.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.04.2017.
 
Kolejny etap budowy trasy ekspresowej S7.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.04.2017.

W ramach realizacji kolejnego etapu prac i rozpoczęcia frezowania nawierzchni starej drogi krajowej DK7 od wysokości tzw. drugiego ronda w Cedrach Małych od strony Gdańska w kierunku Kiezmarka zostanie „wypięty ruch” ze starej DK7 na drogę lokalną P-1 równoległą. Powyższa organizacja ruchu jest Etapem 3 objazdu wdrożonego w grudniu 2016 r. oraz styczniu 2017 r. W ciągu objazdu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h z zakazem wyprzedzania. Wprowadzenie organizacji ruchu planowane jest na dzień 27.04.2017 r. (czwartek) od godziny 8.00 (po szczycie ruchu porannego).

Mapka poglądowa >> Załącznik
 
Rejs kontenerowca w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.04.2017.

W ramach ogłoszonego przez Sejm RP Roku Rzeki Wisły, Marszałkowie Woj. Pomorskiego i Kujawsko - Pomorskiego zorganizowali pierwszy promocyjno-badawczy rejs kontenerowy na trasie Gdańsk - Warszawa, odbywający się w dniach 19-27 kwietnia 2017 r. Rejs ten ma na celu zwiększenie możliwości przewozu towarów i rozwoju logistyki Regionu Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego.

W trakcie rejsu do Tczewa odbyło się seminarium pn. „Przyszłość żeglugi śródlądowej w Polsce, wyzwania i możliwości rozwoju” połączone z wystawą „Gospodarcze wykorzystanie rzek” przygotowane przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. W rejsie tym, zapoczątkowanym w Gdańsku z przystankiem w porcie Tczew, udział wzięli Pan Kazimierz Smoliński - Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard Świlski - Wicemarszałek Woj. Pomorskiego, Pan Sławomir Kopyść - Wicemarszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele instytucji rządowych tj. Urzędu Morskiego, RZGW m.in. Pan Krzysztof Roman - Zastępca Dyrektora oraz samorządowcy, w tym Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie. W czasie prezentacji i prelekcji przedstawiono szerokie możliwości gospodarczego wykorzystania zasobów rzek w Polsce, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony środowiska.

Gmina Cedry Wielkie zadeklarowała aktywny udział w obchodach Roku Wisły, upatrując w tym szanse rozwoju gospodarczego terenów wzdłuż rzeki Wisły i Martwej Wisły. Biorąc pod uwagę już funkcjonującą w ramach Pętli Żuławskiej - marinę w Błotniku, rozwijającą się stocznię jachtową Activ w Błotniku oraz funkcjonujące od wielu lat nabrzeże portowe w Leszkowych, chcemy wspierać i rozwijać przedsiębiorczość związaną z żeglarstwem, przemysłem jachtowym i transportem śródlądowym.

Prowadzone od wielu lat prace refulacyjne na rzece Wisła, a ostatnio i na Martwej Wiśle, są wykonywane głównie w celu ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Jednocześnie doskonale przyczyniają się do udrożniania dróg wodnych, co bezsprzecznie służy rozwojowi żeglugi śródlądowej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki GDDKiA w Gdańsku oraz czeskiej firmy Metrostav, pozyskiwany z rzeki refulat ma dodatkowe wykorzystanie przy budowie drogi ekspresowej S7 Koszwały - Elbląg. Działania te, mające charakter kompleksowy, w dużym stopniu przyczyniają się do ochrony środowiska oraz dróg, po których porusza się ciężki transport samochodowy przywożący piasek z odległych rejonów Kaszub.

Potrójne wykorzystanie wydobywanego kruszywa z rzeki Wisły i Martwej Wisły ma wpływ: po pierwsze na regulację rzeki, co służy ochronie przeciwpowodziowej Żuław, po drugie kruszywo jest wykorzystywane do budowy drogi ekspresowej S7, a po trzecie sprzyja rozwojowi żeglugi śródlądowej. Te działania mają ogromne znaczenie dla Pomorza, ale miałyby jeszcze większe znaczenie, gdyby były prowadzone na całym odcinku rzeki. Obecnie widać, po przepłynięciu Torunia i Włocławka, jak bardzo rzeka Wisła jest „dzika” i nieprzydatna do żeglugi, ponieważ jest zbyt płytka z dużą ilością mielizn.

