Zmiana rachunku bankowego pomocy dla pogorzelców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.01.2015.
Informujemy, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego pomocy finansowej dla pogorzelców. Aktualne dane do wpłaty są następujące: GMINA CEDRY WIELKIE - "POMOC DLA POGORZELCÓW NA RZECZ ODBUDOWY": 74 8335 0003 0200 0114 2000 0340
 
Sprzedaż atrakcyjnych działek mieszkaniowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.04.2014.

 
Gospodarka Odpadami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Obchody 70-tej rocznicy Marszu Śmierci.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2015.

Dnia 26.01.2015r. upamiętniona została w Cedrach Wielkich 70-ta rocznica „Marszu Śmierci” Więźniów Stutthof m. in. Przez teren gminy.  Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich po czym nastąpił przemarsz uczestników uroczystości pod obelisk poświęcony pamięci poległych więźniów złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Na zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego w uroczystościach uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Gdańsku - Bernard Mathea, Kierownik Muzeum Stutthof - Elżbieta Groth, Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof - Marcin Owsiński, księża, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedrów Wielkich. Dalsza część uroczystości odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie zaprezentowana została wystawa ze zbiorów w Muzeum Obozu w Stutthofie pn. „Teren byłego obozu koncentracyjnego Stutthof” Miejsce, Pamięć, Ludzie”. Pani Elżbieta Grot – kustosz i kierownik działu naukowego Muzeum Stutthof przedstawiła prelekcję nt. Marszu Śmierci. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla szkół gimnazjalnych pn. „Więzienna twórczość artystyczna”. Najwyżej oceniona została praca uczennicy z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Wszystkim uczestnikom uroczystości serdecznie dziękujemy za udział w upamiętnieniu tego ważnego wydarzenia historycznego.

Z tej okazji odbyły się również obchody w dniu 25 stycznia w Katedrze Oliwskiej, gdzie odprawiona została okolicznościowa Msza św. z udziałem byłych więźniów obozu Stutthof. Gminę Cedry Wielkie reprezentowały delegacje oraz poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Wocławach oraz Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2015.

Mimo, że święta już za nami, to w powietrzu nadal czuć było tę magiczna moc Bożego Narodzenia. Towarzyszące zewsząd kolędy pozwoliły uczestnikom uroczystości choć na chwilę wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie dlatego 23 stycznia 2015 r. w ŻOKiS odbył się „III Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek” pod patronatem Wójta Gminy Cedry Wielkie. W konkursie udział wzięło 23 wykonawców podzielonych na 3 kategorie wiekowe: uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV – VI oraz uczniowie gimnazjum. Imprezę poprowadził Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu Pan Łukasz Żarna. Wokalistów oceniało JURY w składzie: Przewodnicząca Jury – Pani Joanna Zawisza – nauczyciel rytmiki w Przedszkolu Samorządowym w Cedrach Małych, członkowie: Pani Maria Gierszewska Kierownik Oświaty w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie, Pan Andrzej Kubiak – Radny Gminy Cedry Wielkie. Jury oceniało umiejętności wokalne, dobór repertuaru do wieku uczestnika, interpretację piosenki, aranżacje utworu, oryginalność wykonawczą, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny. Jako pierwsi rozpoczęli występy najmłodsi wykonawcy, którzy z dużym przejęciem i wdziękiem zaprezentowali przygotowane kolędy i pastorałki. Również kolejni wykonawcy z dużym zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności artystyczno-wokalne. Jak podkreślono przy ogłaszaniu wyników wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, bowiem wszyscy wykonawcy zaprezentowali podobny poziom i zasługiwali na wyróżnienie. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu serdecznie GRATULUJEMY !!! 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Bal Seniora w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.01.2015.

