Spotkanie Plenarne Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.10.2015.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają Przedstawicielki i Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego na Plenarne Spotkanie Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym FAKTORIA (ul. Zastawna, Pruszcz Gdański).

W programie:

 1. Powitanie i otwarcie Plenarnego Spotkania - Organizatorzy i zaproszeni Goście.
 2. Omówienie i konsultacje Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 3. Omówienie działań w ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej.
 4. Sprawozdanie z prac Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego.
 5. Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego na lata 2015-2017.
 6. Zaproszenie na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych-Gdynia, 23-24.10.2015 r.
 7. Wolne wnioski, podsumowanie i zakończenie Plenarnego Spotkania.
 
Konsultacje projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gdańsku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.10.2015.

Działając z upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informujemy Państwa o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gdańsku (region wodny Dolnej Wisły) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu prowadzonych w dniach od 14 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r. Prace nad oboma dokumentami realizowane są na podstawie umowy zawartej przez RZGW w Gdańsku z Biurem Projektowo-Doradczym EKO-KONSULT przy udziale EL PROJEKT i EKO-PERSPEKTYWA. Z pełną informacją i dokumentacją będziecie Państwo mogli zapoznać się od najbliższej środy (14 października 2015 r.) na stronach: www.gdansk.rzgw.gov.pl i www.bip.gdansk.rzgw.gov.pl . Znajdzie się tam także formularz do składania uwag i wniosków.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 19 października 2015 r. (poniedziałek) w Gdańsku, w sali konferencyjnej (I piętro) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Geologii Morza, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk-Oliwa. Zainteresowani udziałem w spotkaniu konsultacyjnym proszeni są o zgłoszenie do dnia 16 października 2015 r. na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . Program spotkania zostanie przesłany zainteresowanym wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.

 
Budowa stacji uzdatniania wody w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.10.2015.

W dniu 06 października br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”.  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji inwestycji spośród złożonych ofert, wybrana została oferta złożona przez firmę - Zakłady Produkcyjno - Usługowe „Aqua-Tech” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu robót budowlano - montażowych związanych z budową zbiornika wyrównawczego na wodę pitną o poj. V=100m3 i wykonaniem rurociągów technologicznych w taki sposób by istniejący zbiornik jak również nowo wybudowany były napełniane z istniejącego zestawu hydroforowego. Całkowity koszt wykonania prac wyniesie 125 459,02 zł brutto, z czego 120 000,00 zł to umarzalna w 30% pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku.  Całość prac ukończona zostanie do 18 grudnia 2015 r. Zadanie, które planujemy do zrealizowania wpłynie na poprawę jakości wody pitnej w naszej gminie.


 
LGR zaprasza przedstawicieli sektora gospodarczego oraz sektora rybackiego na spotkanie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.10.2015.

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej - Rybacka Brać Mierzei zapraszamy przedstawicieli sektora gospodarczego oraz sektora rybackiego działających na obszarze LGR do udziału w wywiadzie grupowym, dotyczącym opracowania Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Rozwiązania wypracowane w trakcie spotkania pozwolą na określenie kluczowych kierunków rozwoju obszaru Stowarzyszenia obejmującego gminy: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo. Spotkanie sektora rybackiego odbędzie się 14 października 2015 r. w godzinach 14.00-16.00 natomiast sektora gospodarczego również 14 października w godzinach 16.00-18.00 w Sali konferencyjnej budynku Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Plac Wolności 1 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro) obok biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei.

 
Kolejna wizyta Ministra Biernackiego w Gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2015.

W ostatnich dniach Gminę Cedry Wielkie odwiedził Pan Marek Biernacki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Minister ds. Służb Specjalnych oraz Pan Jan Szymański Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. To już kolejna wizyta Pana Ministra, który żywo interesuje się sprawami Żuław, zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców czy ochroną zabytków. Pan Minister interesował się również stopniem zaawansowania prac przy planowanej budowie drogi ekspresowej S-7 Koszwały-Elbląg i związanych z tym utrudnień dla mieszkańców i turystów. Tak ogromna inwestycja, która zrewolucjonizuje transport i dostępność komunikacyjną na całej trasie Gdańsk- Elbląg, będzie stwarzała w trakcie realizacji liczne problemy i utrudnienia, dlatego też istotnym jest jej właściwe przygotowanie. Pan Minister wspólnie z dyrektorem Janem Szymańskim zwizytował trwającą rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.


