Fundusz Sołecki na rok 2016.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.07.2015.

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Cedry Wielkie o utworzeniu Funduszu Sołeckiego na 2016 rok informujemy, że dla każdego sołectwa została ustalona zgodnie z ustawą kwota tego funduszu. Środki z Funduszu Sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację zadań własnych gminy na terenie danego sołectwa. Wniosek o ich przyznanie powinien określać zadania, które sołectwo zamierza wykonać wraz z przewidywanymi kosztami ich realizacji i uzasadnieniem. Tak sporządzony wniosek musi zostać uchwalony przez Zebranie Wiejskie i dostarczony do Urzędu Gminy Cedry Wielkie w terminie do 30 września 2015 r.

                                                                 Załącznik

 
Dar dla Ukrainy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.07.2015.

W lipcu br Gmina przekazała nieodpłatnie w ramach pomocy humanistycznej dla Termopilskiego Regionalnego Oddziału Międzynarodowego Centrum ds. realizacji programów UNESCO na Ukrainie samochód pożarniczy marki Volvo, będący w dyspozycji OSP Cedry Wielkie. Samochód ten ma być wykorzystywany w akcjach gaszenia pożarów oraz niesienia pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych, w mieście Dubno. Mamy nadzieję, że poprzez ten dar przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Dubna.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Podsumowanie I roku działalności Gdańskiego Klubu Morskiego - "CEDRUS".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.07.2015.

                                         Zapraszamy do prezentacji  >>  Załącznik

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2015.

Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: referent w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Treść ogłoszenia w załączniku

                                                                 Załącznik

 
Zdecyduj, jak będzie wyglądać Gmina Cedry Wielkie w 2030 roku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza Mieszkańców Gminy Cedry Wielkie i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących: „Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030”, które odbędą się: dnia 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 41.

Przygotowywany dokument definiuje priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy oraz długookresowe wyzwania, przed którymi staje nasza Gmina. Aby wypracować politykę rozwoju Gminy Cedry Wielkie zgodną z Państwa oczekiwaniami istotne są wszelkie uwagi i propozycje.

Przeprowadzone konsultacje pozwolą na wskazanie najistotniejszych kierunków rozwoju Gminy oraz uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, które po analizie znajdą swoje odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie.

Liczę na Państwa udział i zaangażowanie.

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                             Wójt Gminy Cedry Wielkie

                                                                                                    Janusz Goliński

 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.07.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy od dnia 21.07.2015 r. będą wydawane artykuły spożywcze: mleko i makaron.

 
Uroczyste otwarcie świetlicy w Kiezmarku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.07.2015.

W piątek 17 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Kiezmarku. Inwestycja powstała w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka”. W obecności zaproszonych gości i lokalnej społeczności uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pan Janusz Goliński Wójt Gminy, Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Renata Terlane sołtys wsi Kiezmark, obecny radny Pan Jan Babul, Pan Adam Sala radny poprzedniej kadencji, Pani Monika Błaszczyk prezes KGW Kiezmark, Pan Józef Kot mieszkaniec i pomysłodawca projektu. Obiekt poświęcił ks. proboszcz Czesław Sołtys w obecności byłego proboszcza parafii ks. Jana Świstowicza. Kolejna część imprezy odbyła się w świetlicy, gdzie głos zabrał Pan Janusz Goliński Wójt Gminy wręczając podziękowania dla osób, które przyczynili się do realizacji inwestycji. „Uważam, że powstała świetlica znakomicie wypełniać będzie funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną, będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, będzie to miejsce przyjazne mieszkańcom gdzie najmłodsi będą mieli szansę edukacji i integracji z innymi”, powiedział Pan Janusz Goliński Wójt Gminy. Przedstawicielki KGW Cedry Wielkie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Małych przekazali dla sołectwa upominki jako element wyposażenia świetlicy. Następnie głos zabrała Pani Renata Terlane sołtys wsi Kiezmark mówiąc, że w miejscowości Kiezmark spełniły się dziś marzenia wielu osób, zyskano nowe piękne miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W imieniu swoim i społeczności lokalnej podziękowała Panu Januszowi Golińskiemu, Radzie Gminy za mądrą decyzję dzięki której od pomysłu i wizji przeszli do efektywnej realizacji inwestycji zaś pracownikom urzędu gminy za przygotowanie wniosku o dofinansowanie i wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego zadania. Nie zabrakło też programu artystycznego w formie piosenek, wierszy i teatrzyku przygotowanego przez dzieci. Występ artystyczny uświetniły też Panie z KGW Kiezmark. Zwieńczeniem imprezy był tort, którym poczęstowano wszystkich przybyłych gości i mieszkańców oraz poczęstunek przygotowany przez KGW Kiezmark.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
II Rajd Żuławski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.

W dniu 12 lipca 2015 odbył się II Rajd Żuławski zorganizowany przez Automobil Klub Morski w Gdyni. Była to III Runda Samochodowego Pucharu Automobil Klub Morski. Baza imprezy znajdowała się w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. W tym niezwykłym widowisku brali udział zawodnicy amatorzy. Trasa rajdu wynosiła 30 km i zlokalizowana była na terenie gminy Cedry Wielkie i gminy Pruszcz Gdański.

Większa ilość zdjęć dostępna jest na profilu facebook Urzędu Gminy: https://www.facebook.com/pages/Gmina-Cedry-Wielkie/171025172934368?fref=ts

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2015-2019.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż zgodnie z pismem Ministra Środowiska w lasach wszystkich form własności, w tym także lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju rozpoczęto prace mające na celu Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015-2019. Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Cedrach Wielkich zwraca się z prośbą do mieszkańców posiadających w swoim władaniu pasy zadrzewieniowe - oznaczone symbolem Ls - las, w ewidencji gruntów, o udostępnienie i umożliwienie pracownikom przedsiębiorstwa państwowego - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, wstępu na ww. teren oraz wyznaczenia w nich powierzchni próbnych a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 
Fotorelacja z nauki jazdy na rolkach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.

Pierwsze spotkanie nauki jazdy na rolkach zorganizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu za nami. Wspaniała grupa młodych rolkarzy świetnie bawiła się na Miasteczku Ruchu Drogowego.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zajęcia ruchowe dla Seniorów w ramach projektu "Aktywni Razem".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.
 
Koncepcja rozbudowy Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.07.2015.

Ze względu na rosnącą popularność przystani żeglarskiej w Błotniku oraz niezwykłe zainteresowanie żeglarzy i ich chęć cumowania w Błotniku, planowane jest zwiększenie liczby miejsc postojowych przez właściciela obiektu tj. Gminę Cedry Wielkie. Dla zainteresowanych zamieszczamy koncepcje rozbudowy. Prosimy o wypowiedź na temat planowanych rozwiązań w formie komentarza, bądź wiadomość e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 
Pokazy Monster Truck w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.07.2015.

W niedzielę (19 lipca) o godzinie 19.00 przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich rozpoczną się niesamowite pokazy Monster Truck. Kaskaderzy z grupy Monster Show Chaloupka przez wiele lat przygotowywali swoje popisy, aby w końcu zaprezentować je przed zebraną publicznością. Będzie okazja zobaczyć najlepszych zagranicznych kaskaderów, którzy wykonają wiele emocjonujących i niebezpiecznych trików takich jak: jazda synchroniczna, drift, jazda na dwóch kołach z akrobacjami kaskaderów, pokaz niespodzianka dla dzieci z Citroenem 2CV, samochodowe i motocyklowe wypadki, czy przejazd przez ścianę ognia z kaskaderem na masce samochodu. Oprócz tego będzie okazja, aby zobaczyć jedyny w europie samochód specjalny z dwoma silnikami prowadzonymi przez dwóch kierowców. W finale zobaczymy kasację pojazdów dwoma potężnymi Monster Truckami, w tym PIERWSZEGO POLSKIEGO MONSTER TRUCKA Warszawa M20. Podczas pokazów zobaczymy po raz pierwszy nowość 2015, czyli drift specjalnie zbudowaną POLSKĄ SYRENĄ. Kaskaderzy Monster Show Chaloupka oprócz doskonałych umiejętności prezentują wspaniałą grę aktorską podczas pokazu, dzięki czemu widz nie może się nudzić. Pokaz Monster Show Chaloupka Lifestyle wyróżnia w szczególności perfekcyjnie przygotowany scenariusz kasacji aut ! Bilety będą do kupienia w kasie godzinę przed pokazem. Ulgowy bilet (3-15 lat) w cenie 20 zł, koszt normalnego biletu wynosi 30 zł. Ilość biletów jest ograniczona. Dwie podwójne wejściówki na pokaz szukają swoich właścicieli. Wystarczy na facebooku udostępnić plakat, polubić stronę Monster Show Chaloupka Lifestyle i napisać miasto w komentarzu. Zwycięzcy zostaną wylosowani w dniu pokazu do godziny 12.00. Zapraszamy

PLAKAT

https://www.facebook.com/MonsterShowProject

INFORMACJA tel: 726-039-991

 
Złap wiatr w Żuławski Kliwer - relacja.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.07.2015.

W sobotę 11 lipca 2015 roku na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się trzecia edycja imprezy pn. „Złap wiatr w Żuławski Kliwer”. Mimo niesprzyjającej pogody wszystkie zaplanowane na ten dzień zawody żeglarskie odbyły się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Po przywitaniu zebranych gości, w tym w szczególności: Marka Biernackiego - Ministra Koordynatora ds. Służb Specjalnych wraz z małżonką, Jana Szymańskiego Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z małżonką, Barbarę Kamińską Wójt Gminy Suchy Dąb, Dariusza Czaińskiego Zastępcę Wójta Gminy Przywidz, Enocha Wituckiego - Właściciela Activ Group, Małgorzatę Dubel - pełnomocnika Grupy Doradczo Audytorskiej Polska Sp. z o.o., Barbarę Sergot-Golędzinowską - Prezes Base Group sp. z o.o. przedstawiciela firmy Plus Express S.J, a także Radnych i Sołtysów Gminy Cedry Wielkie, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, wraz z Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy oficjalnie otworzyli imprezę.  Wydarzenie pn. „ZŁAP WIATR W ŻUŁAWSKI KLIWER”, związane jest z rocznicą obchodów uroczystego otwarcia przystani żeglarskiej w Błotniku w 2012 r., na którym goszczono znamienitych gości, w tym parę prezydencką. Po oficjalnym rozpoczęciu wydarzenia, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, wraz z Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy i Łukasz Żarna - Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS”, wręczyli podziękowania dla podmiotów zaangażowanych w rozwój przystani żeglarskiej - Grupie Doradczo Audytorską Polska Sp. z o.o. z Gdańska - dzięki której szkółka żeglarska wzbogaciła się o nową łódź żaglową RS Feva, która przeznaczona jest dla starszej młodzieży, Firmie Plus-Express - która podarowała szkółce żeglarskiej łódź klasy OPTYMIST dla młodych żeglarzy, Barbarze Sergot-Golędzinowskiej - Prezes Base Group sp. z o. o., która swoją działalnością niejednokrotnie wsparła Gminę Cedry Wielkie i przystań żeglarską w Błotniku. W ciągu całego dnia, w ramach imprezy „Złap wiatr w Żuławski Kliwer” organizatorzy zapewnili zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym moc atrakcji. W szczególności były to zawody sportowe dla dzieci: Regaty OPTYMIST, zawody kajakowe dla dzieci i młodzieży, blok animacyjny i bezpłatne miasteczko zabaw dla najmłodszych, a także stoiska wystawiennicze. Do głównych atrakcji, które cieszyły się największym zainteresowaniem należały pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego i zawody kajakowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy. Pierwszy z nich - pokaz ratownictwa miał na celu ukazanie akcji ratunkowych w sytuacjach spowodowanych nieprawidłowym korzystaniem ze sprzętu pływającego. Głównym celem pokazu było promowanie bezpiecznych zachowań, szczególnie podczas letniego wypoczynku nad wodą. Kolejna atrakcja - zawody kajakowe miały związek z promocją i popularyzacją aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Przedstawicielki sektora społecznego - Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Cedry Wielkie (KGW Leszkowy, KGW Cedry Wielkie i KGW Kiezmark) poprzez zawody kajakowe pokazały, że jest to sport i zabawa w jednym i do tego tak naprawdę dla każdego. Doceniając ich zaangażowanie uczestnicy imprezy mogli podziwiać wielką odwagę i zabawne stroje, które nadały zawodom nutę wesołości. Uroczystość odznaczenia wszystkich drużyn, w tym dzieci i młodzież, a także przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich miała charakter wyjątkowy, iż wszyscy otrzymali puchary, pamiątkowe medale, a także nagrody ufundowane przez Pana Wójta Janusza Golińskiego. Dodatkowo w gronie fundatorów znalazł się Pan Marek Biernacki - Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych odznaczając pucharami najlepszych zawodników. Podczas wydarzenia, cześć artystyczną zabezpieczył zespół Female Band, działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. W repertuarze grupy znalazł się program rozrywkowy, popularny w nowych aranżacjach wykonywany a' capella jak również z podkładami instrumentalnymi. Nie zabrakło na scenie również akcentów morskich, w tym utworów szantowych. Od godziny 20.00 do późnych godzin nocnych dla osób dorosłych do tańca przygrywała muzyka przygotowana przez DJ Wojtka.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Uroczyste zakończenie wymiany dzieci i młodzieży w ramach Partnerskiej współpracy trzech Gmin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.07.2015.

