Konkurs na stanowisko: Inspektora ds. geodezji i obrotu nieruchomościami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.09.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektora ds. geodezji i obrotu nieruchomościami.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu, lub pocztą na adres: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami” - w terminie do 12 października 2016 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Pełna treść ogłoszenia >> Załącznik
Kwestionariusz osobowy >> Załącznik
 
Rewizyta studyjna - polsko-włoska współpraca.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.09.2016.

Dnia 29.09.2016 roku z inicjatywy Pomorskiego Związku Żeglarskiego odbyła się w Gminie wizyta studyjna włoskiej delegacji odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu sportu i turystyki w Ragusie na Sycylii. Goście odwiedzili Przystań Żeglarską w Błotniku. Było to już drugie spotkanie tego typu, gdyż w lutym br. to przedstawiciele Gminy Cedry Wielkie odwiedzili Włochy. W wyniku wizyty została nawiązana współpraca w zakresie wymiany dzieci z Włoch i Polski w ramach obozów żeglarskich (w tym prawdopodobny udział dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie w projekcie). Zagranicznych gości przyjęli Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Łukasz Żarna - Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS” oraz pracownicy Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Gości zapoznano z funkcjonowaniem Mariny, a w szczególności szkółki żeglarskiej w której odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne dla dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie. Bardzo spodobała się infrastruktura przystani, w tym magazyn, gdzie trzymane są łodzie i sprzęt do żeglowania, a także wydzielony pomost dla szkółki żeglarskiej. Zaprezentowane walory działalności jak i nowoczesny, zadbany sprzęt do szkolenia młodych żeglarzy, wprowadziły w zdumienie i wzbudziły zainteresowanie przedstawicieli samorządu Sycylii. Goście mogli również posmakować wyrobów kulinarnych żuławskiej kuchni poprzez poczęstunek przygotowany specjalnie na tę okazję przez Koło Gospodyń Wiejskich w Leszkowach. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze a zapewnienia o dalszej współpracy i wymiana prezentów między gospodarzami a gośćmi zakończyły to miłe spotkanie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Dzień otwarty w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.09.2016.

O sukcesie Dnia Otwartego najlepiej świadczy ilość osób, które w czwartkowe popołudnie 22 września br. odwiedziły Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Pierwszą atrakcją przygotowaną dla uczestników spotkania była lekcja pokazowa zespołu Midnight działającego przy ŻOKiS. Świetnie przygotowane utwory pokazały jak zespół prężnie się rozwija. Następnie pracownik ŻOKiS przedstawił bogatą ofertę zajęć na jesień 2016 przygotowaną przez Ośrodek oraz poinformował o kosztach i terminach:

j.angielski - dzieci/dorośli, j.niemiecki - dzieci/dorośli, j.hiszpański - dzieci, Próby zespołu Midnight, Próby zespołu Female Band, Chór „Rapsodia”, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, Zajęcia recytatorskie, Zajęcia szachowe - dzieci/dorośli, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Zajęcia rękodzielnicze - dzieci/dorośli, Fireshow - dzieci/dorośli, Nauka gry na gitarze (indywidualne), Nauka gry na Pianinie (indywidualne), Nauka gry na Perkusji (indywidualne), Klub aktywnej mamy, Taekwondo, Zdrowy kręgosłup, Aerobic, Hip-hop, Zumba - dzieci/dorośli, Balet.

W Dniu Otwartym zaprezentowano ofertę zajęć stałych i warsztatów. Chętni mogli zapisać się do wybranej sekcji oraz poznać szczegóły nadchodzących wydarzeń kulturowo - rozrywkowych, przy aromatycznej kawie i pysznych rogalikach przygotowanych przez KGW Cedry Wielkie specjalnie na tę okazję. Następnie Łukasz Żarna - dyrektor Ośrodka dokonał prezentacji realizowanego projektu pn. „Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych - stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego”. Działanie realizowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Realizacja operacji ujęta w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 W Województwie Pomorskim w 2016 roku (Etap I). Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Żuławy Gdańskie, dlatego Prezes Stowarzyszenia Pani Elżbieta Skirmuntt-Kufel zaprezentowała realizowane działania oraz opowiedziała o Powiatowym Konkursie Kulinarnym „Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego”, który nawiązuje do projektu realizowanego przez ŻOKiS. Ci wszyscy, którzy zdecydowali się odwiedzić ŻOKiS mieli świetną okazję aby zapoznać się z całą ofertą imponujących zajęć. Dzień otwarty jest już za nami, lecz nabór do sekcji trwa przez cały rok, więc jeśli kogoś zabrakło to nic straconego. Wszystkie informacje dotyczące zajęć można znaleźć na stronie internetowej www.zokis.eu lub telefonicznie (58)683-66-35.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Czasowa organizacja ruchu w msc. Cedry Małe.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.09.2016.

