Sprzedaż atrakcyjnych działek mieszkaniowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.04.2014.

 
Gospodarka Odpadami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Zawieszona została wiecha na świetlicy w Kiezmarku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.11.2014.

Dnia 13 listopada br. na będącej w budowie świetlicy wiejskiej w Kiezmarku w obecności Wójta Gminy Janusza Golińskiego, sołtysa wsi Kiezmark Jana Babul, Radnego Adama Sali zawieszona została wiecha oznaczająca zakończenie stanu surowego budowy. W uroczystości uczestniczyli również mieszkańcy wsi Kiezmark. Inwestycja ma być zakończona do kwietnia 2015 r. Wykonawcą zadania wyłoniony w przetargu Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą w Stężycy. Całość zadania opiewa na kwotę 570 tys. zł w tym 405 tys. zł stanowi dofinasowanie ze środków unijnych.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Czwarta Kadencja Wójta Janusza Golińskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.11.2014.

W wyniku przeprowadzonych dnia 16 listopada 2014 r. wyborów samorządowych Wójtem Gminy Cedry Wielkie pozostał Janusz Goliński, uzyskując 81,45% poparcie wyborców. Był jedynym kandydatem do objęcia funkcji Wójta Gminy Cedry Wielkie i będzie to kolejna, czwarta już kadencja samorządowa.  Funkcję Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński sprawuje nieprzerwanie od 2002 r., wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Cedry Wielkie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań i planów w kadencji 2014-2018.

Zdjęcie  >>  Załącznik

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Cedry Wielkie  >>  Załącznik

 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.11.2014.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłosił konkurs pn. „Rodzinna Opowieść Wigilijna” w ramach programu ,,Rodzina +”. Do wygrania 60 zestawów porcelany stołowej dla 12 osób. Serdecznie zapraszamy rodziny z co najmniej pięciorgiem dzieci własnych lub przysposobionych do udziału w konkursie. Regulamin konkursu oraz Karty zgłoszeń można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. Prace konkursowe należy dostarczyć do Centrali Diecezji Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie w terminie do 28 listopada lub za pośrednictwem poczty do 30 listopada 2014 r.

Wszelkich informacji udziela: Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie tel. (58)555-78-78 oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich tel. (58)683-66-01. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.caritasgdansk.wix.com/rodzinnaopowiescwig

 
Remont przystani żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.11.2014.

Dnia 17 listopada 2014 roku na Przystani żeglarskiej w Błotniku została podpisana umowa pomiędzy Gdańskim Klubem Morskim CEDRUS, a firmą ACTIV z Pszczółek na przeprowadzenie remontu i wyposażenie przystani żeglarskie w Błotniku.Działanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Błotnik, remont i wyposażenie przystani żeglarskiej w Błotniku, pełniącej funkcję społeczno – kulturalne, sportowe i rekreacyjne” w ramach programu - „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 86 521,90 zł  z czego środki z Unii Europejskiej stanowią wartość 73 111,00 zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Dzieci w Domu Podcieniowym w Miłocinie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.11.2014.

18 listopada 2014 r. o godzinie 11.00 - 50 osobowa grupa dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach miała możliwość bliżej poznać życie i obyczaje dawnych Żuławian, w ramach żywej lekcji historii. Główną atrakcją było miejsce spotkania mianowicie DOM PODCIENIOWY W MIŁOCINIE, będący dawniej prawdziwym domem rodziny żuławskiej. Dzieci z zaciekawieniem zwiedzały i słuchały ciekawostek o domu podcieniowym. Zakończenie spotkania odbyło się na strychu podcienia gdzie uczestnicy obejrzeli film o dawnym życiu i zwyczajach panujących na Żuławach.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wizyta parlamentarzystów w Gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.11.2014.

Na zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego w dniu 13.11.2014 r. wizytę w Gminie złożyli: b. Marszałek i Europoseł Jan Kozłowski, Poseł do Sejmu PR i b. Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Dyrektor Departamentu Programów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Jan Szymański. Celem roboczej wizyty gości i przedmiotem zainteresowania był stopień wykorzystania przystani żeglarskiej w Błotniku oraz oddane do użytku dwa tygodnie temu boisko przy Zespole Szkół w Cedrach Małych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania gości była przedstawiona przez Wójta Gminy koncepcja dotycząca planowanej rozbudowy w następnym roku Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. Zapoznano się z aktualnymi warunkami lokalowymi w szkole, zwracając uwagę na duże zagęszczenie dzieci w niektórych klasach i sali gimnastycznej. Goście podzielili stanowisko i opinię Wójta Gminy co do pilnej potrzeby rozbudowy istniejącego obiektu szkolnego w celu poprawy warunków pracy zarówno młodzieży jak i kadry nauczycielskiej.  W drodze powrotnej z Błotnika goście udali się do kościoła w Kiezmarku, gdzie Ksiądz Proboszcz miejscowej Parafii Jan Świstowicz przedstawił zrealizowany w obiekcie remont dachu, murów i niektórych elementów wnętrza, które zapobiegły całkowitej ruinie kościoła. Na zakończenie, Wójt Gminy Janusz Goliński podziękował gościom za wizytę i zainteresowanie zmianami jakie następują w Gminie, w znacznym stopniu dzięki dofinansowaniu ze źródeł unii europejskiej bądź dotacjom z odpowiednich ministerstw.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wójt Gminy i Marszałek uhonorowani odznaką PZPN.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.11.2014.