W dniu 17.01.2015 r. po raz kolejny w Gminie Cedry Wielkie świętowaliśmy Karnawałowy Bal Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego przybyło do lokalu mieszczącego się w „Cedrowym Dworku” około 120 Seniorów, aby uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanej uroczystości. Główna część spotkania poprzedzona została uroczystą Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Cedrach Wielkich odprawioną przez Ks. Leszka Laskowskiego, Ks. Dziekana Jana Świstowicz oraz Ks. Waldemara Naczk. Tradycyjnie tegoroczne spotkanie Seniorów odbyło się w restauracji „Cedrowy Dworek” w Cedrach Wielkich. Zebranych gości powitał Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Piotr Ołowski, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Bożena Daszewska oraz Ks. Leszek Laskowski, Ks. Dziekan Jan Świstowicz oraz Ks. Waldemar Naczk. Seniorów powitano lampką szampana. Po spożyciu ciepłego posiłku uroczystość poprowadził wodzirej Pan Michał Olejnik. Podczas uroczystości wystąpił zespół „Female Band” działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Cedrów Wielkich i Leszkowych. Uroczystość wzbogaciły konkursy, wybór Króla i Królowej Balu oraz występ jednej z Seniorek Pani Wandy, która specjalnie dla zebranych gości przygotowała program artystyczny. Miłym akcentem był także występ 92-latka Pana Franciszka, który zaprezentował piosenki żołnierskie. Mamy nadzieję, że w ślad za Panią Wandą i Panem Franciszkiem w przyszłym roku pójdą inni kreatywni Seniorzy. Na zakończenie spotkania każdy z przybyłych gości otrzymał drobny upominek zakupiony dzięki hojności naszych sponsorów: Pan Bogusław Pszczoła „Teleelektronika”, Pan Mieczysław Skibiński „Skibiński” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane, Pan Eugeniusz Jaremba „Centralny Wodociąg Żuławski". Naszym Seniorom wciąż młodych duchem życzymy dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie najbliższych i jeszcze wielu udanych zabaw. Do zobaczenia za rok.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.01.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 roku w następujących zakresach:

 1. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
 2. OŚWIATY I WYCHOWANIA;
 3. WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
 4. EKOLOGII;
 5. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
 6. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.
 
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2015r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.01.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza nabór do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w roku 2015, w związku z czym zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatur osób, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert.  Pełna treść ogłoszenia w załączniku.


 
Sponsorzy w ORW.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.01.2015.

 

 Dnia 15 stycznia 2015 r. w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Giemlicach odbyło się spotkanie przedstawicieli firm: ,,Laguna” - Fabryka Okuć i ,,SafePak” - firma kurierska sp. z o.o., którzy zakupili dla Ośrodka elementy Sali Doświadczania Świata w postaci kolumny świetlnej i tablicy interaktywnej. Głównym sponsorem była Pani Marta Modrzejewska - pracownik firmy ,,Laguna”, która przekazała Ośrodkowi kwotę 5000 złotych. Spotkanie to zostało zainicjowane przez Panią Katarzynę Fuczyńską - instruktora Scuba Rangres Centrum Nurkowego ,,TRYTON” w Gdańsku, którą poznaliśmy podczas zajęć z zakresu nurkowania w dniu 20 grudnia 2014r., gdzie Centrum Nurkowe było głównym pomysłodawcą i sponsorem zajęć hydroterapeutycznych. Pragnąc podziękować ww. darczyńcom wychowankowie Ośrodka zaprezentowali przedstawienie jasełkowe i obdarowali gości pracami wykonanymi własnoręcznie w ramach zajęć plastycznych. Goście mieli okazję poznać pracę Ośrodka, jego specyfikę oraz zaangażowanie dzieci w zajęciach indywidualnych i zespołowych. Ponadto goście mieli okazję zobaczyć jak działa Sala Doświadczania Świata już z nowymi elementami i ile radości przynoszą wychowankom zajęcia w tejże Sali. Za hojność i zaangażowanie sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wyróżnienie dla gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.01.2015.

Gmina Cedry Wielkie otrzymała wyróżnienie przyznane przez użytkowników portalu WartoZwiedzic.pl Wyróżnienie to dowodzi, że Cedry Wielkie i okolice to atrakcyjne miejsca, których walory turystyczne warte są podkreślenia. Portal jest dostępny w linku poniżej.

www.WartoZwiedzic.pl

 
GOPS: nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.01.2015.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystent rodziny. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY” do dnia 06.02.2015. do godz. 15ºº. Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej UG Cedry Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń UG Cedry Wielkie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

 

Pełna treść ogłoszenia  >> Załącznik

 
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.01.2015.