 
IX sesja Rady Gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2015.

Przewodniczący Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że IX sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 października (środa) 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dostępne są w załączniku poniżej.

 
Budowa i remont dróg gminnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.10.2015.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Cedry Wielkie to jeden z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. Takie działania przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą rozwój gospodarczy gminy. Obecnie utwardzane są następujące drogi gminne: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Cedrach Wielkich, droga dojazdowa do boiska przy Zespole Szkół w Cedrach Małych, ul. Kwiatowa w Kiezmarku oraz droga w Trzcinisku przy stawie.  Wykonawcą robót jest firma Teleelektronika, Bogusław Pszczoła z Cieplewa, która za wykonanie robót otrzyma wynagrodzenie w wysokości 69 tyś.zł. Prace zostaną wykonane w terminie do 30 października br.

Dnia 2 października br. została podpisana umowa z firmą Teleelektronika na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego w Miłocinie, działka nr 89”. Całkowity koszt zadania to 286 tyś zł.  Zakres robót obejmuje: wytyczenie drogi w terenie, roboty ziemne z wywozem, wykonanie podbudowy, podsypki piaskowej, nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych, poboczy oraz zagęszczenie nasypów. Termin wykonania inwestycji to 6 listopad br. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W najbliższych dniach zostanie również podpisana umowa z Firmą Budowlano - Drogową TAR-BUD Przemysław Taraszkiewicz z Gdańska na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik wraz z rozbudową placu manewrowego przeznaczonego do zimowania jachtów przy przystani żeglarskiej w Błotniku”. Inwestycja obejmuje: rozbudowę placu utwardzonego do zimowego przechowywania jachtów polegającą na przygotowaniu podłoża i ułożeniu nowych płyt drogowych na działce 251/1 w miejscowości Błotnik oraz utwardzenie nawierzchni drogi gminnej polegającej na ułożeniu płyt betonowych drogowych na działkach nr: 251/4: 251/5; 57/7. Zadanie zostanie wykonane do 30 października br., a całkowity koszt w/w robót to: 286 tyś zł. Gmina na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

W ostatnim czasie została również utwardzona droga w Koszwałach oraz droga w Wocławach. Płyty JOMBO oraz niezbędny materiał sfinansowała Gmina Cedry Wielkie, natomiast drogę we własnym zakresie wykonali mieszkańcy.  Tegoroczne inwestycje Gminy w infrastrukturę drogową oraz place stanowią wartość ponad 600 tys. złotych, pochodzące z różnych źródeł w tym w dużej mierze ze środków zewnętrznych.

 
Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.10.2015.

 W czwartek, dnia 1 października 2015 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie powołanej na kolejną dwuletnią kadencję przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy oraz wszyscy członkowie powołanej RDPP reprezentujący Urząd Gminy, Radę Gminy oraz organizacje pozarządowe. Podczas spotkania został dokonany wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego RDPP Gminy Cedry Wielkie. Przewodniczącą Rady została Pani Elżbieta Skirmuntt-Kufel ze Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”, natomiast wiceprzewodniczącym p. Marek Olechnowicz ze Stowarzyszenia „Podaj rękę”. Głównym tematem spotkania były konsultacje projektu programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Poruszone zostały również sprawy dotyczące zasad współpracy organów administracji państwowej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, jak również możliwości finansowania projektów realizowanych przez organizacje trzeciego sektora.

Skład powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego  >>  Załącznik
Wykonanie oraz plan dotacji z budżetu gminy  >>  Załącznik
 
Konsultacje Programu Współpracy Z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.10.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Cedry Wielkie na rok 2016, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu "Programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Cedry Wielkie.

Konsultacje projektu Programu zostaną przeprowadzone w terminie od 05 października 2015r. do 19 października 2015 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii, którą można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Cedry Wielkie lub przesłać elektronicznie na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Nadzór nad przeprowadzaniem konsultacji prowadzi inspektor ds. społeczno-komunalnych, tel.: 58/683-61-65 w.37 lub 58/692-20-37.

 
Nieodpłatna pomoc prawna od stycznia 2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.10.2015.

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat uchwalonej dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawy, na mocy której dostęp do nieodpłatnej pomocy świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego w lokalu udostępnionym przez gminę otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w załączniku poniżej.

 
Mistrzowski Dzień Rodzinny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.10.2015.

