XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.03.2015.

Dnia 18 marca 2015 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się  gminne eliminacje do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Były to już szóste eliminacje organizowane przez Naszą Gminę. W konkursie licznie wzięły udział dzieci i młodzież z pobliskich szkół: Giemlic, Wocław i Cedrów Wielkich. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Wicestarosta – Marian Cichon,  Pan Wójt – Janusz Goliński oraz Pani Przewodnicząca Rady Gminy – Bożena Daszewska. W komisji zasiedli: st. kpt. Jarosław Butrym, st. str. Bartosz Sosiński oraz komendant OSP w Cedrach Wielkich Edward Woźniak. Na uczestników czekały medale i dyplomy, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

Czytaj całość
 
X Gminny Konkurs Recytatorski
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.03.2015.

Dnia 19 marca 2015 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach X Gminny Konkurs Recytatorski. Był to wyjątkowy konkurs – to konkurs jubileuszowy. 10 lat temu uczniowie ze szkół oraz przedszkoli z terenu gminy Cedry Wielkie po raz pierwszy zaprezentowali wiersze. W ciągu tych lat były utwory o ptakach, wynalazkach, instrumentach, sporcie i wiele innych. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem „Ale pycha!”. Wszyscy uwielbiają cukierki, ciasta i inne słodkości, więc było smacznie i kolorowo. Wśród pięknych i barwnych dekoracji autorstwa Pani Doroty Gawrońskiej - nauczyciela plastyki, uczestnicy recytowali wiersze przygotowane pod okiem swoich opiekunów. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pani Elżbieta Gerlecka- Dyrektor „Słonecznych Okienek Przedszkolnych” w Gminie Cedry Wielkie, Pani Joanna Kowalczyk- Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Pruszczu Gdańskim oraz Pani Marzena Nieczuja-Urbańska- Aktorka Teatru Wybrzeże. Konkurs zaszczycili swoją obecnością Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Justyna Słowińska wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie oraz dyrektorzy szkół z gminy Cedry Wielkie. W ocenie jury konkurs stał na bardzo wysokim poziomie i trudno było wyłonić zwycięzców, dlatego w niektórych kategoriach nie przyznano 3 miejsca, za to przyznano wiele wyróżnień. Dzięki sponsorom, którym bardzo dziękujemy, wszyscy uczniowie otrzymali piękne nagrody książkowe.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Utworzony został Obszar Funkcjonalny "Żuławy"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.03.2015.

Dnia 20 marca br. w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia   w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego „Żuławy”. Porozumienie zostało podpisane przez 17 wójtów i burmistrzów z powiatów: gdańskiego, nowodworskiego oraz malborskiego. W spotkaniu uczestniczyli również ,  Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury  i Rozwoju oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.  Koordynatorami partnerstwa i prac związanych z realizacją zapisów porozumienia są samorządy: Gmina Nowy Dwór Gdański (Koordynator główny), Gmina Cedry Wielkie oraz Miasto i Gmina Nowy Staw. Kolejnym krokiem będzie wspólne przygotowanie przez partnerów listy przedsięwzięć zgodnych z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020. Przedstawiciele trzech w/w samorządów wejdą w skład Zespołu Negocjacyjnego, który będzie negocjował i reprezentował Żuławski Obszar Funkcjonalny przed Marszałkiem Województwa Pomorskiego, w celu uzyskania środków na realizację projektów wskazanych na liście.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Żeglarska olimpiada sportowa dla dzieci z okienek przedszkolnych
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.03.2015.

20 marca 2015 r. na przystani żeglarskiej w Błotniku odbyła się żeglarska olimpiada sportowa dla dzieci z okienek przedszkolnych z terenu naszej gminy. Impreza została zorganizowana w ramach projektu pn.: „Wyposażenie przystani żeglarskiej w Błotniku w zaplecze do szkółki żeglarskiej wraz z organizacją regat”, współfinansowanego  ze  środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uczestnicy olimpiady zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym podczas regat - łodzie klasy Optymist z pełnym wyposażeniem. Dzieci zostały ubrane w kamizelki ochronne i zapoznały się z zasadami bezpiecznego użytkowania w/w łodzi. Pan Komandor Łukasz Żarna oprowadził dzieci wraz z opiekunami po przystani, opowiedział o zasadach regat, o umiejętnościach i uprawnieniach jakie musi posiadać ich uczestnik oraz poinformował o kursach i szkoleniach dla młodych adeptów sztuki żeglarskiej, które będą organizowane na przystani żeglarskiej w Błotniku od początku sezonu żeglarskiego tj. od maja 2015 roku. Dzieci wraz z opiekunami obejrzały również wybudowane w ramach w/w projektu zaplecze dla szkółki żeglarskiej. Następnie wzięły udział w konkursach sportowych związanych z tematyką wodną, takich jak: Zwinny jak marynarz - bieg zespołowy z kamizelkami ratunkowymi, rzut kołem ratunkowym do celu, slalom z woreczkiem na wiośle na czas, bieg na czas wokół masztów optymistów, wielka fala - piłka górą . Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie upominki oraz pamiątkowe medale i puchary.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Masz wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.03.2015.

