Sprzedaż atrakcyjnych działek mieszkaniowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.04.2014.

 
Gospodarka Odpadami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Uroczyste nawiązanie współpracy między Gminami: Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.10.2014.

W dniu 17 października 2014 r. w Zespole Szkół w Przywidzu nastąpiło oficjalne podpisanie trójstronnego listu intencyjnego nawiązującego do jednoczącej idei harmonijnego współdziałania trzech gmin: Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie. W uroczystości wzięli udział: Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie i Błażej Konkol - Wójt Gminy Trąbki Wielkie, a także przedstawiciele szkół i ośrodków kultury z terenu gmin objętych współpracą. Podpisanie listu intencyjnego skierowane jest na współpracę, która ma służyć rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie kultury, sportu, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży z terenu trzech Gmin, a także, co bardzo ważne w tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami. Potrzeba współpracy podyktowana została spotkaniami Wójtów Gmin Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie i opierać się ma na walorach przyrodniczych i turystycznych, bazie noclegowej gmin stwarzającej korzystne warunki do wypoczynku, aktywnej turystyki i rozwijania zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także bazy oświatowej i sportowo - kulturowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.10.2014.

W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Smart Metropolia „Metropolia Solidarności”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 23-24 października 2014 r. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału w Kongresie poprzez rejestrację na stronie Kongresu klikając na link >> Kongres Smart Metropolia . Tematyka tegorocznego Kongresu "Metropolia Solidarności" koncentrować się będzie na zrównoważonym rozwoju społecznym oraz wyznacznikach jakości życia we współczesnej metropolii, a także podstawowych wyznaczników kreatywności metropolii. Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa stawiają przed europejskimi miastami szereg nowych wyzwań. Dla zapewnienia osobom starszymi i niepełnosprawnym komfortowego życia niezbędne jest wspólne działanie, pomysły, inicjatywa, aktywność środowisk naukowych i biznesu. Prezydent Paweł Adamowicz gorąco namawia do udziału w Kongresie wszystkich zainteresowanych, w tym pracowników samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych, kandydatów na radnych, dyrektorów szkół, uczniów i studentów.

 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.10.2014.

W ubiegłym tygodniu w miejscowości Kiezmark znaleziono suczkę. Jest bardzo przyjazna i skora do zabawy. Jej wygląd i zachowanie wskazują na dobry stan zdrowia.  Osoby o dobrym sercu, wyrażające chęć adopcji zapraszamy do kontaktu osobiście w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub pod numerem telefonu 58 692-20-37 lub 683-61-64. W załączniku zdjęcie suczki

 
Wyniki Konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2014.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dni 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

 
Wizyta Ministra Andrzeja Halickiego w Gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2014.

W dniu 6 października 2014 na przystani żeglarskiej w Błotniku odbyła się konferencja w związku z realizowanym przez Gminę programem dotyczącym wykluczenia cyfrowego, na którą zaproszeni zostali: nowo mianowany Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski, przedstawiciele firmy Orange Polska Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Piotr Muszyński oraz Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Tomasz Kowal. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Janusz Goliński. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, przedstawiciele Urzędu Gminy, GOPSu i ŻOKiSu z terenu Gminy Cedry Wielkie. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie” realizowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego - POIG 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, którego formalne zakończenie przewidziane jest na grudzień 2014 r. Kilka godzin wcześniej Minister A. Halicki uczestniczył w konferencji poświęconej budowie sieci światłowodowej w woj. pomorskim z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Na tę okoliczność została przygotowana prezentacja, przedstawiająca uwarunkowania społeczne, diagnozę wykluczenia cyfrowego i przedsięwzięcia, jakie podjęła Gmina Cedry Wielkie, aby to wykluczenie zminimalizować.

Z uwagi na komplementarność projektu realizowanego przez Gminę Cedry Wielkie z projektem Orange Polska polegającym na budowie Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej głos w dyskusji zabrał Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Tomasz Kowal. W swojej prezentacji przedstawił postęp realizacji projektu i założenia dotyczące rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Po prezentacji Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki potwierdził potrzebę i konieczność realizacji projektów w tym zakresie. Dodatkowo przedstawił założenia Ministerstwa w kierunku cyfryzacji, a także innych kluczowych przedsięwzięć mających duże znaczenie dla regionu w tym również i Gminy. Po części oficjalnej goście zapoznali się bliżej z historią powstania i budowy przystani żeglarskiej w Błotniku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Poprawa stanu dróg gminnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.10.2014.