Na kompleksie boisk Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich w dniu 22.09.2015 r. od rana było kolorowo i słonecznie. Na boisku zjawiły się drużyny Małego Mistrza wraz z opiekunami, aby przyłączyć się do III edycji akcji „Pomoc Mierzona Kilometrami. Na „Mistrzowski Dzień Rodzinny” zaproszono całe rodziny, aby wspólnie spędzić czas i wybiegać jak najwięcej kilometrów. Akcja została rozpoczęta wspólną rozgrzewką przy muzyce, aby wystartować w zmaganiach biegu sztafetowego z telefonem, który w aplikacji endomondo mierzył przebiegnięty dystans. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje. W strefie gier i zabaw można było sprawdzić swoją sprawność fizyczną, a w galerii prac plastycznych zobaczyć, w jaki sposób aktywnie można spędzać wolny czas z całą rodziną. Każdy uczestnik został nagrodzony pamiątkowym medalem, dyplomem i licznymi nagrodami. Nie zabrakło też pysznych jabłek i orzeźwiającej wody, które pomogły osiągnąć zamierzony cel. Uczniowie klas I i II szkoły podstawowej wraz z rodzinami wybiegali 27 kilometrów i z niecierpliwością czekają na IV edycję programu „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Organizatorzy oraz uczniowie i opiekunowie dziękują wszystkim sponsorom, którzy uatrakcyjnili ten dzień.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zakończenie sezonu żeglarskiego 2015.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.09.2015.

Zakończenie sezonu żeglarskiego na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyło się 26 września 2015 r. uroczystym rozpoczęciem i powitaniem wszystkich gości przez Pana Wójta - Janusza Golińskiego i Łukasza Żarna - Komandora GKM „CEDRUS”. Pan Wójt podziękował tym, którzy przyczynili się do prawidłowej działalności żeglarskiej oraz wspierali Gminę Cedry Wielkie w realizacji polityki żeglarskiej wpisującej się w strategię rozwoju. W szczególności podziękowania otrzymali Pan Łukasz Zaręba - z kancelarii Prezesa Rady Ministrów - reprezentujący Panią Ewę Kopacz - Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Maciej Kowalczuk - Dyrektor Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pan Maciej Kazienko - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także Pan Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz. Podziękowania otrzymały również osoby, które na co dzień dbają o to, ażeby przystań stawała się coraz bardziej przygotowana na obsługę żeglarzy i realizację zadań jej powierzonych, w tym: Pan Zdzisław Gurda - Wice komandor ds. technicznych, Pani Joanna Trojnar - Członek zarządu GKM CEDRUS, Pan Jakub Wylot - kierownik administracyjny i Andrzej Sikora - Bosman. Szczególne podziękowania otrzymał również Pan Wójt Janusz Goliński od Pani Premier - Ewy Kopacz, które zostały przekazane przez Pana Łukasza Zarębę.

Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na blok artystyczny. W pierwszej kolejności zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, pod kierunkiem Pani Iwony Karnat. Uczniowie wprowadzili gości w magiczny klimat muzyki szantowej. W ramach wydarzenia zaplanowano również regaty na łodziach klasy OPTYMIST. W zawodach brali udział członkowie szkółki żeglarskiej w Błotniku, którzy w okresie od czerwca do września 2015 r. nabywali umiejętności żeglarskich pod okiem wykwalifikowanego instruktora - Pana Dariusza Olędzkiego. Poza odznaczeniem najlepszych zawodników, organizatorzy wyróżnili wszystkich zawodników i uczestników szkółki żeglarskiej. Łącznie grupa 30 osób, która w czasie ponad 300 godz. wykazała się ogromną determinacją w nauce żeglarstwa otrzymała certyfikaty ukończenia warsztatów, czapeczki szkółki żeglarskiej, a także upominki ufundowane przez Kancelarię Rady Ministrów.

Po zakończeniu zawodów na łodziach OPTYMIST odbył się pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. W ramach pokazu zaprezentowano działania prowadzone zarówno przez ratowników jak i przez psy ratownicze. W pokazie udział wzięli pozoranci wyłonieni spośród chętnych dzieci. Całemu wydarzeniu towarzyszyła narracja ze sceny prowadzona przez Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdańsku. Zakończenie sezonu żeglarskiego wiąże się również z jego podsumowaniem. Dlatego też specjalnie dla zaproszonych gości, a także uczestników imprezy została zaprezentowana w formie multimedialnej prelekcja podsumowująca działalność przystani w roku 2015. Prezentacji dokonał Łukasz Żarna - Komandor Klubu. Kolejnym elementem wzbudzającym zainteresowanie w ramach wydarzenia okazał się pokaz żeglarski w wykonaniu uczestników szkółki żeglarskiej w Błotniku. Wydarzenie to pokazało, że warsztaty w Szkółce żeglarskiej to nie tylko przygotowanie do regat. Jest to miejsce również na własną inwencję artystyczną nawet w sporcie. Na zakończenie wydarzenia odbył się koncert szanty zespołu RETRO VOICE, który może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem pracy scenicznej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wiwat szkółka żeglarska !!
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.09.2015.

