Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.07.2014.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

 

Pełna treść ogłoszenia  >> Załącznik

 
Wakacje 2014 w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   

  

Zapraszamy do zapoznania się z planem wakacyjnym zorganizowanym przez ŻOKiS.

PLAN WAKACYJNY

 
Sprzedaż atrakcyjnych działek mieszkaniowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.04.2014.

 
Gospodarka Odpadami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2014.

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, realizowany corocznie od 2002 roku polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Gmina Cedry Wielkie informuje, że wnioski można pobrać w placówkach szkolnych lub w urzędzie gminy (pokój nr 9)  i złożyć  do dnia 16 września 2014 r. w placówce do której uczeń uczęszcza. Szczegółowa informacja znajduje się w załącznikach.

Informacja  >>  Załącznik

Wniosek o przyznanie dofinansowania  >>  Załącznik 

 
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2014.

W załączeniu prezentacja planu organizacji inauguracji roku szkolnego 2014/2015 w placówkach oświatowych na terenie gminy Cedry Wielkie w dniu 01 września 2014 r.

 Załącznik

 
Liczny udział w żuławskim rajdzie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2014.

Prawie 100 osób wzięło udział w VII Rowerowym Rajdzie Żuławskim, który odbył się z dniu 2 sierpnia 2014r. Trasa przejazdu liczyła 70 km i wiodła z m. Cedry Wielkie przez Kiezmark, Jantar, Stegnę, Mikoszewo, Świbno do Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Na starcie stanęło 100 miłośników jazdy rowerem, po drodze dołączyli następni. Przeważały panie. Każdy z uczestników otrzymał żółtą koszulkę i kolorowy peleton rozciągnął si e na ponad 500 m. „ Mądry był ten, kto wynalazł rower” powiedziała jedna z uczestniczek rajdu zachwalając korzyści wynikające z jazdy na rowerze. Wśród uczestników rajdu były osoby z sąsiednich gmin i z Pruszcza Gdańskiego. Najstarszy uczestnik to mieszkaniec gminy Pszczółki, znany kolarz weteran liczący sobie ponad 70 lat, który w VII Rajdzie Żuławskim wystartował dla rekreacji. Natomiast najmłodszym uczestnikiem był 6 letni Jaś, który wybrał się na rajd wraz z mamą i bratem. Organizatorem rajdu był Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Nad bezpieczeństwem uczestników na trasie czuwali policjanci z pruszczańskiej oraz nowodworskiej Komendy Policji. Rajd zakończył się imprezą na przystani w Błotniku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Gmina Cedry Wielkie na Jarmarku Św. Dominika.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2014.

Jarmark Św. Dominika, to największe w Polsce i jedno z największych w Europie plenerowe wydarzenie kulturalno-handlowe. To również wielkie święto tradycyjnej kuchni i bogactwa kultury naszego regionu. W pawilonie przy ul. Św. Ducha w Gdańsku na imprezie pn. „Pomorskie Smaki” mieszkańcy i turyści mogli posmakować lokalnych przysmaków, spotkać się z ludowymi twórcami, wysłuchać programów przygotowanych między innymi przez Koła Gospodyń Wiejskich województwa pomorskiego. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Gminę reprezentowało KGW Leszkowy i Cedry Wielkie. Panie zaprezentowały na scenie piosenki ludowe oraz własnego autorstwa w ramach projektu pn. „Organizacja i promocja imprezy kulturalnej - warsztatów wokalno tanecznych dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Podczas trwania Jarmarku również Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Żuławy zaprezentowały materiały promujące Gminę Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Bezpłatne zajęcia aerobicu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.08.2014.

Gmina Cedry Wielkie zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatne zajęcia aerobicu, które będą się odbywały na siłowniach zewnętrznych w miejscowościach: Giemlice, Długie Pole oraz Cedry Wielkie. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Izabelę Brzozowską. Szczegóły i terminy zajęć znajdują się na zamieszczonym plakacie oraz harmonogramie zajęć.

Harmonogram zajęć  >>  Załącznik

Plakat  >>  Załącznik

 

 
Teleopieka już działa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.08.2014.

