KOMUNIKAT
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.05.2015.
 
Status nowego dowodu osobistego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.05.2015.
 
Gospodarka Odpadami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Jubileuszowy, X Gminny konkurs "Żuławy Gdańskie-Nasza Mała Ojczyzna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.05.2015.

Dnia 22 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbył się już po raz dziesiąty Gminny Konkurs „Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”. Uczestniczyły w nim dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Podstawowym celem i założeniem konkursu jest kształtowanie u dzieci tożsamości regionalnej, przynależności do regionu i wzbogacanie wiedzy na temat Żuław. Konkurs jak co roku przebiegał w formie turnieju drużyn i składał się z części teoretycznej i praktycznej. Każdą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna, która rozpoczynała zmagania turniejowe od prezentacji swoich strojów w rytm znanych utworów muzycznych. Następnie uczniowie wykonywali zadania testu wiedzy o naszym regionie. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat podstawowych gatunków roślin i zwierząt żyjących na Żuławach oraz znajomością szlaków turystycznych. Doskonale radzili sobie również z rozpoznawaniem zabytków i ciekawych budowli naszej małej ojczyzny.  W drugiej części konkursu powstawały prace plastyczne ukazujące piękno żuławskiego krajobrazu. Uczestnikom i gościom czas umilał zespół „Tęczowy Mix” prezentujący piosenki o tematyce morskiej i turystycznej oraz uczniowie, którzy reprezentowali Zespół Szkół w Cedrach Wielkich na XI Gminnym Konkursie Piosenki w Wocławach.

Po zakończeniu zmagań konkursowych nadszedł czas na ogłoszenie wyników:

 • I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich
 • II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach

Wyróżnione zostały:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach oraz Szkoła Podstawowa w Trutnowach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Uroczyste obchody 25-lecia samorządności w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.05.2015.

25 lat temu, 27 maja 1990 r. na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym, odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, dlatego też Gmina Cedry Wielkie w dniu 23 maja 2015 r. obchodziła jubileusz 25-lecia samorządności. W ramach uroczystych obchodów zorganizowano „Demokratyczny bieg po wolność”, w którym uczestniczyło ponad 50 uczestników w trzech kategoriach: Open, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. „Demokratyczny bieg po wolność”, zrealizowany był w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega - Biegnij i Ty”. Trasa biegów z miejscowości Cedry Małe do Przystani żeglarskiej w Błotiku liczyła prawie 4 km. Celem biegu poza uczczeniem wielkiego wydarzenia jakim jest 25-lecie samorządności było upowszechnianie sportowego trybu życia, promowanie zdrowia i radości, a nie tylko rywalizacja i walka o medale, mimo iż otrzymali je wszyscy uczestnicy biegu. Na mecie na zawodników czekały również atrakcje, takie jak ognisko z poczęstunkiem, a także ścianka wspinaczkowa. Spośród licznie przybyłych zwolenników biegów nagrodzeni zostali najlepsi. Fundatorem nagród (rowery, łyżworolki, deskorolki, gra piłkarzyki), pucharów jak i medali dla wszystkich uczestników był Wójt Gminy Cedry Wielkie - Pan Janusz Goliński.

Po odznaczeniu zawodników i wręczeniu nagród, pucharów i medali zaproszeni goście uczestniczyli w dalszych obchodach 25-lecia samorządności. Z tej okazji na Przystani żeglarskiej w Błotniku zorganizowana została konferencja, w której uczestniczyli radni i sołtysi wszystkich kadencji, a także goście specjalni, w tym: Pan Bogdan Dombrowski - Podsekretarz stanu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Pan Stefan Skonieczny - Starosta Gdański, którzy zostali przywitani przez Wójta Gminy - Janusza Golińskiego i Przewodniczącą Rady Gminy - Bożenę Daszewską. Zorganizowana konferencja obejmowała wykład dr Dariusza Piaska nt. demokracji w Polsce a także wystąpienie Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie nt. zmian zachodzących w Gminie w ciągu ostatnich 25 lat. Po zakończonych wykładach wszyscy goście otrzymali specjalnie przygotowane na tę okazję podziękowania, a także zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Cedrach Wielkich.

Gratulacje oraz życzenia w związku z przypadającym dnia 27 maja 2015 r. jubileuszem 25-lecia działalności samorządu terytorialnego złożył na ręce Wójta Gminy Janusza Golińskiego, w specjalnie przesłanym na tę okoliczność liście Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
List gratulacyjny  >>  Załącznik
 
Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.05.2015.
Zamieszczamy wyniki oraz frekwencję II tury wyborów prezydenckich z terenu Gminy Cedry Wielkie. Szczegóły dostępne są w załączniku poniżej.
 