Firma Metrostav S.A. informuje, że w dniu 06.10.2016 r. (czwartek) o godzinie 8.00, na drodze wojewódzkiej nr 227 w miejscowości Cedry Małe planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Zgodnie z „Projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 (Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański)” nr S7.1/09/16 (w załączeniu) wdrożone zostanie tymczasowe oznakowanie, którego celem jest zabezpieczenie robót przy budowie ronda w ramach węzła drogowego „Cedry Małe” – etap II (rys. nr 2). W drugim etapie budowana będzie południowa część ronda, ruch pojazdów zostanie poprowadzony od strony północnej po wybudowanej części ronda. W związku z powyższym zostanie wprowadzone oznakowanie jezdni z ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną, ograniczeniu prędkości do 40 km/h i zakazie wyprzedzania. Po wybudowaniu ronda ruch zostanie poprowadzony po całym rondzie z zachowaniem ruchu okrężnego. Organizacja ta będzie obowiązywać do czasu wdrożenia kolejnego etapu.

Czasowa organizacja ruchu drogowego  >>  Załącznik
 
Zajęcia na szkółce żeglarskiej w Błotniku wciąż trwają.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.09.2016.

Mimo oficjalnego zakończenia sezonu żeglarskiego i okresu wakacyjnego grupa "szkółkowych" żeglarzy w dalszym ciągu doskonali umiejętności żeglarskie na Przystani żeglarskiej w Błotniku. Zajęcia obfitują w zajęcia teoretyczne i praktyczne. Teoria obejmuje przepisy obowiązujące na szlakach wodnych śródlądowych i morskich. W ramach praktyki odbywają się zajęcia szkutnicze, prace bosmańskie i oczywiście zajęcia na wodzie, które jak zawsze cieszą się największym zainteresowaniem młodych adeptów sztuki żeglarskiej. Radość z zajęć na wodzie jest jeszcze większa niż zazwyczaj, a to za sprawą możliwości popływania katamaranem, który jest na przystani dzięki współpracy z Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
XXXI Wojewódzki Zlot PTTK.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.09.2016.

W dniach 30.09.2016 do 02.10.2016 na terenie gminy Cedry Wielkie odbędzie się Wojewódzki Zlot Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Celem Zlotu jest integracja szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych województwa pomorskiego, popularyzacja turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody, zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi gminy Cedry Wielkie. Organizatorami Zlotu są Oddział Regionalny PTTK im. dr. Mariana Czyżewskiego w Gdańsku, Gmina Cedry Wielkie i Zespół Szkół w Cedrach Wielkich. Patronat honorowy nad Zlotem objął Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie. W zlocie uczestniczyć będą zorganizowane drużyny turystyczne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Baza Zlotu będzie mieścić się w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Uczestnicy Zlotu wezmą udział w konkursach pn. marsz na orientację, test krajoznawczo-turystyczny, konkurs piosenki turystycznej, konkurs na pracę plastyczną promujacą gminę Cedry Wielkie oraz konkurencje sportowe.


 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Wocław w sprawie ocynkowni.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.09.2016.