W Gminie Cedry Wielkie teleopieka już działa - czyli telefoniczny system wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach dla osób, które wyraziły zainteresowanie i przystąpiły do systemu teleopkieki. W dniu 12.08.2014 r. w obecności przedstawicieli Polskiego Centrum Opieki Dyrektora Operacyjnego Pani Katarzyny Woźniak i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kierownika Pani Grażyny Bereza oraz pracowników socjalnych Pani Marii Wawer i Grażyny Ciach zostały przekazane dwa aparaty telefoniczne wraz z osobistym nadajnikiem noszonym na przegubie ręki. Są to mieszkanki wsi Cedry Wielkie. Całość połączona jest z centrum operacyjno-alarmowym, które w razie potrzeby całodobowo udziela pomocy. W najbliższych dniach pracownicy GOPS przekażą następne 15 aparatów osobom, które podpisały umowę o przystąpieniu do systemu teleopieki.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Dzieci z sołectwa Cedry Małe na wycieczce w Gdańsku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.08.2014.

W dniu 2 sierpnia 2014 r. 37-osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami wyjechała do Gdańska. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie zabytkowej części miasta, gdzie pod okiem przewodników zapoznaliśmy się z historią Gdańska. Pan przewodnik bardzo ciekawie opowiedział o każdym odwiedzanym obiekcie, a my mogliśmy podziwiać te zabytki z bliska. Nie mniejszą atrakcją była przejażdżka melexami pod bramę Stoczni Gdańskiej i Pomnik Trzech Krzyży. Udaliśmy się także pod Pomnik Obrońców Poczty Gdańskiej gdzie dzieci dowiedziały się o bohaterskiej obronie we wrześniu 1939 r. Następnie udaliśmy się do Centrum Hewelianum, które mieści się w obiekcie o historycznej nazwie Kaponiera Południowa. Dzieci i opiekunowie na interaktywnej wystawie „Energia, Niebo i Słońce” mogli dotknąć każdego eksponatu i sprawdzić jak to działa. Podziwialiśmy też panoramę miasta z Góry Gradowej. Ostatni punkt to zwiedzanie Westerplatte, dokąd przypłynęliśmy statkiem Żeglugi Gdańskiej. O godzinie 19.00 rodzice odebrali swoje pociechy, które pytały dokąd pojedziemy w przyszłe wakacje.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
UWAGA!!! wypalanie słomy i pozostałości roślinnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.08.2014.

W związku z trwającym żniwami APELUJEMY o nie wypalanie ściernisk,  suchych traw  i pozostałości roślinnych !

Na terenach rolniczych powszechnością stało się wypalanie łąk, pastwisk i ściernisk. Prowadzenie czynności wypalania pozostałości roślinnych na obszarach, gdzie jest to zabronione, a także w sposób źle zorganizowany i bez należytego zabezpieczenia najczęściej prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia poza teren zamierzonego wypalania, powodując pożary lasów, zabudowań, naziemnych urządzeń technicznych, a także niejednokrotnie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego na drogach przebiegających przez tereny objęte wypalaniem.

 Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Wypalania pozostałości roślinnych zabrania również art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 ze zm.)

Obowiązujące przepisy w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów stanowią, że wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest dopuszczalne, ale tylko w przypadku, gdy spełnionych zostanie szereg warunków, które niestety nie zawsze są respektowane. Spalanie musi odbywać się z zachowaniem warunku odległościowego, który wynosi 100 m od miejsca wypalania do: 

  •          zabudowań gospodarczych czy mieszkalnych,
  •          lasów,
  •         zboża na pniu
  •         oraz miejsc ustawienia stert lub stogów.

Ponadto każdorazowo musi być zapewniony stały nadzór miejsca wypalania. Nie dopuszczalne jest wypalanie w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych. Ulatniające się kłęby dymu ograniczają widoczność i stwarzają zagrożenie dla poruszających się pojazdów.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy rolnicy, którzy starają się o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, muszą przestrzegać zasad „dobrej kultury rolnej”. Wśród tych zasad jest m.in. zakaz wypalania, łąk, pastwisk oraz ściernisk. W związku z powyższym zabiegi te mogą skutkować odebraniem dopłat bezpośrednich za nie utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej!

Zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwar grozi kara aresztu lub grzywny. Ponadto za wypalenie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych grożą surowe sankcje:

·         Art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971r. Nr 12, poz.114 ze zm.), za wykroczenia tego typu przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5.000 zł.

·         Art.163. § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) stanowi: Kto spowoduje zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Komunikat w wersji PDF  >>  Załącznik

 
Nowe siłownie zewnętrzne
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.08.2014.