Szkółka żeglarska w Błotniku zaskoczyła wszystkich podczas uroczystego zakończenia sezonu żeglarskiego na przystani żeglarskiej w Błotniku. Po bardzo krótkim czasie nauki uczestnicy warsztatów żeglarskich zachwycili wszystkich nabytymi umiejętnościami żeglarskimi. W ramach swojej działalności od czerwca 2015 r. szkółka żeglarska przeszkoliła 30 dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwoliły nabyć umiejętności żeglarskie przede wszystkim na łodziach klasy OPTYMIST. Efekty pracy można było podziwiać w czasie regat żeglarskich i imprezie podsumowującej sezon żeglarski. Poza umiejętnościami na łodziach klasy OPTYMIST siódemka uczestników rozpoczęła naukę pływania na łodzi RS FEVA, która jest kolejną po OPTYMISTACH bardziej wymagającą łodzią. Poza zajęciami stacjonarnymi, szkółka żeglarska w dniach 11 - 14 wrześniach 2015 r. zorganizowała „Rejs na pełne morze”. Był to rejs podsumowujący warsztaty dla najlepszych uczestników szkółki żeglarskiej na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Szkółka żeglarska mimo formalnego zakończenia sezonu żeglarskiego dalej funkcjonuje. Z uwagi na ogromne zainteresowanie zajęciami, kontynuowane one będą przynajmniej do października. Uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy 10-cioosobowe i uczęszczać będą na zajęcia w systemie weekendowym. Na załączonych zdjęciach swoje zdobyte umiejętności prezentują Roksana Solarz i Daniel Medwiediuk.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Minister Sportu Adam Korol w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.09.2015.

W sobotę 26 września 2015 r. podczas uroczystości zakończenia sezonu żeglarskiego na przystani w Błotniku, na zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego, wizytę złożył Minister Sportu i Turystki Pan Adam Korol z małżonką. Była to już kolejna wizyta Pana Adama Korola, ale pierwsza jako Ministra, na przystani żeglarskiej w Błotniku. Pan Minister był pod ogromnym wrażeniem lokalizacji mariny i jej funkcjonalności. W sposób szczególny zainteresowany był działalnością szkółki żeglarskiej, która po rocznej pracy może pochwalić się tak liczną grupą fanów tego sportu. Życzył Klubowi GKM „Cedrus” dalszej owocnej pracy z młodzieżą. Wyraził ogromną radość , że  na mapie sportu żeglarskiego pojawił się nowy, tak aktywnie działający  ośrodek sportu. Szkółka otrzymała od Pana Ministra indywidualny sprzęt ratowniczy dla młodzieży. Na zakończenie tej miłej wizyty po odebraniu przez Wójta podziękowań Pan Minister spontanicznie ubrał koszulkę z logo Gminy. Prosił o przekazanie młodym żeglarzom podziękowań i życzeń dalszego rozwijania swoich pasji i marzeń. Podkreślił jednocześnie, że wobec dużej absencji dzieci na lekcjach wychowania fizycznego takie działania w doskonały sposób służą promocji aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.

Zdjęcie  >>  Załącznik
 
Konsultacje społeczne dotyczące strategii rozwoju gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.09.2015.

 

 W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030, Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Cedry Wielkie oraz zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030.

Konsultacje mają na celu wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na “Formularzu uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030”. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od dnia 21.09.2015 r. do dnia 16.10.2015 r. Poniżej można pobrać projekt Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 oraz Formularz uwag w wersji elektronicznej. Formularz uwag jest również dostępny w formie papierowej w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie w pok. nr 16. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Cedry Wielkie w terminie do 16.10.2015 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy  >>  Załącznik
Formularz uwag  >>  Załącznik
 
Konsultacje społeczne planu transportowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.09.2015.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 23 września 2015 r. do 20 października 2015 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gdańskiego (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu. Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat-gdanski.pl , na www.biuletyn.net/powiat-gdanski , a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, w Wydziale Komunikacji, w pokoju nr 2 lub 3 w godz. od 8:30 do 14:30 w dni pracujące.