Dnia 27 września br. w Szkole Podstawowej w Wocławach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach (Gmina Cedry Wielkie)”. Głównym profilem działalności zakładu ma być produkcja elementów stalowych natomiast ocynkowania będzie stanowiła dodatkowy profil działalności zakładu. Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na protest mieszkańców, w którym wyrazili obawę o swoje życie i zdrowie. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński, który przywitał zaproszonych gości i licznie zebranych mieszkańców oraz wyraził nadzieję, że spotkanie rozwieje wszelkie wątpliwości i obawy mieszkańców. Następnie Pani Magda Woźniak - odpowiedzialna za wydawanie decyzji środowiskowych w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie opowiedziała zebranym jak wygląda procedura uzyskania w/w decyzji. Pan Wójt podkreślił, że najważniejszym w tym postępowaniu jest postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, który dogłębnie zbada złożony przez Inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko i ustosunkuje się czy ta inwestycja może zostać zrealizowana w naszej gminie. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Wojtysiak - Prezes Spółki Gillmet, który w prezentacji multimedialnej przedstawił historię spółki, jej aktualną działalność jak również zakres planowanej inwestycji. Pan Prezes zaprezentował również podobne przedsiębiorstwa, które funkcjonują mimo bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych m.in.: Staco Polska Niepołomice, Strumet w Strumieniu. Prezes starał się wytłumaczyć, że planowana działalność nie będzie szkodliwa dla otoczenia z uwagi na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz ciążących na inwestorze obowiązków stosowania się do procedur unijnych w zakresie ochrony środowiska.

Po prezentacji głos zabrali mieszkańcy. Pytania dotyczyły, m.in. ilości zmian planowanych w zakładzie, czy praca będzie również wykonywana w weekendy, czy odpady z zakładu są szkodliwe. Prezes Spółki odpowiedział, że zakładają pracę dwuzmianową, jeżeli praca w weekendy to wyłącznie w soboty na pierwszą zmianę z uwagi na konieczność prac konserwacyjnych przy maszynach. Odnośnie odpadów powiedział, że nie będą one miały wpływu na otoczenie bo zostaną zastosowane specjalne filtry ponadto, że nie są to substancje wskazane przez mieszkańców w proteście i nie wywołują wskazanych tam chorób nowotworowych oraz nie emitują nieprzyjemnych zapachów, jak również zakład nie będzie emitorem ponadnormatywnego hałasu. Podkreślił, że w Starogardzie Gdańskim pracuje kilkudziesięciu pracowników i wszyscy są zdrowi, podobnie jak właściciel Spółki, który mieszka 50 metrów od zakładu. Pracownicy w trakcie pracy ubrani są w zwykłe stroje robocze, praca w zakładzie nie wymaga stosowania żadnych specjalnych kombinezonów czy masek.  Mimo takich tłumaczeń wielu mieszkańców wyraziło jednoznaczną opinię, że nie chcą zakładu, że nie wierzą w filtry, mają dość hałasu i smrodu i nie chcą być zatruwani. Zwrócili się do Pana Wójta, żeby zablokował inwestycję bo jest ona niepotrzebna. Pan Wójt starał się wytłumaczyć, że nie jest to inwestycja gminna, inwestor planuje ją wykonać na gruncie prywatnym i jedyne co może zrobić Wójt jako organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to zastosować się do opinii organów opiniujących tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Jeżeli Gmina zablokuje inwestycje mimo pozytywnych opinii w/w organów Gmina może ponieść skutki finansowe z tytułu odszkodowania dla właściciela gruntu i inwestora, gdyż od 2002 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przewidziany pod działalność przemysłową i nie możemy jej zakazać jeżeli jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

W trakcie rozmowy zrodził się również pomysł, aby w celu rozwiania obaw mieszkańców zorganizować wyjazd do Zakładu Spółki Gillmet w Starogardzie Gdańskim podczas, którego mieszkańcy naocznie będą mogli zobaczyć jak wygląda zakład i stosowane w nim urządzenia oraz surowce. Działalność planowanego zakładu oraz jego wpływ na środowisko omawiał również Pan Zbigniew Pawelec ze Spółki ECG ORBITAL, która na zlecenie inwestora wykonała raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia. Spotkanie przebiegło w bardzo napiętej atmosferze z uwagi na to, że duża część obecnych osób pomimo tłumaczeń inwestora oraz specjalisty z zakresu wpływu inwestycji na środowisko ma swoja opinię i nie zgadza się na realizację planowanego przedsięwzięcia. Pan Wójt zakończył spotkanie informacją, że musimy poczekać na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz zachęcał do zadawania Inwestorowi za pośrednictwem Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich pytań w przedmiotowej sprawie. Podkreślił, że ważnym jest dogłębne zbadanie sprawy oraz że ma ona oddziaływanie nie tylko na mieszkańców Wocław ale całej gminy biorąc pod uwagę potencjalne miejsca pracy oraz wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości. W razie dalszych wątpliwości możliwe jest zorganizowanie kolejnego spotkania ale najlepiej już po wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 
Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.09.2016.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON. MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

 
XXII sesja Rady Gminy
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.09.2016.