Dwie nowe mini - siłownie na świeżym powietrzu powstały w miejscowości Stanisławowo oraz w Długim Polu. Powierzchnia każdej z siłowni to 150 m2.  Wyposażone są one w takie sprzęty jak: biegacz orbiterek, pylon, drabinka z drążkiem, podciąg nóg oraz twister wahadło. Wykonawcą siłowni była firma „ZAMA” z Torunia.  Siłownie zewnętrzne zwane także placami zabaw dla dorosłych to system urządzeń, które pozwalają na świeżym powietrzu skorzystać z lekkiego wysiłku fizycznego. Ćwiczenia wykonywane na tych przyrządach poprawiają wydolność układu sercowo – naczyniowego, kondycję ruchową oraz pomagają w uprawianiu innych sportów. Z zamontowanych urządzeń rekreacyjnych mogą korzystać wszyscy chętni.  Realizacja inwestycji współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” oś LEADER  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość budowy siłowni zamknęła się kwotą 25 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 16 tys. zł. Na nowopowstałej infrastrukturze oraz na dwóch istniejących już placach wyposażonych w elementy siłowni zewnętrznej  zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe dla rodziców. Zajęcia te będą miały na celu zachęcenie rodziców do wspólnego, prozdrowotnego spędzania czasu z dziećmi na świeżym powietrzu zamiast w domu przed telewizorem czy komputerem. Zajęcia zostały zaplanowane w miejscach gdzie rodzice będą mogli ćwiczyć a ich pociechy będą mogły się bawić na palcu zabaw tj. w Giemlicach, Długim Polu i Cedrach Wielkich.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Ruszyła budowa świetlicy w Kiezmarku
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.07.2014.

Marzenia mieszkańców Kiezmarka w zakresie budowy świetlicy wiejskiej nabierają realnych kształtów. 15 lipca br.  Wykonawca zadania inwestycyjnego   -  Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą w Stężycy rozpoczął właściwe prace budowlane. Wyburzono już istniejący budynek po byłej zlewni mleka. Powstały gruz został wywieziony i zutylizowany. Aktualnie trwają prace ziemne polegające na wykonaniu ław fundamentowych. Nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań czuwa inspektor nadzoru. Termin oddania obiektu do użytkowania to kwiecień 2015 r.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE CEDRY WIELKIE
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.07.2014.

 

W ramach projektu zaplanowano:

•Wyposażenie 30 gospodarstw domowych w zestaw komputerowy i bezpłatny dostęp do Internetu

•Wyposażenie 7 jednostek sektora publicznego w zestawy komputerowe i bezpłatny dostęp do Internetu

•Szkolenie w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Wszelkich informacji o realizacji projektu udziela:

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich,

ul. Osadników Wojskowych 41, 83-020 Cedry Wielkie

 tel: 58 683 66 35


>>  Zobacz plakat informacyjny <<

 
Nowe trasy rowerowe w gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.07.2014.

Dnia 22 lipca br. gminę Cedry Wielkie odwiedzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz firmy DS. Consulting. Celem spotkania było ustalenie przebiegu tras rowerowych w naszej gminie oraz dokonanie wizji lokalnej wyznaczonych tras. Nowe ścieżki rowerowe powstaną w naszej gminie dzięki realizacji wspólnego z Województwem Pomorskim „Strategicznego Przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe”. Obecnie trwają prace nad Analizą Wykonalności inwestycji wykonywaną przez firmę DS. Consulting. Planowana trasa będzie miała swój początek na wale Wiślanym w Giemlicach na granicy gminy Cedry Wielkie i Suchy Dąb. Następnie zjedziemy z wału istniejącą drogą z płyt YOMB do centrum Giemlic i kolejno trasa będzie prowadziła przez Długie Pole, Cedry Wielkie, Cedry Małe, Błotnik, aż do korony wału i granicy z Gdańskiem. Po koronie wału od Błotnika wybudowana zostanie również ścieżka do miejscowości Leszkowy. Nowe trasy będą miały nawierzchnię z czerwonego asfaltu. Jest to materiał wygodniejszy, trwalszy i bezpieczniejszy dla rowerzystów niż kostka brukowa. Projekt przewiduje budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu, wykorzystanie utwardzonych traktów leśnych oraz wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2014.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na m.in. wyposażenie gabinetów rehabilitacji, podstawowe usługi dla ludności, działalność związaną z rekreacją lub turystyką. Planowany termin naboru: 11 sierpnia 2014r. - 25 sierpnia 2014r. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy” lub telefonicznie: 666-350-070, (58) 306-33-55.

 
Wizyta gości z Niemiec.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.07.2014.

