Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o pracę: Inspektora ds. księgowości budżetowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu: Urząd Gminy, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 kwietnia 2017 r. godz. 15.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem "Inspektor ds. księgowości budżetowej". Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączeniu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »