.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.12.2014.
 
Sprzedaż atrakcyjnych działek mieszkaniowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.04.2014.

 
Gospodarka Odpadami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Wigilia w OŚRODKU w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.12.2014.

Dnia 17 grudnia 2014r. w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział zaproszeni goście i przyjaciele Ośrodka jak Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska, Kierownik Referatu ds. Oświaty Gminy Cedry Wielkie Maria Gierszewska, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Beata Zawadzka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Grażyna Bereza, Dyrektor SP w Giemlicach Tomasz Szlak, Ks. Prałat Franciszek Fecko, Ks. Janusz Mathea proboszcz parafii w Giemlicach oraz rodzice wychowanków Ośrodka. Głównym wydarzeniem spotkania były przedstawione przez wychowanków jasełka, po przedstawieniu których wszyscy uczestnicy złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Nie obyło się bez prezentów i Świętego Mikołaja, w postać którego jak co roku wcielił się katecheta Ks. Przemek. Radość i nastrój świąteczny udzielił się wszystkim czego wyrazem były uśmiechnięte twarze wychowanków Ośrodka.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Mikołaj w "Okienku" w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.12.2014.

W sobotę, dnia 6 grudnia 2014 roku, w świetlicy wiejskiej w Koszwałach odbyła się zabawa mikołajkowa z udziałem dzieci. Organizatorami imprezy byli rodzice. Dzieci brały udział w różnych konkursach i zabawach, które były nagradzane upominkami i słodkościami. Największą atrakcją imprezy okazał się jednak Św. Mikołaj, któremu każde dziecko z osobna opowiadało o swoich wymarzonych prezentach w zamian otrzymując słodki upominek. Nagrody dla dzieci zakupiono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Funduszu Sołeckiego Koszwał, a wręczyła je dzieciom Radna Justyna Słowińska.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców sołectw Długie Pole, Giemlice i Leszkowy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.12.2014.

Wójt Gminy Cedry Wielkie serdecznie zaprasza mieszkańców sołectw Długie Pole, Giemlice i Leszkowy na spotkanie konsultacyjne, którego tematem będzie omówienie zagadnień związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowościach zgodnie z przyjętymi założeniami Aglomeracji Ściekowej Gminy Cedry Wielkie. Celem spotkania jest również uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją. Proszę o pilne potraktowanie tej sprawy i osobistą obecność.

Zapraszamy na spotkania w dniach:

 • 07.01.2015r. godz.17.00 w m. Długie Pole – Centrum Sportowo-Rekreacyjne
 • 08.01.2015r. godz. 17.00 w m. Giemlice – szkoła podstawowa
 • 09.01.2015r. godz. 18.00 w m. Leszkowy – świetlica wiejska
 
Komunikat dot. pracy PSZOK w okresie świąteczno-noworocznym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.12.2014.

Urząd Gminy informuje, iż w okresie świąteczno-noworocznym ulegną zmianie godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Cedrach Wielkich:

 • dn. 24.12.2014 r. (środa) - PSZOK będzie nieczynny
 • dn. 27.12.2014 r. (sobota) - PSZOK będzie czynny od godz. 10.00 do 15.00
 • dn. 31.12.2014 r. (środa) - PSZOK będzie czynny od godz. 10.00 do 15.00
 
Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.12.2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie zaprasza Mieszkańców Gminy na II sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18 grudnia (czwartek) 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 41.

 
30 gospodarstw domowych otrzymało nowe komputery.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.12.2014.

W dniach od 3-5 grudnia 2014 r. firma „CEZAR” Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. J. z Radomia dostarczyła 80 zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem w ramach realizowanego przez Gminę projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie”. Zestawy komputerowe otrzymało 30 gospodarstw domowych – Beneficjentów Ostatecznych oraz jednostki sektora publicznego: Szkoła Podstawowa w Trutnowach (4 zestawy komputerowe), Szkoła Podstawowa w Wocławach (7 zestawów komputerowych), Szkoła Podstawowa w Giemlicach (3 zestawy komputerowe), Zespół Szkół w Cedrach Wielkich (16 zestawów komputerowych), Zespół Szkół w Cedrach Małych (10 zestawów komputerowych), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (4 zestawy komputerowe), Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich (4 zestawy komputerowe). Dodatkowo jednostki sektora publicznego otrzymały drukarki. Wszystkie dostarczone komputery zostały sprawdzone pod względem technicznym przez Pana Piotra Nęcka – informatyka zaangażowanego w realizację projektu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.12.2014.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa od dnia 12.12.2014r. do dnia 19.12.2014 r. będą wydawane artykuły żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.12.2014.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w miesiącu grudniu 2014r. odbędzie się dnia 19.12.2014r. (piątek).