W dniu 5 listopada br. w siedzibie Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, Wójt Gminy Janusz Goliński, Prezes Zarządu PZPN Radosław Michalski oraz Członek Zarządu Anna Moritz. W trakcie spotkania Prezes Zarządu Radosław Michalski wręczył Wójtowi Gminy Januszowi Golińskiemu oraz Wicemarszałkowi Województwa Ryszardowi Świlskiemu Odznakę Honorową PZPN za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania piłki nożnej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Gratulujemy. W trakcie spotkania omówiono także zakres i formy współpracy pomiędzy PZPN a Gminą w najbliższych latach.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2014.

Dzień 7 listopada 2014r. pozostanie na długo w pamięci rodziców i maluchów z Przedszkola Samorządowego w Cedrach Małych. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna uroczystość w życiu maluchów – pasowanie na przedszkolaka. Spotkanie rozpoczęło się od powitania rodziców i zaproszonych gości, a następnie prezentacją programu artystycznego przez dzieci z grupy „Delfinki”. Ten pierwszy, tak ważny występ, był dla najmłodszych wielkim przeżyciem, a dla rodziców, którzy towarzyszyli swoim pociechom, powodem do wzruszeń. Po uroczystym ślubowaniu nastąpił moment pasowania, którego dokonała Dyrektor Przedszkola Mirosława Matyjas. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Na zakończenie uroczystości odbył się wspólny, słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Na stole pojawił się wspaniały tort z delfinkiem.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
KOMUNIKAT
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.11.2014.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim informuje, że w dniu 13 listopada 2014 r. od godz. 23.00 do godz. 3.55 (w nocy z czwartku na piątek) w Cedrach Wielkich odbędzie się szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z udziałem śmigłowca. W szkoleniu brać będą udział strażacy z OSP Cedry Wielkie, Koszwały, Suchy Dąb i Wiślina.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Pruszczu Gdańskim bryg. Dariusz Śmiechowski

 
Obchody Dnia Niepodległości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.11.2014.

Dnia 11 listopada podobnie jak w całym kraju, również w Gminie Cedry Wielkie odbyły się obchody związane z 96 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.  W 1918 r., po 123 latach niewoli, na gruzach państw zaborczych odrodziła się Rzeczpospolita. Z tej okazji 11 listopada 2014 r. odprawione zostało w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich Nabożeństwo z udziałem Wójta Gminy Janusza Golińskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Daszewskiej, radnych, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców. Przed rozpoczęciem nabożeństwa uczestnicy uroczystości wysłuchali patriotycznych pieśni w wykonaniu Chóru Rapsodia działającego przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, a także uczennic ze Szkoły Podstawowej w Wocławach. Po zakończeniu uroczystości kościelnych wszyscy uczestnicy przeszli pod miejscowy obelisk ofiar „Marszu Śmierci”, gdzie złożono wiązanki biało - czerwonych kwiatów. Po oficjalnej części obchodów Dnia Niepodległości, na część artystyczną uczestnicy uroczystości udali się autobusem do Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na spektakl filmowo-muzyczny „Gramy dla wolności”. Reżyser wydarzenia Wojciech Radtke, określa to - „próbą zbudowania emocjonalnego pomostu między epokami i pokoleniami w kontekście rozumienia słów: wolność i patriotyzm”. Gwiazdą wieczoru był Mieczysław Szcześniak, wokalista i kompozytor, autor tekstów. Widowisko tworzyły krótkie filmowe portrety mieszkańców Pomorza wplecione w muzyczną interpretację pieśni patriotycznych.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Ostatnia Sesja Rady Gminy obecnej kadencji.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.11.2014.

Dnia 5 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia już Sesja Rady Gminy Cedry Wielkie w obecnej kadencji 2010-2014. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności wszystkich Komisji wchodzących w skład Rady Gminy Cedry Wielkie. Podsumowania dokonali również Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska oraz Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński - w formie prezentacji dokonań inwestycyjnych. Po oficjalnej części Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania w formie albumu wszystkim Radnym, którzy w ciągu ostatnich 4 lat wykonując mandat radnego dbali o rozwój Gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Organizacja kursu minibusu w celu dowozu mieszkańców do lokali wyborczych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.11.2014.
 W związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r., Urząd Gminy zorganizował kurs minibusu w celu dowozu mieszkańców do lokali wyborczych. Pełen wykaz znajduje się w załączniku.
 
 
Festyn podsumowujący projekt "Zdrowe dzieci".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.11.2014.