Należy kompleksowo podejść do problemu odpowiedniego uregulowania rzek w Polsce, co z pewnością będzie miało znaczący wpływ dla rozwoju gospodarczego nie tylko naszego regionu, ale i całego kraju.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Cykl zajęć pozalekcyjno - edukacyjnych "Nasza Wisła".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.04.2017.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyły się kolejne już zajęcia na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku dla dzieci z terenu gminy Cedry Wielkie w ramach Obchodów "Roku Wisły". Tego dnia dla dzieci zostały przygotowane zajęcia animacyjne oraz edukacyjne podnoszące ich wiedzę na temat rzeki Wisły. Dzieci wykonały kolorową rybę, którą zabrały do domów, by pochwalić się rodzicom. Uczniowie otrzymali książeczki z mieszkańcami rzek, które sukcesywnie będą uzupełniać podczas zajęć. Największą jednak atrakcją zajęć okazał się dom pływający na wodzie, tak zwany houseboat, który dzieci mogły zwiedzić dzięki przychylności właścicieli firmy ACTIV YACHT, za co im serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Wizyta Pana Mariusza Łuczyk - Wicewojewody Pomorskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.04.2017.

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. Gminę Cedry Wielkie odwiedził Pan Mariusz Łuczyk - Wicewojewoda Pomorski. Wizyta ta na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy miała na celu zapoznanie z najważniejszymi dziedzinami życia gminy, takimi jak: bezpieczeństwo, polityka społeczna, oświatowa i zdrowotna, a także możliwości rozwojowe Gminy w kontekście turystycznym.

Pierwszym punktem wizyty był Urząd Gminy Cedry Wielkie, gdzie dokonano prezentacji stanu przygotowania samorządu gminy Cedry Wielkie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz funkcjonującego systemu alarmowania. Podczas pobytu Wicewojewody w Urzędzie Gminy zaprezentowano sprzęt służący ostrzeganiu ludności przed zagrożeniami, w jaki wyposażone jest gminne centrum zarządzania kryzysowego. Ponadto Wójt Gminy Pan Janusz Goliński przedstawił system podejmowanych działań w zakresie monitoringu przeciwpowodziowego na terenie gminy.

Następnie Wicewojewoda wraz z Wójtem Gminy udali się w teren i odwiedzili m.in. Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, gdzie omówiono plany rozbudowy szkoły i budowy hali widowiskowo - sportowej. Na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich zaprezentowane zostały działania z zakresu prowadzonej przez gminę polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez podejmowanie szeregu wydarzeń edukacyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej.

Ostatnim punktem wizyty był obiekt przystani żeglarskiej w Błotniku, na którym zaprezentowana została istniejąca infrastruktura turystyczna, a także plany jej rozbudowy przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Poza prezentacją aspektów turystycznych omówione zostały prace związane z pogłębianiem dna Martwej Wisły i wydobywaniem materiału na budowę drogi ekspresowej S7.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Komunikat dot. wywozu odpadów zmieszanych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.04.2017.

W dniu 22.04.2017 r. (sobota), zgodnie z harmonogramem będą wywożone odpady zmieszane z miejscowości: Stanisławowo, Trutnowy oraz Wocławy. Firma Suez Sp. z o.o. poinformowała, iż sortownia do której dostarczane są odpady z terenu Gminy Cedry Wielkie (RIPOK w Tczewie) w soboty otwarta jest do godziny 14.00. W związku z powyższym odpady, których firma Suez Sp. z o.o. nie zdąży odebrać od mieszkańców w sobotę (22.04.2017r.) zostaną odebrane w poniedziałek (24.04.2017 r.). Za utrudnienia przepraszamy.

 
"Czyste powietrze Cedry Wielkie" - nabór wniosków
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.03.2017.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż podczas ostatniej sesji został przyjęty program dofinansowania do wymiany węglowych systemów grzewczych na ekologiczne: oparte na gazie i odnawialnych źródłach energii (biomasa, pompa ciepła). W związku z tym ruszył nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych taką wymianą. W ramach tego programu można będzie uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy do zmiany pieca na ekologiczne źródła (gaz, OZE), a także instalacji systemu grzewczego opartego na gazie w nowych budynkach w kwocie 1000 zł. 

Ponadto Gmina przystąpi do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać dodatkowe dofinansowanie w związku z likwidacją kotła opalanego węglem lub koksem w kwocie do 5 000 zł w przypadku instalacji kotła gazowego i kotła na biomasę oraz do 10 000 zł w przypadku pompy ciepła. System dopłat ma na celu poprawę jakości powietrza w Gminie Cedry Wielkie, którego głównym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. emisja punktowa czyli przestarzałe i nieefektywne systemy grzewcze oraz spalanie opału słabej jakości, a nawet odpadów. W sprawie złożenia wniosku lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem ds. ochrony środowiska w pokoju nr 14 tut. Urzędu lub pod nr tel. 58 692-20-37. Treść programu oraz wzór wniosku dostępne są w załączniku.

 
Strona internetowa operatora sieci wod-kan.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.04.2017.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.ewk.ecol-unicon.com Na stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje w zakresie stawek za wodę i ścieki, regulamin świadczonych usług, wzory dokumentów. Dodatkowo umieszczone są parametry wody z poszczególnych ujęć. Poprzez stronę internetową można również zgłosić awarię oraz podać aktualny stan wodomierza.

 
Akcja "Zielone za zielone" w PSZOK-u !
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.04.2017.

Sprzątasz ogródek, kosisz trawę ? Masz odpady zielone ? Zawieź je do PSZOK, otrzymasz roślinkę. Dnia 15 kwietnia 2017 roku w Gminie Cedry Wielkie rusza druga edycja akcji „Zielone oddajesz - zielone dostajesz” w ramach której osoby, które przekażą odpady zielone lub popiół do PSZOK-u w Cedrach Wielkich, otrzymają sadzonki roślin (drzewek lub krzewów). Będą one na bieżąco wydawane w PSZOK-u.

Regulamin >> Załącznik
 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "PISANKA WIELKANOCNA".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.04.2017.

10 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „PISANKA WIELKANOCNA”. Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie, podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Giemlicach oraz przedszkolaki ze Słonecznych Okienek Przedszkolnych w Cedrach Wielkich. Komisja konkursowa stanęła przed trudnym zadaniem oceny ponad 200 prac. Każda praca została nagrodzona słodkim upominkiem oraz podziękowaniem. Właściciele wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy tym, którzy otrzymali wyróżnienia. Zapraszamy do równie licznego udziału w kolejnych konkursach. Wszystkie prace zostały przekazane podmiotom oraz partnerom współpracującymi z ŻOKiS wraz z życzeniami świątecznymi.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Podpisanie umowy na dostawę wyposażenia TIK w ramach projektu pn. "LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.04.2017.

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński - podpisał umowę z firmą Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o. o. Aleja Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk reprezentowaną przez pełnomocnika - Annę Ożóg w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z założeniami projektu, rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru, oferta firmy obejmuje dostawę zestawów interaktywnych i wyposażenia pracowni matematycznych, pracowni językowych i pracowni przyrodniczych.

Zakup przez Gminę Cedry Wielkie takiego wyposażenia przyczyni się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. podniesienia poziomu jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Cedry Wielkie w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy u minimum 630 uczniów oraz minimum 70 nauczycieli. Cel ten będzie realizowany poprzez organizację zajęć podnoszących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe, kompetencje społeczne nastawiane na pracę twórczą, eksperyment, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu medialnego.


Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 

 
Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.04.2017.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei w związku z planowanymi na drugą połowę maja br. naborami wniosków o dofinansowanie organizuje spotkania informacyjne, szkolenia w zakresie zasad przyznawania dotacji. Więcej informacji, w tym ogłoszenia o terminach i miejscach spotkań oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie www.rybackabrac.pl

 
VIII Powiatowy Turniej KGW.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.04.2017.

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince 1 kwietnia br. odbył się VIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorami tegorocznego turnieju było Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Gmina Pruszcz Gdański i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem turnieju jest integracja środowiska wiejskiego w województwie pomorskim, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzanie aktywności wśród mieszkańców oraz kultywowanie tradycji.

W turnieju rywalizowało KGW Gołębiewko, Koźliny, Lisewiec, Przywidz, Rokitnica i Żelisławki. W tym roku Gminę Cedry Wielkie reprezentowały, w przepięknych strojach żuławskich panie z KGW z Cedrów Małych. Panie walczyły na wesoło w sześciu konkurencjach o tytuł najlepszych kucharek, wokalistek, tancerek, projektantek mody i aktorek. Turniej obejmował następujące konkurencje: wokalną piosenkę kabaretową z inscenizacją pt. „Jak nie my to kto'', taneczną „Z bajki”, modę „Kreacja-inspiracja”, edukacyjną pn. „Pokolenia” oraz kulinarną „Ciasto z owocami i przetwory owocowe”. Wszystkie koła przygotowały się znakomicie i zachwyciły swoją pomysłowością i talentem licznie zebraną publiczność.