 
VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.05.2015.

W załączeniu zamieszczamy kalendarz planowanych imprez, które odbędą się w terminach 26 maja - 1 czerwca 2015 r. realizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w związku z VII Europejskim Tygodniem Sportu dla Wszystkich.

 
 

 
Darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.05.2015.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego. Akcja trwa do 31 maja 2015 r. Aby otrzymać darmowy podręcznik wystarczy wejść na stronę Warszawskiego Kolegium Doskonalenia Kadr www.wkdk.pl/podrecznik i wpisać poniższy kod podczas rejestracji.

Kod upoważniający do odebrania darmowego podręcznika: PU1520

Dodatkowe informacje na temat akcji dostępne są pod numerem telefonu: 78 681-71-62.

 
Mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.05.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że w dniu 22 kwietnia 2015r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Pani Halina Czarnecka realizując obowiązki wskazane w art. 88f ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r. poz. 145, ze zmianami) przekazała Gminie Cedry Wielkie mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporządzone przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: www.mapy.isok.gov.pl

 
Żuławski Obszar Funkcjonalny poszerzony o kolejne samorządy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.05.2015.

Dnia 14 maja br. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Partnerów instytucjonalnych, zaproszonych do współpracy przez żuławskie samorządy. Wynikiem podpisanego dnia 20 marca br. porozumienia pomiędzy 17 jednostkami samorządu terytorialnego Żuław było utworzenie Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Niemożliwe jednak byłoby prawidłowe wskazanie listy przedsięwzięć kluczowych do realizacji na terenie Żuław bez szerokiego grona organizacji spoza samorządów, reprezentujących sektor gospodarczy, rolniczy, wodny czy społeczny. Koordynatorami Partnerstwa i prac związanych z realizacją Porozumienia są: Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Cedry Wielkie i Gmina Nowy Staw.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

17 samorządów, tworzących Żuławski Obszar Funkcjonalny to:

 1. Powiat Gdański
 2. Powiat Malborski
 3. Powiat Nowodworski
 4. Gmina Miasto Krynica Morska
 5. Gmina Nowy Dwór Gdański
 6. Gmina Ostaszewo
 7. Gmina Stegna
 8. Gmina Sztutowo
 9. Gmina Cedry Wielkie
 10. Gmina Pszczółki
 11. Gmina Pruszcz Gdański
 12. Gmina Suchy Dąb
 13. Gmina Lichnowy
 14. Gmina Malbork
 15. Gmina Miłoradz
 16. Gmina Nowy Staw
 17. Gmina Stare Pole

Partnerzy instytucjonalni, którzy przystąpili do ŻOF:

 1. Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski z siedzibą w Malborku
 2. Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
 3. Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
 4. Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei z siedzibą w Jantarze
 5. Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
 6. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Gdańsku
 7. Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku
 8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku
 9. Stowarzyszenie Gdański Klub Morski ,,CEDRUS” z siedzibą w Błotniku
 10. Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
 11. Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu z siedzibą w Nowym Stawie
 12. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku
 
V Olimpiada Przyjaźni.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.05.2015.

W tegorocznej V Olimpiadzie Przyjaźni w Cedrach Wielkich zorganizowanej przez Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Giemlicach oraz Urząd Gminy uczestniczyli zaproszeni goście z OREW Jeziernik, OREW Lasowice, OREW Czarna Woda, OREW Trąbki Wielkie, Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Janusza Korczaka z Gdańska, Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie z Pruszcza Gdańskiego, z Fundacji Dariusza Michalczewskiego „Równe szanse”, z Fundacji Vivadental, drużyny Orlika Cedry Wielkie, rodzice, wolontariusze, terapeuci, przedstawiciele Urzędu Gminy Cedry Wielkie oraz mieszkańcy. Po oficjalnym powitaniu gości nastąpił tradycyjny przemarsz drużyn, po którym uczestnicy wystąpili w poszczególnych konkurencjach. Następnie wszyscy goście zasiedli na trybunach, by kibicować drużynom piłki nożnej. Kolejny raz wygrała drużyna ORW Giemlice. Uroczystego wręczenia pucharów i medali zwycięzcom poszczególnych konkurencji dokonali: Starosta Gdański Stefan Skonieczny i Wójt Gminy Janusz Goliński. Na zakończenie imprezy odbył się poczęstunek zapewniony w dużej mierze dzięki sponsorom. Dziękujemy. A za rok, kolejna Olimpiada. Do zobaczenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Nabór do "Programu Stypendiów Pomostowych".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
18.05.2015.