Gmina systematycznie i konsekwentnie realizuje plan naprawy i budowy dróg. Świadczą o tym ostatnio zrealizowane w tym zakresie inwestycje. Pod koniec września zakończyło się utwardzanie dróg gminnych - ulicy Kasztanowej w Trutnowie oraz ulicy Słonecznej w Cedrach Wielkich.  Zakres robót obejmował mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni z płyt wielootworowych typu YOMB. Istniejące wcześniej nierówności, dziury i wyrwy, w których w czasie deszczu gromadziła się woda nie tylko utrudniały komunikację, ale niekorzystnie wpływały na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W okresie letnim z kolei mieszkańcom życie utrudniał unoszący się w powietrzu pył.  Dla rolników niewątpliwie ważną jest informacja, że trwa obecnie budowa drogi rolniczej w Długim Polu. Realizacja tego zadania przewidziana jest do końca października br. Oba przedsięwzięcia realizowane są przez firmę TELEELEKTRONIKA Bogusław Pszczoła z Cieplewa, która zaoferowała w przetargu najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówień.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Konsultacje społeczne Strategii GOM 2030.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.09.2014.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w dniu 2 października 2014r. w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń (parter) odbędą się konsultacje społeczne projektu diagnozy Strategii Metropolii 2030. Spotkanie jest elementem pisania Strategii Rozwoju do 2030 r., którą przygotowuje Gdański Obszar Metropolitalny. Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże optymalne kierunki rozwoju i inwestycji dla całego obszaru metropolitalnego. Obecnie trwają prace nad diagnozą metropolii, która będzie dotyczyła 10 obszarów, m.in.: infrastruktury transportowej obszaru metropolitalnego, bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjności i przedsiębiorczości, roli małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju metropolii oraz rozwoju zasobów ludzkich. Podczas konsultacji przedstawiciele Instytutu Rozwoju i Polskiej Akademii Nauk zaprezentują wyniki swoich prac nad diagnozą obszaru metropolitalnego w analizowanych obszarach. Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału poprzez uczestnictwo w spotkaniu w dn. 02.10.2014r. w Pruszczu Gdańskim oraz wypełnienie „ANKIETY dla mieszkańców Obszaru Metropolitarnego”, której treść zamieszczamy poniżej. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dn. 02.10.2014r. do godz. 15.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ankieta  >>  Załącznik

 
Uroczyste otwarcie inwestycji wykonanych przez Powiat Gdański w ramach tegorocznej "Schetynówki".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.09.2014.

W dniu 24 września 2014 r. na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się uroczystość otwarcia inwestycji zrealizowanych przy udziale Powiatu Gdańskiego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku" realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Miejsce uroczystego otwarcia nie jest przypadkowe bowiem droga powiatowa prowadząca do miejscowości Błotnik również została wybudowana w ramach ww. programu. W uroczystości udział wzięli organizatorzy: Starosta Gdański Cezary Bieniasz Krzywiec wraz z Wicestarostą Marianem Cichon, Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, a także wszyscy Wójtowie Gmin Powiatu Gdańskiego. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski oraz Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. W trakcie obchodów odbyło się uroczyste, symboliczne przecięcie wstęgi na zrealizowanej w br. drodze powiatowej w Błotniku. Następnie zaproszeni gości udali się na poczęstunek żuławskich potraw regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Leszkowach.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Rejs statkiem "Zawisza Czarny".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.09.2014.