Szczegółowe informacje  >>  Załącznik
 
Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej-umowa na zastępstwo
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.09.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zatrudni na umowę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej.

Pełna treść ogłoszenia >> Załącznik
 
Ogłoszenie GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.09.2015.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego. Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku poniżej.

 
Zakończenie sezonu żeglarskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.09.2015.

Gmina Cedry Wielkie i Gdański Klub Morski „CEDRUS” zapraszają na zakończenie sezonu żeglarskiego, który odbędzie się w dniu 26 września 2015 r. (sobota) o godz. 15.00 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.  W programie zaplanowano: występy artystyczne, prezentacja działalności szkółki żeglarskiej, zawody kajakowe dla samorządowców, regaty na łodziach klasy OPTYMIST, pokaz ratownictwa wodnego, koncert szanty zespołu RETRO VOICE, zabawa taneczna z DJ.

Plakat  >>  Załącznik
 
Spotkanie z rolnikami w sprawie budowy drogi krajowej S7.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.09.2015.

Dnia 9 września 2015 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pan Zenon Bistram - Prezes Zarządu Pomorskiej Izby rolniczej, Przedstawiciele Wojewody Pomorskiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Panowie Maciej Należny i Jarosław Sobolewski, oraz rolnicy z terenu Gminy Cedry Wielkie. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadali na różne pytania związane z procedurą wywłaszczenia nieruchomości rolników na potrzeby budowy drogi krajowej S7. Zostały poruszone takie tematy jak, wytyczenie granic terenów przeznaczonych pod budowę drogi, procedura ustalenia odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz za nieruchomości czasowo zajęte. Poruszono również ważne kwestie związane z odszkodowaniami powstałymi w wyniku prac geologicznych, jak również odszkodowań za ewentualne szkody poczynione przez wykonawcę budowy drogi w trakcie prac. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oświadczyli, iż zostały już wszczęte procedury związane zarówno z wyceną wywłaszczanych nieruchomości jak również z wytyczeniem granic nowego pasa drogi krajowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Możliwości pozyskania gruntu pod inwestycję w farmy fotowoltaniczne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.09.2015.

Firma DUON Dystrybucja S.A. jest zainteresowana pozyskaniem gruntów pod inwestycje w farmy fotowoltaniczne (elektrownie słoneczne) na terenie gminy Cedry Wielkie. Zlokalizowanie takiej inwestycji będzie przynosić wymierne korzyści zarówno dla gminy jak i właścicieli gruntów. Zlokalizowanie farmy fotowoltanicznej sprawi, że gmina będzie postrzegana jako innowacyjna oraz przyjazna środowisku. Jest to idealna alternatywa na zagospodarowanie gruntów o najniższych klasach przydatności rolniczej. Osobą do kontaktu jest Przedstawiciel firmy Pan Michał Zierhoffer - tel. 607-660-811, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Szczegółowe informacje  >>  Załącznik
 
Zbiórka odpadów problemowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.09.2015.

Informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, iż w dniach 21-30 września 2015 r. w godz. 6.00-14.00 odbędzie się OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”). Odpady zostaną odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 21.09.2015 r. STANISŁAWOWO, WOCŁAWY, TRUTNOWY
 • 23.09.2015 r. KOSZWAŁY, MIŁOCIN
 • 25.09.2015 r. KIEZMARK, LESZKOWY, DŁUGIE POLE
 • 28.09.2015 r. TRZCINISKO, BŁOTNIK, CEDRY MAŁE
 • 30.09.2015 r. CEDRY WIELKIE, GIEMLICE

ODBIERAMY:

 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych

NIE ODBIERAMY:

 • Części samochodowych np., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp.
 • Odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodzących z remontów
 • Odpadów zielonych (gałęzie, trawa)
 • Odpadów medycznych
 • Odpadów niemożliwych do zidentyfikowania
 • Odpadów wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej - przy wiatach (nie wstawiać do wiat !).

Odpady należy wystawić wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zbiórki, ponieważ objazd będzie odbywał się od godzin porannych. Odpady wystawione w późniejszym czasie nie będą odbierane.

 
Gminne Święto Plonów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.09.2015.