Rozpoczęła się rekrutacja do XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2015/2016 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacja PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przygotowania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016” (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie.

 
Gmina uhonorowana certyfikatem ZMPD.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.05.2015.

W dniu 13 maja 2015 r. odbyła się w Kielcach konferencja zorganizowana przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych pt. „Elementy polityki transportowej w Polsce i Unii Europejskiej”, w której uczestniczył m.in. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński. Jednym z paneli dyskusyjnych była polityka podatkowa gmin wobec transportu drogowego. Wśród prelegentów byli: prof. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej oraz dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Łukasz Twardowski. W trakcie konferencji Wójt Gminy Janusz Goliński odebrał honorowy certyfikat ZMPD, w związku z uzyskaniem przez Gminę Cedry Wielkie pierwszego miejsca w rankingu przeprowadzonym przez ZMPD w 2014 r. rankingu gmin, które przyjęły najniższe stawki podatku od środków transportowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
Ranking gmin w skali kraju odnośnie wyokości podatku transportowego >> Załącznik
 
ANKIETA dotycząca strategii rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.05.2015.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie,

W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem „Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030” zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału rozwojowego naszej gminy. Państwa opinia i wiedza będzie niezwykle istotna w procesie formułowania użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy. Przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy Cedry Wielkie na najbliższe lata. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

Dla uzyskania wiarygodnych wyników prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Zapewniam, że ankieta jest całkowicie anonimowa.

Wypełnioną ankietę proszę złożyć w terminie do 29.05.2015 r. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16, pokój 16, 83-020 Cedry Wielkie lub odesłać pocztą na powyższy adres lub przesłać na adres e-mailowy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bardzo serdecznie dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                       Wójt Gminy Cedry Wielkie

                                                                                                Janusz Goliński

Poniżej zamieszczono formularz ankiety do wypełnienia.

 • Ankieta (wersja PDF - formularz należy wypełnić w programie Adobe Reader a następnie wybrać na górnym pasku ikonę koperty i wysłać na wskazany adres e-mail)  >>  Załącznik 
 • Ankieta (wersja Word (.doc) - do wydruku)  >>  Załącznik
 • Ankieta (wersja PDF - do wydruku)  >>  Załącznik
 
Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.05.2015.
Zamieszczamy wyniki oraz frekwencję I tury wyborów prezydenckich z terenu Gminy Cedry Wielkie. Szczegóły dostępne są w załączniku poniżej.
 
 
Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.05.2015.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych zawiadamiamy, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w Gminie Cedry Wielkie, sporządzony dla przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie, ulica M. Płażyńskiego 16, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu.
 
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2015.

Dnia 6 maja 2015 r. Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich po raz pierwszy zorganizował Etap Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W konkursie wzięło udział 44 uczestników, 28 ze szkół podstawowych: Cedrów Małych, Trąbek Wielkich, Pręgowa, Pszczółek, Suchego Dębu, Pruszcza Gdańskiego, Straszyna oraz 15 uczniów z gimnazjum: Cedrów Małych, Pruszcza Gdańskiego, Kolbud, Suchego Dębu, Łęgowa. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali: naczelnik wydziału Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim - Robert Nowicki, młodszy aspirant - Piotr Wątka, sierżant sztabowy - Kornelia Storma, posterunkowy - Katarzyna Michałkiewicz, posterunkowy - Karol Kościuk, starszy posterunkowy - Jakub Radziwilski, młodszy aspirant - Rafał Waśko. Opiekę medyczną sprawował ratownik medyczny Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim - Zdzisław Formela. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Gdański - Stefan Skonieczny, Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Ireneusz Czarnecki, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Jolanta Kijakowska, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie - Bożena Daszewska, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich - Maria Gierszewska oraz dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy ze szkół z terenu powiatu.