Na Przystani Żeglarskiej w Błotniku 3 lipca 2015r odbyło się uroczyste zakończenie dwóch turnusów wymiany dzieci i młodzieży z terenu Gmin: Cedry Wielkie, Przywidz i Trąbki Wielkie. W uroczystościach uczestniczyli włodarze Gmin: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pan Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz i Pan Błażej Kąkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie. Nie zabrakło również przedstawicieli szkół, którzy zaangażowali się w realizację porozumienia i dbały o uatrakcyjnianie i bezpieczeństwo uczestników pobytu. W ramach uroczystego zakończenia wymiany dzieci i młodzieży podsumowanie przedstawiono w formie fotorelacji, która ukazywała wielorakość i atrakcyjność zajęć, w tym w szczególności zajęć z zakresu edukacji morskiej i żeglarstwa, a finałem turnusów były regaty na kajakach i optymistach. Za udział w przygodzie żeglarskiej na Marinie w Błotniku Pan Janusz Goliński wręczył puchary dla gmin, upominki dla uczestników oraz podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Uroczystość oficjalnego zakończenia wymiany młodzieży jest elementem podpisanego we wrześniu 2014 r. porozumienia o współpracy trzech gmin w zakresie działań kulturowo-sportowych, kształcenia, wypoczynku i rozwoju dzieci i młodzieży. Kolejny turnus w ramach porozumienia rozpocznie się 10 lipca br. w Trąbkach Wielkich ,a miejscem realizacji działania będzie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka. Program wypoczynku obejmował będzie zajęcia na polu golfowym, turniej unihokeja, zajęcia w grupach przygotowujące do tańca aerobik, zwiedzanie miasta Gdańska i Westerplatte, nocny seans filmowy, zajęcia na ściance wspinaczkowej i turniej piłki siatkowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.07.2015.

Dnia 07 lipca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński podpisał umowę z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MARKOPOL” z Włocławka na realizację inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie”. Wykonawca zaoferował cenę brutto: 3 482 130,00 i była to najkorzystniejsza oferta z sześciu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone zamówienie publiczne. Inwestycja dofinansowywana jest w 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W najbliższych dniach zostanie przekazany plac budowy i po przygotowaniu technicznym terenu Wykonawca rozpocznie właściwe prace, tak aby zadanie zgodnie z umową ukończone zostało w całości do 16 października br. Konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich podyktowana jest planowaną rozbudową kanalizacji ściekowej co zwiększy ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni przekraczając jej obecną wydajność.  Po rozbudowie średnia dobowa przepustowość oczyszczalni zwiększy się z Qdśr=600,0 m3/d do 1200 m3d.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.07.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy od dnia 08.07.2015 r. będzie wydawany dżem truskawkowy. Planowany termin wydawania makaronu i mleka - 22.07.2015 r.

