"Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"

 

"Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"

"Dotacje na innowacje"

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  PRZEZ  UNIĘ  EUROPEJSKĄ

Z  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU  ROZWOJU  REGIONALNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AKTUALNOŚCI

 

 

BUDOWA  W  TRAKCIE

Trwają prace nad budową przystani żeglarskiej w Błotniku. Ich zakończenie planowane jest na kwiecień 2012 roku.  Przed przystąpieniem do robót palowych wykonawca inwestycji dokonał sprawdzenia czystości dna rzeki Martwej Wisły. Po oględzinach stwierdzono, że koniecznym do przeprowadzenia tych robót jest oczyszczenie dna rzeki z zalegających odpadów stalowych. W związku z powyższym  zawarto umowę ze specjalistyczną firmą na wykonanie tych prac, które zakończono 28.04.2011 r. Aktualnie firma Navimor Invest prowadzi dalsze roboty hydrotechniczne. Końcowi dobiegają już prace kafarskie, palowanie pod budynek bosmanatu i pomostów ruchomych oraz tarasu widokowego. Wykonano ścianki szczelne (Larsena) - umocnienie nadbrzeża. Rozpoczęła się też już budowa stacji podciśnieniowej. Przystań jest budowana w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej". Projekt zakłada do końca maja 2012 r. przystosowanie do potrzeb żeglarstwa kanałów i dróg wodnych o łącznej długości prawie 300 km. Twórcom Pętli Żuławskiej przyświeca idea utworzenia, spełniającej wysokie standardy, unikatowej sieci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych. Sieć będzie służyć zarówno amatorom sportów wodnych, jak i turystom, których „Pętla” ma zachęcić do częstych wizyt na Pomorzu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, oś priorytetowa "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", działanie 6.4 "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym".

GALERIA

(10.05.2011)

 

 

JUŻ  LATEM  ŻEGLARZE  ZACUMUJĄ  W  BŁOTNIKU

Przystań jachtowa w Błotniku na granicy gminy Cedry Wielkie i Gdańska rośnie w oczach. Pracownicy firmy Navimor, która jest wykonawcą inwestycji, wbijają stalowe pale w dno Martwej Wisły. Powstanie na nich nabrzeże oraz budynek bosmanatu. Równolegle z tymi pracami prowadzone są zapisy do sekcji żeglarskiej młodzieży z gminy Cedry Wielkie. Akcja ma spopularyzować wśród nich sporty wodne. Samorząd nawiązał też współpracę z Polskim Klubem Morskim, którego władze planują wybudować obok przystani własny hangar i krótkie nabrzeże. Projekt jest już gotowy. Po zbudowaniu przystani to nieco zapomniane miejsce ożyje - mówi z zadowoleniem wójt Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie. - Mam też nadzieję, że będziemy mogli wypromować walory turystyczne naszej gminy. Zanim żeglarstwo w Błotniku rozwinie się na dobre, zbudowany zostanie most zwodzony nad śluzą w Przegalinie. Dzięki temu jachty płynące w kierunku Wisły i Zalewu Wiślanego nie będą musiały składać masztów. Przebudowany zostanie również most do Sobieszewa, co ułatwi żeglarzom pływanie w stronę Wisły Śmiałej i po Zatoce Gdańskiej. Już teraz widzimy zainteresowanie właścicieli małych jachtów naszą przystanią - podkreśla Goliński. Rozmowy  z gminą na temat współpracy przy realizacji większego programu dotyczącego szkolenia żeglarskiego rozpoczęło też Kuratorium Oświaty. Przystań będzie kosztowała 6,8 mln zł, przy czym gmina Cedry Wielkie pokryje 30 proc. kosztów inwestycji. 60 procent potrzebnych pieniędzy pochodzi z funduszy Unii Europejskiej, a pozostałe 10 proc. zapewnia Urząd Marszałkowski. Na podobnych zasadach finansowane są inwestycje żeglarskie w innych miejscowościach województwa pomorskiego, które składają się na projekt Wielka Pętla Żeglarska Żuław. Przystań w Błotniku ma być oddana do użytku w przyszłym roku, ale pierwsze jachty pojawią się tu już w wakacje. Budowa przystani będzie kosztowała 6,8 mln złotych.

ARTYKUŁ

(12.04.2011)

 

 

BUDOWA  PRZYSTANI  ROZPOCZĘTA

Rozpoczęły się prace przy budowie przystani żeglarskiej w Błotniku. Ich zakończenie planowane jest na kwiecień 2012 roku.  Wykonawcą inwestycji jest firma Navimor Invest. Przystań jest budowana w ramach projektu „Pętla Żuławska — rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

.

GALERIA

(01.03.2011)

 

 

PODPISANIE  UMOWY  NA  BUDOWĘ  PRZYSTANI

7 lutego 2011 roku o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku” realizowanego w ramach projektu „Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej. Etap I”. Firmą, która wygrała przetarg jest Spółka NAVIMOR – INVEST z Gdańska. W ramach projektu zostanie wykonane nabrzeże stałe i pływające, budynek bosmański, slip do wyciągania jachtów oraz instalacja sanitarna ze zbiornikami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Termin zakończenia prac przewidziano na 30 kwietnia 2012 roku. Projekt zakłada stworzenie miejsc do cumowania dla 40 jachtów. Marina usytuowana będzie przy drodze z Cedrów Małych do Przegaliny. Z czasem powstaną w pobliżu hangary do zimowania jachtów i budynek klubowy. Żeglarze odwiedzający Błotnik będą mieli stąd blisko do Wisły i dalej, Szkarpawą, do Zalewu Wiślanego. W drugą stronę będą mogli płynąć do Zatoki Gdańskiej. Obiekt będzie służył żeglarzom płynącym z Gdańska na Zalew Wiślany, Kanał Elbląski oraz jeziora mazurskie. Przystań ulokowana w Błotniku to szansa dla amatorów sportów wodnych nie tylko z Trójmiasta i okolic, ale również dalszych regionów Polski..

(10.02.2011)

           

 

PROJEKT  PRZYSTANI  ŻEGLARSKIEJ

Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy z Gminą Cedry Wielkie i pozostałymi partnerami wdrażają "Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego", którego celem jest rewitalizacja szlaków wodnych oraz połączenie partnerów z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W zakresie Gminy Cedry Wielkie są plany budowy przystani żeglarskiej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz pomostami w miejscowości Błotnik. Zamierzeniem projektu jest stworzenie marki turystycznej rejonu, tak aby Żuławy wszystkim Polakom kojarzyły się z wypoczynkiem nad wodą, żeglarstwem, zwodzonymi mostami, dworami menonickimi czy piękną przyrodą. Całkowita realizacja projektu w Błotniku doprowadzi do większej kontroli nad turystyką wodną. Swoje umiejętności sprawdzić będą mogli tutaj zarówno żeglarze, kajakarze, wioślarze jak i miłośnicy windsurfingu. Projektowana przystań umożliwi stosowanie różnego rodzaju sprzętu wodnego, począwszy od statków żeglugi pasażerskiej przez łodzie żaglowe, barki przystosowane do wędrówek wodnych, tramwaje wodne, tratwy, kajaki czy też łodzie wiosłowe. Atrakcją dla osób korzystających z przystani, jak również turystów ma być wieża widokowa. W dniu 22 czerwca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane projektem mogą zapoznać się z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich w godzinach pracy Urzędu.

WIZUALIZACJA 1

WIZUALIZACJA 2 WIZUALIZACJA 3

WIZUALIZACJA 4

 

(23.07.2009)

STRONA GŁÓWNA