Turniej składał się z:

 • Części teoretycznej - podczas której należało wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego rozwiązując test. Czas trwania testu 40 min.
 • Części praktycznej - w trakcie której należało pokonać rowerowy tor przeszkód. Składający się z 7 przeszkód: slalomu z ograniczeniem, slalomu kółkowego „żmijki”, równoważni, rynny, korytarza z desek i najtrudniejszej przeszkody - ósemki.
 • Pomocy przedmedycznej - podczas której uczestnicy udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej w pozorowanych sytuacjach. Na wykonanie zadania uczestnicy mieli 5 minut
 • Przejazdu przez miasteczko ruchu drogowego w Cedrach Wielkich - każdy uczestnik po wylosowaniu trzech z 6 punktów kontrolnych musiał przejechać miasteczko zgodnie z przepisami ruchu drogowego zatrzymując się odpowiednio przy punktach kontrolnych.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Pruszcza Gdańskiego - Wydział Ruchu Drogowego, którzy nadzorowali poszczególne konkurencje, oceniali uczestników oraz sprawdzali aby w trakcie całego konkursu wszystkie konkurencje przeprowadzone zostały zgodnie z regulaminem.

Klasyfikacja ogólna turnieju przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa:

 • I miejsce - Zespół Szkół w Cedrach Małych
 • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich
 • III miejsce - Zespół Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Gimnazjum:

 • I miejsce - Zespół Szkół w Cedrach Małych
 • II miejsce - Zespół Szkół w Łęgowie
 • III miejsce - Zespół Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: rowery, łyżworolki, deskorolki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i drobne upominki. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary. Natomiast najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz Wójta Gminy Cedry Wielkie. Zwycięskie drużyny w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum reprezentować będą Powiat Gdański w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 16 maja 2015 r. w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Środki na dożywienie dzieci.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.05.2015.

 Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu PAJACYK. Wnioski można nadsyłać do dnia 10 lipca do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu. Więcej informacji znajduje się w pliku zmieszczonym poniżej.

http://www.pajacyk.pl/wp-content/uploads/og%C5%82oszenie-na_info.pdf

 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.05.2015.

WYDARZENIA W GMINIE CEDRY WIELKIE

8 MAJA – MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO: Godzina: 10.00–18.00

 • egzaminy na kartę rowerową dla dzieci ze szkół z terenu gminy
 • darmowe użyczanie sprzętu rowerowego

9 MAJA – DOM PODCIENIOWY W MIŁOCINIE: Godzina: 12.00–14.00

 • wystawa prac plastycznych
 • wystawa „Żuławy wczoraj i dziś”
 • Prelekcja nt. Wielokulturowości Żuław – Aleksandra Paprot

10 MAJA – PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W BŁOTNIKU: Godzina: 10.00–18.00

 • darmowe użyczanie sprzętu wodnego
 
VI sesja Rady Gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.05.2015.

Rada Gminy Cedry Wielkie informuje, że VI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 12 maja (wtorek) 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dostępne są w załączniku poniżej.

 
Konkurs "PIĘKNA WIEŚ 2015".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.05.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konkursu ,,Piękna Wieś”, który organizowany jest w dwóch kategoriach :

- „Zagroda” (zagrody rolnicze, gospodarstwa agroturystyczne)
- „Wieś”

Konkurs w kategoriach wieś i zagroda rolnicza przeprowadzony będzie w 3 etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W konkursie mogą brać udział wsie, zagrody rolnicze w tym gospodarstwa rolne agroturystyczne prowadzące działalność agroturystyczną. Natomiast nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz laureaci I miejsc finałów wojewódzkich z poprzednich 10 edycji Konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty zgłoszenia w terminie do 15 maja 2015 r. do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.  Komisja powołana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie dokona oceny zgłoszonych zagród i wsi w terminie do 15 czerwca br., po czym zgłosi laureatów I miejsc w kategorii wieś i zagroda rolnicza do eliminacji powiatowych.  Dla laureatów I, II, i III miejsc w poszczególnych kategoriach konkursu na szczeblu gminnym przewiduje się nagrody finansowe. Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. 14 (tel. 58 692-20 -37) lub poniżej w załączeniu.

 
Apel o pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.04.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zwraca się z apelem o udzielenie pomocy dla dziesięciu rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru jaki miał miejsce 16 kwietnia br. w miejscowości Cedry Małe przy ul. Wiślanej. Pożar strawił dorobek całego życia tych rodzin. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. Potrzebna jest odzież, artykuły codziennego użytku oraz meble. Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać po uprzednim skontaktowaniu się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich pod nr telefonu (58) 683-66-01.

Pomoc finansową na odbudowę domu w Cedrach Małych można przekazać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cedry Wielkie o numerze: 95 8335 0003 0200 0114 2000 0350 z dopiskiem: „POGORZELCY CEDRY MAŁE”.

Za wszelkie wsparcie udzielone w każdej formie, w imieniu osób oczekujących na pomoc, z góry bardzo serdecznie dziękuję.

 
Spotkanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.05.2015.

