Sezon Żeglarski 2014 w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2014.

Otwarcie sezonu żeglarskiego na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyło się 30-31 maja 2014 r. Impreza połączona była z II Żeglarskim Zlotem Rodzinnym. Pierwszego dnia nastąpiło przyjęcie jednostek pływających na Marinie Błotnik zakończone wieczornym ogniskiem i szantowym karaoke. W sobotę po uroczystym rozpoczęciu i powitaniu wszystkich gości, złożony został meldunek do gotowości otwarcia sezonu żeglarskiego Marina Błotnik oraz uroczyste podniesienie bander. Po oficjalnej części uroczystości odbył się blok artystyczny. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były darmowe rejsy po Martwej Wiśle, mini wesołe miasteczko, stoiska wystawiennicze, czytanie bajek, malowanie twarzy, zabawy animacyjne, konkursy, pokaz iluzji oraz zajęcia plastyczne. Podczas imprezy odbyły się również zawody kajakowe, na łódkach typu OPTYMIST oraz wyścigi na łodziach wiosłowych. Ostatnią atrakcją wieczoru był występ zespołu szantowego. Można było śpiewać, tańczyć i cieszyć się pięknym widokiem mariny przy rytmach żeglarskich pieśni. Obecnie, w trakcie sezonu, w każdy weekend na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbywać się będą warsztaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Zajęcia mają na celu szerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie edukacji morskiej. Szkółka cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Również w czasie wakacji zaplanowane zostały działania edukacyjne w kierunku żeglugi. Realizowany jest przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich projekt pn. „Wakacje pod żaglami – wędrowne obozy żeglarskie dla młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.” W ramach obozów zaplanowano zajęcia teoretyczne i praktyczne z żeglarstwa, rejsy, nocleg oraz wyżywienie dla 20 osób z Gminy Cedry Wielkie. Obozy odbędą się w dwóch terminach 1-10 sierpień 2014 r. i 11-20 sierpień 2014 r. Kolejnym ważnym wydarzeniem odbywającym się na Przystani w Błotniku w okresie wakacji będzie festyn pn. „Złap wiatr w żuławski kliwer” połączony z rocznicą upamiętniającą przybycie Pary Prezydenckiej na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Na ten dzień zaplanowane jest wiele atrakcji dla dorosłych, dzieci i młodzieży. W tym roku impreza przypada na dzień 12 lipca 2014 r. od godz. 14.00. Zapraszamy zatem na pięknie położoną Przystań Żeglarską w Błotniku w Gminie Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Powstanie świetlica w Kiezmarku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.06.2014.

Dnia 20 czerwca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński podpisał umowę na wykonanie budowy ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka w Kiezmarku. Wykonawcą zadania jest Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą w Stężycy. Zgodnie z umową prace rozpoczną się 1 lipca br. i potrwają do końca kwietnia 2015 r. Koszt samej budowy obiektu to kwota 576 361,28 zł. Środki w wys. 405.908,- zł na powyższe zadanie Gmina pozyskała ze środków UE z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybackich i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Nowa świetlica powstanie w miejscu starej zlewni mleka. Budynek jest w tak kiepskim stanie, że nie opłacało się go adaptować. Podjęto więc decyzję o budowie obiektu całkowicie nowego. Będzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 186 m2. Wybudowany zostanie z zachowaniem regionalnych elementów architektury, harmonizujących się z krajobrazem Żuław - ozdobnym deskowaniem ścian szczytowych. Świetlica posiadać będzie salę główną dla 50-60 osób, salę klubową, punkt biblioteczny, zaplecze kuchenne, magazyn oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Zadanie obejmuje również wyposażenie świetlicy w: krzesła, stoły, wieszaki, regały, zabudowę kuchenną oraz sprzęt agd., na zakup których przeznaczone zostało 30 tyś zł. Świetlica będzie doskonałym miejscem dla rozwoju kulturalnego wsi, dla podtrzymywania tradycji rodzinnych, oraz będzie służyła integracji mieszkańców Kiezmarka.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Remont dachu kościoła w Trutnowach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.06.2014.