W dniu 19 września 2014 r. na zaproszenie Pomorskiego Związku Żeglarskiego uczniowie gminnych szkół uczestniczyli w zorganizowanej akcji pn. „Pomorze na morze”. Pomorski Związek Żeglarski to organizacja skupiająca ponad 50 klubów żeglarskich z terenu całego Pomorza. Jednym z głównych zadań jest promocja żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego. W rejs legendarnym żaglowcem „Zawisza Czarny” wypłynęło w sumie 120 uczniów z naszych szkół. „Zawisza Czarny” to flagowy żaglowiec Związku Harcerstwa Polskiego i jednocześnie największy żaglowiec skautowy na świecie. Uczniowie dzięki programowi mieli okazję pod okiem profesjonalistów zapoznać się z tajnikami pływania pod żaglami. Po rejsie wszyscy jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i obejrzeli wystawę poświęconą admirałowi Józefowi Unrugowi oraz film o kapitanie Kazimierzu Jurkiewiczu. Była to niezapomniana przygoda z morzem.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.09.2014.
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Cedrach Wielkich z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Cedry Wielkie i kandydatów na Wójta Gminy Cedry Wielkie.
 
Pełna treść komunikatu  >> ZAŁĄCZNIK
 
Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.09.2014.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 23 września 2014r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 
Pełna treść obwieszczenia  >>  ZAŁĄCZNIK
 
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.09.2014.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Cedry Wielkie na rok 2015, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu "Programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Cedry Wielkie.

Konsultacje projektu Programu zostaną przeprowadzone w terminie od 22 września 2014r. do 6 października 2014 r. Konsultacje przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii, którą można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Cedry Wielkie lub przesłać elektronicznie na adres:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Nadzór nad przeprowadzaniem konsultacji prowadzi inspektor ds. społeczno-komunalnych, tel.: 58/683-61-65 w.37 lub 58/692-20-37:

 
Dożynki Gminne 2014 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.09.2014.

Dnia 6 września 2014 r. odbyły się w Cedrach Wielkich dożynki gminne - uroczystość będąca hołdem i wyrazem szacunku dla rolniczego trudu w pozyskaniu plonów. Obchody rozpoczęły się odprawieniem dziękczynnej Mszy Św. w miejscowym kościele parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów, koncelebrowanej przez Ks. Prałata Franciszka Fecko oraz księży z gminnych parafii. W końcowej części nabożeństwa starostowie tegorocznych dożynek, rolnicy z Giemlic tj. Pani Bożena Tarasiuk i Pan Jan Szaniawski przekazali Wójtowi Gminy Januszowi Golińskiemu chleb upieczony z tegorocznych zbiorów zbóż. Natomiast Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych przyniesionych do kościoła przez 12 sołectw.

Po zakończeniu celebry, dożynkowy korowód prowadzony przez orkiestrę ,,Baltic Gateway Pstrong Orkiestra’’ udał się na główne miejsce obchodów, tj. plac przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich, gdzie Wójt Gminy Janusz Goliński powitał przybyłych na uroczystość gości oraz zgromadzonych mieszkańców Gminy.

Jednym z ważniejszych punktów obchodów dożynkowych było wręczenie przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Bogdana Dombrowskiego oraz Wójta Gminy Janusza Golińskiego honorowych odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyróżniającym się rolnikom z terenu gminy.

Otrzymali je: Justyna Słowińska, Mirosław Tarasiuk, Jan Babul, Dorota Zwolak, Werner Kossowski, Emilia Cyman, Jerzy Tymoszuk.

W trakcie uroczystości ogłoszone również zostały wyniki w ramach konkursów: „Piękna Wieś”, „najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „tradycyjny chleb dożynkowy”

W konkursie "Piękna Wieś" nagrodę otrzymali:

  • za ogólny Wizerunek Wsi - sołectwo Koszwały
  • W kategorii "zagroda rolnicza" komisja przyznała dwie nagrody. Pierwszą nagrodę otrzymali Jolanta i Zdzisław Koseda z Długiego Pola, a drugą Ewa i Andrzej Tymoszukowie z Trutnowa
  • W kategorii "zagroda nierolnicza" przyznano trzy nagrody według następującej klasyfikacji: I miejsce Teresa i Werner Kossowscy z Błotnika, II miejsce Ewa i Tadeusz Miękusowie z Cedrów Małych i III miejsce Alicja Budziaszek z Wocław.

W bloku imprez artystycznych na scenie prezentowały swoje umiejętności dzieci i młodzież z gminnych szkół, chór „Rapsodia”, „Female Band” i zespół Midnight z Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Wystąpił również chór dziecięcy „Żuławskie Słowiki” z Wocław, Zespół „Tęczowy Mix” z Cedrów Wielkich, zespół taneczny ,,Stars’’, uczennice ze SP Wocławy, Giemlice, Cedry Małe i Cedry Wielkie, oraz gościnnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Pruszcza Gdańskiego i Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie.