Przewodniczący Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że XXII sesja Rady Gminy odbędzie się  w dniu 28 września (środa) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dostępne są w załączniku poniżej.

 
Turniej Sołectw - Dożynki Gminne 2016.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.09.2016.

W ramach Dożynek Gminnych 2016, które odbyły się 3 września br. rozegrany został Turniej Sołectw o statuetkę złotego, srebrnego i brązowego kłosa. W rywalizacji turniejowej udział wzięło sołectwo Cedry Wielkie, Cedry Małe, Miłocin, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy i Stanisławowo. Celem Turnieju było kultywowanie tradycji dożynkowych, promocja zdrowego trybu życia, pobudzanie inwencji twórczej i fantazji oraz integracja środowiska lokalnego. Turniej obejmował cztery konkurencje: najpiękniejsze stoisko, pokaz mody pn. „owoc lub warzywo”, prezentacja piosenki ludowej i wykonanie kapelusza dożynkowego. Komisja konkursowa w składzie Pani Emilia Grzyb - Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” - przewodnicząca Komisji, Pan Marek Gołaszewski - członek Zarządu Rady Wyspa Sobieszewska, Pan Maciej Górski i Pani Alina Wysocka przedstawiciele Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu dokonała oceny poszczególnych konkurencji. W ramach danej konkurencji możliwe było uzyskanie maksymalnie tyle punktów ile zostało zgłoszonych drużyn do turnieju. Suma punktów z poszczególnych konkurencji stanowiła wynik całego turnieju. W ogólnej punktacji turniejowej I miejsce i statuetkę złotego kłosa otrzymało sołectwo Cedry Małe, II miejsce i statuetkę srebrnego kłosa sołectwo Giemlice, oraz III miejsce i brązową statuetkę sołectwo Miłocin. Sołectwa za zdobycie miejsc turniejowych otrzymały nagrody pieniężne i rzeczowe. W tym roku podczas dożynek Turniej Sołectw był niewątpliwe wielką atrakcją zarówno dla zawodników turnieju, jak i widzów, którzy jak zawsze żarliwie kibicowali swoim sołectwom. Wójt Gminy Pan Janusz Goliński składa serdeczne podziękowania dla sołtysów i mieszkańców sołectw, którzy poświęcili swój czas i w tak szczególny sposób zaangażowali się w konkurencje turniejowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
Klasyfikacja turniejowa  >>  Załącznik
 
Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.09.2016.

Dnia 17 września 2016 r. na stadionie sportowym w Przywidzu odbyły się Powiatowe Zawody Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach uczestniczyło 10 drużyn z powiatu gdańskiego. Gminę Cedry Wielkie reprezentowała Drużyna Pożarnicza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich, która zdobyła III miejsce w powiecie. Druhowie startowali w konkurencji, rozwinięcia bojowego oraz biegu sztafetowego na 400 m obejmującego dziewięć przeszkód. Przewodniczącym jury był Brygadier Adam Jastrzębski Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Nagrody i podziękowania dla zdobywców trzech pierwszych miejsc wręczał Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny oraz wójtowie gmin. Celem organizacji zawodów jest w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, doskonalenie obsługi sprzętu i ocena stanu wyszkolenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Godziny przyjęć stomatologa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.09.2016.

Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Zdrowia lekarz - stomatolog Pani Katarzyna Korbik przyjmuje pacjentów w następujących dniach:

  • poniedziałek - nieczynne
  • wtorek - 0900-1400
  • środa - 1400-1800
  • czwartek - 0900-1400
  • piątek - 0900-1400

 Rejestracja pod numerem tel.: 570-326-804

 
Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problematycznych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.09.2016.

Informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, iż w dniach 10-19 października 2016 r. w godzinach 6.00-14.00 odbędzie się OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”).

ODBIERAMY: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych.

NIE ODBIERAMY: części samochodowych np., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp., odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodzących z remontów, odpadów zielonych (gałęzie,trawa), odpadów medycznych, odpadów niemożliwych do zidentyfikowania, odpadów wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej - przy wiatach (nie wstawiać do wiat !). Odpady należy wystawić wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zbiórki, ponieważ objazd będzie odbywał się od godzin porannych. Odpady wystawione w późniejszym czasie nie będą odbierane.