Jeżeli masz wątpliwości przy rozliczaniu podatku za rok 2014 wejdź na stronę www.szybkipit.pl, skorzystaj z aplikacji pytaniowej i zapytaj naszych ekspertów z Krajowej Informacji Podatkowej.

Każdy, kto wypełniając PIT, chce uzyskać istotne dla niego informacje nt. rozliczeń, ma problemy czy wątpliwości, może je rozwiać z pomocą materiałów zawartych na stronie. Znajdują się tam  między innymi wszystkie potrzebne formularze i broszury oraz kalkulatory podatkowe. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop.

A co najważniejsze strona szybkipit.pl ułatwia kontakt z ekspertami podatkowymi z Krajowej Informacji Podatkowej, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową. Każdy internauta może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane pytania poprzez aplikację, np. po kategoriach tematycznych, za pomocą tagów lub najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań. Zadanie pytania przez użytkownika wymaga jedynie podania jego adresu e-mail, na który otrzyma on ID pytania, powalające później odnaleźć dane pytanie w aplikacji.

Szczegółowe informacje o działaniach znajdziesz na stronie www.szybkipit.pl

Obserwuj również nasz fanpage Szybki PIT na portalu społecznościowym Facebook.

 
Pomoc dla starszych i chorych osób.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że od 16 marca 2015 r. na terenie gminy Cedry Wielkie została uruchomiona pomoc, głównie dla chorych osób,  w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, a także osobie w rodzinie, w której nie można takiej pomocy krewnym zapewnić. Celem usług opiekuńczych jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim domu ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu przez GOPS wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 542,00 zł miesięcznie dla osoby samotnej, 456,00 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/168/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 sierpnia  2004 r. w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze, jeżeli dochód rodziny przekracza kwoty kryterium dochodowego wyżej wymienione,  usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość odpłatności ustalana jest indywidualnie i zależy od sytuacji dochodowej rodziny.  Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  tel: 58 683-66-01.

 
Zmiana terminów odbioru odpadów komunalnych
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2015.

Urząd Gminy Cedry Wielkie raz firma Sita Północ Spółka z o.o. informuje, że :

- wywóz ODPADÓW ZMIESZANYCH z miejscowości Stanisławowo, Wocławy, Trutnowy, których odbiór przypada na dzień 06.04.2015r.(PONIEDZIAŁEK), zostanie przeniesiony na dzień 4.04.2015r. (SOBOTA);

- wywóz PAPIERU z miejscowości Cedry Wielkie, Trutnowy, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy, których odbiór przypada  na dzień 1.05.2015r. (PIĄTEK), zostanie przeniesiony na dzień 30.04.2015r. (CZWARTEK);

- wywóz ODPADÓW ZMIESZANYCH z miejscowości Kiezmark, Leszkowy, Długie Pole, których odbiór przypada na dzień 04.06.2015r. (CZWARTEK), zostanie przeniesiony na dzień 6.06.2015r. (SOBOTA).

 
Przyłączenia do sieci gazowej w Cedrach Wielkich
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2015.

WPGNiG S.A. Oddział Detaliczny uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Cedry Wielkie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich związane z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców. Zakończenie inwestycji na terenie gminy planowane jest w 2015 roku. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

PGNiG S.A. Oddział Detaliczny
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
Pomorska Sekcja Marketingu, pokój 106A
Osoby do kontaktu:
Pan Adam Krantz tel. / mail: 58 323 03 36 lub 661 991 299 / Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Pani Monika Roman tel. / mail: 58 323 02 74 lub 607 450 447 / Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Biuro Obsługi Klienta Gdańsk
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 325 99 02
godziny pracy: pn. – pt. 8.00-18.00

Więcej informacji na temat procesu przyłączania do sieci gazowej możecie Państwo uzyskać na stronie http://oferta.pgnig.pl/

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia  >>  Załącznik 1

Cennik >>  Załącznik 2

Mapa inwestycji  >>  Załącznik 3

Mapa projektu w Cedrach Wielkich  >>  Załącznik 4

Ulotka "Przyłącze Gazowe"  >>  Załącznik 5

Ulotka "e-pasaż"  >>  Załącznik 6

 
Dzień kobiet w ZOKiS
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.03.2015.