Trwają prace remontowe dachu kościoła w Trutnowach. Przypomnijmy Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków” uzyskała 200 tys. złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 60 tys. zł z budżetu gminy. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma - Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski ze Stężycy. Całkowity koszt prac łącznie z dokumentacją techniczną i inspektorem nadzoru to kwota blisko 310 tys. zł.  Dnia 18 czerwca br. postępy prac na budowie obserwował Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski wraz z Wójtem Gminy Cedry Wielkie. Projekt ma być zakończony do 30.08.2014 roku. Jego realizacja była konieczna ze względu na zły stan techniczny pokrycia. Konstrukcja drewniana dachu wymagała wzmocnienia i konserwacji elementów więźby. Występujące liczne uszkodzenia materiału oraz korozja biologiczna drewna spowodowała znaczną stratę właściwości nośnych. Część konstrukcji drewnianej była mocno zawilgocona, ze względu na nieszczelne pokrycie dachówką. Remont dachu na budynku zabytkowego kościoła parafialnego to niewątpliwie działanie przyczyniające się do zachowania dziedzictwa kulturowego, które stanowi nasze regionalne historyczno - kulturowe bogactwo.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wykluczenie cyfrowe w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.06.2014.

Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Cedry Wielkie w 2013 roku został złożony do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cedry Wielkie”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w maju br. otrzymaliśmy decyzję o jego dofinansowaniu. W dniu 18 czerwca br. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie przy udziale Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Bogdana Dombrowskiego Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę o dofinansowanie ww. projektu. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenie w usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu w okresie trwania projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu w okresie jego trwałości. Ponadto osoby z 30 gospodarstw domowych nabędą umiejętność korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu komputerowego dla 7 jednostek organizacyjnych gminy tj. 5 szkół, Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rzeczowe rozpoczęcie projektu przewidziano na początek lipca br., a termin jego zakończenia na koniec października 2015 r. Całkowity, planowany koszt realizacji opiewa na kwotę 637 176,75 zł., z czego 615 576,75 stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Jubileusz 102 Urodzin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.06.2014.

Mieszkająca w Cedrach Wielkich Pani Katarzyna Glier obchodziła w dniu 6 czerwca 2014 r. piękny Jubileusz 102 urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Janusz Goliński  i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Bereza złożyli dostojnej Jubilatce wizytę aby bezpośrednio złożyć życzenia oraz wręczyć kosz kwiatów wraz z prezentem. Pani Katarzyna pomimo swoich 102 lat jest osobą bardzo pogodną i miłą oraz wyjątkową w lokalnej społeczności gdyż jako jedyna przekroczyła 100 lat życia. Dostojnej Jubilatce życzymy długich jeszcze lat życia w zdrowiu i zadowoleniu wśród swojej rodziny.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Festyn Rodzinny w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2014.

Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców to obrazki, które można było zauważyć podczas Festynu Rodzinnego, który odbył się 30 maja br. na boisku przy świetlicy wiejskiej w Koszwałach. Impreza została przygotowana wspólnie przez pracowników okienka w Koszwałach, rodziców dzieci uczęszczających do okienka, Panią Justyną Słowińską oraz mieszkańców sołectwa Koszwały. Uczestników gorąco powitała nauczycielka Okienka w Koszwałach Pani Barbara Jost, która skierowała ciepłe słowa do dzieci z okazji Dnia Dziecka, nie zapomniała również o mamach i tatach, którym złożyła życzenia z okazji ich święta. Wspólną zabawę rozpoczął występ zespołu „Żuławskie Słowiki” pod kierownictwem Pani Danuty Zakrzewskiej, który został nagrodzony gromkimi brawami. Wśród licznych atrakcji, dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne konkursy m.in.: bieg w workach, jedzenie jabłek na sznurku, rozwijanie węża strażackiego, karaoke. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali upominki zakupione ze środków sołectwa Koszwały. Dla najmłodszych niezwykłą frajdą były: loteria fantowa, darmowy popcorn, możliwość zrobienia zdjęcia z bajkowymi postaciami: Shrekiem oraz Koziołkiem Matołkiem, jak również malowanie twarzy zmieniające maluchy w najprzeróżniejsze stworki. Po wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły, zjadając w kawiarence za przysłowiową złotówkę pyszne wypieki i łakocie z grilla przygotowane przez rodziców dzieci uczęszczających do okienka. Do wieczora trwała doskonała zabawa przy muzyce, prowadzona przez Panią Alicję Starek. Wszystkim rodzicom, mieszkańcom oraz przyjaciołom okienka w Koszwałach, a zwłaszcza Spółce Base Group, Bankowi Spółdzielczemu w Pruszczu Gdańskim oraz firmie Lotos serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, obecność i pomoc w przygotowaniu imprezy. Dochód z festynu został przeznaczony na wyjazd dzieci z okienka do Dino Parku do Malborka.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Zajęcia "Zdrowe śniadania" w naszych szkołach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2014.

W terminie od 12 maja do 22 maja 2014 r. w ramach realizowanego przez Gminę projektu pn. „Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie” w pięciu placówkach oświatowych odbyły się zajęcia „Zdrowe śniadanie”, prowadzone przez p. Natalię Daszewską. W trakcie zajęć prowadząca zaznajomiła dzieci z wiedzą na temat produktów spożywanych na śniadanie, ich zawartości odżywczych oraz korzystnym wpływie na zdrowie i rozwój młodego organizmu. Po części teoretycznej dzieci przystąpili do przygotowywania zdrowego, smacznego śniadania. Do jego przygotowania zostały wykorzystane wyłącznie produkty naturalne tj. swojski chleb, twaróg, warzywa. Ponadto dzieci mogły skosztować oliwek, kiełków lucerny, pszenicy, soczewicy, kopru, swojskiego masła i śmietany. Dzieci samodzielnie przygotowywały śniadanie z produktów, które najbardziej im smakowały. Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełnili ankiety. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i mały upominek. To były dla dzieci niezapomniane zajęcia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Karta Dużej Rodziny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2014.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P poz. 430). Sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755). Zadanie zostało zlecone wszystkim gminom. W przypadku gminy Cedry Wielkie powyższe zadanie zlecono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. Adresatem programu są rodziny z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny weszła w życie 16 czerwca 2014 r. Użytkownik Karty może korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w instytucjach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, komunikacji miejskiej i innych. Rodzice (w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) otrzymają karty bezterminowo. Dzieci otrzymają karty do ukończenia 18 lat lub 25 w przypadku kontynuacji nauki. Dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karty wydawane są bez ograniczeń wiekowych. Karta Dużej Rodziny będzie wydawana bezpłatnie.

Wnioski należy składać od 16 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. Druk wniosku oraz wymagane dokumenty można pobrać z załącznika poniżej lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2014.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniach 16.06. - 30.06.2014 r. firma Sita Północ Sp. z o.o. (dawniej PRSP S.A.) będzie dostarczała mieszkańcom komplet worków na odpady selektywne na okres II półrocza 2014 r.

 
X Sesja Dziecięca Rady Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.06.2014.