Odpady zostaną odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 10.10.2016 r. STANISŁAWOWO, WOCŁAWY, TRUTNOWY
  • 12.10.2016 r. KOSZWAŁY, MIŁOCIN
  • 14.10.2016 r. KIEZMARK, LESZKOWY, DŁUGIE POLE
  • 17.10.2016 r. TRZCINISKO, BŁOTNIK, CEDRY MAŁE
  • 19.10.2016 r. CEDRY WIELKIE, GIEMLICE
 
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.09.2016.

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1. W ww. zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 133°C, czas 20 minut pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej 3 barów). Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się tych patogenów do środowiska. Pełna treść informacji dostępna jest w załączniku.

 
Wieniec sołectwa Długie Pole wyróżniony na diecezjalnych dożynkach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.09.2016.

Tradycyjnie w drugą niedzielę września odbyły się w Trąbkach Wielkich Dożynki Archidiecezjalno-Samorządowe z udziałem Arcybiskupa Gdańskiego oraz szerokiego grona samorządowców. Podczas każdych uroczystości dożynkowych, również i w Trąbkach Wielkich, specjalnie powołana Komisja dokonała wyboru najpiękniejszych wieńców dożynkowych. Jednym z nich został wieniec wykonany i zaprezentowany przez sołectwo Długie Pole, ten sam, który podczas dożynek gminnych wybrany został jako najpiękniejszy uzyskując główną nagrodę.

Sołectwu Długie Pole gratulujemy artystycznego zmysłu i umiejętności.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.09.2016.

LGD „Trzy Krajobrazy” w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w czwartek 29 września 2016 r. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej 1 (sala nr 101 na parterze), poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców z powiatu gdańskiego (gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza  >> LINK

 
Komunikat ARiMR
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.09.2016.

Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR  >> LINK

 
Komunikat RDOŚ
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.09.2016.

W związku z pojawieniem się wilków na terenie województwa pomorskiego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje rolników prowadzących na terenie gminy hodowlę zwierząt gospodarskich o konieczności zabezpieczania swoich zwierząt. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami) odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich nie przysługuje w przypadku pozostawienia ich bez bezpośredniej opieki, w okresie od zachodu do wschodu słońca.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczania stada zwierząt oraz zasady szacowania i wypłacania ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku  >> LINK

 
Dożynki Gminne 2016
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.09.2016.

Tradycyjnie, w pierwszy weekend września odbyły się Gminne Dożynki, w podziękowaniu za zebrane, tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich, gdzie odprawiona została dziękczynna Msza Św. koncelebrowana przez Księży z terenu Gminy. W końcowej części nabożeństwa poświęcone zostały wieńce dożynkowe wykonane przez poszczególne sołectwa.

Zgodnie z tradycją starostowie tegorocznych dożynek: Pani Alicja Benedyk ze Stanisławowa i Pan Krzysztof Lech z Wocław przekazali na ręce Wójta Gminy Janusza Golińskiego bochen chleba upieczony z ziarna z tegorocznych zbóż z prośbą „o sprawiedliwy podział tak, aby nikomu go nie zabrakło”. Uformowany barwny, korowód dożynkowy udał się następnie na główne miejsce uroczystości tj. plac przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Po złożeniu chleba dożynkowego i barwnych, tradycyjnych wieńców dożynkowych przed sceną, Wójt Gminy Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Bożena Daszewska, a także Starostowie dożynek powitali w imieniu własnym oraz rolników przybyłych na uroczystość mieszkańców Gminy oraz zaproszonych gości.