W piątkowy wieczór 6 marca 2015 r. roku o godzinie 19.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się uroczysta impreza  z okazji Dnia Kobiet. Na tę wyjątkową uroczystość licznie przybyły panie z terenu całej gminy. Swoją obecnością zaszczycił Nas również Pan Wójt – Janusz Goliński, który wraz z Dyrektorem ŻOKiS Panem Łukaszem Żarna złożyli wszystkim paniom życzenia z okazji ich święta i wręczyli po symbolicznym tulipanie. Głównym punktem programu był fantastyczny spektakl formacji Pakt Pokoleniowy pt.: „PODWÓRKO” , który zachwycił i rozśmieszył zgromadzoną publiczność.

Pakt Pokoleniowy jest amatorskim teatrem z Nowego Stawu z różnej grupy wiekowej. Zespół powstał w 2011 r. z inicjatywy Małgorzaty Jędrzejewskiej. Występował m. in. W Pelplinie, Suszu, Iławie, a także na deskach teatru elbląskiego podczas Przeglądu Teatrów Offowych. Pakt Pokoleniowy to aktorzy, którzy pokazują że dzięki pasji teatr może być obecny również w małej miejscowości. Przedstawienie „PODWÓRKO” to komedia kryminalna, w której role czarnych charakterów odgrywają panie. Po spektaklu wszystkie Panie mogły świętować w miłym towarzystwie przy kawie i słodkim poczęstunku.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Galeria

 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2015.

Przedstawiamy zasady rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Cedrach Małych, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy,  na rok szkolny 2015/2016"

Pełna treść zawiadomienia >> Załącznik
 
Czy powstanie Obszar Funkcjonalny "Żuławy"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.03.2015.

5 marca br. w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego „Żuławy”. Stworzenie w/w obszaru umożliwi Gminą, które wejdą w jego skład aplikowanie o środki unijne.  W spotkaniu wzięli udział wójtowie z powiatu gdańskiego: Pani Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Pani Barbara Kamińska – Wójt Gminy Suchy Dąb, Pani Hanna Brejwo – Wójt Gminy Pszczółki, Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Panowie: Jerzy Szałach – Burmistrz Nowego Stawu i Tomasz Szczepański Zastępca Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. W trakcie spotkania Pani Marta Dorobek – Kierownik Referatu Organizacji, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przedstawiła prezentację multimedialną ukazującą czym jest obszar funkcjonalny oraz jakie inwestycje mogłyby zostać zrealizowane jeżeli uda się powołać partnerstwo. Wszyscy obecni włodarze wykazali chęć uczestniczenia w tej inicjatywie, gdyż będzie to szansa na uzyskanie dofinansowania na inwestycje, które wymagają dużych nakładów z budżetu poszczególnych gmin, m.in.: melioracja, budowa dróg lokalnych, mostów, przepustów, renowacja zabytków, oznakowanie szlaków oraz dostosowanie infrastruktury dojazdowej do obiektów, renowacja obiektów hydrotechnicznych, itp.  Kolejne spotkanie w sprawie OF „Żuławy” zaplanowano na 20 marca br. w Nowym Dworze Gdańskim.

 
Dyżur pracownika PODR w Urzędzie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.03.2015.

 

 

 
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.02.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zarządził wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Cedry Wielkie, które zostaną przeprowadzone w miesiącu marcu 2015 roku.

Pełna treść zarządzenia oraz terminarz wyborów  >>  Załącznik

 
Zmiana rachunku bankowego pomocy dla pogorzelców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.01.2015.
Informujemy, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego pomocy finansowej dla pogorzelców. Aktualne dane do wpłaty są następujące: GMINA CEDRY WIELKIE - "POMOC DLA POGORZELCÓW NA RZECZ ODBUDOWY": 74 8335 0003 0200 0114 2000 0340
 
Sprzedaż atrakcyjnych działek mieszkaniowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.04.2014.

 
Gospodarka Odpadami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Nowe zasady wydawania dowodów osobistych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.03.2015.

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie ma też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Po 1 marca 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany posiadanych dokumentów. Nowością jest możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe wymiary 35x45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do Rejestru Dowodów Osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dokumentu. Unieważniony dowód osobisty, przedłożony w gminie, zostanie przecięty lub przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Nieważny dowód zostanie zwrócony jego posiadaczowi bądź członkowi najbliższej rodziny zmarłego posiadacza dowodu osobistego, jeśli rodzina będzie chciała zachować unieważniony dokument.

