Przetargi
Nadzór inwestorski - Budowa hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.05.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 8 do SIWZ - opis robót budowlanych >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja roboty uzupełniające >> ZAŁĄCZNIK

 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie.

 

Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną (17.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną (17.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 10 do SIWZ Projekt wykonawczy >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 11 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót dla zadania 1 >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 13 do SIWZ Przedmiar robót dla zadania 2 >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 14 do SIWZ Przedmiar robót dla robót uzupełniających >> ZAŁĄCZNIK

Rysunki >> ZAŁĄCZNIK

 
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wocławy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.04.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”.

 

Informacja z otwarcia ofert (17.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa (17.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót  >> ZAŁĄCZNIK

 
Nadzór inwestorski - Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Trutnowach na przedszkole.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.04.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Trutnowach na przedszkole”.

 

Informacja z otwarcia ofert (10.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie grupa kapitałowa (10.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy  >> ZAŁĄCZNIK

 

Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole >> ZAŁĄCZNIK

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlany instalacje >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole >> ZAŁĄCZNIK

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - instalacji sanitarnych  >> ZAŁĄCZNIK

Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar >> ZAŁĄCZNIK

 
Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych - LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.04.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pod nazwą „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.05.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (28.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie grupa kapitałowa - wzór (28.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Odpowiedź na pytanie (25.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 2 do SIWZ - harmonogram dowozów i odwozów  >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki nr 9 do SIWZ - wzór umowy  >> ZAŁĄCZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 324