Swoją obecnością zaszczycili m.in. Pan Kazimierz Smoliński - Wiceminister Infrastruktury, Wicestarosta Powiatu Gdańskiego - Marian Cichoń, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego - Piotr Ołowski wraz z Radnym Powiatowym - Bogdanem Dombrowskim, a także włodarze sąsiednich, zaprzyjaźnionych Gmin: Pani Barbara Kamińska - Wójt Gminy Suchy Dąb i Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki. W ramach uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursu: „Piękna Wieś Pomorska 2016”. W konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2016'' pierwsze miejsce zajęło sołectwo Trutnowy. W kategorii zagroda rolnicza nagrodę główną otrzymał Pan Zdzisław Solarz z Trutnowa. W bloku artystycznym imprezy na scenie prezentowały swoje umiejętności dzieci i młodzież z gminnych placówek. Nie zabrakło również atrakcji dla dorosłych. Zorganizowane zostały dla nich zmagania w przeciąganiu liny, czy też rzut jajkiem do kapelusza. Sołtysi natomiast mieli możliwość spróbowania swoich sił w konkurencji „bicia piany”, w której niewątpliwie najlepszą okazała się Sołtys z Giemlic - Pani Barbara Włodarczyk. Dzieci również mogły skorzystać z bogatej oferty. Specjalnie dla nich został przygotowany park zabaw z mini wesołym miasteczkiem, stoisko Ośrodka Rewalidalacyjno - Wychowawczego z zajęciami rekreacyjno – sportowymi, stoisko ŻOKIS, GKM Cedrus i Szkółki żeglarskiej z ofertą zabawową, stoisko garncarskie, stoisko profilaktyczne, a także przejażdżki na koniach. 

Niewątpliwie piękną atrakcję dla mieszkańców Gminy zarówno tych najmłodszych jak starszych przygotowało Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, które pod przewodnictwem Pani Prezes - Elżbiety Skirmuntt-Kufel przygotowało stoisko, na którym grupa autentycznych miłośników Żuław promowała ginące dziedzictwo kulturowe. Na uroczystości dożynkowe wszystkie sołectwa wykonały i zaprezentowały wykonane przez siebie wieńce. Wieńce zostały ocenione przez specjalnie powołaną komisję składającą się z sołtysów, która miała trudne zadanie z wyborem najładniejszego wieńca. Ostatecznie, za najpiękniejszy wieniec dożynkowy uznano wieniec wykonany przez sołectwo Długie Pole. Gmina Cedry Wielkie w odpowiedzi na zaproszenie Prezydenta RP przyłączała się do akcji Narodowego Czytania. W tym roku w ramach akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich Pani Dorota Nawrocka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przygotowała fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza pamiętając o tym, iż najwybitniejsze dzieła rodzimej literatury tak pięknie jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę.

W godzinach rannych w siedzibie firmy Roltop w Cedrach Małych odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci jako równoległa impreza towarzysząca obchodom uroczystości dożynkowych.  Przez cały dzień można było oglądać wystawy fotograficzne przygotowane przez ŻOKIS o tematyce nawiązującej do dawnych Żuław, a także inne nawiązujące do zrealizowanych projektów jak i do tych, które zaplanowane są do realizacji w najbliższym czasie. Przez cały dzień uczestnicy dożynek mieli okazję degustacji regionalnych potraw tradycyjnych serwowanych przez sołectwa, a także Koła Gospodyń Wiejskich z naszego terenu. Poza częścią wystawienniczą imprezy, na scenie zaplanowano wiele atrakcji muzycznych i artystycznych. Na scenie rozbawiał wszystkich kabaret EWG, czyli Eksportowy Wytwór Gminny. EWG, to czołowy kabaret wiejski, który jest laureatem wszystkich przeglądów w tej kategorii. Kolejną atrakcją był występ taneczny Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR”. Ostatnią atrakcją przygotowaną przez Organizatora był koncert zespołu RELAX, przy którym wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych.

Wójt Gminy Janusz Goliński składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy organizacyjnie, bądź finansowo przyczynili się do uatrakcyjnienia programu tegorocznego Święta Plonów w Gminie Cedry Wielkie. Szczególne podziękowania skierowane są również do mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy poświęcili czas na przygotowanie wieńców dożynkowych, konkurencji turniejowych oraz stoisk z lokalnymi produktami.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
Lista Sponsorów  >>  Załącznik
 
Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania i rozliczania pomocy materialnej dla uczniów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.08.2016.
Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Pomoc materialna dla uczniów, w obecnym jej kształcie, została uregulowana w ustawie o systemie oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy 0 systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niz kwota 514,00 zł netto i jest ona ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.
 
Miesięczna kwota stypendium wynosi 95,00 zł; 118,00 zł; lub 154,00 zł, i uzależniona jest od wysokości uzyskiwanego dochodu.
 
 
 
 
Wsparcie dla producentów mleka redukujących dostawy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.09.2016.