 

Wzór dowodu osobistego  >>  Załącznik

Zabezpieczenia dowodu osobistego  >>  Załącznik

 
Budowa zbiornika wyrównawczego i stacji podnoszenia ciśnienia w msc. Koszwały.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.03.2015.

W dniu 06 marca br. podpisana została umowa z wykonawcą na zadanie pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji inwestycji spośród złożonych 4 ofert, wybrana została oferta złożona przez firmę DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad z siedzibą w Elblągu. Przedmiotowe zadanie polega na budowie zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz sieci wodociągowej. W jego skład wchodzi: - zbiornik wyrównawczy na wodę uzdatnioną, - stacja podnoszenia ciśnienia – zespół pompowy, - kontener prefabrykowany dla zespołu pompowego, - sieć wodociągowa z rur PE100, Dy 110 mm od istniejącej sieci wodociągowej Dy 110 PE.  Dla wyrównania nierównomierności rozbioru dobowego w wodę przewiduje się wykonanie drugiego zbiornika wyrównawczego o pojemności 190 m3. Komora zbiornika wykonana zostanie z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych.  Całkowity koszt wykonania prac wyniesie 735 011,59 zł brutto, z czego 371 820,00 stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 290 000 tys. zł to w części umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku. Całość prac ukończona zostanie do 31 maja 2015 r. Zadanie, które planujemy do zrealizowania mimo, że jest bardzo kosztowne, ma na celu uporządkowanie kompleksowe gospodarki wodnej w aglomeracji Cedry Wielkie. Zapewni one stabilny proces produkcji najwyższej jakości wody do picia, spełniającej obowiązujące normy polskie i unijne.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Szkolenie dla rolników.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.03.2015.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie dotyczące dopłat obszarowych na 2015 rok oraz Programu Rolnośrodowiskowo-Klimatycznego. Szkolenie odbędzie się 20 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 
Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.03.2015.

W załączeniu prezentujemy wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 roku.


Wyniki  >> Załącznik
 
Spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup Działania.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.03.2015.

Dzięki przychylności Gminy Cedry Wielkie w dniu 3 marca 2015 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyło się spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup Działania. W spotkaniu uczestniczyli Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielki, Pani Justyna Durzyńska - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pani Inga Kawałek - Prezes Pomorskiej Sieci LEADER, Pani Marta Chełkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Jednym z punktów programu była prezentacja realizacji projektów Gminy Cedry Wielkie w ramach PROW. Podczas konferencji analizowano problemy i wyzwania LGD na przełomie dwóch okresów budżetowych UE oraz bieżący stan wdrażania osi LEADER w ramach PROW 2017-2014 w Województwie Pomorskim w tym wyzwania i plany związane z rozliczaniem bieżącego okresu programowania. Pomorskiego, a także przedstawiciele wszystkich LGD z Województwa Pomorskiego. Dyskutowano również o zasadach wdrażania instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2014-2020 w tym zasadach wdrażania, harmonogramach wdrażania, szacowanym budżecie na wdrażanie LSR oraz zasadach wyboru LSR. Wszyscy zaproszeni goście mieli okazje skosztować tutejszej żuławskiej kuchni przygotowanej przy współpracy KGW Leszkowy i KGW Cedry Wielkie.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Dzień Kobiet w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.03.2015.
 
Uczennica z Giemlic wyróżniona w konkursie Wojewody Pomorskiego pt. "kartka wielkanocna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.03.2015.

Uczennica klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach Aleksandra Baranowska została wyróżniona w Konkursie Wojewody Pomorskiego pt. „Kartka Wielkanocna”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I i II szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego. Polegał na wykonaniu projektu kartki o tematyce wielkanocnej, która zostanie przeznaczona do celów promocyjnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ogółem wpłynęło 636 prac plastycznych z 60 szkół województwa pomorskiego. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę oraz przyznała sześć wyróżnionych prac, wśród których znalazła się kartka wykonana przez uczennicę z Giemlic. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 lutego 2015 roku w sali kominkowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkich uczestników konkursu powitał Wojewoda Ryszard Stachurski oraz Wicewojewoda Michał Owczarczak. Dzięki uprzejmości organizatorów Urząd zapewnił wyróżnionej uczennicy i nauczycielowi transport i możliwość wzięcia udziału w uroczystości. Na pożegnanie laureaci oraz zaproszeni goście stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejną edycję konkursu.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.03.2015.