 

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z siedzibą w Cedrach Wielkich ul. Osadników Wojskowych 21.

 

Pełna treść ogłoszenia  >> Załącznik

 
Komunikat Urzędu Skarbowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.01.2015.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zaprasza podatników powiatu gdańskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21.01.2015r. (środa) o godz. 13.00, dotyczące:

 • obowiązków podatnika,
 • rozliczeń podatkowych za 2014r. drogą elektroniczną.
 
Rozklad godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.01.2015.

Uchwała Nr XLVI/306/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

Uchwała + załącznik  >>  Link

 
70 rocznica "Marszu Śmierci".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.01.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie serdecznie zapraszają na uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę „Marszu Śmierci”, która odbędzie się 26.01.2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Cedrach Wielkich.

Program uroczystości:

 • 11.00 - Nabożeństwo w kościele p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich,
 • 11.40 - Uroczyste złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenie,
 • 12.00 - Uroczystość w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, w tym: prelekcja p. Elżbiety Grot nt. Marszu Śmierci, wystawa „Teren byłego obozu koncentracyjnego Stutthof” Miejsce, Pamięć Ludzie, promocja książki „Żuławy w 1945”, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Więzienna twórczość artystyczna”.

Plakat  >>  Załącznik

 
Zimowisko dla dzieci rolników.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.01.2015.

Uprzejmie informujemy, iż Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje dla dzieci rolników zimowisko w Wiśle / koło Zakopanego (nazwę i adres ośrodka podamy w późniejszym terminie). Turnus jest 10 dniowy, wyjazd autokarem, termin 04 luty 2015 r - 13 lutego 2015 r. Dzieci w wieku szkolnym do 16 roku życia. Opłata za osobę wynosi 500 zł i kwotę tą trzeba wpłacić na konto: BGŻ Nowy Dwór Gd. 14 2030 0045 1130 0000 1448 4930. Kontakt: Renata Wiczling Pomorska Izba Rolnicza 695-426-599, Danuta Hojarska 607-203-754

Potrzebne dokumenty:

 • aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu przynajmniej jednego z rodziców,
 • wypełniony wzór karty na zimowisko.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku  >>  Załącznik

 
Zagraliśmy w Orkiestrze już dziewiąty raz !
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.01.2015.