 
Plan wakacyjny ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.07.2015.

W załączeniu zamieszczamy plan wakacyjny oraz ofertę wycieczek Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Plan wakacyjny >> Załącznik

Oferta wycieczek  >> Załącznik

 
II Rajd Żuławski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.07.2015.

Dnia 12 lipca 2015 r. (niedziela) odbędzie się m.in. na terenie naszej gminy rajd samochodowy zorganizowany po raz drugi przez Automobil Klub Morski w Gdyni. Będzie to niezwykle emocjonujące widowisko. Start zawodników odbędzie się o godz. 10.00 z parkingu w Cedrach Wielkich, natomiast zakończenie trasy zaplanowane zostało w Koszwałach. W załączeniu znajduje się plakat rajdu oraz trasa przejazdu.

 
Plakat, trasa i punkty kibica >>  Załącznik
 
Dofinansowanie budowy boiska w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.07.2015.

Dnia 30 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy - Wójt Janusz Goliński podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Ryszardem Świlskim umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont boiska sportowego w miejscowości Koszwały w gminie Cedry Wielkie”. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 298 tys. zł, z czego 182 tys. stanowić będzie dofinansowanie. Cieszymy się, że w ostaniem możliwym momencie udało nam się otrzymać wsparcie finansowe na realizację tego projektu. To ostatnie przedsięwzięcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na który Gminie Cedry Wielkie udało się pozyskać środki finansowe. Przed nami nowa perspektywa finansowa 2014-2020 i czas na kolejne projekty.

Zdjęcie  >>  Załącznik
 
Złap wiatr w Żuławski Kliwer.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.07.2015.

Już tradycyjnie w drugą sobotę lipca (11.07.2015r.), po raz trzeci Gmina Cedry Wielkie organizuje na przystani żeglarskiej w Błotniku imprezę żeglarską pn. „Złap wiatr w Żuławski Kliwer”. Uroczystość ta związana jest z rocznicą uroczystego otwarcia Przystani Żeglarskiej w 2012 roku. Jak co roku zaplanowano cześć oficjalną przypadającą na godzinę 16.00, a następnie wiele atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W programie przewidziano zmagania sportowe, w tym regaty na łodziach klasy OPTYMIST, zawody kajakowe dla dzieci i młodzieży, zmagania kajakowe dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Cedry Wielkie, pokaz ratownictwa wodnego, darmowe rejsy animacje dla dzieci, wesołe miasteczko, stragany wystawiennicze, a także występy artystyczne. Dla najlepszego zespołu w rywalizacji na łodziach puchar ufundował poseł na Sejm RP, Pan Marek Biernacki, który również uświetni swoją obecnością gminną imprezę. Wszystkie te działania zaplanowano do godziny 19.00. Od godziny 20.00 do późnych godzin nocnych uczestnicy imprezy bawić się będą mogli przy muzyce Dj-a.

Plakat  >>  Załącznik
 
Warsztaty w Szkółce Żeglarskiej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Od 6 czerwca 2015 r. trwają zajęcia  w nowo otwartej  SZKÓŁCE ŻEGLARSKIEJ na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. W warsztatach udział biorą dzieci i młodzież z terenu  Gminy Cedry Wielkie, które zostały podzielone na trzy 10 osobowe grupy. Miesięcznie dzieci objęte są 40 godzinnym cyklem zajęć. Grupa I i Grupa II uczęszcza na zajęcia w każdy weekend (sobota i niedziela) od 6 czerwca do 30 sierpnia 2015 r. natomiast zajęcia dla Grupy III odbywają się w każdy czwartek i piątek przez 2 miesiące wakacji. Spotkania mają na celu szerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie edukacji morskiej oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.  Uczestnicy pod okiem wykwalifikowanego instruktora Pana Dariusza Olędzkiego posiądą umiejętność obsługi łódki klasy OPTYMIST, poznają węzły żeglarskie oraz sterowanie łódką bez żagla, wyrobią sobie orientację na wodzie, będą zdobywać różnego rodzaju umiejętności tj. taklowania jachtu, trymowania jachtu, posługiwania się  podstawową terminologią żeglarską,  wiązania węzłów żeglarskich,  wykonania zwrotu na wiatr i z wiatrem, halsowania do określonego celu i wiele, wiele innych. Szkółka cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Cedry Wielkie oraz  Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy w dniach 01.07.2015 r. – 30.07.2015 r. będą wydawane artykuły żywnościowe.