Informujemy, iż w dniu 21.03.2015r. (sobota) oraz 04.04.2015r. (sobota) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich (PSZOK) będzie nieczynny. Jednocześnie przypominamy, iż PSZOK oprócz sobót otwarty jest również w każda środę w godz. od 13.00 do 18.00.

 
Czy powstanie w Gminie farma wiatrowa ?
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2015.

Grupa przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie udała się na jednodniową wizytę do Niemieckiej firmy Max Bögl w Neumarkt (Bawaria). Wyjazd miał charakter informacyjny z uwagi na fakt, iż firma Max Bögl prowadzi od dwóch lat prace przygotowawcze co do możliwości wybudowania na terenie Gminy Cedry Wielkie farmy wiatrowej. Tego typu budowa wywołuje i będzie wywoływać szereg emocji, zarówno wśród mieszkańców, jak i radnych. Wiele pytań i wątpliwości na ten temat stawiano również Wójtowi Gminy na zebraniach wiejskich. Z pewnością, z punktu widzenia ekonomicznego, budowa farmy wiatrowej stanowi dla niebogatej naszej gminy ogromny zastrzyk finansowy (w najoszczędniejszym wariancie blisko 1 mln zł/ rocznie zysku z tytułu podatku). Jednak z drugiej strony budowa taka stawia pytania i wątpliwości co do jej szkodliwości dla zdrowia i życia naszych mieszkańców, jak również na ile ta inwestycja może wpływać na obniżkę wartości nieruchomości oraz na inne elementy?  Na ile są to fakty, a na ile mity dotyczące szkodliwości budowy farm wiatrowych? Biorąc pod uwagę prowadzone prace przygotowawcze przez wszystkie sąsiednie Gminy tj. Suchy Dąb, Ostaszewo, Nowy Staw, Stegna czy wybudowana już farma przez Pruszcz Gdański, Gmina Cedry Wielkie pozornie chroniąc krajobraz na swoim terenie, dookoła otoczona już jest i będzie nowymi wiatrakami sąsiadów. To niestety czynnik, który powoduje, że problemem tym zajęły się Rada i Wójt Gminy Cedry Wielkie. Z pewnością taki wyjazd nie rozwiąże wszystkich wątpliwości, ale pomoże bliżej poznać firmę, która mogłaby ewentualnie wybudować taką farmę wiatrową w gminie. Nie bez znaczenia jest fakt, że firma Max Bögl nie jest żadnym pośrednikiem poszukującym terenów pod budowę a bezpośrednim wykonawcą wiatraków. To zdecydowanie upraszcza ewentualną odpowiedzialność za zastosowane rozwiązania techniczne i gwarancje przedsięwzięcia. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się ze skalą prowadzonych przez tą firmę prac budowlanych, stosowaną technologią przy budowie wiatraków oraz jak nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne są tam wprowadzane. Każde wątpliwości mogły być bezpośrednio, w toku rozmowy z niemieckimi inżynierami, wyjaśniane. Ta krótka wizyta pokazała, jak skomplikowana jest to inwestycja i że wymaga precyzyjnych rozwiązań. Firma Max Bögl to ponad 80-letnia rodzinna korporacja, jedna z 5 największych w Niemczech, o dochodach blisko 1,6 mld Euro rocznie, zatrudniająca ponad 6 tys. pracowników, posiadająca oddziały w blisko 20 krajach, nie tylko europejskich. W katalogu inwestycji wykonanych przez tę firmę znalazły się, m.in. budowa centrów handlowych i logistycznych, budowa stadionów w Bukareszcie, Frankfurcie, Wrocławiu, dworców lotniczych i kolejowych, mostów (najdłuższy most prowadzący z Danii do Szwecji), tuneli drogowych i kolejowych, autostrad i linii kolejowych itd. na całym świecie.  W trakcie wizyty przedstawicie naszej gminy zostali przyjęci przez współwłaściciela firmy Pana J. Bögla, któremu, m.in. zaprezentowano działania realizowane w ostatnich latach przez gminę oraz plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość. Z dużym zainteresowaniem spotkały się nasze plany w zakresie stworzenia nowego „City” w Cedrach Wielkich, tj. zagospodarowaniem obiektów po byłym GS ”SCh”. Dziękujemy Firmie Max Bögl za umożliwienie wizyty i zapoznanie się z działalnością firmy.

Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Cedry Wielkie >> Prezentacja

Zdjęcia z wyjazdu >> Załącznik

 
Dzieci z ORW jako pacjenci Kliniki VIVADENTAL w Gdańsku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2015.