W dniu 13 czerwca 2014 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się jubileuszowa, bo już X Sesja Dziecięca Rady Gminy Cedry Wielkie. Piętnastu uczniów wytypowanych z placówek szkolnych z terenu gminy reprezentowało gminę jako młodzi radni. W pierwszej części posiedzenia sesji wszystkie placówki oświatowe złożyły sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych w roku 2013. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego X Sesji Dziecięcej Rady Gminy. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącą została uczennica gimnazjum z Cedrów Wielkich Klaudia Jurek. To jej symbol władzy Przewodniczącego – łańcuch z herbem Gminy - przekazała Pani Bożena Daszewska. Od tej pory władzę w naszej gminie przejęły dzieci, które wywiązały się ze swoich obowiązków znakomicie. Kolejnym punktem obrad było dokonanie podziału środków finansowych na rok 2014. Mimo burzliwej dyskusji między młodymi radnymi udało się zatwierdzić podział otrzymanych środków. Dziecięca Rada Gminy dokonała podziału w następujący sposób: Zespoły Szkół z Cedrów Wielkich i Cedrów Małych otrzymały po 4.500 zł, Szkoła Podstawowa Wocławy, Giemlice, Trutnowy, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Giemlicach po 3.500 zł. Uczniowie poszczególnych placówek oświatowych zaprezentowali programy artystyczne, które spotkały się z dużym aplauzem zaproszonych gości. Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie no i cóż - kolejne obrady już za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w dniach 23-27 czerwca 2014 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.06.2014.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23 do 27.06.2014 r. prowadzone będzie szkolenie terenowe (w każdym punkcie sprzedaży  indywidualnie) sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Cedry Wielkie. Podyktowane jest to ciągle zwiększającym się zagrożeniem związanym z kontaktem młodych ludzi z alkoholem oraz wzrastającą dostępnością alkoholu dla osób nieletnich. Celem jest również wsparcie sprzedawców alkoholu w należytym i zgodnym z prawem wykonywaniu swoich obowiązków. Szkolenie prowadzone będzie przez Trenera Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie. 

 
Po całorocznej pracy czas na wycieczki.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.06.2014.

Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach w dniu 4 czerwca br. przebywali w Gdyni. Młodsze grupy zwiedziły Oceanarium z podziwem oglądając w akwariach ryby i inne stworzenia. Odważna grupa młodzieży, dzięki życzliwości Jachtklubu Marynarki Wojennej Gdynia popływała po Zatoce Gdańskiej. Krótki rejs pod opieką fachowców był pełen wrażeń.  Z kolei w dniu 9 czerwca br. wychowankowie Ośrodka zwiedzili zabytkową Starówkę w Toruniu - miasto słynnego astronoma Mikołaja Kopernika. W Muzeum Piernika wychowankowie poznali legendy o toruńskich Katarzynkach, a z historią miasta zapoznała ich pani przewodnik opowiadając legendy o bohaterskim kocie, który walczył na murach miasta i o flisaku ratującym miasto Toruń przed plagą żab. Dzieci zobaczyły osiołka, który przypomina o dawnym zwyczaju publicznego karania drobnych przestępstw. Dzieci nieco zmęczone ale zadowolone, pełne pozytywnych wrażeń wróciły do swoich domów.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2014.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż  w związku ze zbliżającym się świętem w dniu 19.06.2014 r. (czwartek) ulegnie zmianie dzień odbioru ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH w następujących miejscowościach: Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy. Odbiór odpadów nastąpi w dniu 21.06.2014 r. (sobota).

 
Komunikat dotyczący systemu teleopieki domowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2014.

Gmina Cedry Wielkie dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości życia mieszkańców przy współpracy z Polskim Centrum Opieki umożliwia dostęp do systemu Teleopieki domowej. Z usługi skorzystać mogą osoby wieku 60+, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub przebywające okresowo samotnie, a także osoby niewidome, z zaburzeniami pamięci, po incydentach kardiologicznych i neurologicznych. Włączenie ,,czerwonego przycisku”, który znajduje się na nadajniku noszonym na szyi lub przegubie ręki może uratować komuś życie. Umożliwia bowiem kontakt z operatorem Centrum Operacyjno-Alarmowego, który podejmuje stosowną interwencję - powiadamia rodzinę, sąsiadów lub stosowne służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję.

Mieszkańcy gminy Cedry Wielkie nie będą ponosić opłat za korzystanie z systemu.