Na zaproszenie Wojewody Pomorskiego, w dn. 14-16.07.2014 r. przebywali na terenie województwa pomorskiego przedstawiciele landu Mecklenburgi Pomorze Przednie. W trakcie wizyty goście m in. zwiedzili zamek w Gniewie skąd przyjechali na teren naszej gminy do przystani żeglarskiej w Błotniku. Goście byli pod wrażeniem zmian jakie nastąpiły w tym miejscu w Błotniku po obejrzeniu zdjęć terenu sprzed realizacji inwestycji oraz relacji Wójta Gminy Janusza Golińskiego. Wizyta jaką złożyli niemieccy goście miała na celu omówienie i organizacyjne przygotowanie konferencji pn. Rozmowy Gdańskie. Z przystani goście udali się drogą wodną do Gdańska.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
"Złap wiatr w Żuławski Kliwer" - edycja druga.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2014.

W sobotę 12 lipca 2014 roku na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się druga edycja imprezy pn. „Złap wiatr w Żuławski Kliwer”. Impreza ta ma na celu upamiętnienie wizyty Pary Prezydenckiej 14 lipca 2012 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Mimo bardzo niesprzyjającej pogody wszystkie zaplanowane na ten dzień zawody żeglarskie odbyły się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Po przywitaniu zaproszonych gości - Wójtów sąsiednich gmin zaproszonych do współpracy, odbyły się występy artystyczne. Wystąpiła uczennica Szkoły Podstawowej w Wocławach, przedstawiciel sekcji keybordowej GOK w Przywidzu oraz dziewczyny z zespołu Female Band działającego przy ŻOKiS. W tym roku organizatorami wydarzenia na Marinie Błotnik były 4 gminy - Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz oraz Pruszcz Gdański, co dało niepowtarzalną okazję do zorganizowania pierwszych samorządowych zawodów kajakowych. Po pełnych emocji zawodach zwyciężyła gmina Przywidz. Po zawodach nadszedł czas na zmagania wśród młodzieży. Konkurencje przeprowadzono w dwóch kategoriach – na kajakach i na łodziach typu OPTYMIST. Podczas zawodów czas pozostałym gościom umilały dźwięki utworów szantowych w wykonaniu Zespołu Muzycznego „KUBRYK” z Ustki. Podczas odbywającej się imprezy „Złap wiatr w Żuławski Kliwer” między Gminą Cedry Wielkie a Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku została podpisana umowa partnerska o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju szeroko pojętego sportu a w szczególności żeglarstwa.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 09 lipca 2014 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.07.2014.

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański".

 
Podpisanie umowy partnerskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.07.2014.

Dnia 12 lipca 2014 r. podczas odbywającej się w Błotniku imprezy żeglarskiej nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Cedry Wielkie reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Golińskiego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku reprezentowaną przez prof. nadzw. dr hab. Waldemara Moska - Rektora Akademii. Celem nawiązanej współpracy ma być wielopłaszczyznowy rozwój i współpraca pomiędzy partnerami w dziedzinie turystyki, sportu i kultury jak również stwarzanie warunków sprzyjających organizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój żeglarstwa. W sposób szczególny została nawiązana współpraca pomiędzy podległą AWFiS jednostką jaką jest Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku - Górki Zachodnie a gminnym stowarzyszeniem Klub Morski „CEDRUS” w Błotniku w zakresie szkoleń przyszłych adeptów żeglarstwa. Dla najliczniejszej grupy młodzieży uczestniczącej w regatach i zawodach sportowych w Błotniku, Minister Sprawiedliwości Pan Marek Biernacki ufundował puchar. W tym roku puchar przypadł młodzieży z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Rozpoczęte wprowadzanie Teleopieki.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.07.2014.

Gmina Cedry Wielkie w dniu 14 lipca 2014 r. podpisała umowę z Polskim Centrum Opieki i rozpoczęła wprowadzanie programu Teleopieka dla osób od sześćdziesiątego roku życia oraz osób z grupy podwyższonego ryzyka. System Teleopieki daje możliwość wezwania pomocy przez całą dobę w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Wszelkie koszty związane z korzystaniem z systemu Teleopieki pokrywane są przez Urząd Gminy Cedry Wielkie. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich lub telefonicznie pod nr. telefonu (58) 683-66-01.

Zdjęcie z podpisania umowy  >>  Załącznik

 
Podziękowanie za "Dni Otwarte Funduszy Europejskich".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.07.2014.

Poniżej przedstawiamy treść podziękowania jakie Urząd Gminy Cedry Wielkie otrzymał za udział w akcji "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" od Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju - Pani Elżbiety Bieńkowskiej:

"Szanowni Państwo,