28 kwietnia 2015 roku w  Cedrach Wielkich odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  Komitet liczy 46 członków, wśród których jest 14 przedstawicieli rządu, 15 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 17 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, środowisko naukowe i gospodarcze. Każdy z członków Komitetu ma stałego zastępcę, ponadto w skład Komitetu wchodzi 18 obserwatorów. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Komitetu, pełniąc rolę doradczą.  W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pan Patrick Amblard - Dyrektor Wydziału ds. Polski w DG Region Komisji Europejskiej reprezentowany przez Panią Annę Gałązkę, Pani Agnieszka Dawydzik - Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pani Magdalena Horodyska przedstawicielka Komisji Europejskiej, Pani Anna Gałązka - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji, Komisja Europejska, Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Pan Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. W spotkaniu jako przedstawiciel Gminy Cedry Wielkie uczestniczył Wójt Gminy Pan Janusz Goliński. W trakcie spotkania omawiano nowy okres programowania i szanse jakie stoją przed naszym województwem w związku z nową pulą środków z budżetu Unii Europejskiej. Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym. Program koncentruje się na inwestycjach w projekty innowacyjne i te związane ze specjalizacjami regionu. Na ten cel przeznaczono ponad 314 milionów euro. Na drugim miejscu znajduje się ochrona środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – ponad 335 miliony euro. Jednym z kluczowych elementów będzie wsparcie dla edukacji (m.in. przedszkolnej) oraz pomoc dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na takie projekty przeznaczono w sumie 631 milionów euro. Regionalny Program dla Województwa Pomorskiego jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020r. W trakcie spotkania omawiano główne kryteria w poszczególnych osiach priorytetowych oraz wyznaczano standardy jakie powinny spełnić wnioski, które otrzymają dofinansowanie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.04.2015.

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem przypominamy, iż w związku ze świętem w dn. 1 maja 2015 r. odbiór PAPIERU od mieszkańców z miejscowości Cedry Wielkie, Trutnowy, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy odbędzie się w dn. 30.04.2015r (czwartek). W dniu tym odbierane będzie również SZKŁO zgodnie z harmonogramem odbioru. Odbiór ww. odpadów odbędzie się oddzielnym transportem.

 
Budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.04.2015.

 Od połowy marca br. trwa budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały.  Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonawcą robót jest firmę DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad z siedzibą w Elblągu. Zakończono już prace ziemne polegające na przełożeniu sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej w celu uniknięcia kolizji z wybudowanym zbiornikiem. Wykonany został przycisk od ronda w Koszwałach do zbiornika sieci wodociągowej celem jego zasilenia. Aktualnie prowadzone są prace spawalnicze elementów zbiornika stacji podnoszenia ciśnienia.  Wszelkie zaplanowane prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia zadania zaplanowano na koniec maja 2015 r. Całkowity koszt wykonania prac wyniesie 735 011,59 zł brutto, z czego 371 820,00 stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 290 000 tys. zł to w części umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku.

 
Polityka rowerowa gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.04.2015.

 W dniu 20 i 24 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się pierwsze spotkania rozpoczynające certyfikację polityki rowerowej w gminie Cedry Wielkie wg metodologii BYPAD (Bicycle Policy Audit).  Spotkania były prowadzone przez dwóch certyfikowanych audytorów BYPAD - polskiego oraz zagranicznego. Jednym z najważniejszych elementów metodologii BYPAD jest zbadanie potrzeb użytkowników trzech grup interesariuszy: mieszkańców, radnych oraz pracowników urzędu gminy. Dlatego też w spotkaniach uczestniczyło 15 osób, pięciu przedstawicieli każdej grupy. Proces audytu realizowanego w ramach certyfikacji BYPAD jest ważnym elementem przygotowania odpowiednich działań mających na celu umocnienie procesu rozwoju naszej gminy zgodnie z najlepszymi praktykami miast i gmin osiągających najwyższe wskaźniki jakości życia w Europie.  BYPAD to marka uznana przez blisko 200 miast i gmin w Europie.  Polityka rowerowa jako proces polega na planowaniu, wdrażaniu oraz monitorowaniu działań mających na celu poprawę warunków jazdy rowerem. BYPAD analizuje silne strony i słabości obecnej polityki rowerowej na terenie gminy i jasno wskazuje działania prowadzące do jej poprawy. Przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej wg metodologii BYPAD ułatwi gminie pozyskanie środków na rzecz projektów rowerowych dofinansowywanych ze środków UE. W sobotę 25 kwietnia ta sama 15 osobowa grupa odbyła terenowy audyt tras rowerowych po obszarze gminy Cedry Wielkie. Podczas audytu odwiedzono miejscowości Cedry Wielkie, Cedry Małe, Błotnik, Kiezmark oraz Leszkowy, w sumie pokonując blisko 40 km. W planie są już kolejne spotkania i audyt tras rowerowych, będące częścią procesu certyfikacji polityki rowerowej w naszej gminie, na których prowadzone będą dyskusje na temat projektu planu działań dla gminy Cedry Wielkie.