O pomoc unijną będą mogli wnioskować producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro. Wsparcie będzie wynosić 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między mlekiem dostarczonym w trakcie okresu referencyjnego, a mlekiem dostarczonym podczas okresu redukcji.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj  >>  Załącznik 
 
Marszałek Województwa Pomorskiego wśród młodych żeglarzy w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.09.2016.

Dnia 26 sierpnia 2016 r. z okazji prezentacji prototypu domu pływającego  spółki  ACTIV YACHTS, na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku wizytę w gminie złożył Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk. Była to też okazja do przedstawienia Panu Marszałkowi funkcjonującej od 2-ch lat na terenie Przystani w Błotniku szkółki żeglarskiej skupiającej młodzież w wieku 10-16 lat z terenu gminy. Młodzi adepci żeglarstwa mają do swojej dyspozycji łódki klasy Optymist w ilości 10 sztuk, brak jest natomiast sprzętu o wyższym poziomie wyposażenia i żeglowania. W sezonie letnim rozgrywane są na wodach martwej Wisły w Błotniku pasjonujące regaty, które są formą aktywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci. Łódka typu Optymist jest łatwa w obsłudze i stwarza dziecku doskonałe warunki do bezpiecznej nauki żeglowania. Dlatego też żeglarstwo w naszej gminie stało się popularne jako atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Planowane działania inwestycyjne Gminy na najbliższe miesiące.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.09.2016.

W Gmina Cedry Wielkie aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych z nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego rozpatrywane są 4 projekty opracowane przez Gminę,
a mianowicie:


a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy,
Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”
b) „Lepszy start młodego Żuławiaka”
c) „Upowszechnienie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry
Wielkie”
d) „Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich, ul. Mickiewicza od DW 227 do działki
nr 354/8”

Opis inwestycji dostępny jest tutaj  >>  Załącznik 
 
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 01 września 2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.08.2016.

 

W załączeniu prezentacja planu organizacji inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie dnia 01 września 2016 r.


Plan organizacji dostępny jest tutaj  >>  Załącznik 
 
Prezentacja domu pływającego w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.08.2016.

Dnia 26 sierpnia 2016 r. na terenie należącym do spółki ACTIV YACHTS, przy Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się prezentacja prototypu domu pływającego z własnym napędem. 

Pływający dom na wodzie jest w pełni wyposażony, składa się z dwóch sypialni, salonu, kuchni i dwóch łazienek. Na górnym pokładzie można się relaksować i zażywać kąpieli słonecznych. Dom ma osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę. Co ważne, zbiornik z zużytą wodą będzie mogła opróżnić tylko wyspecjalizowana firma podczas postoju jednostki, aby nie zanieczyszczać wodnych akwenów.

W uroczystości, której organizatorami byli: firma ACTIV YACHTS i Gmina Cedry Wielkie  udział wzięli przedstawiciele firmy z Panem Enochem Wituckim - właścicielem, Łukaszem Ściborem - Prezesem  oraz Gminą Cedry Wielkie reprezentowaną przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy i Bożenę Daszewską - Przewodniczą Rady.  Przybyli także zaproszeni goście: Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Pani Danuta Makowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Gdańsku, Pan Stefan Skonieczny - Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Piotr Ołowski - Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego, Pan Bogdan Dombrowski - Radny Powiatu Gdańskiego, Pani Barbara Kamińska - Wójt Gminy Suchy Dąb, Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki, Pan Zbigniew Ptak - Starosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Jacek Michalski - Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Pan Jerzy Szałach - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw, księża: Jan Świstowicz   i   Proboszcz Parafii Cedry Małe Czesław Sołtys, a także Radni i Sołtysi Gminy Cedry Wielkie. Właściciel stoczni p. Enoch Witucki nie krył zadowolenia z prezentowanej jednostki, stwierdzając iż spółka posiada już zamówienia na kilkanaście tego typu pływających domów. Z kolei Wójt Gminy Janusz Goliński stwierdził, iż dzięki funduszom unijnym możliwa była budowa Pętli Żuławskiej, a następnie portu jachtowego i stoczni jachtowej w Błotniku, przez co gmina zyskała nie tylko z punktu widzenia społeczno - ekonomicznego ale również poprzez popularyzację walorów turystycznych.


Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
"RUN WISŁA" - Zabiegamy o czystą Wisłę.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2016.