Jury wyłoniło najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich w każdej z sześciu kategorii konkursowych oraz laureata Grand Prix. Panie z KGW z Cedrów Małych zajęły pierwsze miejsce w kategorii piosenki kabaretowej prezentując montaż słowno-muzyczny nawiązujący do obszaru i tradycji Żuław. Grand Prix VIII Powiatowego Turnieju KGW zdobyło koło z Żelisławek gmina Pszczółki. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w turnieju otrzymały upominki rzeczowe od organizatorów i sponsorów. Serdecznie gratulujemy !

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
97 rocznica urodzin Pani Władysławy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.04.2017.

W dniu 03.04.2017 r. dostojna Jubilatka Pani Władysława Wojdyr obchodziła 97 rocznicę urodzin. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Grażyną Bereza - Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udali się z kwiatami oraz okolicznościowym prezentem do Pani Władysławy. Jubilatka w gronie najbliższych przywitała delegację oraz przyjęła życzenia pomyślności, zdrowia i wszystkiego najlepszego. Mimo sędziwego wieku Pani Władysława cieszy się doskonałą kondycją.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Szkolny Basket w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.04.2017.

Cztery szkoły podstawowe z Cedrów Wielkich w dniu 27 kwietnia br. będą w tym samym czasie trenowały koszykówkę na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Wszystko za sprawą imprezy Szkolny Basket, w której razem z dziećmi bawić się będą koszykarze drużyny Trefla Sopot oraz Kacper „KACPA” Lachowicz - trener współpracujący z Marcinem Gortatem.

Szkolny Basket to impreza realizowana w formie treningu koszykarskiego, w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, natomiast w rolę trenerów wcielają się koszykarze Trefla Sopot. Prowadzącym imprezę jest znany trener i motywator Kacper „KACPA” Lachowicz, który oprócz treningu koszykarskiego przeprowadzi również pokaz motywacyjny, a także szkolenie trenerskie dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Impreza odbędzie się 27 kwietnia 2017 w sali gimnastycznej w Cedrach Małych, przy ulicy Żuławskiej 58. Sam trening koszykarski rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do 12.00, kiedy to rozpocznie się pokaz motywacyjny dla dzieci. Natomiast już od godziny 13.30 do 15.00 trwać będzie otwarta konferencja szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, której tematem będzie nauczanie podstaw koszykówki w szkołach podstawowych. Organizatorem cyklu imprez Szkolny Basket jest Stowarzyszenie Trefl Pomorze i Samorząd Województwa Pomorskiego.

Scenariusz imprezy "Szkolny Basket" >> Załącznik
 
Konkurs "GRYF Gospodarzy 2017".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.04.2017.

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w kolejnej edycji konkursu "GRYF Gospodarzy 2017". Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego. Statuetka „Gryfa Gospodarczego” jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego. Zgłoszenia mogą złożyć przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio, poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców, do 10 kwietnia. Konkurs organizowany jest po raz 18 z inicjatywy Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017” jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są po adresem www  >> LINK

 
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Gmina Cedry Wielkie informuje, że rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

 • od 10 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r. - składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 • 15 maja 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 15 maja 2017 r. do 18 maja 2017 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.
 • 19 maja 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy przprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

 • od 5 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. - składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 28 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00 - podanie przez komisję rekrutacyjna do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • do 8 maja 2017 r. do godz. 14.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.
 • 10 maja 2017 r. do godz. 14.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków i innych dokumentów dotyczące rekrutacji kandydatów do przedszkola samorządowego w Cedrach Małych w tym do oddziałów zamiejscowych przedszkola samorządowego w Cedrach Małych z siedzibą w Koszwałach i Trutnowach można uzyskać w siedzibie przedszkola przy ul. Wiślanej 11/4 lub pod numerem telefonu 58 683-62-01. W przypadku rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych informacji udzielają placówki szkolne.

 
Konsorcjum firm ECOL-UNICON i ZUK WEMA nowym dostawcą wody i odbiorcą ścieków.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Od 1 stycznia 2017 r. nowym podmiotem świadczącym usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cedry Wielkie jest konsorcjum firm ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk oraz ZUK WEMA Sp. z o.o. ul. Tczewska 31, 83-032 Kolnik.