 
Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.04.2015.
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Wójt Gminy informuje, że spis wyborców Gminy Cedry Wielkie sporządzony do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie - Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych, ul. M. Płażyńskiego 16, w dniach od 20 kwietnia 2015 roku do dnia 4 maja 2015 roku w godzinach pracy urzędu. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Wniosek udostępniany jest na miejscu. Wniosek można również pobrać z załącznika zamieszczonego poniżej.
 
 
Zarządzenia w sprawie powołania i uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.04.2015.
Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 4 w Koszwałach w gminie Cedry Wielkie, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 
 
Zarządzenie nr 42a/2015 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Koszwałach w gminie Cedry Wielkie, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 
Załącznik  
 
Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cedry Wielkie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 
 
Nabór wniosków do konkursu "Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2015.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.04.2015.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Cedry Wielkie do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2015), Wójt Gminy Cedry Wielkie zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła m.in. na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich (pokój nr 14) lub do kontaktu telefonicznego pod numerem (58)692-20-37.

 
Kanalizacja to nie śmietnik.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.04.2015.

Wielu Polaków myli sedes ze śmietnikiem, do którego wrzucają niedopałki papierosów, tekstylia czy resztki żywności. Zagraża to skuteczności działania oczyszczalni ścieków - ostrzegają wodociągowcy. Usuwanie awarii rocznie kosztuje nas nawet kilkaset mln zł. Zadaniem sieci kanalizacyjnej jest odprowadzanie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego, tymczasem jak zwraca uwagę Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie do sieci trafia zdecydowanie więcej. Polacy wyrzucają np. do sedesów artykuły higieniczne (np. patyczki do uszu, podpaski, watę, prezerwatywy), stałe resztki żywności, pliki kartek papieru czy nakrętki butelek. "Niewłaściwe zachowania wielu użytkowników sieci kanalizacyjnej piętrzą problemy przed polskim systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków. Powodują zatory w sieci oraz zagrażają skuteczności działania oczyszczalni i tym samym zwiększają koszty ich funkcjonowania, co przekłada się na wzrost ceny ich usług, którą płacą wszyscy użytkownicy" - wyjaśnia organizacja. Według IGWP w ekstremalnych przypadkach zatory mogą prowadzić nawet do wylewania się cofających się ścieków na ulice. Częściej jednak śmieci w ściekach mogą prowadzić do automatycznego wyłączania się z eksploatacji przepompowni ścieków i awarii urządzeń w oczyszczalni. To powoduje wielogodzinne prace przy ich likwidacji i zwiększa koszty oczyszczania ścieków. Izba wyjaśniła, że szczególnie uciążliwe, lecz często lekceważone, są trafiające do oczyszczalni ścieków tłuszcze pochodzące z punktów gastronomicznych czy zakładów przemysłowych. Organizacja podkreśla, że w tych przypadkach bezpośrednie wylewanie do kanalizacji tłuszczów jest niezgodne z prawem, ponieważ należy stosować odpowiednie separatory. Tłuszcze kiedy znajdą się już w kanalizacji powodują utrudnienia w przepływie i są też trudne do całkowitego usunięcia w procesie oczyszczania ścieków. Organizacja zwraca ponadto uwagę, że "zabójcami" dla systemów ściekowych są różne drobne skrawki materiałów, czy pozostałości po klejach, fugach i zaprawach używanych do remontu mieszkań. Drobne skrawki materiału wędrując siecią kanalizacyjną są rozdrabniane i tworzą włókna, które utrudniają eksploatację pompowni i oczyszczalni. IGWP dodaje, że jeśli chodzi o pozostałości po materiałach budowlanych jest jeszcze gorzej, ponieważ przedsiębiorstwa wodociągowe muszą frezować odcinki kanalizacji, by usunąć stwardniałe osady. Należy pamiętać, że takie materiały jak kleje czy fugi trzeba zostawić w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK-ach). Obliczono, że koszt naszej nonszalancji sięga od 50 do 70 gr. w koszcie metra sześc. oczyszczonych ścieków. Rocznie dla przeciętnej rodziny to od 50 do 100 zł. "W Polsce produkowanych jest rocznie 12 mld m sześc. ścieków. Nasze „wygodnictwo” kosztuje zatem nawet kilkaset mln zł rocznie na usuwanie awarii czy szkód. Poinformował, że zgodnie z informacjami Izby od przedsiębiorstw kanalizacyjnych, awarii związanych z tym, że do ścieków trafiają m.in. śmieci, jest coraz więcej. Konieczna jest edukacja. "Wszyscy patrzymy na wodomierz, czy zużyliśmy mniej czy więcej wody, ale nie widzimy co jest po drugiej stronie. Trzeba zacząć o tym mówić jak np. właściwie korzystać z kanalizacji".