 
Komunikat Urzędu Skarbowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT.

Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT. Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu. Usługa Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna na Portalu Podatkowym. Utworzenie Portalu Podatkowego – nowego kanału komunikacji administracji podatkowej z podatnikami, daje możliwość udostępniania usług, które  pozwalają podatnikowi m.in.  na elektroniczną weryfikację różnych informacji.  Portal Podatkowy i jego funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach mobilnych, które posiadają zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to praktycznie weryfikację podatnika w VAT z każdego miejsca.

Adres usługi  >>  https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat

 
Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

W dniu 24 czerwca br. w Żelisławkach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn z powiatu gdańskiego. Gminę Cedry Wielkie reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Cedrów Wielkich, w skład której regulaminowo wchodziło dziewięciu zawodników. W naszym przypadku byli to gimnazjaliści z Zespołu Szkół z Cedrów Wielkich, którzy ostatecznie zdobyli trzecie miejsce w powiecie. Nagrody i podziękowania wręczył Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego i Pani Hanna Brejwo Wójt Gminy Pszczółki. Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów jest w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu i ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Druhowie startowali w konkurencji rozwinięcia bojowego i biegu sztafetowego na 400 m. obejmującego dziewięć torów z przeszkodami. W dniu 26 czerwca, na zakończenie roku szkolnego, druhowie otrzymali od Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i poświęcenie oraz reprezentowanie Gminy Cedry Wielkie, które stanowi istotny wkład we wspólne dobro naszej społeczności. Gratulacje złożył również Pan Edward Woźniak Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Cedrach Wielkich.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Kolejny Festyn Transportowców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Dnia 26 czerwca br. w Nowym Dworze Wejherowskim, po raz kolejny Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zorganizowało dla swoich członków Festyn Transportowca. Do Ośrodka Faltom Leśny przyjechało kilkadziesiąt przewoźników oraz zaproszonych gości. Po raz trzeci na zaproszenie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych udział wzięła Gmina Cedry Wielkie, którą reprezentował Wójt Pan Janusz Goliński. Uczestnictwo w festynie Gminy Cedry Wielkie miało na celu zaprezentowanie możliwości rozwoju transportu w naszej gminie. Mimo licznych atrakcji zapewnionych przez organizatora stoisko Gminy Cedry Wielkie budziło ogromne zainteresowanie. Gościem stoiska był m.in. Pan Jarosław Kopczyński Dyrektor Inspekcji Transportu Drogowego w Gdańsku, oraz Pani Małgorzata Dubel z Grupy Doradczo-Audytorskiej Polska Sp. z o.o w Gdańsku.  Festyn Transportowca był dobrą okazją dla Gminy, do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami branży transportowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Letni etap realizacji Porozumienia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