Wyłonienie nowego operatora sieci nastąpiło w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym to postępowaniu ww. konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi eksploatacji i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Cedry Wielkie. 

30 grudnia 2016 roku została zawarta z konsorcjum 3-letnia umowa na podstawie, której uległy zmianie stawki za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie:

 • cena za dostawę wody - 3,78 zł (z VAT) za m3,
 • cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej - 6,92 zł (z VAT) za m3,
 • opłata abonamentowa - 0,11 zł (z VAT) za odbiorcę,
 • cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich - 4,85 zł (z VAT) za m3.

Wszelkich informacji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej uzyskają Państwo w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w sąsiedztwie apteki i ośrodka zdrowia w Cedrach Wielkich (obok Urzędu Gminy). Telefon kontaktowy do Punktu Obsługi Klienta służy również jako telefon alarmowy - 58 683-91-96.

 
"Rowerowy Maj 2017" oficjalnie zainaugurowany.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Na konferencji prasowej podczas tegorocznego Bike Festiwalu w dniu 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 13.00 w AmberExpo odbyła się oficjalna inauguracja akcji „Rowerowy Maj”. W tym roku w 21 miastach i gminach łącznie udział weźmie 397 szkół i przedszkoli, 153 tysiące potencjalnych uczestników. Kampanię realizować będą: Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Gdynia, Rybnik, Tychy, Elbląg, Płock, Zamość, Tczew, Sopot, Skawina, Żukowo, Wadowice, Włodawa, Puck, Kalety, Nowy Dwór Gdański oraz Cedry Wielkie.

Udział Gminy Cedry Wielkie w tej kampanii jest znaczący, gdyż pierwszy raz od początku realizacji akcji w towarzystwie dużych miast występuje gmina wiejska. Wspólnie z delegacjami większości miast realizujących tegoroczną edycję kampanii również Gmina Cedry Wielkie promowała „Rowerowy Maj” wśród licznie obecnych miłośników rowerów i aktywnego wypoczynku a także wystawców z branży rowerowej i turystycznej. Całość wydarzenia realizowana była w dniach 1-2 kwietnia w ramach FREE TIME FESTIWAL 2017 - multidyscyplinarnego banku pomysłów twórczego i przyjemnego spędzania czasu wolnego, który rokrocznie bije rekordy frekwencji zarówno wystawców jak i zwiedzających.

Fantastyczna frekwencja, doskonała atmosfera, widowiskowe pokazy, mnóstwo konkursów, zabaw i aktywności sportowych, pozytywnych komentarzy uczestników było idealną okazją do promocji Gminy Cedry Wielkie, którą spotkać można było na dwóch stanowiskach: Starostwa Powiatu Gdańskiego i Pętli Żuławskiej. Dzięki współpracy z tymi wystawcami promowaliśmy się jako Gmina przychylna wszelkiemu rodzajowi aktywności i wypoczynku, z realizacją wielu działań w zakresie rekreacji wodnej i rowerowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Kolejna umowa z firmą transportową podpisana.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Wzrost dochodów podatkowych to efekt konsekwentnie realizowanej polityki, sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, w tym szczególnie przedsiębiorczości transportowej na terenie gminy Cedry Wielkie, dlatego w dniu 30.03.2017 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała kolejną już umowę z firmą transportową, tym razem z ING LEASE (POLSKA) Sp. z o.o.

Podpisaniu umowy konsekwentnie sprzyjała podjęta przez Radę Gminy Cedry Wielkie Uchwała o obniżeniu stawek podatku od środków transportowych, co pozwala zachęcić firmy transportowe do rejestracji swojej działalności na naszym terenie i dokonywania wpłat podatku do budżetu gminy. Obniżenie podatków jest dla przedsiębiorców ważnym bodźcem ekonomicznym, zaś dla gmin stanowi źródło pozyskania znaczących wpływów podatkowych.

Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik
 
Zakończenie kapitalnego remontu mostu w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Po przeprowadzeniu w dniu 06.03.2017 r. wizji lokalnej mostu w Cedrach Małych nad Kanałem Śledziowym stwierdzono, iż nie nadawał się on do dalszej eksploatacji, co uniemożliwiało przejazd pojazdów rolniczych do 12 ton. W związku z powyższym przystąpiono w dniu 13.03,2017 r. do kapitalnego remontu, gdzie wymieniono w całości konstrukcję drewnianą oraz wzmocniono barierki. Wyremontowanie mostu pozwoli mieszkańcom na dojazd do posesji, a rolnikom do pól uprawnych. Prace remontowe przeprowadziła firma „TELEELEKTRONIKA” - Bogusław Pszczoła z Cieplewa, która zakończyła prace w dniu 29.03.2017 r.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę o pracę: Inspektora ds. księgowości budżetowej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu: Urząd Gminy, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 kwietnia 2017 r. godz. 15.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem "Inspektor ds. księgowości budżetowej". Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączeniu.

 
Pożegnanie Pani Aleksandry Czarny Sekretarz Gminy Cedry Wielkie w związku z przejściem na emeryturę.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.03.2017.

Pani Aleksandra Czarny przepracowała w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie 14 lat. Zawsze służyła radą i dała się poznać jako osoba bardzo życzliwa, pomocna i zaangażowana w życie Gminy i urzędu. Z chęcią dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym podpartym długoletnim stażem pracy zarówno na tym stanowisku jak i na wcześniejszych.

Oficjalne pożegnanie Sekretarz Gminy Cedry Wielkie - Aleksandry Czarny w związku z przejściem na emeryturę miało miejsce 29 marca br. podczas XXVIII sesji Rady Gminy Cedry Wielkie w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności podziękowania złożyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński wraz z Radnymi Gminy Cedry Wielkie, kierownictwo jednostek podległych oraz pracownicy Urzędu Gminy Cedry Wielkie.

Pan Janusz Goliński dziękując za wieloletnią współpracę podkreślił, że zakończenie pełnienia służby publicznej na stanowisku Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy Cedry Wielkie jest istotną decyzją, której podjęcie stanowi zarazem, stosowny moment do spojrzenia wstecz i zatrzymania się w wirze codzienności. W imieniu własnym jak i pracowników dziękując za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra lokalnej społeczności, za wspieranie działań, za okazywaną pomoc i życzliwość, złożył życzenia pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń, a nade wszystko dobrego zdrowia. Pan Wójt podkreślił, że przez te 14 lat Pani Sekretarz sprawnie organizowała pracę w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych, a jako urzędnik rzetelnie wypełniała powierzone obowiązki, wspierając merytorycznie działania Gminy. Podczas uroczystości Pani Sekretarz skierowała słowa wdzięczności do wszystkich, z którymi współpracowała - dziękując Panu Wójtowi, Radnym Gminy, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych,  pracownikom urzędu za wspólną pracę w procesie funkcjonowania i rozwoju Gminy Cedry Wielkie.  

Pani Aleksandra Czarny została powołana uchwałą Rady Gminy na stanowisko Sekretarza Gminy Cedry Wielkie w dniu 2 maja 2003 roku. Do wykonywanych przez nią obowiązków należało m.in. organizacja efektywnego funkcjonowania Urzędu Gminy, współpraca z Radą Gminy Cedry Wielkie, jednostkami podległymi oraz koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów.

Z okazji przejścia na emeryturę Pani Aleksandrze Czarny raz jeszcze składamy serdeczne życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik


                                             Podziękowanie za współpracę

W związku z zakończeniem etapu pracy zawodowej i przejściem na emeryturę składam serdeczne podziękowanie Wójtowi Gminy Panu Januszowi Golińskiemu za 14 letni okres owocnej, konstruktywnej współpracy, opartej na wzajemnym zrozumieniu.

Składam również podziękowanie Skarbnik Gminy Pani Zofii Mirowskiej oraz wszystkim współpracownikom Urzędu Gminy.

Długoletni okres pracy w Urzędzie Gminy był dla mnie podstawą do samorealizacji i wypełniania zadań w satysfakcjonujący sposób.

                                                                                Aleksandra Czarny

                                                                                 Sekretarz Gminy

 
Czystsze pobocza w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.03.2017.

W dniach 29-30.03.2017 r. trwała na terenie Gminy akcja sprzątania śmieci przy drogach biegnących przez jej teren. Uzbierano ogromną ilość odpadów, głównie komunalnych. Zdarzały się jednak opony, odpady zielone oraz budowlane. Było to duże zaskoczenie zważywszy, że w Gminie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można bezpłatnie oddać tego typu odpady. Akcję zorganizował Urząd Gminy Cedry Wielkie przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Budowa hali sportowej w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.03.2017.