 
Pierwsza Sesja Rady Gminy Cedry Wielkie VII Kadencji.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2014.

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg” - powiedział Wójt Gminy Janusz Goliński podczas uroczystego ślubowania. Było to czwarte ślubowanie Janusza Golińskiego na stanowisku wójta gminy Cedry Wielkie. Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Cedry Wielkie VII kadencji w dniu 01 grudnia 2014r., poprzedzonej krótkim nabożeństwem w miejscowym kościele, nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz zdecydowali o wyborze przewodniczącego rady, dwóch wiceprzewodniczących oraz przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej. Wybrano również składy pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy. Pierwszą sesję VII kadencji otworzyła radna senior Maria Pomirska.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, która podsumowała tegoroczne wybory samorządowe oraz wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Gminy Cedry Wielkie w liczbie 15, złożyli uroczyste ślubowanie. Na Przewodniczącego Rady Gminy Cedry Wielkie radni wybrali 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących się, Bożenę Daszewską, wieloletnią radną Gminy i przewodniczącą Rady Gminy dwóch ostatnich kadencji. Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani: radna Emilia Cyman i radna Justyna Słowińska. Następnie uroczyste ślubowanie złożył Wójt Gminy Janusz Goliński, który będzie pełnił funkcję Wójta czwartą kadencję.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy powiedział „serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Cedry Wielkie, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. Szczególne podziękowania kieruję do tych wyborców, którzy okazali mi zaufanie i po raz czwarty z tak zdecydowanym poparciem powierzyli mi funkcję Wójta Gminy Cedry Wielkie. Przez najbliższe 4 lata dla mnie i Radnych Gminy najważniejszy będzie rozwój gminy i sprawy życia mieszkańców”. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście: sołtysi, księża, dyrektorzy szkół, komendanci straży pożarnej, komendant policji.

Skład Rady Gminy Cedry Wielkie VII kadencji wg. porządku alfabetycznego:

 • Babul Jan
 • Benedyk Alicja
 • Cyman Emilia
 • Daszewska Bożena
 • Dąbrowska Henryka
 • Karnat Jarosław
 • Kubiak Andrzej
 • Mańkiewicz Wojciech
 • Moritz Anna
 • Myszk Bożena
 • Pomirska Maria
 • Słowińska Justyna
 • Tarasiuk Bożena
 • Zięba Henryk
 • Zwolak Dorota

Wszystkim radnym życzymy realizacji wyborczych zamierzeń oraz satysfakcji z pełnienia zaszczytnej publicznej misji.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat dot. worków na odpady selektywne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2014.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniach 08.12. - 22.12.2014r. firma Sita Północ Sp. z o.o. będzie dostarczała mieszkańcom komplet worków na odpady selektywne na okres I półrocza 2015r.

 
Komunikat dot. odbioru odpadów komunalnych w okresie świąteczno-noworocznym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2014.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż  w związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym ulegną zmianie dni odbioru odpadów w następujących miejscowościach:  

1.) Błotnik, Cedry Małe, Trzcinisko

- odbiór SZKŁA nastąpi w dn. 24.12.2014r. (środa) zamiast 25.12.2014r.

- odbiór PAPIERU nastąpi w dn. 27.12.2014r. (sobota) zamiast 26.12.2014r.

2.) Koszwały, Miłocin, Stanisławowo, Wocławy

- odbiór PAPIERU nastąpi w dn. 27.12.2014r. (sobota) zamiast 26.12.2014r.

3.) Kiezmark, Leszkowy

- odbiór ODPADÓW ZMIESZANYCH nastąpi w dn. 30.12.2014r. (wtorek) zamiast 01.01.2015r.

4.) Długie Pole

- odbiór ODPADÓW ZMIESZANYCH nastąpi w dn. 03.01.2015r. (sobota) zamiast 01.01.2015r.

5.) Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy

- odbiór TWORZYW SZTUCZNYCH nastąpi w dn. 10.01.2015r. (sobota) zamiast  06.01.2015r.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie dostępny jest już harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2015 r.

 
Realizacja Programu "Umiem pływać".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2014.