W terminie od dnia  21.06.2015-25.06.2015 dzieci i młodzież z terenu gminy Trąbki Wielkie, Przywidz i Cedry Wielkie uczestniczyły w turnusie zorganizowanym w ramach porozumienia o współpracy w zakresie działań kulturowo-sportowych, kształcenia, wypoczynku, rozwoju dzieci i młodzieży. W Zespole Szkół w Cedrach Małych uroczystego powitania uczestników dokonał Pan Janusz Goliński Wójt Gminy oraz Pan Piotr Bukowski Dyrektor Zespołu Szkół, który przedstawił szczegółowy program pobytu.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach żeglarskich na Marinie w Błotniku pod kierunkiem profesjonalnego instruktora Pana Dariusza Olędzkiego z Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS”. Zdobyte umiejętności mogli wykorzystać pływając na kajakach i łódkach typu Optymist. Grupa uczestników zwiedziła również dom podcieniowy w Miłocinie i Trutnowach, odbyły się wycieczki rowerowe i spotkanie integracyjne przy ognisku. Na zakończenie turnusu uczestnicy turnieju rywalizowali w regatach międzyszkolnych. Na zakończenie uczniowie z Gmin uczestniczących w turnusie otrzymały w ramach podziękowania od Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy pamiątkowe puchary. Pan Wójt zaznaczył, że takie porozumienie nie tylko stwarza korzystne warunki do wypoczynku, aktywnej turystki i rozwijania zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży ale służy przede wszystkim integracji młodzieży.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wychowankowie ORW "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach laureatami I Powiatowego Konkursu Czytelniczego
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2015.

Któż z nas w dzieciństwie nie lubił słuchać bajek, najpierw czytanych przez rodziców, a później już samemu. Do zaczarowanego świata baśni zaprosiła dzieci podczas I Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Zaczarowany świat bajek”, Anna Krawycińska. Konkurs, w którym udział wzięły dzieci z OREW w Pruszczu Gdańskim, ORW „Żuławski Słonecznik” z Giemlic oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, odbył się 16 czerwca br. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim.  Celem konkursu była integracja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dobra zabawa i zachęcenie do obcowania z książką. I miejsce zdobyli uczniowie „Żuławskiego Słonecznika” z Giemlic, II miejsce - równorzędne OREW w Pruszczu Gdańskim i Zespół Szkół w Warczu. Nagrody wręczali: Starosta Powiatu Gdańskiego Pan Stefan Skonieczny i Dyrektor PiMBP w Pruszczu Gdańskim Pani Joanna Przybyś. Za rok odbędzie się kolejna edycja konkursu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Świetlica w Kiezmarku już gotowa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2015.

Dobiegł końca projekt pt. „Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka". W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał obiekt o łącznej powierzchni zabudowy równej 217,56 m2 i powierzchni użytkowej 186,37 m2. Świetlica posiada salę główną dla 50-60 osób, salę klubową, punkt biblioteczny, zaplecze kuchenne, magazyn oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Prace, których wykonawcą był Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą w Stężycy, wykonane zostały w okresie od lipca 2014 r. do końca maja 2015 r. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 622 tys. zł, z czego 406 tys. zł. Gmina pozyskała ze środków UE z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybackich i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Świetlicę wyposażono w sprzęty niezbędne do jej funkcjonowania, m.in. stoły, krzesła, meble kuchenne ze stali nierdzewnej i podstawowe sprzęty AGD. Już niedługo będzie można tu przeprowadzać spotkania wiejskie, imprezy kulturalne, zajęcia dla mieszkańców i itp. Z nowej świetlicy wiejskiej cieszą się przede wszystkim mieszkańcy sołectwa Kiezmark, którzy na tę inwestycję czekali od lat. Śmiało można stwierdzić, iż świetlica w Kiezmarku to chyba najładniejszy z nowo powstałych budynków w ostatnich latach.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 

 
Budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2015.