Jak Polska długa i szeroka 11 stycznia 2015 r. w miastach, miasteczkach i wsiach pojawili się wolontariusze z kolorowymi puszkami i czerwonymi serduszkami. Nie mogło ich zabraknąć również w gminie Cedry Wielkie, która już po raz dziewiąty włączyła się do szlachetnej akcji, organizując XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku środki zbierane były na utrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Od rana 22 wolontariuszy zbierało datki we wszystkich sołectwach, a po południu w Sztabie w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich rozpoczął się trwający kilka godzin rodzinny festyn i koncert. Działo się sporo na korytarzu, gdzie można było zbadać ciśnienie, zmienić głos dzięki balonom wypełnionym helem oraz wykreować fryzurę zniszczoną przez szalejącą tego dnia wichurę. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa gdzie główną wygraną był tort, ostatecznie wylosowany przez trzyletnią dziewczynkę. Jak zwykle najwięcej atrakcji czekało w sali gimnastycznej.  Na scenie można było zobaczyć wielu artystów prezentujących się w popisach wokalnych i tanecznych. Podziwiano solistów i zespoły, młodych artystów dobrze już znanych publiczności, ale i debiutantów, szczególnie ciepło nagradzanych brawami. Występy były przeplatane licytacjami przedmiotów zgromadzonych dzięki darczyńcom. Na aukcji znalazło się ponad 80 przedmiotów, wśród nich szczególnie gorącą licytację wzbudziły toporek i hełmy strażackie, ofiarowane przez OSP w Cedrach Wielkich, sznur naturalnych pereł czy kolekcjonerski zbiór monet i jak co roku orkiestrowe gadżety. Wielu łasuchów walczyło o dwa torty, które ostatecznie sprzedano za ponad 200 zł każdy. Główną atrakcję aukcji stanowiło wieczne pióro Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP, które na prośbę Wójta Gminy podarował Sławomir Rybicki, minister w kancelarii Prezydenta. Zwieńczeniem imprezy był występ gwiazdy wieczoru, zespołu Lithium z Gdańska, który zgromadził bardzo liczną młodzieżową publiczność. Przez cały czas trwania festynu smakowite dania serwowały kelnerki w kawiarence, które sprzedawały różne pyszności przygotowane przez panie z KGW w Cedrach Wielkich i Leszkowach, rodziców uczniów i pracowników szkoły. Można było posilić się smakowitymi pierogami, czerwonym barszczem, zupą meksykańską, zapiekankami czy frytkami. Nie mogło zabraknąć słodkości. Rodzice przygotowali różnego rodzaju ciasta, a panie prowadzące kawiarenkę oferowały pyszne lody z owocami. Na czas prezentacji światełka do nieba nawet wiatr przycichł, jakby sprzyjając szlachetnym przedsięwzięciom. Pomimo niesprzyjającej w dniu akcji pogody wolontariusze zebrali łącznie 12290,13zł. Organizatorzy składają gorące podziękowanie sponsorom, dzięki którym WOŚP mogła ponownie zagrać w Gminie.Również Wójt Gminy Janusz Goliński składa podziękowania tym wszystkim osobom, organizacjom i sponsorom, którzy w aktywny sposób przyłączyli się do akcji i tym samym przyczynili się do osiągniętego sukcesu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

Relacja wideo  >>  Załącznik

Lista sponsorów  >>  Załącznik

 
W konkursie dla gimnazjów zwyciężyła makieta przeciwpowodziowa z Cedrów Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.01.2015.

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla gimnazjalistów, pt. Jak sobie radzić z powodzią, zorganizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jego uczestnicy przygotowali makiety nawiązujące tematyką do tytułu konkursu. Konkurs był częścią kampanii edukacyjno - informacyjnej w ramach projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - zorganizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Organizatorzy zaprosili do niego uczniów gimnazjów z terenu Żuław. Do konkursu przedstawiono osiem prac z sześciu szkół. Makiety wykonane zostały przy użyciu różnorodnych materiałów, m.in. styropianu, kartonu, gipsu i silikonu. W ocenie prac brano pod uwagę walory plastyczne oraz zawartość informacyjną, która powinna poszerzać wiedzę z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Dwunastoosobowa komisja konkursowa, pod przewodnictwem z-cy dyr. RZGW ds. technicznych i inwestycji, Andrzeja Ryńskiego, wybrała trzy prace zwycięskie. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła praca przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół w Cedrach Małych, drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 Gimnazjum Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim natomiast miejsce trzecie przyznano uczniom z Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały przyznane nagrody pocieszenia. Uczniom z Zespołu Szkół w Cedrach Małych gratulujemy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Konsultacje społeczne projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.01.2015.

Zgodnie z art. 88h ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), Dyrektor RZGW w Gdańsku informuje o rozpoczęciu sześciomiesięcznych konsultacji społecznych projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły.

Sześciomiesięczne konsultacje rozpoczęte 22 grudnia 2014 r. zakończą się w dniu 22 czerwca 2015 r.

Dodatkowo informujemy o możliwości zapoznania się z treścią konsultowanego dokumentu w następujący sposób: 

 • na stronie internetowej www.powodz.gov.pl
 • osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, piętro III, pok. 324.

W okresie 22.12.2014-22.06.2015, osoby zainteresowane mogą składać uwagi do ustaleń zawartych w tym dokumencie:

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 22.06.2015 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt dokumentu wraz z załącznikami można pobrać z linka poniżej

LINK

 
Otwarcie ciągu pieszo-rowerowego oraz przystanku rowerowego w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.01.2015.