 
Nowa Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.04.2015.

Wójt Gminy Janusz Goliński powierzył z dniem 8 kwietnia 2015 r. na okres 5 lat szkolnych stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza Pani Joannie Stępień. Obsada stanowiska nastąpiła na podstawie delegacji art. 36 a ust.1, ust 4 i ust 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w myśl którego przy braku rozstrzygnięcia konkursu na wybór dyrektora, organ prowadzący czyli Wójt Gminy ma prawo powierzyć tę funkcję wybranemu przez siebie kandydatowi. Przed ostatecznym podjęciem decyzji przez Wójta Gminy, powyższa kandydatura została skonsultowana i uzyskała pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Szkoły. Nowa Pani Dyrektor ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim oraz szereg kursów kwalifikacyjnych. Ostatnio pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym. Mieszka wraz z rodziną w Tczewie. Z racji objęcia funkcji życzymy Pani Dyrektor wytrwałości w codziennym wykonywaniu obowiązków, ale także satysfakcji  z osiąganych pozytywnych rezultatów.

 
Obowiązek numeracji nieruchomości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2015.

 Wielu mieszkańców nie jest świadomych tego, że umieszczenie numeru budynku na elewacji jest nie tylko dobrym gestem dla listonosza ale obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z przepisów Ustawy – Prawo geodezyjne  i kartograficzne (podstawa prawna: art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami). Zaniechanie tego obowiązku jest sporym utrudnieniem m.in. dla służb ratunkowych ale także wykroczeniem.  Art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (jednolity tekst DZ. U. z 2013 r. poz. 482  z późn. zm.) stanowi „ Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” 
Przypomnienie o właściwym oznakowaniu swojego budynku ma na celu uporządkowanie przestrzeni, w której poruszają się sami mieszkańcy jak i instytucje takie jak: straż pożarna, pogotowie, policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firmy odbierające śmieci.
Na terenie naszej Gminy można spotkać obiekty nieoznakowane numerem lub sam numer jest bardzo nieczytelny. Taka niepozorna rzecz jak tabliczka z numerem może uratować komuś życie. Jeśli tabliczki nie ma, jest nieczytelna albo bezpośrednio niewidoczna, to straż pożarna czy pogotowie mogą mieć problem z szybkim zlokalizowaniem miejsca gdzie potrzebna jest ich pomoc, a w sytuacji zagrożenia życia, każda minuta spóźnienia, każda chwila stracona na poszukiwanie właściwego domu, może kogoś kosztować utratę życia lub zdrowia.
Należy również zauważyć, że samo umieszczenie na budynku ozdobnego numeru nie wystarczy. Od estetycznej strony, ważniejsza jest informacyjna funkcja oznakowania nieruchomości, dlatego gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę z numerem należy umieścić nie tylko na nim, ale także na ogrodzeniu (podstawa prawna: art. 47b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami).

Komunikat w postaci pliku PDF >> Załącznik
 
Upamiętnienie 120-lecia Przekopu Wisły
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.04.2015.