W sobotę 28.02.2015 r. wychowankowie Ośrodka „Żuławski Słonecznik” z Giemlic zostali przyjęci przez personel Kliniki Stomatologicznej Vivadental w Gdańsku, którą zarekomendował współpracujący z Ośrodkiem słynny sportowiec p. Dariusz Michalczewski. Dzieci powitane zostały przez Prezesa Zarządu Fundacji dla dzieci VIVADENTAL - p. Violettę Szycik oraz managera Jerzego Ejsmonta, który wystąpił także w charakterze fotografa. Otwarte dni gabinetu, uśmiech oraz odpowiednie podejście całego personelu sprawiły, że nawet ci najbardziej oporni zasiedli na fotelu i pozwolili obejrzeć swoje zęby. Założone zostały dzieciom karty, które będą pomocne przy dalszym leczeniu zębów w Klinice. Zademonstrowano również dzieciom jak prawidłowo szczotkować zęby, aby czyszczenie było jak najbardziej skuteczne. Atrakcją wizyty był przeprowadzony konkurs na „najpiękniejszy uśmiech”. W jury zasiedli wszyscy uczestniczy, nagradzając gromkimi brawami wyświetlające się na ekranie uśmiechnięte twarze kolegów i koleżanek. Klinika ufundowała każdemu z dzieci zestaw do pielęgnacji zębów, a dzieci obiecały, że będą z tych prezentów codziennie korzystać. W dowód wdzięczności, pracownicy Kliniki obdarowani zostali pracami plastycznymi wykonanymi przez wychowanków Ośrodka. Osobiście, podziękowania złożył również Wójt Gminy Janusz Goliński odwiedzając Klinikę Vivadental w Gdańsku. Wizyta w gabinecie dentystycznym wbrew obiegowej opinii nie była wcale taka straszna.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Paląc śmieci zabijasz siebie i sąsiadów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2015.

Jesteśmy w pełni sezonu grzewczego. Wprawdzie tegoroczna zima jest łagodna ale istnieje potrzeba uruchomienia pieca i ogrzania pomieszczeń mieszkalnych. Niestety wielu mieszkańców traktuje ten okres jako świetną okazję do pozbycia się zalegających śmieci i to głównie z tworzyw sztucznych, gumy czy elektrośmieci.

1.) Jak rozpoznać czy w piecu spalane są odpady komunalne? Otóż dym wydobywający się z komina w kolorze bladopomarańczowym lub w różnych odmianach czerwieni świadczy o wrzucaniu do pieca różnego rodzaju śmieci ( plastiki, puszki, obierki, stare ubrania). Jeżeli dym z komina jest w kolorze czarnym albo białym może to oznaczać, iż w piecu spalane są węgiel albo drewno. Może to też świadczyć o spalaniu opon.

2.) Kominy domów oraz małe kotłownie stanowią tzw. źródło emisji niskiej, przez co wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr staje się niemożliwe. Niska emisja oraz duża wilgotność względna powietrza w okresie jesienno-zimowym sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń i osadzaniu na wszystkim, co otaczają. Szacuje się, że spalając 1 kg polichlorku winylu PCW, który zawarty jest w butelkach plastikowych czy foliach wytwarzane jest, aż 280 l gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny! Okazuje się, że w wyniku spalania odpadów, do atmosfery trafia cyjanowodór, który przedostaje się do krwi, blokuje proces uwalniania tlenu z czerwonych ciałek, w wyniku, czego następuje wewnętrzne uduszenie. Praktykowane przez wielu spalanie w piecach drewna meblowego zawierającego chlorowane fenole - czyli substancje użyte do jego konserwacji oraz pozostałości farb i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie czy spalanie papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich - powoduje powstawanie szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków, zwanych dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych. Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale skutecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększając także ryzyko wystąpienia nowotworów. Dodatkowo pyły powstające podczas spalania pozostają zawieszone w powietrzu, a następnie odkładają się w przydomowych warzywniakach i ogródkach, wzbogacając marchewki i inne warzywa metalami ciężkimi.

3.) Apelujemy, więc do wszystkich, którzy spalają śmieci, aby zaprzestali tego nagannego procederu, ponieważ:

 • spalanie odpadów w piecach przy niskich temperaturach spalania powoduje emisję związków kancerogennych: dioksyn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (wwa), związków siarki, chloru, ołowiu, kadmu czy rtęci i innych,
 • wszyscy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem,
 • zanieczyszczenia osiadają na wszystkim, co nas otacza,
 • spalanie śmieci wywołuje groźne choroby: alergie, astmy, nowotwory,
 • zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem,

CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ ?