Dwójka obcokrajowców przebiegła 1047 kilometrów wzdłuż Wisły, aby zwrócić uwagę na jej zanieczyszczenie. W środę pojawili się w gminie Cedry Wielkie na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Run Wisła jest inicjatywą polegającą na aktywizacji i integracji ludzi lubiących biegać nad Wisłą. Jest to wspólny bieg przyjaciół wzdłuż całej długości Wisły, czyli od jej źródeł na Baraniej Górze do Zatoki Gdańskiej. Trasa liczy ponad 1000 km. Bieg trwał od 31 lipca do 24 sierpnia tj. 27 dni. Współtwórcami przedsięwzięcia i tym samym biegaczami byli: Andrew Mossop i Alan Parsons - pochodzący z Wielkiej Brytanii a mieszkający w Polsce od ponad 8 lat. Obaj biegają, trenują i uprawiają triathlon. Realizując swoja pasję chcą zwrócić uwagę na stan Wisły, której brzegi są wspaniałym miejscem treningów. Inicjatywa Rok Rzeki Wisły, w ramach której odbył się bieg to wspólne działanie wielu ludzi, środowisk i organizacji na rzecz Królowej Polskich Rzek. W projekcie biegaczy wspierało wielu ludzi i podmiotów dobrej woli, przyłączając się do nich na różnych odcinkach, bądź też wspierając ich gościną. Do tych osób zaliczyć można również Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie, który przyjął biegaczy poczęstunkiem na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Przystanek ten był już ostatnim przed metą postojem. Dzięki przychylności Gminy Cedry Wielkie biegacze zregenerowali siły i mieli możliwość wysłuchania historii Przystani Żeglarskiej w Błotniku, a także początku przekopu Martwej Wisły.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Rejs młodych adeptów żeglarstwa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2016.

Żeglarstwo to możliwość poznawania świata z zupełnie innej perspektywy. Uczy najmłodszych adeptów żeglarstwa współdziałania w grupie i budowania wiary we własne siły. Taka forma spędzania czasu wolnego bardzo przypadła do gustu uczestnikom rejsu zorganizowanego przez ŻOKiS na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. 12 osobowa grupa małych żeglarzy wyruszyła w rejs po Martwej Wiśle. Po ponad godzinnym rejsie przyszedł czas na ognisko z kiełbaskami, zabawy z piłką na świeżym powietrzu, a także na kącik artystyczny. Przygotowane prace przedstawiały wrażenia z rejsu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Jubileusz 90 Urodzin Pani Heleny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2016.

W dniu 22.08.2016 r. do grona dostojnych Jubilatów dołączyła Pani Helena Lis zamieszkała w Cedrach Małych, która obchodziła 90 rocznicę urodzin. Delegacja w osobie Sekretarz Gminy Cedry Wielkie Pani Aleksandry Czarny oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Pani Grażyny Bereza złożyła wizytę dostojnej Jubilatce wręczając kwiaty oraz upominek. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Szanownej Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, długich lat życia oraz pomyślności na każdy kolejny dzień. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Gminne święto plonów - 03 września 2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.08.2016.

W dniu 03 września 2016 r. (sobota) na terenie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, odbędą się Gminne Dożynki 2016. Uroczyste święto poświęcone tegorocznym zbiorom plonów rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich o godz. 13.00. Po mszy świętej korowód dożynkowy uda się na główne miejsce uroczystości tj. teren przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. W programie imprezy przewidziano między innymi konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz wręczenie dyplomów w gminnym konkursie „Piękna Wieś Pomorska”. W części rozrywkowej wystąpi zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” oraz kabaret EWG w programie „Swojskie klimaty”, zaś gwiazdą wieczoru będzie koncert zespołu Amore Italiano i zespołu Cygańskie Gitary. Sołectwa będą rywalizować w „turnieju sołectw” o nagrodę „Złotego Kłosa” w konkurencjach - piosenka ludowa, kapelusz dożynkowy, najpiękniejsze stoisko i pokaz mody pn. „owoc lub warzywo”. Odbędą się również występy dzieci i młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie. Przygotowano również wiele atrakcji i konkursów dla dzieci i dorosłych. Serdecznie zapraszamy.

 
Andrzej Rosiewicz śpiewał dla seniorów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.08.2016.