We wtorek 31 marca 2015 roku na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyły się obchody upamiętniające 120-tą rocznicę Przekopu Wisły, który wykonany w 1895 roku stał się najlepszym zabezpieczeniem Żuław przed powodzią. Uroczystości rozpoczął Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, który po przywitaniu wszystkich  gości poprosił   Pana Dr Dariusza Piasek, o  przedstawienie zgromadzonym prezentacji pt. „Budowa przekopu Wisły na tle ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych”. Dla Żuław, które wiecznie zagrożone były powodziami, nie było ważniejszej inwestycji bowiem oraz wieki Wisła regularnie niszczyła dorobek mieszkańców tych ziem. Przedsięwzięcie było technicznie trudne do wykonania  ,ale powódź z 1884 roku sprawiła, ze zapadła ostateczna decyzja o realizacji inwestycji.
 Zgodnie z historycznymi dokumentami właśnie na terenie Gminy Cedry Wielkie miało miejsce rozpoczęcie budowy przekopu, dlatego właśnie w tym miejscu postanowiono wbudować kamień upamiętniający to wydarzenie. Kamień został usytuowany na   wale przeciwpowodziowym Wisły, gdzie Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński wraz z Posłem na Sejm Markiem Biernackim, Dyrektorem Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdansku Haliną Czarnecką, Starostą Powiatu Gdańskiego Stefanem Skoniecznym,  Starostą Nowodworskim Zbigniewem Ptak odsłonili pamiątkowy obelisk symbolizujący realizację inwestycji.”
„Ten odważny plan stał się rzeczywistością. W ciągu kilku lat powstał sztuczny bieg rzeki z wielkimi wałami przeciwpowodziowymi. To była , jak na tamte czasy największa regulacja rzeki ludzką ręką”- powiedział Wójt Gminy Janusz Goliński.
Drugi kamień stanął w sąsiedztwie mariny w Błotniku. Zaznaczono na nim mapę z ujściem Wisły do Zatoki Gdańskiej przed wykonaniem przekopu i obecnie.  Wybór lokalizacji kolejnego obelisku nie jest przypadkowy. To właśnie dzięki przekopowi możemy stać dzisiaj w tym miejscu, bezpiecznie korzystać z atrakcji turystycznej naszej gminy jaką jest przystań żeglarska.  Upamiętnienie tak ważnego, historycznego wydarzenia jakim było wykonanie Przekopu Wisły 120 lat temu, jednocześnie przypomina nam, że nie zawsze na Żuławach żyło się bezpiecznie, że kiedyś mieszkańcom tych pięknych terenów zagrażał nieposkromiony żywioł – woda.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Żuławy"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.03.2015.

W dniu 25.03.2015 r.  w Żuławskim Parku Historycznym w  Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Żuławy”.
Poza tematami ściśle dotyczącymi funkcjonowania Stowarzyszenia w trakcie spotkania omówione zostały sprawy dotyczące powołania obszaru funkcjonalnego Żuławy (OFŻ) oraz budowy drogi ekspresowej S-7 Koszwały – Kazimierzowo.
Prezentację dotyczącą OFŻ przedstawił Pan Adam Mikołajczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.
Natomiast budowę drogi ekspresowej S-7 zaprezentował Pan Waldemar Chejmanowski  Z-ca  Dyrektora GDDKiA  w Gdańsku oraz Pan Jarosław Sobolewski kierownik projektu budowy drogi ekspresowej, po której nastąpiła ożywiona dyskusja.
W ostatniej części spotkania odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem w głosowaniu tajnym został wybrany dotychczasowy Prezes Pan Jacek Michalski  - Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, natomiast do Zarządu  Stowarzyszenia wybrani zostali: Pan Piotr Grzelak Zastępca Prezydenta  Miasta Gdańska, Pan Mirosław Czapla - Starosta Malborski, Pan Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malborka, Pan Marian Cichon – Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie.
W trakcie spotkania wręczono również nagrody w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie na najlepsze prace naukowe dotyczące regionu Żuław Delty Wisły.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
VI Powiatowy Turniej Kół Gospodyn Wiejskich
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.03.2015.

28 marca br. w  Pszczółkach odbył się VI Powiatowy Turniej Kół Gospodyn Wiejskich. W turnieju wzięło udział   KGW Gołębiewko, Przywidz, Kolnik, Suchy Dąb , Jagatowo. Naszą gminę reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kiezmarka. Celem turnieju jest integracja środowiska wiejskiego w województwie pomorskim, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzanie aktywności wśród mieszkańców, kultywowanie tradycji. Panie rywalizowały w pięciu konkurenacjach: kulinaria-tradycyjna sałatka z regionu pomorskiego, która miała byc wykonana z samych warzyw lub owoców lub mieszana, widokówka mojej miejscowości , piosenka kabaretowa z inscenizacją pt.,,Dżender'', moda-w biało-czerwonym mi do twarzy i wykonanie tańca współczesnego do własnego podkładu muzycznego.Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kiezmarka zdobyły pierwsze miejsce w konkurencji moda pn.,,W biało- czerwonym mi do twarzy''.  Nagrodę  rzeczową  wręczył Pan Janusz Goliński, dziękując Paniom za wspaniałą rywalizację oraz promowanie gminy Cedry Wielkie w województwie pomorskim.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.03.2015.