 1. zużytych opon
 2. innych odpadów z gumy,
 3. przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 4. plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 5. sztucznej skóry,
 6. opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 7. opakowań po farbach i lakierach,
 8. plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
 9. papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.
 
Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w spr. budowy drogi S-7
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2015.

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione zażalenia na postanowienie Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.6K.2014.MKH z dnia 02.02.2014 r. - o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr WI-II.7820.6.7.2014.MKH  wydanej w dniu 30.12.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.  Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański.

Pełna treść obwieszczenia >> Załącznik
 

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.6K.2014.MKH wydanej w dniu 30.12.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański.

Pełna treść obwieszczenia >> Załącznik
 
 
Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.02.2015.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza wszystkich zainteresowanych w sobotę 7 marca 2015 roku w godz. od 9.00 do 13.00 na "Dzień Otwarty" w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim. W tym dniu będzie można złożyć zeznanie podatkowe papierowo i elektronicznie oraz uzyskać wszelkie informacje w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2014. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zachęca do szybkiego, łatwego i bezpiecznego przesyłania rozliczeń podatkowych przez Internet przy wykorzystaniu strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl oraz www.szybkipit.pl

 
Informacje Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.02.2015.

W linku poniżej zamieszczamy zasady wypłacania odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez bobry oraz przez dziki, łosie, jelenie i daniele.

LINK

 
Zespół Szkół z Cedrów Małych zwycięzcą konkursu: "Jak sobie radzić z powodzią?".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.02.2015.

Dnia 20 lutego 2015 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku wręczono nagrody uczestnikom konkursu „Jak sobie radzić z powodzią ?”. Zwycięzcami zostali uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Małych - Kinga Piotrowska, Katarzyna Kaźmierak i Jakub Stachyra. Inni gimnazjaliści z tej placówki - Wiktoria Skowron i Paweł Lewandowski - otrzymali wyróżnienia.  Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów z terenu Żuław i polegał na wykonaniu dowolną techniką makiety, która poszerzałaby wiedzę na temat ochrony przeciwpowodziowej. Uczniowie w swych pracach wykorzystali różne rodzaje materiałów. Jury brało pod uwagę walory estetyczne i edukacyjne makiet. Wręczenie nagród było bardzo uroczyste. Na początku wszystkich powitał rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - p. Bogusław Pinkiewicz. Zwycięzcy otrzymali nagrodę z rąk Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji - p. Andrzeja Ryńskiego. Nagrodą główną dla szkoły w Cedrach Małych był czterdziestocalowy telewizor marki Toshiba. Natomiast uczniowie otrzymali: pendrive’y, wejściówki do Aqua Parku w Sopocie, stacje pogody i kalendarze. Wszyscy bardzo cieszyli się z nagród i mieli poczucie satysfakcji z udziału w konkursie.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Konkurs "MALUCH - edycja 2015".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.02.2015.

Wojewoda Pomorski informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), w dniu 11 lutego 2015 roku ogłosił konkurs „MALUCH - edycja 2015” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Na realizację Programu, w skali całego kraju, przeznaczono w 2015 roku kwotę 151.000.000 zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów. Więcej szczegółowych informacji zawartych jest w załączniku poniżej.

 

Załącznik

 
Nabór wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.02.2015.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Cedry Wielkie do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2015)”,Wójt Gminy Cedry Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie. Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zabezpieczenia, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu przez Urząd Gminy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy planują w roku 2015 dokonać demontażu wyrobów zawierających azbest do składania wniosków do tut. Urzędu w terminie do 16 marca 2015 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 tut. Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (58)692-20-37.

 
Pętla Żuławska nagrodzona w konkursie Przyjaznego Brzegu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.02.2015.

W imieniu samorządów będących uczestnikami projektu "Pętla Żuławska", w tym również naszej gminy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odebrali tytuł GRAND PRIX Nagrody Przyjaznego Brzegu 2014 za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako wzorcowego przykładu organizacji przestrzeni wodnej sąsiadujących regionów. Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji konkursu i wręczenie nagród odbyło się 14 lutego br. podczas Targów Sportów i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Centrum Wystawienniczym w Warszawie. Konkurs tradycyjnie już, organizowany był pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Konkursowi patronowali także: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  Na warszawskich targach wystawiło się 436 Wystawców z 7 krajów. Stoisko Pętli Żuławskiej cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Podobnie było z materiałami, mapami i przewodnikami po Pętli Żuławskiej, a także atrakcjami znajdującymi się na szlaku wodnym w tym m.in ofercie turystycznej gminy Cedry Wielkie.

