty z Cukierni Żuławskie Wypieki. Można było kupić najnowsze książki z autografem Pani Małgorzaty. Dzień wcześniej Pani Małgorzata prowadziła zajęcia z rozpoznawania i przyrządzania roślin dziko rosnących na Żuławach w domu podcieniowym Mały Holender. A po pokazie w Cedrach lepiła pierogi na festiwalu pierogów w Gdańsku. Było zatem pracowicie, smacznie, zdrowo i kolorowo.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.04.2016.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniach 28 i 29 kwietnia oraz 2 maja 2016 r.  tj. w ostatnich dniach terminu składania zeznań podatkowych Urząd będzie czynny  w godzinach od 7.30 do 18.00. Z uwagi na fakt, iż 30 kwietnia w tym roku przypada w sobotę podatnicy mają możliwość złożyć swoje zeznanie do 2 maja 2016 r. Szybki, łatwy i bezpieczny sposób to przesłanie deklaracji drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 
Komunikat Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.04.2016.

Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce, w tym w województwie pomorskim, zostaną przeprowadzone następujące badania rolnicze: badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 
23 edycja Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2016".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konkursu ,,Piękna Wieś Pomorska 2016”, który organizowany jest w dwóch kategoriach: „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016 są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 • kategoria „Wieś” - w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc finałów wojewódzkich z poprzednich 10 edycji Konkursu a także wsie, w których znajduje się siedziba gminy. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 29 kwietnia 2016 r. podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 • kategoria „Zagroda” - w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 29 kwietnia 2016 r. podpisanej przez właściciela zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie dokona oceny zgłoszonych zagród i wsi w terminie do 25 maja br., po czym zgłosi laureatów I miejsc w kategorii wieś i zagroda rolnicza do eliminacji powiatowych.  Dla laureatów I, II, i III miejsc w poszczególnych kategoriach konkursu na szczeblu gminnym przewiduje się nagrody finansowe. Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. 14 (tel. 58 692-20-37) lub poniżej w załączeniu.

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia >>  Załącznik
 
Konferencja wojewódzka: "Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.04.2016.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zaprasza na konferencję wojewódzką pt. „Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej”, która odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej PODR w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 293. Program konferencji dostępny jest w załączniku.

 
Twój wypełniony PIT czeka na Ciebie - wyślij go już teraz.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.04.2016.

Czy wypełnienie rocznego zeznania podatkowego może być szybkie i proste ? Tak ! Ministerstwo Finansów przygotowało dla Ciebie Twoje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) za rok 2015, które wystarczy tylko pobrać, podpisać i wysłać. A to wszystko przez Internet, w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu i czasie. Jeśli uzyskałeś przychody z pracy, rent i emerytur oraz z innych źródeł (np. zasiłki) to czeka na Ciebie wypełniony PIT-37 za rok 2015, a jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaż akcji) to PIT-38. Aby pobrać swoje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe należy wejść na stronę internetową Portalu Podatkowego >> LINK

Pełna treść informacji >>  Załącznik
 
Czasowa organizacja ruchu w miejscowości Cedry Małe.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.04.2016.

Firma Metrostav S.A. informuje, że w dniu 19.04.2016 r. (wtorek) o godzinie 8.00, na drodze wojewódzkiej nr 227 w miejscowości Cedry Małe zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zgodnie z „Projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 (Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański)” nr S7.1/08/16 (w załączeniu) wdrożone zostanie tymczasowe oznakowanie, dla bezpiecznego prowadzenia robót kanalizacyjnych (odcinkami do 50 m). Projekt zawiera stosowne opinie i zatwierdzenia. Termin zakończenia robót planowany jest na dzień 31.05.2016 roku. O terminie przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu (po zakończeniu robót) firma Metrostav S.A. powiadomi oddzielnym pismem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego >>  Załącznik

 
Składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.04.2016.

Od 15 marca można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie mógł złożyć korektę lub uzupełnienie do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany dokonane we wniosku lub załączniku graficznym dokonane po 10 czerwca nie będą uwzględnianie. W roku 2016 na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich można pobrać na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Pełna treść informacji >>  Załącznik
 
Szansa na powstanie Oddziału Przedszkolnego w Trutnowach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.04.2016.

W dniu 13 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, a fundacjami: EDUFUN z Pucka oraz NOVA z Gdańska. Partnerzy wspólnie opracowali wniosek pn.: „Upowszechnianie i rozpowszechnianie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3, Edukacja Przedszkolna. Głównym założeniem projektu jest utworzenie w budynku po Szkole Podstawowej w Trutnowach oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie, w budynku zostanie przeprowadzony remont mający na celu jego dostosowanie do wymogów stawianych placówkom wychowania przedszkolnego. Zakupione zostanie również wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. W założeniach projektowych zaplanowano, że przedszkole zacznie funkcjonować od września br. w wymiarze 10 godzin dziennie. Ponadto w ramach projektu przewidziano doposażenie placówek przedszkolnych w Cedrach Małych oraz w Koszwałach w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, itp. Partnerzy wybrani przez Gminę w ramach otwartego konkursu będą odpowiedzialni ze realizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Fundacja EDU FAN będzie realizowała w przedszkolu w Cedrach Małych oraz w oddziałach w Koszwałach oraz Trutnowach zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu: matematyki, biologii, chemii, fizyki, robotyki itp. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy i eksperymentów. Partner zrealizuje również dwukrotnie w trakcie projektu festyny kreatywności oraz dni z nauką, w których będą mogły uczestniczyć rodziny dzieci uczęszczających do przedszkoli objętych projektem. Fundacja Nova będzie natomiast odpowiedzialna za przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zorganizowanie studiów podyplomowych w zakresie: logopedii, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, itp. W trakcie projektu zorganizowane zostaną dla dzieci także wizyty w pomorskich instytucjach edukacyjnych i kulturalnych. Projekt będzie realizowany od września 2016 do grudnia 2018.

 
Uwaga Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.04.2016.