Dodatkowymi atrakcjami były: występ wokalny pań z Kół Gospodyń Wiejskich Cedry Wielkie i Leszkowy, pokaz tańca towarzyskiego, pokaz mody ,,Strój rolnika na wesoło’’ przygotowany przez uczniów z naszych placówek oświatowych. Ponadto występowali uczestnicy projektu pn. „Taniec moja pasja” realizowanego przez Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie, pod kierunkiem Pani Elżbiety Skirmuntt-Kufel.

W czasie trwania dożynek gminnych w siedzibie firmy Roltop w Cedrach Małych przeprowadzony został konkurs ,,Strong-men’’ jako równoległa impreza towarzysząca. W tych zmaganiach sportowych I miejsce zdobyła drużyna firmy Roltop. 

Gwiazdą wieczoru, „która rozgrzała publiczność do czerwoności” był Zespół Abbamia, prezentujący niezapomniane i najpiękniejsze przeboje ABBY.

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP dnia 6 września 2014 dniem ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała czytanie dzieł TRYLOGI Henryka Sienkiewicza.

Przez cały dzień można było oglądać wystawy fotograficzne przygotowane przez ŻOKIS o tematyce wolnościowej autorstwa Natalii Daszewskiej i Anny Hess, a także inne nawiązujące do realizowanych projektów.

Uczestnicy dożynek mieli okazję degustacji potraw serwowanych przez sołectwa: Trutnowy, Cedry Wielkie, Leszkowy, gdzie na przygotowanych stoiskach panie częstowały domowymi pierogami, barszczem, chlebem ze smalcem i ogórkiem, ciastem i owocami. Piękna, letnia pogoda sprzyjała również uczestnikom zabawy tanecznej, trwającej do „białego rana” przy dźwiękach zespółu RELAKS.

Wójt Gminy Janusz Goliński składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy organizacyjnie bądź finansowo przyczynili się do uatrakcyjnienia programu tegorocznego Święta Plonów w Gminie Cedry Wielkie.

Szczególne podziękowania skierowane są również do mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy poświęcili czas na przygotowanie wieńców dożynkowych oraz stoisk z lokalnymi produktami.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Galeria 1   Galeria 2   Galeria 3   Galeria 4

 
Dzieci z Koszwał i Giemlic w Centrum Nauki EXPERYMENT.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.09.2014.

Dnia 30.08.2014 r. w przeddzień zakończenia wakacji, 17 osobowa grupa dzieci z sołectwa Koszwały i Giemlice odbyła wycieczkę autokarową do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni pod nazwą „Odkryj Świat Nauki z Experymentem”. Gdyński EXPERYMENT to interaktywna wystawa, której głównym celem jest nauczanie poprzez zabawę gdzie dzieci samodzielnie w bezpiecznych warunkach mogły przeprowadzać doświadczenia i badać zjawiska z różnych dziedzin nauki. Była to świetna nauka poprzez zabawę dla wszystkich uczestników bez względu na wiek - od przedszkolaka do dorosłego. Duża przestrzeń, przejrzystość, masa stanowisk oraz fachowa wiedza i opieka ze strony edukatorów przyczyniła się do zdobycia umiejętności, które z pewnością zostaną wykorzystane przez dzieci podczas zajęć szkolnych. Następnie dzieci udały się na skwer Kościuszki i podziwiały zacumowanie tam statki, między innymi legendarny DAR POMORZA. Na plaży nad samym morzem usytuowany jest duży, dobrze wyposażony plac zabaw z różnymi atrakcjami. Właśnie tam dzieci zakończyły wyjazd wspólną zabawą. Nastąpiła międzysołecka integracja zarówno dzieci jak i opiekunów. Ta wspaniała, pouczająca wycieczka została sfinansowana częściowo z Funduszy Sołeckich a także ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkotykom oraz składek rodziców. Dla uczestniczących w wycieczce dzieci było to piękne zakończenie wakacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Podpisanie umowy na wyposażenie przystani żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.09.2014.