 

www.petla-zulawska.pl

 

 
Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 16 lutego 2015r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2015.

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cedry Wielkie w roku 2015

Pełna treść zarządzenia  >>  Załącznik

 
Trójstronne porozumienie - ferie w Przywidzu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.02.2015.

Uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Małych wraz z grupą uczniów Gimnazjum w Przywidzu oraz Trąbkach Wielkich uczestniczyli w dniach 2 - 6 lutego 2015 r. w zimowisku zorganizowanym w okresie ferii. Doszło do niego dzięki porozumieniu zawartemu 17 października 2014 r. pomiędzy trzema gminami: Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie. Pierwszym gospodarzem wyjazdu integracyjnego dla uczniów w/w szkół była Gmina Przywidz. Dla młodzieży przygotowano wiele atrakcji. Wszyscy mieli możliwość nauki jazdy na nartach oraz snowboardzie. Szkoleniem uczniów zajmowali się instruktorzy ze szkółki Alaskan Snowboard w Przywidzu. Piękna pogoda dopisała i zachęcała do zabawy. W przerwach pomiędzy nauką na stoku uczestnicy brali udział w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu. Zorganizowano dla nich warsztaty wikliniarskie, naukę zumby i hip-hopu oraz wspólne oglądanie filmów. Odbyło się też kilka wycieczek: do Trzepowa na snowtubig (zjazdy na dętkach), zakończona ogniskiem z kiełbaskami, do AQUA Centrum w Kościerzynie (w ramach regeneracji po zajęciach na stoku) oraz wycieczka na lodowisko w Pruszczu Gdańskim. Wszystkie te zajęcia wymagały od uczestników znacznego wysiłku fizycznego, angażując różne partie mięśni i wywołując u niektórych „zakwasy”. Uczniowie jednak przełamywali swoje słabości i chętnie w nich uczestniczyli. Był to bardzo aktywny i intensywnie spędzony czas. W czasie wolnym od zajęć zorganizowanych młodzież integrowała się, biorąc udział w zabawach sportowo - rekreacyjnych, m.in.: rozgrywkach sportowych w sali gimnastycznej, spacerach dookoła Jeziora Przywidzkiego, wędrówkach po ścieżce ekologicznej z Kościerzyny do Garczyna oraz zwiedzając Przywidz. W ostatnim dniu dla wszystkich uczestników zorganizowano dyskotekę. Na zakończenie odbyło się uroczyste pożegnanie, na którym można było przypomnieć sobie zajęcia, w których brało się udział w trakcie pobytu. Organizatorzy przygotowali prezentację relacjonującą wszystkie atrakcje. Każdy z uczestników oraz opiekunowie otrzymali pamiątkowy album „Malowniczy Przywidz”. W trakcie rozstania nie zabrakło uścisków i łez wzruszenia. Uczestnicy wyjazdu bardzo szybko nawiązali kontakt i dzięki temu wspólnie w miłym towarzystwie spędzali czas. Opiekunami młodzieży były nauczycielki ze szkoły w Cedrach Małych – pani Wioletta Stępień i pani Joanna Trojnar. Wszyscy z niecierpliwością oczekują następnego spotkania, które będzie miało miejsce w Błotniku w ramach obozu żeglarskiego, gdyż kolejnym gospodarzem w ramach porozumienia będzie Gmina Cedry Wielkie.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 04 lutego 2015 r. w spr. budowy drogi S-7
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.02.2015.

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację iż w dniu 02.02.2015r. postanowieniem nr WI-II.7820.6K.2014.MKH nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr WI-II.7820.6.7.2014.MKH  wydanej w dniu 30.12.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.  drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański.

Pełna treść obwieszczenia >> Załącznik
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2015.
 
 
Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cedry Wielkie” w ramach opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania wsparcia ze środków funduszy unijnych przez Gminę w zakresie dofinansowania szeregu inwestycji. Na potrzeby opracowania przedmiotowego planu zostanie m.in. wykonana ankietyzacja mająca na celu ustalenie ilości systemów grzewczych opalanych paliwem stałym na obszarze Gminy, dlatego też informujemy Państwa, iż mogą się u Państwa pojawić ankieterzy, posługujący się stosownymi listami intencyjnymi od Wójta Gminy Cedry Wielkie. Poprawne i rzetelne wypełnienie ankiet będzie wpływało na wysoką jakość sporządzanego dokumentu. Prosimy o życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji.
 
Spotkania informacyjne w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.02.2015.