Dnia 30 maja firma DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad z siedzibą w Elblągu zakończyła budowę zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały.  Całkowity koszt wykonania prac wyniósł 735 011,59 zł brutto, z czego 371 820,00 stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 290 000 tys. zł to w części umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku. Zbiornik wyrównawczy o pojemności 190 m3 ma za zadanie gromadzić zapas wody i uzupełniać braki w sieci w okresie zwiększonego poboru. Oprócz tego wyrównywać będzie wahania ciśnienia. Na realizacji inwestycji najwięcej zyskają miejscowości Koszwały, Wocławy i Stanisławowo. Zmniejszy się tam awaryjność urządzeń do poboru i dystrybucji wody pitnej przy jednoczesnym zabezpieczeniu stałego - wysokiego ciśnienia dostarczanej wody do odbiorców.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Wocławach i Stanisławowie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2015.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 maja br. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wocławach i Stanisławowie.  Przedmiotowe prace wykonywane były w ramach dwóch unijnych projektów. Wykonawcą inwestycji w Wocławach były dwie firmy, pierwszego etapu - Centralny Wodociąg Żuławski z Nowego Dworu Gdańskiego a drugiego - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol - Olsztyn. W miejscowości Stanisławowo zaś wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno - Sanitarne i Remontowo - Budowlane „SKIBIŃSKI” z Sierakowic. Końcowa wartość inwestycji w obu miejscowościach to kwota blisko 6,5 mln zł, z czego 3,8 mln stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. W chwili obecnej trwają już prace rozruchowe 15 przepompowni (8 w Wocławach i 7 w Stanisławowie). Po zakończeniu obu inwestycji i przyłączeniu się wszystkich mieszkańców, osiągniemy 80% procent skanalizowania aglomeracji ściekowej gminy Cedry Wielkie. W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają możliwość przyłączenia do nowo wybudowanej sieci o podjęcie działań, celem przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie mieszkańcy zostaną poinformowani o tym obowiązku piśmiennie. Powyższe działania są niezbędne do dbania o środowisko oraz do spełnienia zapisów w umowie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Nowe boisko w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2015.

Dnia 12 czerwca br. zakończono prace przy przebudowie boiska w Koszwałach i dokonano końcowego odbioru. Inwestycję wykonywało P.H.U „AUTO-MAX” Łukasz Konkiel. Wszystkie zaplanowane pracy zostały zakończone w ustalonych terminach. W miejsce wyłysiałego, nieodwodnionego boiska z naturalnej trawy wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej do gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Boisko zostało ogrodzone oraz wyposażone w osprzęt sportowy tj.: bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki wraz z tablicami i koszami. W najbliższym czasie będzie również oświetlone. Nowy sportowy obiekt znajduje się przy świetlicy wiejskiej w Koszwałach. Będzie on ogólnodostępny służący mieszkańcom Koszwał i okolicznych miejscowości. Koszt inwestycji wyniósł blisko 300 tys. Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ten projekt.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Obowiązki właściciela nieruchomości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.06.2015.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzymywać i użytkować obiekt budowlany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w należytym stanie technicznym i estetycznym. Realizacja tego obowiązku wiąże się między innymi z koniecznością dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego samego obiektu jak również instalacji z nim związanych. Art. 62 Prawa Budowlanego narzuca obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych a przynajmniej raz na pięć lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji. Uzyskane z przeglądów protokoły oraz protokoły pokontrolne potwierdzające usunięcie uszkodzeń, należy odpowiednio kompletować i przechowywać. Brak dokumentacji z okresowych kontroli może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadkach losowych. Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią natomiast, iż właściciel nieruchomości nie może korzystać ze swego prawa w sposób sprzeczny z zasadami życia społecznego i gospodarczego, które naruszałyby prawa przysługujące innym obywatelom. Powinien współpracować i współdziałać z właścicielami gruntów sąsiadujących w utrzymywaniu znaków granicznych oraz umieścić na budynku w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.

W przypadku nieruchomości zabudowanych jednym lub wieloma budynkami składającymi się z co najmniej kilku mieszkań za przestrzeganie powyższych obowiązków odpowiedzialny jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół właścicieli wszystkich lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, powstaje automatycznie, po wydzieleniu pierwszego samodzielnego lokalu, czyli po ustanowieniu jego odrębnej własności. Prawo dzieli wspólnoty na małe i duże w zależności od liczby lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych. Tam, gdzie jest ich nie więcej niż siedem, wspólnota określana jest jako mała. Pozostałe nazywane są dużymi. Małe rządzą się przede wszystkim przepisami kodeksu cywilnego, zaś wszystko, co dotyczy dużych, w pierwszej kolejności reguluje ustawa o własności lokali.

Pamiętajmy, iż zaniedbywanie powyższych obowiązków może doprowadzić do groźnych zdarzeń losowych, które miały miejsce również w ostatnim czasie na terenie naszej gminy, doprowadzając do sytuacji, gdzie traci się dorobek całego życia.

 
Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.06.2015.